MEGJELENT

 SZEKLITOVA LARISZA,SZTRELNIKOVA LUDMILA

" VÁLASZ PÜTHAGORASZNAK"
 című új könyve
 

A könyv megvásárolható: PÜSKI Könyvesház,

 MAGYAR MENEDÉK Könyvesház

 

" A TARTÓS HÁZASSÁG ENERGETIKAI TITKAI" 

című könyve

 

A könyv megvásárolható: PÜSKI Könyvesház,

 MAGYAR MENEDÉK Könyvesház

" IMÁK A VILÁGEGYETEM TÖRVÉNYEI" ALAPJÁN

 
 

Megvásárolható: PÜSKI Könyvesház,

 MAGYAR MENEDÉK Könyvesház

 
 

SZEKLITOVA LARISZA, SZTRELNIKOVA LUDMILA ajánlásával

NONNA MARAKHOVSKAYA, VALERIA RUZIEVA

"GYÓGYÍTÁS KÓDOKKAL 2" című könyve

 
 
 

"CSODÁLATOS EMBER" című könyve

 

A könyv megvásárolható: PÜSKI Könyvesház,

 MAGYAR MENEDÉK Könyvesház

 

"ÉLET IDEGEN TESTBEN" című könyve

MAGYAR MENEDÉK Könyvesház

 
 

"A LÉLEK EVOLÚCIÓJA: A SKORPIÓTÓL A FÁRAÓIG" című könyve 

A könyvborítón található fotókollázs SZTRELNIKOVA LUDMILA munkája

A könyv megvásárolható: PÜSKI Könyvesház, MAGYAR MENEDÉK Könyvesház

SZKÍTIA AVANTGARD -Szolnok

 
 

SZEKLITOVA LARISZA és SZTRELNIKOVA LUDMILA ajánlásával

NONNA MARAKHOVSKAYA, VALERIA RUZIEVA:

"GYÓGYÍTÁS KÓDOKKAL"  című könyve

A könyv megvásárolható: PÜSKI Könyvesházban

MAGYAR MENEDÉK Könyvesház SZKÍTIA AVANTGARD -SZOLNOK
 
 

A LÁTHATÓ VILÁG HATÁRAIN TÚL avagy A LEGÚJABB INFORMÁCIÓK A LÉLEK FEJLŐDÉSÉRŐL 

A könyv megvásárolható: PÜSKI Könyvesház

MAGYAR MENEDÉK www.magyarmenedek.com

SZKÍTIA AVANTGARD -SZOLNOK

 

"A FÖLD TITOKZATOS DUBLŐRJEI" címmel

A könyv megvásárolható: PÜSKI Könyvesház

 MAGYAR MENEDÉK   www.magyarmenedek.com  

SZKÍTIA AVANTGARD -SZOLNOK


 

" AZ EMBER FEJLŐDÉSÉNEK CÉLJA"

magasabb-vilag.webnode.hu/news/az-ember-fejlodesenek-celja/

A könyv megvásárolható: PÜSKI Könyvesház

SZKÍTIA Könyvesbolt,  SZKÍTIA - AVANTGARD Szolnok

 

MEGJELENT  Larisza Szeklitova és Ludmila Sztrelnikova új könyve!"

" A VALÓSÁG REJTÉLYEI " CÍMMEL

A könyv megvásárolható:  PÜSKI Könyvesház , SZKÍTIA Könyvesbolt

SZKÍTIA - AVANTGARD Szolnok

 

MEGJELENT Larisza Szeklitova és Ludmila Sztrelnikova új könyve

"MAGASABB VILÁGOK TITKAI"  címmel

 

 

 

Megjelent Larisza Szeklitova és Ludmila Sztrelnikova új könyve

 "A LÉLEK. A LÉLEK FELÉPÍTÉSÉNEK TITKAI avagy A FELSŐBB KOZMIKUS TUDATTAL VALÓ KÖZVETÍTŐI KAPCSOLATOK" 

"AZ ÉGI TANÍTÓK TITKOS ÉLETE"

"A VÍZÖNTŐ-KOR EMBERE"

Ezen az oldalon Larisza Szeklitova és Ludmila Sztrelnikova által közvetített ISTENI tanításokat 

ismertetjük.

Minden jog fenntartva.

Az információk és a megjelenő könyvek – a szerzők írásos jóváhagyása nélkül –sem egészében, sem részleteiben nem sokszorosíthatók vagy közölhetők, semmilyen formában és értelemben, elektronikusan vagy mechanikus módon, beleértve a nyilvános előadást vagy tanfolyamot, a hangos könyvet, bármilyen internetes közlést, a fénymásolást, a rögzítést vagy az információrögzítés bármely formáját.

 

Az ISTENNEL való párbeszédet, vagyis mindazt, ami  2000 – ig el volt rejtve az emberiség elől, mi közérthető információ formájában továbbítjuk Önöknek.

ISTEN a kozmikus törvényeket bonyolult kifejezésmódban adta át a hatodik emberi faj számára a „A Világegyetem Törvényei, avagy az ISTENI Hierarchia létezésének  alapjai „ című könyvben.  Majd  ISTEN úgy döntött, hogy néhány fejlődési Szinttel lejjebb ereszkedik, hogy a bonyolult információt az ötödik emberi faj számára is érthetőbbé tegye. Ezért ISTEN elmondja mindazt, ami a közepes fejlettségi Szintű ember számára is érthető, így az adott információt mi a középiskolai Szinthez soroltuk be.

Az elemi iskola az ezoterikus tudás alapismereteivel kezdődik, ezért a többi könyvünkben ismertetett információ ehhez tartozik.

Mi, mint  ISTEN küldöttei  az információ három Szintjét, vagy az iskolák három Szintjét bocsátjuk az emberiség  rendelkezésére: az elemi-, a közép és a felső iskolai Szintet. Az olvasóknak természetesen ajánlatosabb az elemi iskolai Szinttel kezdeni, hogy képesek legyenek a legjobban megközelíteni és megérteni a felső Szintű fogalmakat. Az ember a Fenti Hierarchia által adott  egyszerűbb kinyilatkoztatásban is találhat a maga számára nagyon sok új és váratlan információt.

Az elemi iskola „tananyagát” az emberiség Tanítói, a Hierarchikus Rendszerek közösségéhez tartozó „Szövetség” Felsőbb Hierarchiai Vezetői közvetítették. Több mint tíz éven át, folyamatosan keresztülmenve a megmérettetéseken és a transzcendentális iskola tudásának megértésén, mi különböző Felsőbb Szintekkel  kommunikáltunk, egyre és egyre magasabbra emelkedve saját ismereteinkben és a Hierarchia lépcsőfokain is addig, ameddig méltónak nem találtattunk arra, hogy Magával az ISTENNEL találkozzunk, azzal az ISTENNEL, Aki megteremtette az összes Világegyetemünket, valamint a lélek valláson keresztül való felemelkedésének és emelésének a Grandiózus tervezetét.

A küldöttek,  hármunk személyében ( Szeklitova Larisza, Sztrelnikova Ludmila és Sztrelnikov Alekszander ), feladatai közé tartozott a modern ember tudatának a megértése, valamint az ember  jelenlegi fejlődése  pozitív- és negatív oldalbeli  tanulmányozása azért, hogy a Fentiek és a Lentiek közötti közös /egyező fogalmakon keresztül képesek legyünk megalkotni az egyén általános lelki fejlődésének  rendszerét.    

Továbbítva az új információt ISTEN azt mondta, hogy: „ennek az információnak száznyolcvan fokra meg kell változtatnia az emberiség világnézetét”, és ki kell vezetnie az emberiséget a bölcsődei életkorból, mert az emberiség a saját tudatlanságából kiindulva minden érthetetlen és rendkívüli dolgot csodaként értelmez, ezért ki kell vezetni őt a tényleges Igazság forrásához, a nehezen érthető és kemény Igazsághoz, az esetlegesen kiábrándítandó Igazsághoz, de ahhoz, amilyen az a valóságban is létezik, mindennemű szépítés és a létezés meseszerű legenda variánsai nélküli Igazsághoz. Az emberiség már elérte azt a kort és már   itt van az ideje annak, hogy végre kinyíljon a tudata az őt körülvevő élet és létezés tényleges Igazságára. 

Szeklitova Larisza

Sztrelnikova Ludmila

Sztrelnikov Alekszander 

 

Minden egyes könyv ( eddig már több, mint 70 könyv jelent meg  Oroszországban) az általános tudásnak csak egy kis részét adja, majd összességükben egy egységes világlátást hoznak létre a környező világra, benne a lélek létezésének lényegét és a globális folyamatokban való részvételét, amely magának a Világmindenségnek a létezését biztosítja.

A könyveik által nyújtott információ segít az emberiségnek megalapozni a szükséges lelki és erkölcsi fejlődést minden egyes tagja számára és kidolgozni az egyén perspektivikus fejlődési irányát.

Újdonságok

Negatív Hierarch Hierarchiájába való bekerülés

2022.08.04 14:58
Kérdés: ISTEN csak a lelkek 2%-át viszi el a Hierarchiájába. De vajon mennyi lelket visz el a...

További 3 élet

2022.08.03 17:08
Kérdés : A haláluk után hány évvel fognak újra testetölteni a Földön az átmeneti időszakban azok a...

Lesz e Végítélet a könyveinket olvasók számára

2022.08.02 03:19
Kérdés. Jó lenne pontosan tudni, hogy lesz-e Végítélet az Önök olvasói felett, és mindnyájan...

KLÍMAVÁLTOZÁS

2022.07.25 10:51
....A Planetáris lelkeken keresztül nemcsak az Új Információnak az emberi közegbe való közvetítése...

Hogyan teremti a Kozmikus Tudat a Lelkeket? - „A Lélek Teremtése” című dokumentumfilm

2022.07.08 09:56
Hogyan teremti a Kozmikus Tudat a Lelkeket? - „A Lélek Teremtése” című...

MÁSODIK KÜLDÖTT

2022.06.20 20:42
Kérdés:  Sehogy sem tudom összeegyeztetni a két verziót.  Első: ISTEN kétezer évente Új...

A LELKEK FELOSZTÁSA

2022.06.16 20:40
 "Olvasó.  Miért van manapság annyi szekta?  Miért nem tiltja meg őket...

FÉNY LÉNYEK- FÉNYESEK

2022.06.05 12:54
"A FÉNY LÉNYEK -FÉNYESEK – a földi síkkal dolgozó Lények, a pozitív Hierarchia SZINTJEIRŐL....

Pénz

2022.06.03 20:46
    "A pénz egy illuzórikus cél, amely mögött üresség és csalódás rejlik." FORRÁS...

A PÉNZ MŰKÖDÉSE

2022.06.03 20:36
 "A pénz hatalmas szerepet játszik a modern társadalom életében. Míg a vademberek szabadon...

A NEGATÍV LELKEK FEJLŐDÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI

2022.05.31 11:32
 Mi egy Vegyes világban élünk  A földi világ egy vegyes világ. Mivel benne egyforma...

A Lelkek kiselejtezése

2022.05.27 08:11
   ......Most térjünk rá a lelkek kiselejtezésének momentumára, amely az emberi faj...

A karma hatása az életre

2022.05.18 21:50
 "A karma - az ok és okozat törvényének kifejeződése. Amelynek teljes mértékben megfelel az...

Bűnök és Karma

2022.05.15 22:08
 "A Fentiek mindig is megpróbálták az igaz útra terelni az embert, a fejlődés azon irányába,...

ALEXEJ GARASS : "A Vízöntő-kori Új IMÁK és a Kozmikus Szövetségi Csillag amulett hatása az ember energetikai mezőire "

2022.05.14 18:56
ALEXEJ GARASS : "A Vízöntő-kori Új IMÁK és a Kozmikus Szövetségi Csillag amulett hatása az ember...

Nevek és lelkek nyilvántartása

2022.05.07 08:14
 A Földön nagyon sok az ember. Pontos számuk meghatározására sem az ember sem pedig, a...

APOKALIPSZIS

2022.04.25 11:08
"APOKALIPSZIS - az «Újszövetség» egyik könyve, Szent János Evangélista apostol kinyilatkoztatása....

KOZMIKUS SZÖVETSÉGI CSILLAG

2022.04.23 08:33
    KOZMIKUS SZÖVETSÉGI CSILLAG. SZEKLITOVA LARISZA, SZTRELNIKOVA...

HOL TARTÓZKODIK JELENLEG KRISZTUS?

2022.04.15 11:21
   Kérdés: A Biblia Krisztus Második Eljöveteléről ír, viszont helyette Önök (Szeklitova...

ÚJ VÍZÖNTŐ-KORI IMÁK KIEGÉSZÍTETT /VIDEÓ

2022.04.15 10:30
ÚJ VÍZÖNTŐ -KORI IMÁK SZEKLITOVA LARISZA, SZTRELNIKOVA LUDMILA youtu.be/36iTH_K4mvY A VIDEÓT...

KERESZTRE FESZÍTÉS

2022.04.10 07:37
KÉRDÉS: Miért volt elfogadott a régmúltban az emberek keresztre feszítése, és van-e ennek...

FELSŐBB ÉN

2022.04.09 08:50
KÉRDÉS: Hogyan értelmezzük az Új Tudás-Ismeret fényében az ember „felsőbb Én” -jeként használt...

A FENTIEK KÍSÉRLETE A FÖLDDEL

2022.04.08 09:30
- A Naprendszerben a Föld a legfontosabb bolygó? - Nem, nem a legfontosabb. - A mi bolygónk – egy...

Új Tudás-Ismeret

2022.04.07 09:27
"Kérdés.  Milyen közös szituációkon mentek keresztül az emberek az előző életeikben, és mi a...

A FÖLD DUBLÖRJEI Hol található a mi bolygónk

2022.04.02 09:24
...Most rátérünk ISTEN Hatalmas Projektje realizációjának sokkal globálisabb részéhez. Az által,...

A LÉLEK TEREMTÉSE

2022.03.12 08:05
 - Mi az a lélek?  - A lélek - az Abszolútum alkotórésze. Mintha a lelkek összessége...

GYÓGYÍTÁS KÓDOKKAL

2022.03.06 09:25
Kérdés:  Nonna Marakhovskaya „Gyógyítás kódokkal (1-2)” című könyvében lehetőség van a kódok...

ENERGIA MEGTARTÁSA

2022.02.25 20:54
Amikor az ember idegeskedik, vagy stresszes állapotban van, akkor csillag alakú „robbanások”...

CÉL - A HATODIK FAJ

2022.02.24 13:56
 Az adott átmeneti időszakban, vagyis az ötödik fajtól a hatodik fajba való átmenetkor,...

ISTEN Földre való leereszkedésének célja

2022.02.20 18:59
, …... ISTEN Földre való leereszkedése nem azt a célt szolgálta, hogy mindent elpusztítson: az...

A MAGAS SZINTŰ TISZTA ENERGIA HATÁSA AZ EMBERRE

2022.02.17 13:09
-Észrevettük, hogy amikor valaki érintkezik az Önök magas Szintű tiszta energiájával, irritálja őt...

FÖLDI IDŐ

2022.01.25 09:53
 - A Földön az összes élőlény az időben ( az idő által) fejlődik. Az idő - ez egy sajátos...

A FÖLD PÁRHUZAMOS VILÁGAI

2022.01.24 13:38
A FÖLD PÁRHUZAMOS VILÁGAI  - Nekünk azt mondták, hogy az emberiségen kívül a Földön még két...

REGRESSZÍV HIPNÓZIS

2022.01.04 21:05
 Kérdés: Gyakorolhatja-e a regresszív hipnózist egy közepes fejlettségi (vagy kissé magasabb)...

ÚJDONSÁG AZ „ÚJÉVI” ÜNNEPLÉSRŐL

2021.12.30 13:40
 Olvasó. Engem az Újévi ünneplés dátuma érdekel. Minden alkalommal, amikor közeledik az újév,...

A KÖNYVEK ELOLVASÁSA UTÁN MEGTANULTAM FESTENI

2021.12.19 14:53
 Olvasó. Nagyon hálás vagyok Önöknek a könyvekért, nagy hatással voltak rám, amire nagyon nagy...

GYÓGYÍTÁS KÓDOKKAL / 1

2021.11.05 08:07
   .... Valamint bizonyos járványbetegségekre is adunk kódokat, mivel ahogy a...

"GYÓGYÍTÁS KÓDOKKAL 2"

2021.11.04 07:43
A SZERZŐK ÉS AZ OLVASÓK HATALMAS SZÍVBELI HÁLÁJUKAT FEJEZIK KI AZON ORVOSI RENDSZEREKNEK ÉS A...

Olvashatók-e imák idegen halottakért?

2021.11.01 19:12
Kérdés. Lehet egyáltalán a halottak kéréseire imákat olvasni? Ha lehetséges és ez így működik,...

MI TÖRTÉNIK 2020 UTÁN

2021.10.31 08:26
 Olvasó. Szeretném tudni, mi fog történni 2020-ban: az emberiség vége, vagy tömegkatasztrófák...

VÁLASZ PÜTHAGORASZNAK

2021.10.29 18:43
    Az adott könyv feltárja az ember számára a Földön való létezése számos...

A NAPON MEGJELENŐ SÖTÉT FOLTOK ÉS KITÖRÉSEK MEGJELENÉSÉNEK TITKAI ( Dekódolt lelkekből származó energia)

2021.09.07 15:20
    Régebben már írtunk arról (lásd a «Создание души» című könyvet), hogy a dekódolt...

A BISZEXUÁLISOK – NEM FÖLDI LELKEK?

2021.09.03 16:41
Olvasó. Jelenleg (2016-2019) számos biszexuális egyén jelent meg. Ez erkölcstelen feslettség és...

A SZABADSÁG SZEREPE A GONOSZSÁG ELŐIDÉZÉSÉBEN

2021.08.27 19:34
 A társadalom számára nyújtott szabadság, lehetőséget ad az embereknek a pozitív vagy negatív...

A TARTÓS HÁZASSÁG ENERGETIKAI TITKAI

2021.07.12 17:28
  Az adott könyv a férfi és a nő kapcsolatának elemzésével foglalkozik a családban, és...

AZ EMBERI VÉR

2021.06.14 08:33
 Az emberi vér, mint a hazai-, úgy a külföldi medicina által is már nagyon alaposan...

HÁROM ÚJ IMA A "VILÁGEGYETEM TÖRVÉNYEI " ALAPJÁN, VÍZÖNTŐ-KORI ÚJ KERESZTVETÉS

2021.05.28 18:47
Az Új Imák a „ Világegyetem Törvényei" szövegei alapján kerültek létrehozásra, és az emberiség...

A MÁSODIK ELJÖVETEL ÉRTELME és JELENTÉSE

2021.05.02 12:13
     A Második Eljövetel értelme és jelentése - az emberiség következő planetáris...

SZÁMOK

2021.03.28 12:14
 - Mit képviselnek magukban a számok?  -A számok - azok bizonyos építmények. Minden egyes...

HONNAN SZÁRMAZNAK AZ EMBERT GYÓGYÍTÓ KÓDOK?

2021.03.11 17:35
  HONNAN SZÁRMAZNAK AZ EMBERT GYÓGYÍTÓ KÓDOK? youtu.be/YjIKAccyhag A videót OLGA SLAV...

A LELKEK FELOSZTÁSA AZ ÖTÖDIK FAJ VÉGÉN

2021.02.17 11:52
 Kérdés. Felosztásra kerülnek-e valamiképpen a lelkek az ötödik faj végén, amelynek...

MEGJELENTEK A "KOZMIKUS SZÖVETSÉGI CSILLAG" FÜLBEVALÓK

2021.01.04 17:59
  Az alábbi fülbevalók közül lehet választani:  Aranyozott ezüst "Kozmikus Szövetségi...

"KOZMIKUS SZÖVETSÉGI CSILLAG" amulett

2020.12.07 09:42
  KOZMIKUS SZÖVETSÉGI CSILLAG  SZEKLITOVA LARISZA, SZTRELNIKOVA LUDMILA  A video...

SZEKLITOVA LARISZA üzenete /3 / COVID

2020.12.02 21:21
1....A maszkok valóban segítenek abban, hogy hosszabb ideig egészségesek maradjanak. De így vagy...

Szeklitova Larisza üzenete 2 /Covid-19

2020.11.22 20:44
COVID-19 kapcsolatos kérdés. ( Az adott információ Larisza Szeklitova által adatott, a...

Szeklitova Larisza üzenete

2020.11.22 14:44
Larisza Alekszandrovna Szeklitova: ... Az a helyzet, hogy jelenleg az emberek a romló...

CSODÁLATOS EMBER

2020.11.02 10:26
  Az adott könyv információja a szerzőknek a Felsőbb Tudattal való közvetítői...

KARMA A JÖVŐBEN

2020.09.03 20:29
 - Kétezer után, a két korszak találkozásakor, az ötödik faj emberei átmennek a hatodik fajba....

A LÉLEK FEJLŐDÉSE

2020.08.30 09:07
Mi már tudjuk, hogy a lélek felépítéssel rendelkezik, de vajon hogyan történnek meg benne a...

Hogyan teremti a Kozmikus Tudat a Lelkeket? - „A Lélek Teremtése” című dokumentumfilm.

2020.07.08 09:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>