AZ ÉGI TANÍTÓKTÓL KAPOTT TUDÁS

2013.04.11 21:36

 

A POZITÍV ÉS A NEGATÍV RENDSZEREK ÁLTAL KÖZVETÍTETT INFORMÁCIÓK FOGADÁSÁNAK KÜLÖNBÖZŐSÉGEI

Az Emberiség Tanítói folyamatosan olyan tudásanyagot közvetítenek a Földre, amelynek előre kell mozdítaniuk  az ember vagy a társadalom egészének a fejlődését. Nagyon sok embert nevezhetünk közvetítőnek, hiszen ők a tudás egy bizonyos területének a szakemberei, amely tudás segít nekik az új információ befogadásában és megértésében, valamint feldolgozva a kapott ismeretanyagot képesek azt  a többiek számára elérhetővé és megérthetővé tenni. Bármelyik alkotó ember közvetítő is egyben, de mindegyikük a saját Szintjéhez kapcsolódik, ezért az alkotó emberek lehetnek magas fejlettségi Szinttel rendelkezőek és lehetnek alacsony Szintűek is, de a lényeg az, hogy újat adnak át a Földön a maguk fejlettségi Szintjének megfelelő embereknek. Ily módon, bármelyik közvetítő azokat az embereket világosítja fel, akik még nincsenek felkészülve közvetlenül az Égi Tanítójuktól kapott tudás befogadására.

A finomenergetikai világból érkező információnál, vagyis az Égi Mestertől a konkrét személynek továbbított üzenetnél, az utóbbi választási joggal rendelkezik: hogy milyen tudásanyagot fogadjon be, és hogy  hogyan realizálja azt a legjobban, teóriákká alakítsa át vagy esetleg valamilyen alkotói kutatássá. Az ISTENHEZ tartozó egyén mindig rendelkezik választási lehetőséggel, amely ezáltal az alkotói folyamatot is formálja benne. A választás mindig analízis, kiértékelés, komoly szellemi keresés és töprengés. Az ISTEN embereit, alkotó embereknek nevezik, mert az ISTEN arra törekszik, hogy az összes Neki engedelmes embert a saját útjára, a Teremtő útjára irányítsa. Ebből az okból adódóan az összes hozzá tartozó egyént teremtésre és alkotásra tanítja. Az ISTEN választási lehetőséget ad az alkotás és a nem alkotás között (mint például valami létrehozásának a gondolkodásmentes automatikus folyamata, számítási műveletek stb.) Ez által az adott lehetőség által, minden egyes egyén saját élettapasztalattal  gazdagodik, és  egyéni világlátásukat is kialakítják.

Az Égi Mester által továbbított tudásanyag fogadásakor az ember mindig a saját egyéni világérzésén és világszemléletén keresztül saját színezetet adva neki, fogadja be az információt. Az egy- és ugyanazt az információt a két tanuló egyénileg fogja értelmezni, habár az információ alapjait tekintve, azok tartalmilag azonosak lesznek.

Amikor az ember megérti és befogadja az információt,  utána elkezdődik egy gondolkodói folyamat, amelyben részt vesz az anyagi fogalmakat felgyűjtött fizikai agy, és a noumenális világról felgyűjtött fogalmakat tartalmazó szellemi intellektus is. Mindkét intellektus együtt is működhet, de működhetnek külön-külön is: csak az anyagi agy működik a technokratáknál, vagy csak a szellemi intellektus működik az alkotó embereknél és a papoknál stb. Ebben nyilvánul meg a választás lehetősége: vagyis, hogy melyik intellektusát fogja az ember a munkához felhasználni. Az ember többnyire  a saját fogalmai között bolyong: az általánosan elismert, de valótlan teóriák és az új, még semmire sem hasonlító teóriák között,  amelyeket még egyenlőre egy  tekintélyesnek számító ember sem erősített meg, és ezért aztán kétségesnek tűnnek.

Az ember próbál bizonyítékokat találni az új tanításokhoz, mivel ezt nála az anyagi/fizikai agya megköveteli. Hiszen az ember a látható és a bizonyított tényeken nevelkedett. Az emberi társadalomban az az elfogadott, hogy bizonyíték nélkül semmi semmit sem ér. De bármelyik tény és bizonyíték csak a materiális intellektus által való elferdítés és meghamisítás, amely a megismerés folyamatát vagy a tudományos kutatást egy bizonyos  befejező végponthoz vezeti, és amely a logikus fejtegetések láncolatában többé-kevésbé meggyőzőnek is mutatkozik.

Az ISTEN lehetővé teszi az ember számára a keresést és a hibázást is, a régi dogmákba való belezavarodást, valamint azt is, hogy az igazságot hazugságnak fogadja el, és a hazugságot meg igazságnak stb., és mindezt azért engedi az ISTEN, hogy kifejlessze az emberben a gondolkodás és az elmélkedés folyamatát. Az ember még a valótlan és helytelen teóriák létrehozásakor is fejlődik, mert miközben működik és dolgozik az anyagi/fizikális agya, az alatt  valamit keres és összehasonlít. ISTENNEK maga a gondolkodási és elmélkedési folyamat a fontos, és nem azok a teóriák, amelyek az adott folyamat alatt jönnek létre. Ugyan úgy, mint bármely más alkotásnál, az egyén saját eredményei, és a szellemi felgyűjtései a fontosak, és nem a műveinek és alkotásainak  a társadalom általi  elismerése. A társadalmilag el nem ismert egyén sokkal nagyobb szellemi eredményt érhet el, mint a társadalmilag elismert társa…….  Folytatása következik!!!!!!

 

Részlet „ A lélek kialakulása avagy a paradox filozófia” című könyvből.