VÍZÖNTŐ KORI IMÁK

ÚJ VÍZÖNTŐ -KORI IMÁK SZEKLITOVA LARISZA, SZTRELNIKOVA LUDMILA

www.youtube.com/watch?v=36iTH_K4mvY

A VIDEÓT MURUNOVA ANNA készítette!! KÖSZÖNET ÉRTE!

  FONTOS!!!! AZ IMÁKAT NYOMTASSÁK KI, ÚGY OLVASSÁK!!!!

Az „Új Vízöntő kornak” megfelelően, az adott imák energetikai potenciálja 10 energetikai egység, ellenben a régi imák és a Biblia csak 5 egységgel rendelkeznek, amelyek már képtelenek megbirkózni a megnövekedett negatív tényezőkkel. Összehasonlításként a „Világegyetem Kozmikus Törvényei, avagy az ISTENI Hierarchia létezésének alapjai” című könyvvel, amelynek energetikai potenciálja 14 egységet tartalmaz. Ezek az imák az egészség helyreállítására is jótékony hatással vannak . Az adott imák a szöveg megváltoztatása nélkül, SZTRELNIKOVA LUDMILA LEONOVNA és SZEKLITOVA LARISZA ALEKSZANDROVNA engedélyével, szabadon felhasználhatók.

Példaként szemléltetjük az A.Garassról készített aura fotót, amelyet az Új Vizöntő- kori Imáknak 17 napon keresztül való napi többszöri elmondása eredményezett. Az adott ember aurája Buddha aurájával megegyező. Az emberiségnek  2000 ig bezárólag, vagyis az eltelt 2000 év alatt már ilyenné kellett volna alakítania az auráját. Ez is azt bizonyítja, hogy az Új Imák használata mennyire felgyorsítja az ember megvilágosodásának folyamatát.

IMA A SZITUÁCIÓKBAN VALÓ SEGÍTSÉGNYÚJTÁSHOZ ( „ Az ISTENI Lényeg Törvénye” alapján került összeállításra)

„ Mindenható és Mindenekfelett álló ISTEN! Te uralod a világokat és a Világegyetemeket, az időket és a tereket. Hozzád fordul a szívünk és a lelkünk, hiszen „TE vagy a TEREMTŐ, akinek legfőbb meghatározása: az összes élő és átszellemített, egyéni és utánozhatatlan elsődleges elemek Létrehozója. A TE Teremtésedben az alapvető uralkodó Erő a Valóság birtoklása, ami a Sátán számára elérhetetlen. Ebben található az ISTEN legyőzhetetlen Hatalma és Ereje.

Ez a Valóság határozza meg az Általad teremtett élő formák létezését. Vagyis a létrehozott kivitelezési módok individualitását és egyediségét a TE Hatalmas, a minden létezőt Átszellemítő képességed határozza meg. Az adott típusú energia az Átszellemítés energiája az, amely a Sátán számára az értelmezés határán kívül marad, valamint nincs lehetősége az adott Hatalmas Élet Energia birtoklására. Ennek oka, hogy még egy minimális mennyiségű Szeretet, Jóság és Alkotás energiával sem rendelkezik. A negatív Rendszer Hierarchja az újnak az értelmezését és mindannak a megértését, ami a világokban létezik, számokon és számításokon keresztül éri el. Ez bezárja számára a világra való másik rálátást, amely érzéseken és a szépség érzékelésén keresztül testesül meg, amely viszont elérhető a Te Lelked számára, ISTENEM.

A Sátán legfőbb függősége Tőled, a Mindenható és Mindenekfelett álló ISTENTŐL, az analitikus számításai eredménye által kapott: a saját életformái átszellemítési módszerének a használati képtelensége. Ez a Sátán adott függőségének az alapvető és uralkodó oka, a mindenkinek megbocsátó és mindenkit szerető ISTENNEK való alárendeltségében.

És csak ez a Valóság képes megállítani a sötét Erők ármánykodását és győzedelmeskedtetni a Jóságot, az Igazságosságot és a Nemeslelkűséget. Kérünk Téged Hatalmas ISTEN, vezess minket a Jóság és a Fény, az Alkotás és a Szeretet új útjain, hogy a TE méltó Segítőiddé, világok és terek teremtőivé és új életformák átszellemítőivé válhassunk. Tiszta szívből kérünk Téged Mindenható ISTEN, segíts nekünk életünk nehéz perceiben és védjél meg minket a Sátán ármánykodásaitól. Mi az összes gondolatunkkal mindig Veled vagyunk Hatalmas Teremtő és szeretnénk, hogy a Lelkeink a Te Királyságodba, ISTEN Országába kerülnének. Ments meg és őrizz meg minket! Ámen.”

 

IMA A FEJLŐDÉSHEZ SZÜKSÉGES SEGÍTSÉGÉRT ÉS VÉDELEMÉRT ( „ Az ISTENI Lényeg Törvénye” alapján került összeállításra)

„ ISTEN, Te vagy a Legfelsőbb Tudat, a Mindenekfelettfejlett és Mindenekfelettálló Egyén, aki rendelkezik a Téged alkotó összes Lény minőségi jellemzőivel. A TE erőhatalmad és a Hatalmas Lélek teljes potenciálja, a Téged alkotó összes Egység összpotenciáljából alakul ki és nincs Veled egyenlő a szenvedők védelmében és könyörületében. TE, a Hatalmas és Mindenekfelettálló Egyén, akihez nincs több hozzáfogható a mi Világegyetemünkben, sem a Gondolat erejében, sem a Lélek erőhatalmának potenciáljában. TE vagy az összes minőségi jellemzőkkel rendelkező és a maximális tökéletességet elérő Legfelsőbb Lény, aki a TE Terjedelmed potenciális konstrukciójában található.

Mi ISTENÜNK! Te vagy az az Ideál, akihez minden egyes embernek törekednie kell a fejlődésében: TE vagy a Teremtő, aki a gondolat erejével tereket, lelkeket és az összes élőt hozza létre a Világmindenségben. Csak Te vagy Az, Aki megnyitja az ember számára az utat a Tökéletesedés hatalmas Erején keresztül az örökkévalóságba. Nekem is Engedd meg, hogy méltó módon tegyem meg a saját utam a Te Országodba. Halld meg hangom a kétségbeesés és a gyengeség pillanataiban. Ne engedd a Sátánnak, hogy győzedelmeskedjen a tökéletlenségem felett.

A Te ISTENI Lényegedet az emberi tudat nem képes átölelni, ahogy a homokszem sem képes egyenlővé válni a heggyel és a vízcsepp sem az óceánnal. Csak az örökké tartó tökéletesedés tehet minket olyan erőssé és alkotóvá, mint a Mi ISTENÜNK. Mi a lelkünk összes legjobb minőségével fogunk szüntelenül követni Téged, ISTEN, a Mi Teremtőnk. És növekedjen velünk együtt a Te Hatalmas Erőd! És szüntelenül vezess minket a Fény útjain, legyőzve bennünk gyengeségeinket és bűneinket. De mivel én még a fejlődés kezdeti szakaszán tartózkodom és gyenge vagyok a negatív Erőkkel szemben, ezért kérem ISTENEM Védelmedet és Segítségedet. ISTENEM, segíts nekem és szeretteimnek és mindazoknak, akiket szeretek a viszontagságok és a betegségek elleni harcban! Védj meg minket és küldj nekünk szerencsét, de ne a lélek örökös szórakoztatására, hanem a saját további fejlődésünkhöz és a Jó Cselekedetek elvégzéséhez. Ámen”

 

IMA BETEGSÉGEK ÉS A TEST ERŐTLENSÉGE ELLEN („ A Jóságban való tökéletesedés törvénye” )

„ A Jóság – az a világokat alkotó erő, mely nem engedi az összes létezőnek a nemlétben való elsüllyedését. A Jóság – egy olyan energia minőség, amely megakadályozza a Gonoszság Erejének győzedelmeskedését a Földön. A Jóság a Gonoszság ellentéte, egy mindenható és ellenőrző Erő. Eredendően a Jóság és a Gonoszság energiái a természetükből fakadóan ellentétesek. Viszont egy egészhez tartozva, képtelenek lennének egymás nélkül létezni, mivel lehetetlen lenne értékelni és megérteni a Jóságot és annak jótékony, áldásos erejét, ha nem létezne a világban az ellentéte a Gonoszság. Ez az evolúciót előrelendítő törvényszerűség, amellyel nekünk számolnunk kell.

Viszont a Jóságnak kell irányítania a Gonoszságot, mint ahogy Te  ISTENEM irányítod a Sátánt. És minden egyes lélek, az enyém is, töltse fel a Világot és a saját házát a TE ISTENI Fényeddel, közelítve minket Hozzád, a Mindenható és Összehasonlíthatatlan ISTENHEZ!

ISTENEM segíts Jóságod legyőzhetetlen erejével leküzdeni testem betegségeit és erőtlenségét, erősítsd meg Lelkemet a Te hatalmas Erőddel és engedd, hogy Veled és a Te Méltó Segítőiddel együtt építhessük fel a Jóság világait. Mindazon tettek, melyek a jócselekedetek elvégzéséhez vezetnek, alkotják az Egyénben levő Lélek hatalmas Erejét és ez a Sátán Erejével legyőzhetetlen. Kérlek Téged ISTENEM, hogy megerősítve a Lelkemet, erősítsd meg a testemet is, hogy lehetőségem legyen arra, hogy méltó módon menjek keresztül azon összes megpróbáltatáson, mely osztályrészül jutott.

Segíts nekem ISTENEM, hogy megerősödjek a Jóság Erejében, hiszen minél több jócselekedetet végez el az Én Lelkem, annál nagyobb mértékű lesz nála az Alkotás eredője. Ezáltal gyorsabban megközelítjük a Te Hatalmas ISTENI felépítésedet, hiszen a Jóságban és az Alkotásban való tökéletesedés felgyorsítja a fejlődés előrehaladását és jobbá teszi Lelkünk minőségbeli szerkezetét. Segíts nekem ISTENEM Lelkem megerősítésében a Gonoszság Erőivel szemben. Taníts meg harcolni a betegségek és a test erőtlensége ellen. Hadd sokszorozódjon meg a Lelkem Alkotás eredője, valamint a minden létezőhöz való Szeretet eredő, mert ez által akarom rögzíteni a Te Erődet, Mindenható ISTEN és megsokszorozni a Te Seregedet a Gonoszsággal való ellenállásban. A szívem Hatalmas és Igazságos Teremtő ISTEN, mindig Veled van mindörökkön örökké! Amen.”

FORRÁS: www.magasabb-vilag.webnode.hu