KARMA BETEGSÉG SZENVEDÉS

KÉRDÉS: Az összes könyvükben arról írnak, hogy létezik karma. Ami bizonyos bűnök és vétségek büntetése. Ön hogyan viszonyul azokhoz az emberekhez, akik próbálják meggyógyítani a betegségeiket és ez által kitolják a karma ledolgozásukat vagy akár a saját sorsukat is megváltoztatják?

VÁLASZ: Jelenleg, az ötödik emberi faj fejlődésének a végén, az emberek számos megbetegedése nem a karma büntetés következménye, hanem az, hogy az ötödik emberi faj fizikai burka/teste genetikai problémákkal küzd. Ebből a pozícióból nézve a gyógyulás nem szegi meg a Kozmikus Törvényeket.

A gyógyítónak és az extraszenznek tudnia kell, hogy az adott embernél az adott betegség karmikus- e vagy sem. Ha a betegséget az ember karmaként kapta, akkor a gyógyítónak nincs joga a gyógyítására, ha viszont a betegség a génkódok megbomlása/sérülése, akkor a gyógyítás nem fog karmaként visszaütni a gyógyítóra.

Ha viszont az extraszenz szembeszegült az ember karmájával, és egy bizonyos időre meggyógyította őt a betegségéből, akkor először is ezért büntetés jár neki, másodszor pedig az adott betegség áttevődik az ember életének a végső szakaszára vagy átmegy a következő életébe.

Ezért az ilyen típusú gyógyulás csak ideiglenes jellegű. Ha betegség által kell bizonyos energiákat az embernek ledolgoznia, és azt az élete folyamán nem tette meg, vagy nem bírta elviselni, akkor erre kötelezni fogják őt a következő inkarnációjában. Vagyis a gyógyítónak, mielőtt nekilátna a gyógyításnak, először is a fejlődés ily nemű részleteivel is tisztában kell lennie.

Azonban az ember karmája nem akadályozhatja meg a gyógyítót a betegnek nyújtandó segítség adásban. Azonban sokuk a beteg karmikus megbetegedésekor rögtön visszautasít mindennemű segítségnyújtást. Ez helytelen hozzáállás. A gyógyítónak segítenie kell az embernek, ha nem is a betegség meggyógyításában, hanem abban, hogy az adott beteg helyesen dolgozza le a karmáját, ami általában a beteg tudatával való munkát jelenti.

Ha az ember helyesen felismer valamit, akkor a karma akár teljes egészében is levételre kerülhet vagy akár mérséklődhet is. Valamint a gyógyítónak, ha megfelelő energia potenciállal rendelkezik, akkor kötelessége enyhíteni az ember szenvedésein. Ha viszont nem rendelkezik megfelelő tudással és energia potenciállal, akkor köteles útmutatást adnia a betegnek arra nézve, hogy hova fordulhat további segítségért.

Senkinek sincs joga arra, hogy sorsára hagyja a beteget vagy a szenvedő embert. Ha nem tudsz segíteni magad az embernek, akkor irányítsd oda, ahol megkapja a számára szükséges segítséget.

KÉRDÉS: Miért van annyi szenvedés és igazságtalanság a Földön?

VÁLASZ: Az ember szenvedéseinek a legfőbb oka a buta és kegyetlen cselekedeteiben található. Vannak, akik mindent lerombolnak, amíg mások meg mindent helyreállítanak, némelyek garázdálkodnak és pimaszul viselkednek, míg mások meg pontosan ezektől a gyalázatos viselkedésektől szenvednek. Az összes szenvedés eredője az emberben található. Például vegyünk egy családot. Ha a feleség magas fejlettségi Szinttel rendelkezik, a férj pedig alacsony fejlettségi Szinttel – vagy fordítva- akkor ebben az esetben a nő célja a férjnek a degradálódástól való visszatartása. És természetesen minden egyes rendes és becsületes nő megpróbálja a férjet az illendőség keretein belül tartani.

Míg a férj állandóan elcsábul a megkísértéseknek: vagy italozni akar, vagy verekedni, vagy esetleg alacsony Szintű látványosságokat kíván. És a nő (vagy a férfi,ha esetleg a felesége is alacsony fejlettségi Szinttel rendelkezik) összes szenvedése a férj vagy az alacsony Szintű gyerekek helytelen viselkedéséből fog fakadni.

Ha az ember nincs kapcsolatban családdal, viszont szenved, akkor a szenvedései a munkát adó főnök helytelen viselkedése-, a kollégák helytelen viselkedéséből stb. fakadóan fognak eredni.

Vagyis egy ember szenvedéseiben mindig az a másik ember a hibás: aki helytelenül és igazságtalanul osztja szét a javakat, a pénzt, aki helytelenül old meg bizonyos szituációkat stb. Ezért ahhoz, hogy boldoggá válhassunk, ahhoz az összes embernek meg kell tanulnia helyesen, és a törvény szerint igazságosan megoldania az összes szituációt.

És még egy oka lehet az ember számos szenvedéseinek: az- az emberek közötti egység hiánya, az állandó elszigetelődésük, az elkülönültség és az izoláltság-, a másokat látni- és meghallgatni nem akarás óhaja. Habár azt az okot az ember ugyanazon helytelen viselkedésének egy egyedi, sajátos variánsaként is kiemelhetjük.

De mi ezt külön is kiemeljük ,hiszen az összefogás és az egységesülés hatalmas jelentőséggel bír nemcsak minden egyes modern társadalom számára, hanem az ISTEN Hierarchikus Rendszerei számára is.

Forrás: Szeklitova Larisza és Sztrelnikova Ludmila

           www.higher-world.ru