A VÍZÖNTÖ KOR EMBERE

 

Ez a könyv feltárja a lélek fejlődésének mechanizmusát, jellemvonásainak minőségbeli megszerzését, a lelkiséget, feltárul az erkölcs hatása az ember sorsára és a bolygón végbemenő kataklizmákra. Teljesen új, kozmikus pozícióból beszél a család és a szerelem megjelenéséről a Földön. Kiderül, hogy a család és a szerelem a Kozmoszból érkeztek. Vagyis az olvasó a régi és a számára jól ismert dolgokról teljesen új és megdöbbentő információval gazdagodik. Megtudja, hogy honnan és miért jelentek meg a nudisták és a homoszexuálisok és azt is, hogy a szexnek miért nincs jövője. A szex a következő emberi fajnál befejezi funkcióját. Szó lesz még az erkölcs szükségszerű normáiról.

A szerzők, Larisza Szeklitova és Ludmila Sztrelnikova, anya és lánya így írnak: „Több,  mint tíz éven át folyamatosan keresztülmenve a megmérettetéseken és a transzcendentális iskola tudásának  megértésén, különböző Felsőbb Szintekkel  kommunikáltunk, egyre és egyre magasabbra emelkedve a saját ismereteinkben és a Hierarchia lépcsőfokain is addig , ameddig méltónak nem találtattunk arra, hogy Magával az ISTENNEL találkozzunk, azzal az ISTENNEL, Aki megteremtette az összes Világegyetemünket, valamint a lélek valláson keresztül való felemelkedésének és emelésének a Grandiózus tervezetét.”

Minden egyes könyv ( eddig  40 könyv jelent meg, s ez az első magyarul  ) az általános tudásnak csak egy kis részét adja, majd összességükben egy egységes világlátást hoznak létre a környező világra, benne a lélek létezésének a lényegét és a globális folyamatokban való részvételét, amely magának a Világmindenségnek a létezését biztosítja.

A könyveik által nyújtott információ segít az emberiségnek megalapozni a szükséges lelki és erkölcsi fejlődést minden egyes tagja számára és kidolgozni az egyén perspektivikus fejlődési irányát.