MIÉRT ÉRDEKELT A SÁTÁN A MINDENT MEGBOCSÁTÁSBAN

2016.11.20 12:25

Bármilyen bűn is zavarokat okoz a lélek felépítésében, aminek a következtében eltolódik a lélek magasabb fejlettségi Szintre való átmenete. Ha az embernek állandóan meg fognak bocsátani, akkor ez ahhoz vezet, hogy nem fog ráébredni arra, hogy hogyan viselkedjen helyesen, vagyis helytelenül fogja építeni önmagát, állandóan selejt energiákat gyűjtve fel a finomenergetikai burkaiba, ami végeredményképpen ahhoz vezetheti, hogy tíz élet múlva vagy dekódolás alá kerül a lelke vagy átkerül a Sátánhoz. Pontosan azért érdekelt a Sátán abban, hogy az ember több hibát és bűnt kövessen el, és ebből adódóan helytelenül építse önmagát, hogy aztán átkerülhessen a negatív Rendszerbe.

Általában tíz élet elteltével történik a fiatal lelkek leselejtezése, vagyis az embernek még ideje sem lesz arra, hogy körbenézzen és máris a negatív Rendszerben találja magát. A Sátánnak az az érdeke, hogy az ember minél több hibát és bűnt kövessen el az első tíz ellenőrző – tesztelő életében. Mert a Sátán pontosan ebben a periódusban képes minél több lélek magához való áthúzására. Ezért érdekelt a Sátán a hibák és a bűnök elkövetési periódusának, valamint az állandó mindent megbocsátások periódus idejének a hosszabbításában, vagyis a lelkek helytelen önfelépítésében.

Természetesen ha az ember biztos lesz abban, hogy az „ISTEN mindent megbocsát” akkor továbbra is bűnt – bűnre fog elkövetni, nem tudatosítva önmagában a tettei helytelenségét. Ha viszont annak az információnak a birtokában van, hogy büntetés vagy a hibái felett való kemény munka várja, akkor elgondolkozik a helytelen cselekedetei és a helytelen gondolatai további következményein.

Viszont a bűnök és az elkövetett gonoszságok nem mindenki számára kerülnek megbocsátásra. Az egyének némelyikénél ezek tervezett, és az életprogramban beleírt cselekedetek. Ezek azok az egyének, akik már átkerültek a Sátánhoz és a negatív irányban fejlődnek. Őket nem érintik a bocsánatkérés és a bűnbánat fogalmai, mert ők speciálisan a negatív cselekedetek elvégzésére kerültek beprogramozásra, vagyis ők ebben az irányban fejlődnek.

Ezért aztán minden rosszat megcselekedvén, még megbocsátást is nyernek. Ebből adódóan tévútra vezetik a pozitív individuumokat, akik azt gondolván, hogy ők is mindent megtehetnek büntetés nélkül, elkezdik utánozni a negatív egyéneket.

A negatív Hierarchnak nincs mit megbocsátania az alattvalóinak a másoknak okozott gonoszság elkövetéséért, hanem ellenkezőleg, Ő kényszeríti őket a bűn és a gonosz cselekedetek elvégzésére, mert ez által fejleszti ki az alattvalóiban azokat a negatív minőségeket/tulajdonságokat, amelyek a saját negatív világai számára szükségesek. Ezért is nagyon fontos az emberek számára a valós tudás megszerzése, hogy tisztán lássák, hogy mely cselekedetek és tettek hova-, mely irányba vezetnek. Ami engedélyezett a negatív egyéneknek, az tiltott a pozitív egyének számára. Az egy és ugyanazon tettért a pozitív egyént megbüntetik, a negatív egyént meg kitünteti a Sátán.

Például ezért történnek olyan esetek is, mint amikor egy embert 3 év börtönbüntetésre ítélnek egy zsák ellopott krumpliért ( azért, mert az adott ember pozitív és a Fentiek azt akarják, hogy tanulja meg a tisztességet – becsületességet), amíg a milliókat ellopó ember meg élvezi a szabadságát és a kiváló életet ( azért mert ő negatív és a negatív Hierarch védelme alatt áll).

Ezeknél az embereknél a fejlődési utak irányai is különbözőek, hiszen az egyik az ISTENHEZ vezet, a másik meg a Sátánhoz. A döntés mindig az embernél található.

FORRÁS: SZEKLITOVA LARISZA és SZTRELNYIKOVA LUDMILA:

                               AZ ARANYKOR EMBERE - SZÜLETÉS, HALÁL, KARMA