AZ ÉGI TANÍTÓKTÓL KAPOTT TUDÁS 2. RÉSZ

2013.06.16 20:21

Ellenben a tudás bármely formájának a tényekkel való állandó bizonyítása, nem kevésbé viszi bele az embert az útvesztőbe, mint a bizonyítatlanul elfogadott tudás. Az elsőnek az az oka, hogy az ember nem ismeri a világnak és a benne található összes dolognak a valós felépítését.

A saját illuzórikus élményeit az ember a kívánt eredmény szerint meghamisítja és elferdíti. Az emberi gondolkodás/elmélkedés annyira rugalmas, hogy egy adott válaszra tényként egyformán sikeresen képes két, egymásnak teljesen ellentmondó dolgot is felhozni. Ezért, habár számtalan bizonyított teória létezik, de a legtöbbjük arra hoz fel bizonyítékokat, amely dolog nincs is a valóságban.Bármennyire is csodálatosak és logikailag megalapozottak az adott teóriák, viszont  csak  emberi gondolkodási/elmélkedési tréningek. Az ember számára szükségszerű a gondolkodó szervének a fejlesztése és az absztrakt fogalmak alkalmazásának a megtanulása, ezért az Irányítók/ Égi Tanítók támogatják és ösztönzik a tanítványaik (emberek) által végzett összes elmemunkát.  Ezáltal helyesnek bizonyul az a posztulátum is, hogy a „negatív eredmény is eredmény”, hiszen ezt az eredményt is a mentalitás dolgozza ki.

Az ISTEN  bölcsességének  Óriási kegyelméből még azt is engedélyezi az ember számára, hogy akár ezer éven keresztül is a hibák és a tévelygések útján haladjon. Mindezt abból a célból teszi, hogy megtanítsa az embert arra, hogy meghallja az Égi Tanítóit, és hogy lemondjon végre arról, hogy minden egyes lépését tényekkel bizonyítsa. Vannak dolgok, amelyeket bizonyítani kell, de vannak dolgok, amelyeket viszont nem. Vajon milyen bizonyítékokat is követelhetnek azok az ISTENI igazságok vagy törvények, amelyek által az összes kozmikus közösség fejlődik? Az embernek ki kell fejlesztenie önmagában az intuíciót, amely lehetővé teszi a hibákat kikerülve, a hazugságnak az igazságtól való elválasztását, és amely elősegíti a Magasabb szférákba való felemelkedését is. Az intuíció mindig a szellemi intellektussal együtt fejlődik, és ezért emelve ez egyéni lelkiséget, az ember ez által fejleszti az intuícióját is.

Az a magas potenciállal rendelkező lélek, aki az egyéni arzenáljában hatalmas lelki gazdagságot gyűjtött fel, az a földi tudósok teóriáit olvasva rögtön látja, hogy a teóriáik közül melyek valótlanok és melyek igazak. Ezért, hogy ha egy ilyen magas Szintű lélek átnéz valamely könyvet, akkor pontosan a belső szellemi intellektusával látja, hogy az adott szerző bonyolult fejtegetései, csak egy nem létező dolog üres szócséplése. Ugyanez a belső szellemi poggyász teszi lehetővé a számára az összes új és magas információra/tudásra/ismeretanyagra való ráérzést is, vagyis az adott esetben az intuíciója lép működésbe. Ezért az intuíciója segítségével képes lesz érzékelni bármelyik információ értékét és minőségét is. Így természetesen Fentről bármely információ küldése a magas potenciállal rendelkező lelkeken keresztül történik, akik szellemileg már felkészültek a Felsőbb világok tudásának a befogadásához. Ezeknek az egyéneknek csak elegendő szókincset kell az aktuális nyelvből felgyűjteniük, hogy a lelki-szellemi intellektusukkal már megértett Fentről továbbított információt, képesek legyenek a fizikai síkra a környezet számára is elérhető formában átadni.

Ezért a közvetítőknek szótárakat és enciklopédiákat kell „lenyelniük”, hogy az új Magasabb Szintű tudást a jelenkori fogalmakkal egyesítsék. Ily módon állítják helyre, a bennük levő. valamint a külső burok jelenlegi Szintje közötti arányosságot. Vagyis az összes közvetítőnek érteni kell a dolgok jelenkori állapotát, valamint eléggé képzettnek kell lenni ahhoz, hogy képes legyen átadni az ember számára a valós tudást. A közvetítőnek állandóan dolgoznia kell önmagán és növelnie kell a jelenkori tudásanyag terjedelmet is, mert máskülönben semmilyen szellemi felgyűjtése sem lesz képes átadni az emberek számára az új tudást a számukra érthető formában.

Fentebb azt a variánst tekintettük át, amikor az alkotó ember képes az Égi Tanítója által küldött valós tudásanyag fogadására és kikódolására, valamint kiderítettük, hogy ehhez az egyén szellemi intellektusa és a jelenkori szókincse közötti meghatározott összhang figyelembevétele mellett az eléggé fejlett fizikai agy jelenléte is szükséges.

FORRÁS: SZEKLITOVA LARISZA és SZTRELNIKOVA LUDMILA