VÍZKERESZT

2018.01.05 20:23

....Jézus keresztelésének lényege nem kimondottan az adott egregorhoz való rituális csatlakoztatásban és az Égi csatorna-kapcsolat aktivizálásában rejlett, hanem a hetedik csatorna, vagyis a hetedik csakra megnyitásában.

Jézust a Földre érkező hatalmas energia áramlat napján keresztelte meg János ( január 6.-án). A rituálé a vízen történt, mert a víznek kellett magába fogadnia ezt a hatalmas energia potenciált.  János is hatalmas energiával rendelkezett, amit az előző életeiben gyűjtött össze és ezért saját nagyobb energiája segítségével megnyitotta Jézus legfőbb energia csatornáját, amit Jézus nem tudott megtenni magának.

A vízben való keresztelés folyamatának nemcsak rituális oldala van, hanem mivel a víz nagy energiabefogadó képességgel rendelkezik és miután János megnyitotta Jézus energiacsatornáját, Fentről hatalmas töltetű energiát továbbítottak az összes többi energia csatornája megtisztításához, amely energia átmenve Jézus testén belement a vízbe.  Az elsődleges energia csatornái megtisztításán kívül a fizikai teste összes többi energia csatornája is áttisztításra került, amelyet csak erőteljes töltetű energiával lehetett megvalósítani és amelyet aztán magába fogadott az energiabefogadó folyóvíz.

Az adott energia csatornák áttisztítása és az összes energia csatorna bekapcsolása után Jézus hatalmas energia áramlatok befogadására vált képessé, amelynek segítsége által valósította meg csodatételeit. Vagyis Keresztelő Szent János megnyitotta Jézust a nagy energia áramlatok befogadására és összekapcsolta az adott nappal (január 6.) a jövőbeli templomi rituálét, amely napon a Hierarchikus Rendszerek évről- évre energiát kezdtek továbbítani a Földre.........

........ A keresztelés – ez egyike azon napoknak, amikor a Fentiek által meghatározott ütemtervnek megfelelően Fentről hatalmas mennyiségű energiát továbbítanak a Földre és ekkor történik a víztározók új energiával való feltöltése is, hiszen a víz hatalmas energiatározó képességgel rendelkezik és az energia elnyelő/felszívó képessége is nagyon jó.

A Földön található összes víz feltöltődik, mert a víztározó medencék összeköttetésben vannak egymással. De ha egy tartályba vagy egy vízgyűjtőbe elhelyezünk egy keresztet, amely nagyon jó  vezetője a finomenergiáknak, akkor az adott kereszt felerősíti az önmagára való koncentrációt, ami által az adott vízgyűjtőbe sokkal nagyobb energia áramlatot képes bevezetni, mint amelyet a bolygó felszínén található többi víz-terjedelem befogad. Ezért a templom területén, ahol a Föld energiacsatornája található, a víz a keresztet tartalmazó tartályokban hatalmas energia feltöltést kap, ami a többi víz energiapotenciálját több százszorosan is felülmúlja, habár az adott napon a többi víz is feltöltésre került és ezért nem hiába nevezték el az emberek a „keresztelő vizet” szentelt víznek.

Természetesen az energia nem egy sűrű, tömör áramlattal érkezik az Égből, hanem azt bizonyos helyekre, a leggyakrabban templomokba, csatornákon keresztül továbbítják a Fentiek. De mivel a víz mozgékony, gyorsan mozgó szubsztancia, így a többi helyre is tovább viszi magával az energia feltöltést, kiegyenlítve ez által a víz közös energiapotenciálját.  Így a Föld meghatározott pontjaira továbbított új energia az összes többi víztározó medencében is egyenletesen eloszlik.

A keresztelés napján- Vízkereszt- a templomba érkező emberek felgyűjtenek maguknak a felfokozott energiatöltéssel rendelkező vízből, majd a hatalmas energia áramlat csatornája közelében elhelyezkedő többi helyre is elviszik a felfokozott energiapotenciállal rendelkező vízadagokat.

Természetesen a felfokozott energetika következtében az ember szervezetében elindul egy gyógyulási folyamat, vagyis pontosabban az ember szervei új energia adagokkal töltődnek fel, ami aztán a gyógyulásukat is elősegíti.

Ezért az emberek a szentelt víz által az új energiákat is terjesztik. Mivel az új energia a víztározókból átkerül az állatokhoz és a növényekhez is stb., ezért a bolygó felületén az energiák egy általános megújhodása történik, ami majd tovább terjed a Föld belsejébe.

...........

Ily módon  Jézus keresztelése napja  rituális ünnepé változott, habár természetesen nem ez az egyetlen, léteznek más napok is, amelyeken az Égi kancellária energiát továbbít a bolygó számára. De ezen a napon a legerősebb az energia áramlat.

FORRÁS: Szeklitova Larisza, Sztrelnikova Ludmila: " Az Égi Tanítók Titkos Élete"