A CSALÁD

Az ember úgy vélte, hogy a család szerkezete a civilizáció találmánya. Valójában ez a „találmány” az emberiséget irányító Égi Hierarchikus Rendszerek által lett megalkotva. A kezdetleges ember, az ősember még csordában élte az életét. De a „homo sapiens” modelljének viselkedésbeli fejlesztése megkövetelte az összetettebb civilizációs társas kapcsolatok kialakítását, valamint a fizikai test genetikai kódjainak a megőrzése céljából szükségessé vált a párok közötti házassági kapcsolat megerősítése. A „család modell” létrehozásának előidéző okai: mind a fizikai test genetikájának a megőrzése ,  mind pedig a lélek progresszív fejlődésének a szükségszerűsége.

Az olyan élőlénynek, mint az embernek két ellentétes nemre – nőre és férfira való kezdeti felosztása, a Teremtőnk szükségletéből adódott, ISTENNEK teremtenie kellett a Földre születő lelkek számára egy önreprodukálásra képes burkot / emberi testet. Ez hasonlít az embernek például ahhoz az elgondolásához, hogy önmaga számára önreprodukáló ruházatot alkosson: kosztümöket, kabátokat, ruhákat stb. Ezt az ember nem tudta megvalósítani – az ISTEN viszont igen.

Miután az ISTEN megalkotta az embert ( az ember teremtéséről bővebben a „ Az Égi Felsőbb Világok titkai „ című könyvben olvashatnak), felosztotta őt két ellentétes nemre – nőre és a férfira, és  egy egész sorozat erkölcsi normákon alapuló párkapcsolati sémát dolgozott ki a számukra.   Különbözőségük lehetővé tette az egymás iránt való érdeklődés felkeltését és az új kapcsolati formák megtanulását, ami az emberiség egy későbbi fejlődési szakaszában vált nagyon fontossá.