MIT TUDUNK A FÖLDHÖZ KÖZELÍTŐ NIBIRU BOLYGÓRÓL

 

                                   Természetesen az embernek nehéz megértenie mindazt, amelynek léte más tér/időben található. Ezért a tudásában csak arra az információra tud hagyatkozni, amelyet a Fentiek (Felsőbb Égi Lények), vagy a múltban a Földet látogató Idegen Lények továbbítottak az emberiség számára. Számos adat az ókori maja és sumér tanításokból maradt fent. A Nibiru bolygóról az ókori népek agyagtábláin is sok minden fennmaradt.

 Például honnan tudtak a sumérok erről a bolygóról? Onnan, hogy az adott tudást - információt a Felsőbb Égi Lényektől kapták. Ezért ezekből a régi tanításokból kiindulva vált ismertté az emberek számára, hogy a Nibiru egy hatalmas bolygó, amely nagyságát tekintve jóval felülmúlja a mi bolygónkat. Ezt a bolygót még a Naprendszer 12–ik bolygójának is nevezik. Ez a bolygó lakott.

 Alekszander Voronin, az Atlantisz problémáit tanulmányozó orosz egyesület elnöke tudatja, hogy a bolygó pályája nagyon elnyújtott: vagyis a Mars és a Jupiter bolygó között található, és 3600 évenként halad keresztül a Naprendszeren. Másképpen még az Istenek bolygójának is nevezik, mert akár a 3m – 5 m magasságot is elérő, ember formájú Lények lakják.

 A tudósok némelyike ezeket a Lényeket az őseinknek nevezi, de ez így nem igaz. Az embert kimondottan a Föld bolygó számára alkották, a Föld energiáihoz és funkcióihoz. Az ember konstrukciója még a különböző civilizációkban is folytonosan változott, hiszen minden egyes új civilizációban a fizikai testnek új- és újabb energiákat kellett elsajátítania. Ezért nem minden élő forma képes a Földön való létezés folytatására.

Viszont azt sem szabad elutasítani, hogy ezek a bizonyos ideig a Föld bolygón tartózkodó idegen Lények, számos tudást - információt adtak át az emberiség számára. A Lények némelyike csontvázát már megtalálták a Földön.

 Amikor megkérdeztük az Égi Felsőbb Tanítóinkat arról, hogy valójában milyen bolygó is a Nibiru, akkor Ők megerősítették, hogy olyan Lények lakják, akiket az ember idegen Lényeknek nevez. A Nibiru bolygón fizikai testtel rendelkező Idegen Lények repülnek hozzánk. Ők a bolygónkat hivatottak átalakítani - átállítani - áthangolni és egyidejűleg azokat az embereket is menteni fogják, akik a kataklizmák után fennmaradnak.

Vagyis ők abban fognak segíteni a fennmaradt emberiségnek, hogy rosszabb életkörülmények között is fenn tudjanak maradni. A rosszabb helyzethez adoptálódniuk kell majd. Magukhoz, a Nibiru bolygóra limitált számban, csak az arra érdemlegeseket fogják elvinni.

 Most már érthető, hogy az emberek honnan vették azt az információt, hogy az idegen Lények menteni fogják az emberiséget. Mi is csak fokozatosan tudunk meg sok mindent. Léteznek más közvetítők is, akik az információikat bizonyos materiális Rendszerektől kapják. De ezeket az adatokat szükséges ellenőrizni, mert nagyon sok információ a teljes kozmikus tudás hiányának a következtében, az ember tudata által eltorzul.

Ezzel kapcsolatban szükséges a következő kiegészítő információ átadása: Az idegen Lények nem fognak mindenkit megmenteni, mint ahogy ezt az emberek gondolják. Az okokat a Lemúriával kapcsolatos cikkben már kifejtettük. A megmenekülés csak az egyes emberek kiváltsága.

 A Nibiru  bolygó a Föld számára számtalan pusztulást, új vírusokat, betegségeket, új energetikát hoz. E mellett még hatalmas rombolást is elő fog idézni a bolygónkon. A Naprendszerben való megjelenésének az- az oka, hogy mivel erőteljes hatása van a planetáris energia struktúrára, ezért a Földünkön- és a teljes Naprendszerben 3600 évenként beindít egy bizonyos új fejlődési ciklust.

 A Nibiru az új energia frekvenciának megfelelően új programokat indít be, aminek a következtében minden megváltozik a Föld asztrális burkában, és a munkába új finomenergetikai struktúrák is bekapcsolódnak. Vagyis ezekben a változásokban nemcsak a bolygók együttállása fog részt venni, hanem a Kozmosz mélységéből érkező Nibiru  bolygó is.

 Mindez egy saját technológiával rendelkező egységes galaktikus folyamat része. Az ember túlzottan leegyszerűsítve fogadja a bolygók együttállását és az új bolygó megérkezését. Viszont ez egy működésben levő bonyolult kozmikus mechanizmus.

FORRÁS: SZEKLITOVA LARISZA, SZTRELNIKOVA LUDMILA