A SZENVEDÉS SZEREPE

Az ember szenvedéseinek az oka: a múltjában elkövetett helytelen cselekedetek és hibák. Az összes szenvedése az ok- okozati összefüggések Törvényére vagy a karmára épül. Olyan ok nélkül, amelynek nincs a múltban gyökere, az ember nem szenved a jelenben. És addig fog szenvedni, ameddig nem szünteti meg a hibák elkövetését és a lelke nem éri el a meghatározott fejlődési Szintet. 

A második ok, ami kiváltja a szenvedést az ember életében annak a szükségszerűsége, hogy az ember lelkében felébredjen a mások iránt való szánalom és együttérzés.