A FÖLD LÉTREHOZÁSÁNAK AZ OKA

2013.12.11 21:33
 

 

 

A Föld, mint égitest nem fog örökké létezni, a Kozmoszban való megjelenése is egy bizonyos időponthoz datálódik, amikor a Felsőbb Kozmikus Hierarchia számára szükségessé vált egy ilyen hatalmas objektum, mint a Földünk  létrehozása.

A Föld   a Felsőbb Hierarchia és egy másik, alacsonyabb Szintű, planetáris fejlesztésekkel foglalkozó Naprendszerbeli Hierarchia együttes közreműködése alapján jött létre.

A Föld létrehozása nem közvetlenül a mi ISTENÜNK és Hierarchiája szükségletei alapján lett megalkotva, hanem erre egy Felsőbb Szintről jött az utasítás. A Föld egy olyan hatalmas mechanizmusnak az egyik alkatrésze, amely nélkül az adott mechanizmus nem tudna működni. Amikor az általános kozmikus organizmus  evolúciója folyamán felmerült az adott  „alkatrész”-ben való szükséglet, akkor az ISTEN kiadta  közvetlen munkatársainak az utasítást a Föld  létrehozására.

A Föld létrehozásának tervezeténél nem csak egy bizonyos, magasan fejlett Lény segédkezett, hanem néhány kozmikus Rendszer is részt vett benne, vagyis az adott Rendszerek számtalan, különböző Szintű „szakembere” is. Munkájukat az ISTEN irányította, Ő határozta meg számukra a főbb célokat is. A Rendszerek szakosodása viszont lehetővé tette egyeseknek  a növények, másoknak az állatok, a harmadiknak pedig az emberek létrehozására való összpontosítást stb.

A Föld az ISTENI Rendszer és egy ugyanilyen magasan fejlett Materiális Rendszer együttműködése alapján jött létre, amely az ISTEN tervezete alapján létrehozta a bolygó teljes fiziológiáját, a természetet, az állatvilágot és magának az embernek  a materiális –burok formáját is. Az ISTEN Szellemi Rendszere megalkotta az adott formák számára a durva formákat működésbe hozó szükséges finomenergetikai konstrukciókat, vagyis létrehozta számukra a LELKET és más, a különböző  fejlődési szakaszokhoz szükséges finomenergetikai konstrukciókat is. A Föld létrehozásának  folyamán és annak további funkcionálásakor a Materiális Rendszer vezette a bolygó teljes fiziológiáját és mindazt,  amit  a saját példája alapján létrehozott, a Szellemi Rendszer pedig a lélek finomenergetikai szerkezetét kezdte el vezetni a saját útján, a szellemi úton.

Az ember megszokta, hogy a bolygóhoz, mint élettelen, átszellemítetlen, halott dologhoz viszonyuljon, amely képtelen az önálló gondolkodásra és cselekvésre. Hasonlóképpen vélekedik a természetről és a Kozmoszról is,  önmagát helyezve a Világegyetem középpontjába, az egyedüli élő és gondolkodó lény szerepébe. Ezért jelenleg, a múlt becsontosodott dogmáin nevelkedő embernek nehéz elfogadnia, befogadnia és megértenie az új információkat a Világegyetem általános struktúrájáról, valamint nehéz helyesen értelmeznie  önmaga szerepét és helyét is az adott Világegyetemben.

De az az új ismeret és tudásanyag, amely az ember elavult pszichológiájából adódóan hihetetlennek és őrültségnek tűnik, azok nem a kihalófélben levő ötödik emberi faj számára lettek továbbítva, hanem az új, születőben levő hatodik emberi civilizáció számára. Ezért azok az emberek, akik képesek túllépni a saját, régi  „világ-értelmezésükön és elavult fogalmaikon”, azok már az adott életben is képesek lesznek egy lépést tenni előre fejlődésükben, a többieknek pedig az új információ és tudásanyag elfogadásához új inkarnációkra és új fejlődési programokra lesz szükségük.

Energetikai nyelvre lefordítva a Föld létrehozásának az okát, azt mondhatjuk, hogy az ok az ISTEN Hierarchikus Rendszereinek meghatározott típusú energia szükségességéből keletkezett. A Föld az ISTEN és a Hierarchikus Rendszerei számára egy olyan bizonyos fiziológiai konstrukciót jelent, amely bizonyos meghatározott terméket (energiát) termel, és aki (Föld) egyidejűleg meghatározott folyamatok által fejlődik is.

Ha magasabb Szintű okokról beszélünk: 1. akkor annak a világ-terjedelemnek, amelyben az ISTEN is tartózkodik, szüksége van az adott konstrukcióra. 2. az adott terjedelemre, az adott fejlődési szakaszon való bizonyos meghatározott funkcionalitás miatt van szükség. De az adott szükséglet a Világmindenségünktől eredő cél egy transzformált formája. A Világmindenség Szintjéről továbbított cél a különböző Szintek és világ-terjedelmek szükségleteinek megfelelően különböző formákká alakul át, de a mi ISTENÜNKHÖZ az adott cél  egy ilyen materiális objektum, mint a Föld létrehozásában nyilvánult meg. Viszont az adott célt Ő közvetlenül  a saját Felsőbb Szintű vezetőségétől kapta.

Forrás: Sztrelnikova Ludmila, Szeklitova Larisza: A Föld- a gondolkodó bolygó