" AZ EMBER FEJLŐDÉSÉNEK CÉLJA"

magasabb-vilag.webnode.hu/news/az-ember-fejlodesenek-celja/

A könyv megvásárolható: PÜSKI Könyvesház

SZKÍTIA Könyvesbolt,  SZKÍTIA - AVANTGARD Szolnok

MEGJELENT  Larisza Szeklitova és Ludmila Sztrelnikova új könyve!"

" A VALÓSÁG REJTÉLYEI " CÍMMEL

A könyv megvásárolható:  PÜSKI Könyvesház , SZKÍTIA Könyvesbolt

SZKÍTIA - AVANTGARD Szolnok

MEGJELENT Larisza Szeklitova és Ludmila Sztrelnikova új könyve

"MAGASABB VILÁGOK TITKAI"  címmel

Megjelent Larisza Szeklitova és Ludmila Sztrelnikova új könyve

A LÉLEK. A LÉLEK FELÉPÍTÉSÉNEK TITKAI avagy A FELSŐBB KOZMIKUS TUDATTAL VALÓ KÖZVETÍTŐI KAPCSOLATOK

 

Ezen az oldalon Larisza Szeklitova és Ludmila Sztrelnikova által közvetített ISTENI tanításokat 

ismertetjük.

 
 
 

Minden jog fenntartva.

Az információk és a megjelenő könyvek – a szerzők írásos jóváhagyása nélkül –sem egészében, sem részleteiben nem sokszorosíthatók vagy közölhetők, semmilyen formában és értelemben, elektronikusan vagy mechanikus módon, beleértve a nyilvános előadást vagy tanfolyamot, a hangos könyvet, bármilyen internetes közlést, a fénymásolást, a rögzítést vagy az információrögzítés bármely formáját.

 

Az ISTENNEL való párbeszédet, vagyis mindazt, ami  2000 – ig el volt rejtve az emberiség elől, mi közérthető információ formájában továbbítjuk Önöknek.

ISTEN a kozmikus törvényeket bonyolult kifejezésmódban adta át a hatodik emberi faj számára a „A Világegyetem Törvényei avagy az ISTENI Hierarchia létezésének  alapjai „ című könyvben.  Majd  ISTEN úgy döntött, hogy néhány fejlődési Szinttel lejjebb ereszkedik, hogy a bonyolult információt érthetőbbé tegye az ötödik emberi faj számára is. Ezért ISTEN elmondja mindazt, ami a közepes fejlettségi Szintű ember számára is érthető, így az adott információt mi a középiskolai Szinthez soroltuk be.

Az elemi iskola az ezoterikus tudás alapismereteivel kezdődik, ezért a többi könyvünkben ismertetett információ ehhez tartozik.

Mi, mint  ISTEN küldöttei  az információ három Szintjét, vagy az iskolák három Szintjét bocsátjuk az emberiség  rendelkezésére: az elemi-, a közép és a felső iskolai Szintet. Az olvasóknak természetesen ajánlatosabb az elemi iskolai Szinttel kezdeni, hogy képesek legyenek a legjobban megközelíteni és megérteni a felső Szintű fogalmakat. Az ember a Fenti Hierarchia által adott  egyszerűbb kinyilatkoztatásban is találhat a maga számára nagyon sok új és váratlan információt.

Az elemi iskola „tananyagát” az emberiség Tanítói ,  a Hierarchikus Rendszerek közösségéhez tartozó „Szövetség” Felsőbb Hierarchiai Vezetői közvetítették le. Több mint tíz éven át, folyamatosan keresztülmenve a megmérettetéseken és a transzcendentális iskola tudásának  megértésén, mi különböző Felsőbb Szintekkel  kommunikáltunk, egyre és egyre magasabbra emelkedve a saját ismereteinkben és a Hierarchia lépcsőfokain is addig , ameddig méltónak nem találtattunk arra, hogy Magával az ISTENNEL találkozzunk, azzal az ISTENNEL, Aki megteremtette az összes Világegyetemünket, valamint a lélek valláson keresztül való felemelkedésének és emelésének a Grandiózus tervezetét.

A küldöttek,  hármunk személyében ( Szeklitova Larisza, Sztrelnikova Ludmila és Sztrelnikov Alekszander ), feladatai közé tartozott a modern ember tudatának a megértése, valamint az ember  jelenlegi fejlődése  pozitív- és negatív oldalbeli  tanulmányozása azért, hogy a Fentiek és a Lentiek közötti közös /egyező fogalmakon keresztül képesek legyünk megalkotni az egyén általános lelki fejlődésének  rendszerét.    

Továbbítva az új információt az ISTEN azt mondta, hogy: „ennek az információnak száznyolcvan fokra meg kell változtatnia az emberiség világnézetét”, és ki kell vezetnie az emberiséget a bölcsődei életkorból, mert az emberiség a saját tudatlanságából kiindulva minden érthetetlen és rendkívüli dolgot csodaként értelmez, ezért ki kell vezetni őt a tényleges Igazság forrásához, a nehezen érthető és kemény Igazsághoz, az esetlegesen kiábrándítandó Igazsághoz, de ahhoz, amilyen az a valóságban is létezik, a mindennemű szépítés és a létezés meseszerű legenda variánsai nélküli Igazsághoz. Az emberiség már elérte azt a kort és itt van már az ideje annak is, hogy a tudata végre kinyíljon az őt körülvevő élet és létezés tényleges Igazságára. 

Szeklitova Larisza

Sztrelnikova Ludmila

Sztrelnikov Alekszander 

FORRÁS:https://www.creawings.ru/authors/index.php
 

Minden egyes könyv ( eddig már több, mint 55 könyv jelent meg  Oroszországban) az általános tudásnak csak egy kis részét adja, majd összességükben egy egységes világlátást hoznak létre a környező világra, benne a lélek létezésének a lényegét és a globális folyamatokban való részvételét, amely magának a Világmindenségnek a létezését biztosítja.

A könyveik által nyújtott információ segít az emberiségnek megalapozni a szükséges lelki és erkölcsi fejlődést minden egyes tagja számára és kidolgozni az egyén perspektivikus fejlődési irányát.

Újdonságok

AZ EGYÉNI CÉLOK ELÉRÉSE

2018.02.17 15:52
 A célok lehetnek: egyéniek, általánosak, mint az ország vagy bizonyos szociális csoportok...

AZ EMBER FEJLŐDÉSÉNEK CÉLJA

2018.01.20 19:00
Az adott könyv megismerteti az olvasót az ember és a társadalom fejlődése céljainak jelenkori...

KOZMIKUS SZÖVETSÉGI CSILLAG

2018.01.09 17:31
KOZMIKUS SZÖVETSÉGI CSILLAG SZEKLITOVA LARISZA, SZTRELNIKOVA...

VÍZKERESZT

2018.01.05 20:23
....Jézus keresztelésének lényege nem kimondottan az adott egregorhoz való rituális...

MIÉRT ÖRÜLNEK MEG AZ EXTRASZENZEK

2018.01.01 15:46
 Válasz: Az extraszenzek munkájában van még egy fontos momentum. Vagyis, hogy némelyek közülük...

HOGYAN TÖRTÉNIK A FELEMELKEDÉS

2017.12.18 17:38
 Az egyik könyvünkben már írtunk arról, hogy a Földre érkező bizonyos Idegen civilizációbeli...

AZ EMBERISÉG MEGMENTÉSE

2017.12.12 17:17
Kérdés: Jézus Krisztus azért jött a Földre, hogy megmentse az emberiséget. De miben található az...

MEGVÁSÁRLHATÓK A "KOZMIKUS SZÖVETSÉGI CSILLAG" AMULETTEK

2017.12.10 06:50
ARANYOZOTT RÉZ  "KOZMIKUS SZÖVETSÉGI CSILLAG" AMULETTEK valamint  a VÍZ...

A FEJLŐDÉS JELENKORI SZINTJEI

2017.12.08 12:23
 Az emberiségnek át kell haladnia a Földön az Emberi Hierarchiát ( amit néha Földi...

AJÁNLÁS AZ EMBER FEJLŐDÉSÉHEZ

2017.11.11 19:51
  Az ember ilyen vagy olyan szituációban való viselkedése a lélek előző testet öltéseiben...

ISTEN KÜLDÖTTNŐJE. ISTEN EMBEREKHEZ VALÓ FELHÍVÁSA

2017.11.06 17:11
 SZEKLITOVA LARISZA ISTEN KÜLDÖTTNŐJE www.youtube.com/watch?v=Hds6BF2AXoE A videót MURUNOVA...

IDEGEN CIVILIZÁCIÓK LÉNYEI

2017.10.23 13:08
 - A Föld feletti térben az emberek időről időre „repülő csészealjakat” fedeznek fel. Honnan...

A nagy pénzek mindig a Sátántól erednek /Folytatás

2017.10.08 15:57
Az ISTEN mindent megtesz azért, hogy a pénz soha ne haladja meg az ember által felgyűjtött...

A nagy pénzek mindig a Sátántól erednek

2017.10.05 16:25
A nagy pénzek mindig a Sátántól erednek. Mivel Ő az, aki megvesztegeti a lelkeket, gazdagságot és...

HOL TALÁLHATÓ ISTEN HIERARCHIÁJA ÉS A FÖLD

2017.10.01 22:02
 Kérdés: Hol található ISTEN Hierarchiája az Égi Tanítókkal: a Világegyetemben vagy valahol a...

ENERGIATARTOZÁSOK

2017.10.01 09:54
- Milyen büntetések várhatók a nem teljesített programokért? - Ha az ember nem teljesítette egyéni...

CSALÁD, KOLLEKTÍV ÉS NEMZET KARMA

2017.09.28 20:14
Mikor jelent meg a Földön a karma? - Az első ember megjelenésének a pillanatától, vagyis az...

ANTIKRISZTUS. BESZÉLGETÉS A SÁTÁNNAL

2017.09.18 19:36
- Ön fogja vezetni az Antikrisztust a Földön? - Természetesen. Hiszen mindez az ISTENNEL való...

ANTIKRISZTUS. BESZÉLGETÉS ISTENNEL

2017.09.17 17:03
 A Bibliában meg van írva, hogy majd eljön az Antikrisztus, aki elkezdi az emberek...

ISTEN Kiáltványa az emberiséghez

2017.09.13 20:31
Kiáltvány az emberiséghez ÉN vagyok az ISTENETEK, a Kozmikus Értelem és az Abszolútum. Nekem...

A Föld Hierarchjai Kiáltványa az emberekhez

2017.09.12 21:52
Kiáltvány az emberekhez!  Legyetek bölcsek és előrelátók! Soha ne csüggedjetek, ne essetek...

A lelkek elvitele

2017.09.11 15:52
A lelkek nagy számú elvitele háborúk, katasztrófák és kataklizmák időszakában  A háborúkban...

VÁLTOZÁSOK

2017.08.25 09:09
Maga a Föld, mint egy hatalmas élő lélek, csak azért megy át egy új tökéletesedési szakaszba, mert...

Rendelkezik e a lélek egyetemes tudással?

2017.08.23 11:12
Rendelkezik e a lélek egyetemes tudással?  Kérdés: A szerzők némelyike azt bizonyítja, hogy a...

SAJNÁLAT

2017.08.19 21:58
  Szüksége van-e az embernek sajnálatra? Vajon mit is jelent pontosan a sajnálat?  A...

AZ EMBER BELSŐ EGYEDÜLLÉTÉNEK OKAI

2017.08.16 09:56
 Vajon mi az oka az ember belső egyedüllétének? Az ember összes állapota a lélek fejlődésének...

Az Egyhitűség jelei / TELJES CIKK

2017.08.10 16:43
AZ EGYHITŰSÉG JELEI  A. V. Androszov cikke Szeklitova Larisza ,Sztrelnikova Ludmila: „Az...

MEGVÁSÁROLHATÓK A "KOZMIKUS SZÖVETSÉGI CSILLAG" AMULETTEK

2017.08.08 15:17
MEGVÁSÁROLHATÓK A "KOZMIKUS SZÖVETSÉGI CSILLAG" AMULETTEK ARANYOZOTT EZÜST és EZÜST  "KOZMIKUS...

A KOZMIKUS TÖRVÉNYEK és az ÚJ TUDÁS -ISMERET MEGÉRTÉSÉNEK NEHÉZSÉGEI

2017.07.27 17:17
 A Kozmikus Törvények megértésének nehézsége abban nyilvánul meg, hogy a Fentiek fény típusú...

Időjárásbeli anomáliák

2017.07.15 10:03
   A rosszabbodó éghajlatváltozás a Fentiek emberek viselkedése miatti elégedetlenségének...

Az Új Kozmikus Imák előtörténete II.

2017.07.05 15:39
Mit tegyünk ahhoz , hogy megnőjön az imák erőhatalma? Ezt csak olyan sajátos szövegek tudják...

Az Új Kozmikus Imák előtörténete I.

2017.07.04 09:39
Az Új Vízöntő-kori Kozmikus Imák előtörténetéről röviden:  Az Imák, bizonyos meghatározott...

SZEKLITOVA LARISZA, SZTRELNIKOVA LUDMILA: „KOZMIKUS SZÖVETSÉGI CSILLAG”

2017.06.26 08:00
 „KOZMIKUS SZÖVETSÉGI CSILLAG”  A"Kozmikus Szövetségi Csillag" közvetlen bevezetése az...

A Vízöntő-kori Új IMÁK és a Kozmikus Szövetségi Csillag amulett hatása az ember energetikai mezőire / I.VNTV Fesztivál + lemaradt képek

2017.06.23 16:41
Szeklitova Larisza és Sztrelnikova Ludmila tanításai alapján Alexej Garass...

ÚJ VIDEÓ

2017.06.12 15:55
BÖLCS MINDÁSOK - AFORIZMÁK 4. RÉSZ youtu.be/ZHW_5uVlEJ8 Л. А.Секлитова, Л. Л. Стрельникова Великий...

LUCIFER- Ki ő valójában?

2017.06.11 20:35
 LUCIFER – Ki  ő valójában? Lucifer – egy bukott Angyal. Aki át lett adva a Sátánnak az...

ÚJ VÍZÖNTŐ-KORI IMÁK KIEGÉSZÍTETT /VIDEÓ

2017.06.09 13:30
ÚJ VÍZÖNTŐ -KORI IMÁK SZEKLITOVA LARISZA, SZTRELNIKOVA LUDMILA youtu.be/36iTH_K4mvY A VIDEÓT...

FELSŐBB ÉN

2017.05.19 07:50
KÉRDÉS: Az Új Tudás fényében hogyan értelmezzük az ember „felsőbb Én” -jeként használt definicíót?...

A LELKEK FINOMENERGETIKAI SÍKON VALÓ TARTÓZKODÁSÁNAK AZ IDEJE

2017.05.12 08:05
  KÉRDÉS: Mitől függ a lelkek „ másvilágon „ való tartózkodási idejének az idő...

A FÖLD ÁTVEZETÉSE EGY TERVEN KÍVÜLI FEJLŐDÉSI VARIÁNSRA

2017.04.09 12:35
Kérdés: Melyik évben került átvezetésre a Föld a további fejlődésének terven kívüli (...

A VALÓSÁG REJTÉLYEI

2017.03.31 15:26
  Ez a könyv elsőként tárja fel az emberiség számára a három Föld Titkát, amelyből kettő...

MI EGY VEGYES VILÁGBAN ÉLÜNK

2017.02.20 17:33
Mi egy Vegyes világban élünk  A földi világ egy vegyes világ. Mivel benne egyforma feltételek...

ÚJ - Brilliáns köves ezüst "Kozmikus Szövetségi Csillag" amulett

2016.12.02 11:55
Brilliáns köves ezüst „KOZMIKUS SZÖVETSÉGI CSILLAG” amulett A speciális bevatással/ feltöltéssel...

MIÉRT ÉRDEKELT A SÁTÁN A MINDENT MEGBOCSÁTÁSBAN

2016.11.20 12:25
Bármilyen bűn is zavarokat okoz a lélek felépítésében, aminek a következtében eltolódik a lélek...

A FÖLD KARMÁJA

2016.11.11 16:15
  KÉRDÉS: Mit jelent az, hogy Föld karma, hogyan keletkezett és mily módon kerül...

A FÖLD KARMÁJA 2

2016.11.11 16:08
KÉRDÉS: Milyen tevékenysége következtében gyűjtött fel karmát a Föld? VÁLASZ: A karma mindig két...

MAGAS SZINTŰ ENERGIÁK HATÁSA

2016.11.09 19:30
KÉRDÉS: Észrevettük, hogy amikor az emberek közül valaki kapcsolatba kerül az Önök tiszta...

AFORIZMÁK- BÖLCS MONDÁSOK 3-5.RÉSZ / 6 rész

2016.10.09 11:15
Szeklitova Larisza, Sztrelnikova Ludmila: Aforizmák - Bölcs Mondások 5...

VÍZÖNTŐ KORI IMÁK / FONTOS

2016.10.02 09:45
FONTOS!!!! AZ IMÁKAT NYOMTASSÁK KI, ÚGY OLVASSÁK!!!!   Az „Új Vízöntő kornak” megfelelően, az...

Szeklitova L. - Sztrelnikova L. könyvek szerb nyelven https://www.zlatna-rasa.in.rs/

2016.09.05 11:16
Љубав, породица, деца Szeklitova Larisza - Sztrelnikova Ludmila Информације из дате књиге су...

Az Új Tudás átadása a 6 faj embere számára

2016.07.21 20:51
www.youtube.com/watch?v=I-NKjrtv6ZI www.vntv.hu/2016/07/uj-tudas-a-6-faj-embere-szamara/   &nbs

MEGVÁSÁROLHATÓK A "KOZMIKUS SZÖVETSÉGI CSILLAG" AMULETTEK

2016.06.05 15:59
 MEGVÁSÁROLHATÓK  A  "KOZMIKUS SZÖVETSÉGI CSILLAG" AMULETTEK BRILL KÖVES ARANY...

Megjelentek a "KOZMIKUS SZÖVETSÉGI CSILLAG" amulettek!

2016.06.04 11:43
Megjelentek és megvásárolhatók a "KOZMIKUS SZÖVETSÉGI CSILLAG" amulettek! Mindegyik amulett egyedi...

BÖLCS MONDÁSOK- AFORIZMÁK

2016.05.28 21:48
  SZEKLITOVA LARISZA, SZTRELNIKOVA LUDMILA BÖLCS MONDÁSOK -...

ISTEN ÜZENETE

2016.05.22 21:00
ISTEN ÜZENETE A „ Világegyetem Törvényei”- azon ISTENI kinyilatkoztatások eredménye, amely...

ZVENTA - SVENTANA KÖZÖTTÜNK VAN

2016.05.13 08:14
ZVENTA -SVENTANA KÖZÖTTÜNK VAN yadi.sk/i/AU9Coo5Lrfoam  Звента-Свентана среди...

VÍZÖNTŐ -KORI IMÁKKAL A TÚLÉLÉS ÚTJÁN - ALEXEJ GARASS VÁLASZOL

2016.05.10 20:53
www.vntv.hu/2016/05/vizonto-kori-imakkal-a-tuleles-utjan-alexej-garas-valaszol/ A "Kozmikus...

Első VNTV Fesztivál 2016. május 7-én a Lurdy Házban / ALEXEJ GARASS előadása/A Vízöntő-kori új Imák és a „Kozmikus Szövetségi Csillag” hatása az ember energetikai mezőire

2016.04.15 10:35
Első VNTV Fesztivál 2016. május 7-én a Lurdy Házban Mottónk: AZ ÚJ VILÁGUNK FÉSZEKRAKÓI A Viva...

Alexej Garass előadása a VHM Alapítvány szervezésében

2016.04.12 18:32
A Vidd Hírét a Magyaroknak Közhasznú Alapítvány szervezésében Mindenkit szeretettel várunk...

ISTENI Szeretet

2016.03.05 13:18
-Mit jelent az ember számára az ISTENI Szeretet? Ez a legmagasabb Szintű szeretet minőség, vagy...
1 | 2 | 3 >>