ÚJ VALLÁS -EGYHITŰSÉG

2018.12.15 22:22

 A kétezredik év - egy feltételezett határvonala: az új korszakváltásnak, a fajoknak és az embereknek, valamint a régi vallásnak az új tudásra való lecserélődésének. A katasztrófák következtében magának a Földnek is megváltozik az arculata, megváltozik a bolygó klímája és felszíne. Az adott grandiózus átalakulási folyamatokban az új tudás bevezetése és elterjesztése, mint az emberiség belső szellemi alapelveinek a lecserélése, teljesen természetes és szükségszerű folyamat.

 Az ISTEN és a Magasabb Hierarchok által továbbított új információ, új tudást ad át az emberiség számára magáról az ISTENRŐL, a Sátánról és a Világmindenség teljes felépítéséről. Elősegítve az ötödik faj emberei számára a megismerési cenzus kitágítását, valamint ez által lerakva a fejlődés alapjait a hatodik faj számára. Az eljövendő emberiség számára új fogalmak és a létezés új törvényei kerülnek átadásra, csatlakoztatva és bevonva őket ez által azon Magasabb Szintű Igazságokhoz, amelyek a teljes fizikai Kozmosz életét, és az ISTEN Szellemi Hierarchiája életét is irányítják.

 Az embernek nem a Földi síkú törvények által kell tökéletesednie, hanem azon törvények által, amely szerint az egész Világmindenség is létezik. Ez- az ember első lépés megtétele a Magasabb Világhoz való csatlakozásához. Az ember először vezéreltetik nem a saját szűk kereteken belül létező világa normái és szabályai szerint, hanem azon grandiózus fejődési normák által, amelyek szerint a mi hatalmas Világmindenségünk él és létezik.

 Ezért a tízparancsolat helyett, amelyek átmenve az elkövetkező ezredévbe, továbbra is teljes körűen érvényben lesznek, az emberiség számára száznál több Kozmikus Törvény került átadásra. A törvények száma majdnem a mértani haladvány szerint növekszik. A törvények gyorsított számbeli növekedését, a hatodik faj modern kori fejlődési tempója idézte elő.

 Mivel az egyik legalapvetőbb tízparancsolat a Biblia szerint: „Ne ölj”. Ezért érdekes lett volna megtudnunk, hogy vajon a Magasabb Tanítók közül ki adta át a Föld számára az adott tízparancsolatot. Ezért megkérdeztük ISTENT:

 -Ki volt az első az Irányítók közül, aki átadta az emberek számára a „Ne ölj” tízparancsolatot? -Természetesen ÉN, mivel ÉN vezettem Krisztust.

-Akkor miért szólította fel a többi Irányító a tanítványain keresztül az embereket a gyilkolásra?

 - Ki szólított fel ilyenre?

-Ez le van írva a Bibliában. Mózes próféta és Sííva Isten is. Az „Ószövetség” tartalmaz olyan tételt, mint „Fogat – fogért”, és „Szemet – szemért”.

 -Ha az emberek helyesen olvasnák a Bibliát, akkor megértenék, hogy mindez büntetés és átok azokra, akik ezt megérdemlik. Mindez még a legelején le van írva. Amikor ÉN/ISTEN azt mondtam „Ne ölj”, akkor ezzel már arra utasítottam az emberiséget, hogy ideje áttérnie a magas Szintű erkölcsi és morális normákhoz. Igen, ÉN azt gondoltam, hogy az ember képes lesz a jóság Szintjéhez való felemelkedésre, viszont képtelen volt arra, hogy ne öljön. És ÉN tűröm ezen gyalázatos viselkedést. Viszont már eljött az elkövetett tettek után való felelősség vállalás ideje. Mindenkinek felelnie kell az elkövetett tetteiért. Mindenki azt kapja, amit megérdemelt. Az ítélet szigorú lesz, de igazságos.

 -Jelenleg a Földön számtalan vallás és számtalan vallásbeli elágazás létezik, mivel az emberek vallásilag elkülönültek egymástól. Létrehozásra kerül-e egy egységes vallás az egész emberiség számára?

 -Az egyhitűség okvetlenül létrehozásra kerül, de az emberek nem fogják rögtön elfogadni.

 -Létezik-e a lelkek halál után való felosztása, attól függően, hogy melyik valláshoz tartoztak?

 -Az emberek már az életükben is, és a haláluk után is csak a fajszínük szerint kerülnek felosztásra. Habár általános értelmezésben, már most is egységesnek lehet nevezni a vallást, mivel egységes abban az értelemben véve, hogy az egész Föld számára csak egy ISTEN létezik, bárhogy is nevezzék Őt, és ez ÉN vagyok. Az egész Föld az ÉN/ISTEN tulajdonom.

 -Miben nyilvánul meg a rasszokra való felosztás?

 - Minden egyes rassz ahhoz a Hierarchikus Rendszerhez tartozik, aki létrehozta. Az ember halála után minden egyes lélek, a fajszínének megfelelően, a saját Elosztójába kerül, majd továbbhalad a saját Rendszerébe.

 -Az egy- és ugyan azon vallást gyakorló, de különböző rasszhoz tartozó emberek a haláluk után különböző Elosztókba kerülnek? Létezik- e az Elosztóban a különböző vallási irányzatok lelkei számára külön felosztás?

 - Nem. Csak rasszok szerint történik a felosztásuk, és nem vallás szerint. Ezért például az egy- és azonos ISTENBEN hívő négerek és fehér amerikaiak, a haláluk után különböző Szeparátorokba kerülnek. Semmilyen vallásbeli elágazás nem játszik szerepet a Szeparátorban való felosztáskor, esetleg csak az ember karmájára lehetnek valamilyen módon kihatással.

FORRÁS: SZEKLITOVA LARISZA, SZTRELNIKOVA LUDMILA: "MAGASABB VILÁGOK TITKAI"