MEGJELENT

 SZEKLITOVA LARISZA,SZTRELNIKOVA LUDMILA

"HOGYAN NE KERÜLJÜNK A POKOLBA"

című új könyve

 
 

A könyv megvásárolható: PÜSKI Könyvesház

MAGYAR MENEDÉK kÜNYVESHÁZ

 
 

" AZ EMBER LÉTREHOZÁSA"

című új könyve

 
 

A könyv megvásárolható: PÜSKI Könyvesház,

 MAGYAR MENEDÉK Könyvesház,

 

" VÁLASZ PÜTHAGORASZNAK"
 című új könyve
 
 

A könyv megvásárolható: PÜSKI Könyvesház,

 MAGYAR MENEDÉK Könyvesház

 

" A TARTÓS HÁZASSÁG ENERGETIKAI TITKAI" 

című könyve


 

A könyv megvásárolható: PÜSKI Könyvesház,

 MAGYAR MENEDÉK Könyvesház

" IMÁK A VILÁGEGYETEM TÖRVÉNYEI" ALAPJÁN

 
 
 

Megvásárolható: PÜSKI Könyvesház,

 MAGYAR MENEDÉK Könyvesház

 
 

SZEKLITOVA LARISZA, SZTRELNIKOVA LUDMILA ajánlásával

NONNA MARAKHOVSKAYA, VALERIA RUZIEVA

"GYÓGYÍTÁS KÓDOKKAL 2" című könyve

 
 
 

"CSODÁLATOS EMBER" című könyve

 

A könyv megvásárolható: PÜSKI Könyvesház,

 MAGYAR MENEDÉK Könyvesház

 

"ÉLET IDEGEN TESTBEN" című könyve

MAGYAR MENEDÉK Könyvesház

 
 

"A LÉLEK EVOLÚCIÓJA: A SKORPIÓTÓL A FÁRAÓIG" című könyve 

A könyvborítón található fotókollázs SZTRELNIKOVA LUDMILA munkája

A könyv megvásárolható: PÜSKI Könyvesház, MAGYAR MENEDÉK Könyvesház

SZKÍTIA AVANTGARD -Szolnok

 
 

SZEKLITOVA LARISZA és SZTRELNIKOVA LUDMILA ajánlásával

NONNA MARAKHOVSKAYA, VALERIA RUZIEVA:

"GYÓGYÍTÁS KÓDOKKAL"  című könyve

A könyv megvásárolható: PÜSKI Könyvesházban

MAGYAR MENEDÉK Könyvesház SZKÍTIA AVANTGARD -SZOLNOK
 
 

A LÁTHATÓ VILÁG HATÁRAIN TÚL avagy A LEGÚJABB INFORMÁCIÓK A LÉLEK FEJLŐDÉSÉRŐL 

A könyv megvásárolható: PÜSKI Könyvesház

MAGYAR MENEDÉK www.magyarmenedek.com

SZKÍTIA AVANTGARD -SZOLNOK

 

"A FÖLD TITOKZATOS DUBLŐRJEI" címmel

A könyv megvásárolható: PÜSKI Könyvesház

 MAGYAR MENEDÉK   www.magyarmenedek.com  

SZKÍTIA AVANTGARD -SZOLNOK


 

" AZ EMBER FEJLŐDÉSÉNEK CÉLJA"

magasabb-vilag.webnode.hu/news/az-ember-fejlodesenek-celja/

A könyv megvásárolható: PÜSKI Könyvesház

SZKÍTIA Könyvesbolt,  SZKÍTIA - AVANTGARD Szolnok

 

MEGJELENT  Larisza Szeklitova és Ludmila Sztrelnikova új könyve!"

" A VALÓSÁG REJTÉLYEI " CÍMMEL

A könyv megvásárolható:  PÜSKI Könyvesház , SZKÍTIA Könyvesbolt

SZKÍTIA - AVANTGARD Szolnok

 

MEGJELENT Larisza Szeklitova és Ludmila Sztrelnikova új könyve

"MAGASABB VILÁGOK TITKAI"  címmel

 

 

 

Megjelent Larisza Szeklitova és Ludmila Sztrelnikova új könyve

 "A LÉLEK. A LÉLEK FELÉPÍTÉSÉNEK TITKAI avagy A FELSŐBB KOZMIKUS TUDATTAL VALÓ KÖZVETÍTŐI KAPCSOLATOK" 

"AZ ÉGI TANÍTÓK TITKOS ÉLETE"

"A VÍZÖNTŐ-KOR EMBERE"

Ezen az oldalon Larisza Szeklitova és Ludmila Sztrelnikova által közvetített ISTENI tanításokat 

ismertetjük.

Minden jog fenntartva.

Az információk és a megjelenő könyvek – a szerzők írásos jóváhagyása nélkül –sem egészében, sem részleteiben nem sokszorosíthatók vagy közölhetők, semmilyen formában és értelemben, elektronikusan vagy mechanikus módon, beleértve a nyilvános előadást vagy tanfolyamot, a hangos könyvet, bármilyen internetes közlést, a fénymásolást, a rögzítést vagy az információrögzítés bármely formáját.

 

Az ISTENNEL való párbeszédet, vagyis mindazt, ami  2000 – ig el volt rejtve az emberiség elől, mi közérthető információ formájában továbbítjuk Önöknek.

ISTEN a kozmikus törvényeket bonyolult kifejezésmódban adta át a hatodik emberi faj számára a „A Világegyetem Törvényei, avagy az ISTENI Hierarchia létezésének  alapjai „ című könyvben.  Majd  ISTEN úgy döntött, hogy néhány fejlődési Szinttel lejjebb ereszkedik, hogy a bonyolult információt az ötödik emberi faj számára is érthetőbbé tegye. Ezért ISTEN elmondja mindazt, ami a közepes fejlettségi Szintű ember számára is érthető, így az adott információt mi a középiskolai Szinthez soroltuk be.

Az elemi iskola az ezoterikus tudás alapismereteivel kezdődik, ezért a többi könyvünkben ismertetett információ ehhez tartozik.

Mi, mint  ISTEN küldöttei  az információ három Szintjét, vagy az iskolák három Szintjét bocsátjuk az emberiség  rendelkezésére: az elemi-, a közép és a felső iskolai Szintet. Az olvasóknak természetesen ajánlatosabb az elemi iskolai Szinttel kezdeni, hogy képesek legyenek a legjobban megközelíteni és megérteni a felső Szintű fogalmakat. Az ember a Fenti Hierarchia által adott  egyszerűbb kinyilatkoztatásban is találhat a maga számára nagyon sok új és váratlan információt.

Az elemi iskola „tananyagát” az emberiség Tanítói, a Hierarchikus Rendszerek közösségéhez tartozó „Szövetség” Felsőbb Hierarchiai Vezetői közvetítették. Több mint tíz éven át, folyamatosan keresztülmenve a megmérettetéseken és a transzcendentális iskola tudásának megértésén, mi különböző Felsőbb Szintekkel  kommunikáltunk, egyre és egyre magasabbra emelkedve saját ismereteinkben és a Hierarchia lépcsőfokain is addig, ameddig méltónak nem találtattunk arra, hogy Magával az ISTENNEL találkozzunk, azzal az ISTENNEL, Aki megteremtette az összes Világegyetemünket, valamint a lélek valláson keresztül való felemelkedésének és emelésének a Grandiózus tervezetét.

A küldöttek,  hármunk személyében ( Szeklitova Larisza, Sztrelnikova Ludmila és Sztrelnikov Alekszander ), feladatai közé tartozott a modern ember tudatának a megértése, valamint az ember  jelenlegi fejlődése  pozitív- és negatív oldalbeli  tanulmányozása azért, hogy a Fentiek és a Lentiek közötti közös /egyező fogalmakon keresztül képesek legyünk megalkotni az egyén általános lelki fejlődésének  rendszerét.    

Továbbítva az új információt ISTEN azt mondta, hogy: „ennek az információnak száznyolcvan fokra meg kell változtatnia az emberiség világnézetét”, és ki kell vezetnie az emberiséget a bölcsődei életkorból, mert az emberiség a saját tudatlanságából kiindulva minden érthetetlen és rendkívüli dolgot csodaként értelmez, ezért ki kell vezetni őt a tényleges Igazság forrásához, a nehezen érthető és kemény Igazsághoz, az esetlegesen kiábrándítandó Igazsághoz, de ahhoz, amilyen az a valóságban is létezik, mindennemű szépítés és a létezés meseszerű legenda variánsai nélküli Igazsághoz. Az emberiség már elérte azt a kort és már   itt van az ideje annak, hogy végre kinyíljon a tudata az őt körülvevő élet és létezés tényleges Igazságára. 

Szeklitova Larisza

Sztrelnikova Ludmila

Sztrelnikov Alekszander 

 

Minden egyes könyv ( eddig már több, mint 70 könyv jelent meg  Oroszországban) az általános tudásnak csak egy kis részét adja, majd összességükben egy egységes világlátást hoznak létre a környező világra, benne a lélek létezésének lényegét és a globális folyamatokban való részvételét, amely magának a Világmindenségnek a létezését biztosítja.

A könyveik által nyújtott információ segít az emberiségnek megalapozni a szükséges lelki és erkölcsi fejlődést minden egyes tagja számára és kidolgozni az egyén perspektivikus fejlődési irányát.

Újdonságok

Az Új VÍzöntő-kori Kozmikus IMÁK előtörténete II.

2023.03.25 17:20
Mit tegyünk ahhoz, hogy megnőjön az IMÁK erőhatalma? Ezt csak olyan sajátos szövegek tudják...

Az Új Kozmikus Imák előtörténete

2023.03.24 21:01
Az Új Vízöntő-kori Kozmikus Imák előtörténetéről röviden:  Az Imák, bizonyos meghatározott...

IDŐJÁRÁSI ANOMÁLIÁK

2023.03.21 20:33
 A rosszabbodó éghajlatváltozás, a Fentieknek az emberek viselkedése miatti elégedetlensége...

Marosfalvi Imre Enrico: KOZMIKUS SZÖVETSÉGI CSILLAG

2023.03.17 17:06
  Marosfalvi Imre Enrico: KOZMIKUS SZÖVETSÉGI CSILLAG www.youtube.com/watch?v=quMEbQUQmBk

HAMIS PRÓFÉTÁK

2023.03.14 17:57
Kérdés. Mi célból adatnak hamis küldöttek és hamis próféták?  Válasz: Hogy zsákutcába vezessék...

NÉLKÜLÖZÉSEK, MEGPRÓBÁLTATÁSOK

2023.03.13 09:03
"Ahhoz, hogy valaki a jó(ság) és a gonosz(ság) szakértőjévé váljon, hosszú nélkülözéssel teli utat...

MAGAS SZINTŰ ENERGIÁK HATÁSA

2023.03.11 11:11
KÉRDÉS: Észrevettük, hogy amikor az emberek közül valaki kapcsolatba kerül az Önök tiszta...

A LELKEK FINOMENERGETIKAI SÍKON VALÓ TARTÓZKODÁSÁNAK IDEJE

2023.03.10 21:40
KÉRDÉS: Mitől függ a lelkek „ másvilágon„ való tartózkodási idejének idő intervalluma? VÁLASZ: Az...

KARMA - A SZELLEMI FEJLŐDÉS FILOZÓFIÁJA / DOKUMENTUMFILM

2023.02.28 13:25
     „KARMA” - a szellemi fejlődés...

ISTENT nem érdekli az ember anyagi jóléte

2023.02.26 10:37
ISTENT nem érdekli az ember anyagi jóléte, a nyugalomban és boldogságban való élete.  ISTENT...

NAGYON FONTOS a 6.faj emberisége számára:

2023.02.25 20:06
 „A Föld és az emberiség a következő századok során gyökeres átalakulásokon fog...

KATAKLIZMÁK

2023.02.22 21:26
"....A Fentiek- Felső Erők a kataklizmákat a számos dekódolásra kerülő, és degradálódott lélek...

Űrrepülések a Holdra

2023.02.21 08:17
A „Szövetség” Legfőbb Hierarchja válaszol:  - Az amerikaiak bizonygatják, hogy már...

A LÉLEK ÁLTALÁNOS ENERGETIKÁJA (GYAKORLATI KUTATÁSOK ALAPJÁN)

2023.02.17 21:24
 Az ember minden egyes testetöltése során élettapasztalatot szerez, amely bizonyos minőségű...

SHAMBALLA

2023.02.11 10:40
 Kérdés. Szeretném megtudni, hogy Tibetben található-e az átjáró Shamballa párhuzamos...

Dogmatikusok az új ellen

2023.02.10 12:10
 Az emberek megszokták, hogy konzervatívan gondolkodnak. Részben azt gondolják, hogy a Föld az...

KÜLÖNBÖZŐ FAJOK (RASSZOK) HÁROM RASSZ LÉTREHOZÁSA: A FEHÉR, SÁRGA ÉS FEKETE

2023.02.07 13:35
 Mint ahogy a Fentiek mondták, a fehér, sárga és fekete rasszok a mi ötödik civilizációnkban...

A Hit segít hatással lenni az emberre

2023.02.04 21:21
 Szeklitova Larisza válasza még egy olvasói kérdésre, hogyan segít a hit hatással lenni az...

HONNAN SZÁRMAZNAK AZ EMBERT GYÓGYÍTÓ KÓDOK?

2023.01.24 22:01
HONNAN SZÁRMAZNAK AZ EMBERT GYÓGYÍTÓ KÓDOK?  www.youtube.com/watch?v=YjIKAccyhag (A LINKET...

Mivel kapcsolatos az Új információ elfogadása

2023.01.24 21:57
 Olvasó. Az információ elfogadása az energiának a matricában történő felgyűjtésével...

Olvasóink másoktól való energetikai különbsége

2023.01.17 18:08
Olvasó. Kérem mondják meg legyenek szívesek, hogy mindazok, akik tanulmányozzák és elfogadják az Új...

A SZENTEK GYÓGYÍTÓ ENERGIÁJA

2023.01.11 11:44
KÉRDÉS: Mi az oka annak, hogy egyes emberek energiái (szentek energiái) gyógyítanak, mások energiái...

A negatívak provokációi

2023.01.04 21:02
Olvasó. A finomenergetikai sík negatív Lényei gyakran sugallnak sötét gondolatokat a fizikai...

AMIKOR A PRÓFÉCIÁK VALÓRA VÁLNAK. 3-RÉSZ

2023.01.01 08:45
AMIKOR A PRÓFÉCIÁK VALÓRA VÁLNAK  NOSTRADAMUS ELVESZETT KÓDEXE...

AMIKOR A PRÓFÉCIÁK VALÓRA VÁLNAK. NOSTRADAMUS ELVESZETT KÓDEXE. 2 RÉSZ

2023.01.01 08:38
  AMIKOR A PRÓFÉCIÁK VALÓRA VÁLNAK NOSTRADAMUS ELVESZETT...

AMIKOR A PRÓFÉCIÁK VALÓRA VÁLNAK 1

2022.12.21 19:21
    AMIKOR A PRÓFÉCIÁK VALÓRA VÁLNAK NOSTRADAMUS ELVESZETT...

Vanga a mi Tanításunkról

2022.12.10 08:35
 Olvasó. Miért beszél a tisztánlátó Vanga úgy az Önök Tanításairól, mint egy ősi tanításról:...

HOGYAN NE KERÜLJÜNK A POKOLBA

2022.12.02 14:06
Az adott könyv tovább folytatja a párbeszéd-sorozatot. Mivel az Új Tudás-Ismeret tanulmányozása...

A FÖLDÖN EGYRE ERŐSÖDŐ KATAKLIZMÁK KÉRDÉSE

2022.11.26 13:40
 Némelyről említést tesz a Biblia, tehát bekövetkezhetnek, némelyek meg már folyamatában...

AZ ÚJ TUDÁS-ISMERET FONTOSSÁGA

2022.11.20 18:25
Az embernek nagyon fontos megértenie, hogy az alacsony potenciálú régi energiákat tartalmazó régi...

A LÉLEK ÁTALAKULÁSAI. MELYIK LÉLEK ÖRÖK

2022.11.17 09:06
A lélek mélységei fokozatosan kerülnek megismerésre. Hiszen nem lehet az Új filozófiához...

A VILÁGBAN SEMMI SEM JELENIK MEG CÉL NÉLKÜL

2022.11.13 13:13
....Mint ahogy kiderült, az ember nem a Mennyország számára lett létrehozva, nem az állandó...

A Földre szállt Csillag - Ludmila Leonovna Sztrelnikova, Jakab István

2022.11.10 20:15
  A Földre szállt Csillag - Ludmila Leonovna Sztrelnikova, Jakab...

Szabadság

2022.11.10 09:12
ISTEN a következőket mondta a szabadságról:  „A szabadság meglétekor az alacsony fejlettségüek...

AZ EMBER POZITÍV ÉS NEGATÍV FEJLŐDÉSE

2022.11.09 22:41
 Az emberiségnek bizonyos meghatározott fejlődési szakaszok adatnak, amelyeken való...

Papíralapú könyvek

2022.11.07 22:33
Nagyon gyakran kérnek tőlünk hangoskönyvet, vagy a könyvek elektronikus változatát. Ime a válasz,...

A BIOMATÉRIA TRANSZFORMÁCIÓJA

2022.11.06 15:28
 Sokan úgy vélik, hogy az ötödik faj képviselőinek a hatodik fajba történő átmenete, az ember...

Lucifer a bukott Angyal

2022.11.03 08:51
Lenne egy kérdésem Luciferrel kapcsolatban. Ki ő?   Válasz: Lucifer egy bukott Angyal. A...

Veszélyes ünnep

2022.10.30 08:14
Kérdés. A Földön egyre több ember ünnepli a „Helloweent”, avagy a Mindenszentek napját. A népi...

Állatok kezelése

2022.10.29 15:24
Kezelést igénylő bármilyen állatnak adható fogyasztásra feltöltött víz, amire a Harmadik Új Ima...

ÖTÖDIK FAJ

2022.10.28 19:36
Jelenleg az ötödik faj* embereinek fizikai burka is, mint ahogy minden más fajé, elavult. Egyrészt...

Forradalmak, háborúk, reformok

2022.10.23 13:36
Mit jelentenek a forradalmak, háborúk és reformok a társadalom számára, és hogyan kerülnek mindezen...

AZ EMBER KONSTRUKCIÓINAK HIÁNYOSSÁGA

2022.10.22 20:47
 Az ember és hozzá hasonló lények különböző formáit létrehozva, a Fentiek azon álláspontból...

MEGKÍSÉRTÉSEK

2022.10.16 07:59
 A vágyak lehetnek pozitívak és negatívak. Az ember fejlődésének mindegyik Szintje tartalmaz...

MI VÁR AZ EMBERISÉGRE

2022.10.14 08:24
... Igen, most már eljött a kemény valóság ideje. De ezek csak a virágok, a termés pedig az én...

A Fentiek véleménye

2022.10.13 22:32
A Fentiek jelenleg (2020 év) nagyon csalódottak attól, ami a Földön történik, ezért egy részük ( a...

AZ EMBER PSZICHIKAI ENERGIÁJA

2022.10.12 08:47
 A pszichikai energia egy olyan fogalom, amely csak az emberi környezetben létezik, és az...

AZ EMBER LÉTREHOZÁSA

2022.10.02 19:49
Ha felidézzük a Föld történelmét, a civilizációk* hol megjelentek, hol pedig eltűntek rajta, és...

Másokért mondott IMÁK hatása

2022.09.14 09:42
Részlet Szeklitova Larisza leveléből: Szeretném kihangsúlyozni, hogy amikor valaki értünk, vagy...

AZ EMBER LÉTREHOZÁSÁNAK CÉLJA

2022.09.10 17:35
Semmi sem létezik önmagáért és a saját kedvteléseiért-élvezeteiért. Ha létrehozásra kerül valami a...

AZ EMBER LÉTREHOZÁSA

2022.09.07 18:21
Ez a könyv az ember Földön való megjelenése okairól szól, továbbá megismertet azokkal a...

Tisztánhallás

2022.08.29 09:00
Tudományos nézőpontból tekintve a tisztánhallás – a hétköznapi emberek észlelésén túl található...

FOHÁSZOK

2022.08.24 11:10
Szeklitova Larisza Alekszandrovna úgy véli, hogy ezen a festményen van a legpontosabban ábrázolva....

Milyen funkciókat töltenek be a piramisok sarkai?

2022.08.14 09:09
Olvasó. Milyen funkciókat töltenek be a piramisok sarkai?  Válasz. Jelenleg a Föld...

Negatív Hierarch Hierarchiájába való bekerülés

2022.08.04 14:58
Kérdés: ISTEN csak a lelkek 2%-át viszi el a Hierarchiájába. De vajon mennyi lelket visz el a...

További 3 élet

2022.08.03 17:08
Kérdés : A haláluk után hány évvel fognak újra testetölteni a Földön az átmeneti időszakban azok a...

Lesz e Végítélet a könyveinket olvasók számára

2022.08.02 03:19
Kérdés. Jó lenne pontosan tudni, hogy lesz-e Végítélet az Önök olvasói felett, és mindnyájan...

KLÍMAVÁLTOZÁS

2022.07.25 10:51
....A Planetáris lelkeken keresztül nemcsak az Új Információnak az emberi közegbe való közvetítése...

Hogyan teremti a Kozmikus Tudat a Lelkeket? - „A Lélek Teremtése” című dokumentumfilm

2022.07.08 09:56
Hogyan teremti a Kozmikus Tudat a Lelkeket? - „A Lélek Teremtése” című...

MÁSODIK KÜLDÖTT

2022.06.20 20:42
Kérdés:  Sehogy sem tudom összeegyeztetni a két verziót.  Első: ISTEN kétezer évente Új...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>