"AZ ÉGI TANÍTÓK TITKOS ÉLETE" című könyv megvásárolható:

Püski Kiadó és Könyvesház 1013 Budapest, Krisztina krt. 26. www.puskikiado.hu

 

1.FEJEZET. AZ ÉGI TANÍTÓK

AZ ÉGI TANÍTÓK SZOKÁSOS ÉLETE

BEVEZETÉS

 

Az ember már régen hallott az Égi Tanítók létezéséről, a titokzatos Égi lakókról, a földi élet Irányítóiról, de pontosan sohasem tudta, hogy léteznek-e ők valójában, és ha léteznek, akkor kik is ők, mily módon lehet őket látni és érzékelni. Honnan ered az Égi Tanítókról szóló tudás és esetleg a róluk szóló információ nemcsak az ember fantáziájának vagy a képzeletének a szüleménye?

Viszont az évszázadok folyamán fennmaradtak bizonyos tények, az embereknek megjelenő fénylő Angyalokról, vagy egyszerűen csak anyagtalan formákról (a finomenergetikai sík formái), amelyek kapcsolatot létesítve, üzeneteket adtak át a kiválasztottaknak, így figyelmeztetve őket bizonyos veszélyekre.

Az Égi Tanítók némelyike rendelkezett a részleges materializáció képességével, vagyis leereszkedve a Föld alacsonyabb fizikai síkjaira olyan formákat vettek fel, amelyeket az emberek Angyalként fogtak fel. Annál is inkább, hiszen ezek az „objektumok” lábak segítsége nélkül voltak képesek a helyváltoztatásra, vagyis egyszerűen repültek a levegőben. Az adott kor embere úgy tartotta, hogy a levegőben való helyváltoztatás csak szárnyak segítségével lehetséges, ezért a tudatában szárnyakat rajzolt a látott és érzékelt formáknak.  Vagyis a lelki Szinten fejlett emberek többsége a fénylő formákban a saját Égi Tanítóit látta.

Rengeteg olyan tény is fennmaradt, amikor az emberek hallották az Égi Tanítókat- vagy új információkat vettek át Tőlük. A figyelmes ember, bizonyos kialakult szituációk tényei alapján képes felfedni a láthatatlan misztikus erők saját sorsára való hatását is. Némely esetben az ember észreveheti azt is, hogy bizonyos érthetetlen okból kifolyólag teljesülnek a kívánságai, vagy ellenkezőleg, valamilyen láthatatlan kéz nem engedi, hogy az elképzelt tervek megvalósuljanak, ezért minden összeomlik körülötte.

A jelenkor embere még figyelmesebbé és érzékenyebbé vált. Vagyis sokkal többet „lát és hall” a szívével, feltéve magának azt a gyötrő kérdést, hogy honnan ered az a megmagyarázhatatlan érzése, hogy valakik követik őt, vagy olvasnak a gondolataiban. Az emberek némelyike intuitív módon nagyon erősen érzékeli a saját Égi Tanítóját és képes a Vele való bizonyos kölcsönös kapcsolat kiépítésére is. Míg mások sikeresen olvasnak az Égi Tanítójuk által küldött figyelmeztető jelekből. Többen viszont teljesen tudatosan érzékelik, amikor egy láthatatlan Valaki, ilyen vagy olyan cselekedetek elvégzésére készteti őket, vagy érthetetlen okból és célból kifolyólag megismétel bizonyos szituációkat. Vagyis a figyelmes és éles látású ember, mindig képes érzékelni a közte, és a láthatatlan mögötti létezővel való kapcsolatot, és némely tények elemzésekor pedig felfedezheti egy bizonyos láthatatlan „személy”szerepét is az életében. Ily módon képes kimutatni az Égi Tanítójának az egyéni életére gyakorolt hatását is.

De vajon kik is ezek a titokzatos személyek? Milyen létformában is léteznek, mivel is foglalkoznak? Erről az embernek nincs semmilyen elképzelése.

Megmaradva az emberi érzékelés határain kívül, az Égi Tanítók Fentről kísérik figyelemmel a tanítványaikat, látva mindazt, amit a tanítványaik művelnek. Viszont a kísérlet tisztaságának az érdekében nem avatkoznak be a mások dolgaiba, csak a legszükségesebb esetben küldenek figyelmeztető jeleket vagy irányítják a tanítványaikat a megfelelő irányba.

Mások eszével nem élhetünk, ezért minden egyes tanítványnak saját magának kell felgyűjtenie az élettapasztalatokat, mert csak ez teszi lehetővé a lélek fejlődését. Csak a saját magunk által megoldott problémák gazdagítják az élettapasztalatunkat, és segítik elő az ilyen vagy olyan helyzetekben való helyes viselkedést. Hasonlóképpen, mint ahogy a tanuló az iskolában is lépésről lépésre oldja meg a feladatokat, így gyűjtve fel a szükséges matematikai vagy más irányú tudásanyagot. Bizonyos meghatározott folyamatosság és rendszeresség nélkül képtelen a konkrét információmennyiség és tudásanyag felgyűjtéséhez, amely a következő osztályban lehetővé teszi számára a tanulás normális folytatását.

Ugyanez történik az életben is. Megoldva a mindennapok szituációit vagy a szociális jellegű szituációkat, az ember meghatározott mennyiségű energia potenciált gyűjt fel, amely lehetővé teszi számára a továbblépést (emelkedést).

Minden egyes ember megkapja a saját életprogramját, amelynek megfelelően kell fejlődnie. De akkor, miért is van szükség az Égi Tanítóra?

Mivel az ember szabad választási lehetőséggel rendelkezik, vagyis a programja több variánst is tartalmaz, ezért kell az embert folyamatosan figyelemmel kísérni. A tanítványok többségének alacsony a fejlődési Szintje, és a számukra biztosított szabad választási lehetőség olyan elhajlásokhoz vezet, hogy ahhoz, hogy az emberek bizonyos szituációkban normálisan tudjanak találkozni, és hogy az események ne lépjék át a megengedett határt, ahhoz a közös programok bizonyos korrekciója is szükségessé válik.

Ezen kívül minden egyes Tanítónak az- az érdeke, hogy a tanítványát minél magasabbra felemelje a fejlődésében, és ezért próbál a Tanító a tanítványa számára különböző jeleket közvetíteni, amikor az letér a helyes útról vagy helytelen döntést hoz.

A szabad választást és azt az eredményt, amit az hozhat, a legjobban egy kerítéssel elkerített családi ház formájában tudjuk elképzelni. A gyereknek megengedik, hogy az udvar keretein belül nyugodtan játsszon. A város vagy az ország léptékével nézve csak egy nagyon kis terület áll a rendelkezésére, de még az ilyen kis területi szabadsággal is rendelkezve a gyerek bármi rosszat elkövethet, akár a házat is felgyújthatja. Annak ellenére, hogy szabadságában korlátozva van, annak ellenére is okozhat tüzet. Ezért így is szükségszerű a számára egy bizonyos felügyelet.

Ugyan így van ez az embereknél is: minél alacsonyabb fejlettségi Szinttel rendelkezik, annál nagyobb felügyeletre van szüksége.

Ezért az olyan irányító réteg, mint az Égi Tanítók, vagy az új terminológia szerint az Irányítók, egyszerűen elengedhetetlenek az emberiség számára, hogy azok atom- vagy más fegyverrel fenyegetve egymást ne robbantsák fel a teljes Földet vagy, hogy ne változtassák át méregülepítő medencéké a vízforrásokat.

Az Irányító réteg az ISTENI Hierarchia első Szintjéhez tartozik. Azonban ez a Szint nemcsak Égi Tanítókat tartalmaz, hanem számtalan, hasonló energia potenciállal rendelkező és más munkával foglalkozó Magasabb Lényt is. Ez a típusú munka nemcsak a földi síkhoz kapcsolódik, hanem más galaktikákban létező más világokhoz is.

Az Irányítók vagy Determinátorok csak a Földi síkhoz tartoznak, és onnan ered a megnevezésük, hogy pontosan Ők azok, akik irányítják az embert az életében, akik igazgatják az ember sorsát, és arra is vigyáznak, hogy ne lépje át a megengedett határt.

Az Irányítók az embertől eltérő formában, más téridőben és más dimenzióban léteznek. Ezért a két különböző világban és különböző létformában létező lény, az ember és az Irányítója közötti kapcsolat sajátos jelleggel bír.

A jelenkor embere fénylő, gáz állagú felhőként érzékeli Őket és már senki se lát rajtuk szárnyakat. És egy ilyen „Felhőcske” hatalmasabb Értelemmel és magasabb Szintű erkölcsi Szinttel rendelkezik, mint maga az ember. Hát nem érdekes? És vajon ez nem arra késztet minket, hogy újra értelmezzük az ismeretlen finomenergetikai világról és annak lakóiról való elképzeléseinket?

De most hallgassuk meg, hogy milyen titkokat fed fel- és mit mond nekünk az Égi Vezetőink életéről az ISTEN.