VÁSÁRLÁS

2015.02.21 17:52

KÉRDÉS: Miért is szeretnek vásárolni az emberek?

VÁLASZ: A tárgyak/holmik hatással vannak az ember emócióira. Ha az embernél negatív energia gyűlt fel, akkor elmegy vásárolni, és vásárol – amiért pénzt ad ki, ez által megszabadul a negatív energiától, és az új tárggyal/holmival egyúttal pozitív energiát is kap. Szükségtelen tárgy nem vesz részt az adott energiacserében.

Miért is jelent meg egy olyan fogalom, hogy „shoppingolás”? Ennek a jelentése – stressztől való megszabadulás vásárlás által, vagyis a negatív energiáktól pszichológiailag való megszabadulás. A tárgyak/holmik vásárlásán keresztül az ember megszabadul a nagy mennyiségben felgyűlt negatív energiáitól.

Az ember pénzt ad ki a megtetszett tárgyért/holmiért, és a pénzzel együtt a negatív energiáitól és a kellemetlen emócióitól is megszabadul, és a helyette kapott tárgy/holmi által pedig pozitív emóciókhoz jut. Vagyis az ember így kompenzálja az egyiket a másikkal.

A pozitív energiákhoz és emóciókhoz való jutás idejére a tárgy fontos volt az ember számára, és még egy bizonyos ideig élvezni is fogja. Érzékeli a tárgy fontosságát, kellemes ránéznie, kapcsolatba kerül vele, és a tárgy továbbra is fenntartja a számára a jó közérzetet. Az adott tárgy ily módon : együtt dolgozva az ember emocionális síkjával, képes hatni az ember emócióira.

A lakásban/ házban található összes tárgy képes egy meghatározott érzés kialakítására, ezért is olyan fontos, hogy ízléssel legyenek kiválogatva, és csak azok, amelyek nagyon tetszenek.

Az adott tárgyak, összességében egy meghatározott energiamezőt fognak kialakítani.

Vajon miért érezzük komfortosan és kényelmesen magunkat az egyik helyen, míg a másik helyen meg kellemetlenül és borongósan? Azért mert, a minden egyes lakó által összeválogatott tárgyak sajátos atmoszférát alakítanak ki, és mindezt a másik ember is érzékelheti.

A tárgyak mindig pozitív vagy negatív emóciókat váltanak ki, amit elsősorban az ember érzékel.

Valamint a múlt érzéseit is képesek továbbítani: az ember bizonyos lakásokba bemenve erőteljesen képes a régi, elavult energiák érzékelésére. Ez nagyon jól érzékelhető azokban a lakásokban, ahol a múlt időt hordozó, idős emberek élnek.

Ha egy tárgy már elvesztette az ember számára a jelentőségét, akkor az adott tárgy már teljes egészében kimerítette a gazdája számára továbbítandó pozitív energia mennyiséget. Az ember folyamatosan változik, ezért ma még egy bizonyos energiára van szüksége, holnapután meg már teljesen más energiára. És ha a tárgy alacsony energia spektrummal rendelkezett, akkor csak rövid ideig képes kielégíteni az ember érdeklődését.

Például a múlt stílusában mesterien megalkotott székek tetszeni fognak az ember egész életében, míg a primitív, egyszerű székre már egy év múlva rá sem akar nézni.

Az összetett, mesterien megalkotott tárgyba, műalkotásba a mester a lelkét is beletette, vagyis a lelke sokszínű- és nagy mennyiségű energiáit is beledolgozta, ezért is képes az ilyen mestermű az ember egész életében nagy fontossággal bírni a számára.

A mester - az adott szakma magas szintű szakembere, viszont a vásárló még nem gyűjtött fel ilyen szintű szakmai tudást, ezért az ember lelke intuítív törekszik a hasonló műalkotások által való tudás eléréséhez, begyűjtéséhez.

Ezért addig, ameddig az ember még nem ér el hasonló magas szintű mesteri képességeket, addig az embert az adott mestermű szék, vagy más hasonló műremek berendezés, megelégedettséggel fogja eltölteni. És az-az egyszerű, primitív szék, amelybe kevés energia van fektetve, és az is alacsony szintű, az már képtelen lesz hosszú időn keresztül pozitív emóciókkal feltölteni az embert. A tárgyak/holmik világa kimondottan azért lett megalkotva, hogy az ember asztrális burkának emocionális síkjával dolgozzon.

 

FORRÁS: Выпуск № 12 «Тайны Высших Миров»