MEGJELENT

SZEKLITOVA LARISZA és SZTRELNIKOVA LUDMILA ajánlásával

NONNA MARAKHOVSKAYA, VALERIA RUZIEVA:

"GYÓGYÍTÁS KÓDOKKAL"  című könyve

A könyv megvásárolható: PÜSKI Könyvesházban

MAGYAR MENEDÉK SZKÍTIA AVANTGARD -SZOLNOK
 

A LÁTHATÓ VILÁG HATÁRAIN TÚL avagy A LEGÚJABB INFORMÁCIÓK A LÉLEK FEJLŐDÉSÉRŐL 

A könyv megvásárolható: PÜSKI Könyvesház

MAGYAR MENEDÉK www.magyarmenedek.com

SZKÍTIA AVANTGARD -SZOLNOK

"A FÖLD TITOKZATOS DUBLŐRJEI" címmel

A könyv megvásárolható: PÜSKI Könyvesház

 MAGYAR MENEDÉK   www.magyarmenedek.com  

SZKÍTIA AVANTGARD -SZOLNOK

 

" AZ EMBER FEJLŐDÉSÉNEK CÉLJA"

magasabb-vilag.webnode.hu/news/az-ember-fejlodesenek-celja/

A könyv megvásárolható: PÜSKI Könyvesház

SZKÍTIA Könyvesbolt,  SZKÍTIA - AVANTGARD Szolnok

MEGJELENT  Larisza Szeklitova és Ludmila Sztrelnikova új könyve!"

" A VALÓSÁG REJTÉLYEI " CÍMMEL

A könyv megvásárolható:  PÜSKI Könyvesház , SZKÍTIA Könyvesbolt

SZKÍTIA - AVANTGARD Szolnok

MEGJELENT Larisza Szeklitova és Ludmila Sztrelnikova új könyve

"MAGASABB VILÁGOK TITKAI"  címmel

 

Megjelent Larisza Szeklitova és Ludmila Sztrelnikova új könyve

 A LÉLEK. A LÉLEK FELÉPÍTÉSÉNEK TITKAI avagy A FELSŐBB KOZMIKUS TUDATTAL VALÓ KÖZVETÍTŐI KAPCSOLATOK 

"AZ ÉGI TANÍTÓK TITKOS ÉLETE"

Ezen az oldalon Larisza Szeklitova és Ludmila Sztrelnikova által közvetített ISTENI tanításokat 

ismertetjük.

A VÍZÖNTŐ-KOR EMBERE
 
 

Minden jog fenntartva.

Az információk és a megjelenő könyvek – a szerzők írásos jóváhagyása nélkül –sem egészében, sem részleteiben nem sokszorosíthatók vagy közölhetők, semmilyen formában és értelemben, elektronikusan vagy mechanikus módon, beleértve a nyilvános előadást vagy tanfolyamot, a hangos könyvet, bármilyen internetes közlést, a fénymásolást, a rögzítést vagy az információrögzítés bármely formáját.

 

Az ISTENNEL való párbeszédet, vagyis mindazt, ami  2000 – ig el volt rejtve az emberiség elől, mi közérthető információ formájában továbbítjuk Önöknek.

ISTEN a kozmikus törvényeket bonyolult kifejezésmódban adta át a hatodik emberi faj számára a „A Világegyetem Törvényei avagy az ISTENI Hierarchia létezésének  alapjai „ című könyvben.  Majd  ISTEN úgy döntött, hogy néhány fejlődési Szinttel lejjebb ereszkedik, hogy a bonyolult információt érthetőbbé tegye az ötödik emberi faj számára is. Ezért ISTEN elmondja mindazt, ami a közepes fejlettségi Szintű ember számára is érthető, így az adott információt mi a középiskolai Szinthez soroltuk be.

Az elemi iskola az ezoterikus tudás alapismereteivel kezdődik, ezért a többi könyvünkben ismertetett információ ehhez tartozik.

Mi, mint  ISTEN küldöttei  az információ három Szintjét, vagy az iskolák három Szintjét bocsátjuk az emberiség  rendelkezésére: az elemi-, a közép és a felső iskolai Szintet. Az olvasóknak természetesen ajánlatosabb az elemi iskolai Szinttel kezdeni, hogy képesek legyenek a legjobban megközelíteni és megérteni a felső Szintű fogalmakat. Az ember a Fenti Hierarchia által adott  egyszerűbb kinyilatkoztatásban is találhat a maga számára nagyon sok új és váratlan információt.

Az elemi iskola „tananyagát” az emberiség Tanítói ,  a Hierarchikus Rendszerek közösségéhez tartozó „Szövetség” Felsőbb Hierarchiai Vezetői közvetítették le. Több mint tíz éven át, folyamatosan keresztülmenve a megmérettetéseken és a transzcendentális iskola tudásának  megértésén, mi különböző Felsőbb Szintekkel  kommunikáltunk, egyre és egyre magasabbra emelkedve a saját ismereteinkben és a Hierarchia lépcsőfokain is addig , ameddig méltónak nem találtattunk arra, hogy Magával az ISTENNEL találkozzunk, azzal az ISTENNEL, Aki megteremtette az összes Világegyetemünket, valamint a lélek valláson keresztül való felemelkedésének és emelésének a Grandiózus tervezetét.

A küldöttek,  hármunk személyében ( Szeklitova Larisza, Sztrelnikova Ludmila és Sztrelnikov Alekszander ), feladatai közé tartozott a modern ember tudatának a megértése, valamint az ember  jelenlegi fejlődése  pozitív- és negatív oldalbeli  tanulmányozása azért, hogy a Fentiek és a Lentiek közötti közös /egyező fogalmakon keresztül képesek legyünk megalkotni az egyén általános lelki fejlődésének  rendszerét.    

Továbbítva az új információt az ISTEN azt mondta, hogy: „ennek az információnak száznyolcvan fokra meg kell változtatnia az emberiség világnézetét”, és ki kell vezetnie az emberiséget a bölcsődei életkorból, mert az emberiség a saját tudatlanságából kiindulva minden érthetetlen és rendkívüli dolgot csodaként értelmez, ezért ki kell vezetni őt a tényleges Igazság forrásához, a nehezen érthető és kemény Igazsághoz, az esetlegesen kiábrándítandó Igazsághoz, de ahhoz, amilyen az a valóságban is létezik, a mindennemű szépítés és a létezés meseszerű legenda variánsai nélküli Igazsághoz. Az emberiség már elérte azt a kort és itt van már az ideje annak is, hogy a tudata végre kinyíljon az őt körülvevő élet és létezés tényleges Igazságára. 

Szeklitova Larisza

Sztrelnikova Ludmila

Sztrelnikov Alekszander 

 
FORRÁS:https://www.creawings.ru/authors/index.php
 

Minden egyes könyv ( eddig már több, mint 70 könyv jelent meg  Oroszországban) az általános tudásnak csak egy kis részét adja, majd összességükben egy egységes világlátást hoznak létre a környező világra, benne a lélek létezésének a lényegét és a globális folyamatokban való részvételét, amely magának a Világmindenségnek a létezését biztosítja.

A könyveik által nyújtott információ segít az emberiségnek megalapozni a szükséges lelki és erkölcsi fejlődést minden egyes tagja számára és kidolgozni az egyén perspektivikus fejlődési irányát.

Újdonságok

Szekták a pozitív* Rendszertől

2019.10.12 07:54
 Kérdés. Az embernek sok eltévelyedése lehet az életben, amelyek nem azért jelennek meg, mert...

MIKOR HAGYJA EL A FÖLDET A SÁTÁN

2019.09.01 12:15
 Kérdés.  Jelen időben ugyanolyan hosszú ideig nem kerülnek a saját Rendszereikbe, mind a...

GYÓGYÍTÁS KÓDOKKAL

2019.07.04 08:53
Az adott könyv feltárja az emberiség számára a Magas Szintű Égi Tanítók által továbbított legújabb...

Válhatnak e parazita- egregorrá az ember személyes egregorjai

2019.06.16 17:38
 Kérdés. Olvastam, hogy a mindennapi imák, vallási szertartások, jócselekedetek, adakozások...

A FIZIKAI TESTBŐL VALÓ KILÉPÉS / Milyen burkokban lép ki a lélek az asztrális világba.

2019.06.04 07:49
 Olvasó. Engem már régóta érdekel a lélek testből való kilépésének témája. Az emberek...

A MATÉRIA ÉS A LÉLEK FEJLETTSÉGI SZINTJÉNEK KAPCSOLATA

2019.05.24 06:52
 Kérdés. Minden energiatest a lélek konkrét energiapotenciáljának megfelelő matériából kerül...

A LÁTHATÓ VILÁG HATÁRAIN TÚL avagy A LEGÚJABB INFORMÁCIÓK A LÉLEK FEJLŐDÉSÉRŐL

2019.05.10 08:44
     Az adott könyv megismerteti az olvasót az ember Lelkének felépítésére vonatkozó...

Miért lett létrehozva időintervallum a Küldöttek érkezése között?

2019.05.08 06:45
 Kérdés. Miért lett létrehozva kétezer éves időintervallum Jézus Földre érkezése és az utána...

KRISZTUS KERESZTRE FESZÍTÉSÉNEK JELENTÉSE

2019.04.29 14:35
...Krisztusnak a kereszten való mártírhalál volt előkészítve, mivel abban az időben széles körben...

SHAMBALLA

2019.04.21 18:14
 Kérdés. Szeretném megtudni, hogy Tibetben található-e az átjáró Shamballa párhuzamos...

A BOLYGÓ TEKINTETE

2019.03.15 08:58
  A kisfilmen látható csodálatos festmények Adelya Hasanova munkái Baskíriából. Ő nem profi...

AZ ÚJ TUDÁS-ISMERET SZEREPE AZ EMBER HATODIK FAJBA VALÓ ÁTMENETEKOR

2019.03.03 09:16
 Az új Küldöttek által, azaz általunk a szerzők által (Szeklitova Larisza, Sztrelnikova ...

TUDÁS-ISMERET ÁLTAL VALÓ TISZTÍTÁS JOBB, MINT A POKOLBAN VALÓ TISZTÍTÁS

2019.02.03 17:13
 Kérdés. Figyelemmel kíséri-e az Irányító a tanítványa által tanulmányozott információt? Az...

Űrrepülések a Holdra

2019.01.22 08:37
A „Szövetség” Legfőbb Hierarchja válaszol:  - Az amerikaiak bizonygatják, hogy már...

A HATODIK FAJ NYELVE

2019.01.11 20:30
  Lesz-e új nyelv.  Kérdés. Milyen nyelven fognak beszélni a hatodik faj emberei? Az...

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK SZERETETTEL A MAGYAR NÉPNEK! BÚÉK 2019!

2018.12.30 17:17
  BÚÉK 2018!   A szív és a lélek magas Szintű törekvéseit, szellemi-lelki újjászületést...

ÚJ VALLÁS -EGYHITŰSÉG

2018.12.15 22:22
 A kétezredik év - egy feltételezett határvonala: az új korszakváltásnak, a fajoknak és az...

KOZMIKUS SZÖVETSÉGI CSILLAG”

2018.11.14 22:00
A "Kozmikus Szövetségi Csillag" amulettnek a jelenlegi szakaszban való közvetlen bevezetése az...

A JÓ ÉS A ROSSZ VISZONYA A GAZDAGSÁGHOZ

2018.11.04 20:39
  Az emberiség számára bizonyos meghatározott fejlődési szakaszok kerültek kijelölésre,...

A FÖLD DUBLŐRJEI LÉTREHOZÁSÁNAK LEGFŐBB OKA

2018.10.20 13:13
 Most külön a három Föld létrehozása okánál maradunk, hogy megértésre kerüljön mind azon...

A FÖLD TITOKZATOS DUBLŐRJEI

2018.09.17 20:53
Az adott könyv elmondja az ember bolygónkon való megjelenése okát, feltárja a mi Földünk dublőrjei...

ANGYALI RENDSZER

2018.09.08 11:26
  - Az Őrző- Angyalok az Orvosi Rendszerhez tartoznak? -Igen, azok a Lények, amelyekre az...

A VAKBÉL FUNKCIÓJA

2018.08.14 20:06
 Az ember mindig is azt gondolta a vakbélről, hogy szükségtelen és felesleges szerv. Viszont...

AZ ÚJ TUDÁS-ISMERET FONTOSSÁGA

2018.08.12 18:25
Az embernek nagyon fontos megértenie, hogy az alacsony potenciálú régi energiákat tartalmazó régi...

MIT AD A SZERETET A LÉLEK SZÁMÁRA

2018.08.05 09:37
Mi mindnyájan tisztában vagyunk már azzal, hogy mit is ad a szeretet-szerelem minősége az ember...

ANGYALIAN TISZTA E MINDEN LÉLEK

2018.07.20 08:37
 Az emberek némelyike azt bizonygatja, hogy a gyerekek angyalian tiszta lélekkel születnek és...

The great project of God. Part 1. Seklitova L.A., Strelnikova L.L.

2018.07.08 18:18
  The great project of God. Part 1. Seklitova L.A., Strelnikova...

A FÖLDÖN EGYRE ERŐSÖDŐ KATAKLIZMÁK KÉRDÉSE

2018.07.05 09:40
 Némelyről említést tesz a Biblia, tehát bekövetkezhetnek, némelyek meg már folyamatában...

MITŐL FÜGGNEK A GYÓGYMÓDOK

2018.06.11 08:07
     Az élő formák fejlődése az alacsony Szintektől halad a magas Szintekig, ami ez...

Az ötödik faj vége (jövendölés)

2018.04.18 19:44
 A 20. század végén és a 21. század elején jelentősen megnőtt a Föld lakossága. Ha a 2000 -ik...

A „Világegyetem Törvényei avagy a ISTENI Hierarchia létezésének alapjai”

2018.03.11 18:56
  A jelen szakaszban több vallás és annak számos elágazása létezik a Földön, amiből adódóan az...

KÜLDÖTTEK

2018.03.08 17:14
  Az emberiséget megmentő Új Tudás-Ismeret az ISTEN Küldöttein: Szeklitova Larisza...

ISTEN Hatalmas Projektje / A három Föld

2018.03.06 17:53
“ ISTEN célja, hogy az emberekkel való közvetítői kapcsolat által átadja az emberiség számára a...

AZ EGYÉNI CÉLOK ELÉRÉSE

2018.02.17 15:52
 A célok lehetnek: egyéniek, általánosak, mint az ország vagy bizonyos szociális csoportok...

AZ EMBER FEJLŐDÉSÉNEK CÉLJA

2018.01.20 19:00
Az adott könyv megismerteti az olvasót az ember és a társadalom fejlődése céljainak jelenkori...

KOZMIKUS SZÖVETSÉGI CSILLAG

2018.01.09 17:31
KOZMIKUS SZÖVETSÉGI CSILLAG SZEKLITOVA LARISZA, SZTRELNIKOVA...

VÍZKERESZT

2018.01.05 20:23
....Jézus keresztelésének lényege nem kimondottan az adott egregorhoz való rituális...

MIÉRT ÖRÜLNEK MEG AZ EXTRASZENZEK

2018.01.01 15:46
 Válasz: Az extraszenzek munkájában van még egy fontos momentum. Vagyis, hogy némelyek közülük...

HOGYAN TÖRTÉNIK A FELEMELKEDÉS

2017.12.18 17:38
 Az egyik könyvünkben már írtunk arról, hogy a Földre érkező bizonyos Idegen civilizációbeli...

AZ EMBERISÉG MEGMENTÉSE

2017.12.12 17:17
Kérdés: Jézus Krisztus azért jött a Földre, hogy megmentse az emberiséget. De miben található az...

MEGVÁSÁRLHATÓK A "KOZMIKUS SZÖVETSÉGI CSILLAG" AMULETTEK

2017.12.10 06:50
ARANYOZOTT RÉZ  "KOZMIKUS SZÖVETSÉGI CSILLAG" AMULETTEK valamint  a VÍZ...

A FEJLŐDÉS JELENKORI SZINTJEI

2017.12.08 12:23
 Az emberiségnek át kell haladnia a Földön az Emberi Hierarchiát ( amit néha Földi...

AJÁNLÁS AZ EMBER FEJLŐDÉSÉHEZ

2017.11.11 19:51
  Az ember ilyen vagy olyan szituációban való viselkedése a lélek előző testet öltéseiben...

ISTEN KÜLDÖTTNŐJE. ISTEN EMBEREKHEZ VALÓ FELHÍVÁSA

2017.11.06 17:11
 SZEKLITOVA LARISZA ISTEN KÜLDÖTTNŐJE www.youtube.com/watch?v=Hds6BF2AXoE A videót MURUNOVA...

IDEGEN CIVILIZÁCIÓK LÉNYEI

2017.10.23 13:08
 - A Föld feletti térben az emberek időről időre „repülő csészealjakat” fedeznek fel. Honnan...

A nagy pénzek mindig a Sátántól erednek /Folytatás

2017.10.08 15:57
Az ISTEN mindent megtesz azért, hogy a pénz soha ne haladja meg az ember által felgyűjtött...

A nagy pénzek mindig a Sátántól erednek

2017.10.05 16:25
A nagy pénzek mindig a Sátántól erednek. Mivel Ő az, aki megvesztegeti a lelkeket, gazdagságot és...

HOL TALÁLHATÓ ISTEN HIERARCHIÁJA ÉS A FÖLD

2017.10.01 22:02
 Kérdés: Hol található ISTEN Hierarchiája az Égi Tanítókkal: a Világegyetemben vagy valahol a...

ENERGIATARTOZÁSOK

2017.10.01 09:54
- Milyen büntetések várhatók a nem teljesített programokért? - Ha az ember nem teljesítette egyéni...

CSALÁD, KOLLEKTÍV ÉS NEMZET KARMA

2017.09.28 20:14
Mikor jelent meg a Földön a karma? - Az első ember megjelenésének a pillanatától, vagyis az...

ANTIKRISZTUS. BESZÉLGETÉS A SÁTÁNNAL

2017.09.18 19:36
- Ön fogja vezetni az Antikrisztust a Földön? - Természetesen. Hiszen mindez az ISTENNEL való...

ANTIKRISZTUS. BESZÉLGETÉS ISTENNEL

2017.09.17 17:03
 A Bibliában meg van írva, hogy majd eljön az Antikrisztus, aki elkezdi az emberek...

ISTEN Kiáltványa az emberiséghez

2017.09.13 20:31
Kiáltvány az emberiséghez ÉN vagyok az ISTENETEK, a Kozmikus Értelem és az Abszolútum. Nekem...

A Föld Hierarchjai Kiáltványa az emberekhez

2017.09.12 21:52
Kiáltvány az emberekhez!  Legyetek bölcsek és előrelátók! Soha ne csüggedjetek, ne essetek...

A lelkek elvitele

2017.09.11 15:52
A lelkek nagy számú elvitele háborúk, katasztrófák és kataklizmák időszakában  A háborúkban...

VÁLTOZÁSOK

2017.08.25 09:09
Maga a Föld, mint egy hatalmas élő lélek, csak azért megy át egy új tökéletesedési szakaszba, mert...

Rendelkezik e a lélek egyetemes tudással?

2017.08.23 11:12
Rendelkezik e a lélek egyetemes tudással?  Kérdés: A szerzők némelyike azt bizonyítja, hogy a...

SAJNÁLAT

2017.08.19 21:58
  Szüksége van-e az embernek sajnálatra? Vajon mit is jelent pontosan a sajnálat?  A...

AZ EMBER BELSŐ EGYEDÜLLÉTÉNEK OKAI

2017.08.16 09:56
 Vajon mi az oka az ember belső egyedüllétének? Az ember összes állapota a lélek fejlődésének...

Az Egyhitűség jelei / TELJES CIKK

2017.08.10 16:43
AZ EGYHITŰSÉG JELEI  A. V. Androszov cikke Szeklitova Larisza ,Sztrelnikova Ludmila: „Az...
1 | 2 | 3 | 4 >>