ÚJ KÖNYV JELENIK MEG

2014.10.29 19:30

Az " ÉGI TANÍTÓK TITKOS ÉLETE" című könyv megrendelhető a magasabb.vilag@gmail.com címen.

Ez a könyv a Felsőbb Teremtővel való többéves (1998 -2000) közvetítői kapcsolatfelvételünk
eredményeként tovább folytatja az "Ismeretlenen túl" című könyv-sorozatot.

Az ISTEN célja, hogy az emberekkel való kapcsolatfelvétel által átadja az emberiség számára a
világegyetemről szóló azon új és objektív fogalmak kinyilatkoztatását, amely
elősegítené az emberiséget egy új világlátás kifejlesztésében.

A minket körülvevő világ sokkal gazdagabb és összetettebb annál, mint sem az, amely jelenleg is elérhető
az ember érzékelése számára. Mint ahogy a vakond sem látja azt, hogy mit
csinál az ember a földfelszínen, így az ember sem látja, hogy mit csinál az ISTEN a földi síkon túl.

Ezért az adott könyv a Teremtő azon próbálkozásának az eredménye, amely megpróbálja felnyitni az emberek
szemét az igazságra. Viszont tovább már minden csak az embertől függ: aki
tisztán akar látni, az tisztán fog látni, viszont az, aki a megnyugtató
tévedésekben szeretne maradni, az majd a lélek evolúciós érettsége eléréséig
tovább folytatja a fejlődése útját.

  RÉSZLET: SZEKLITOVA LARISZA ÉS SZTRELNIKOVA LUDMILA " AZ ÉGI TANÍTÓK TITIKOS ÉLETE " című könyvből                                                       
1.FEJEZET. AZ ÉGI TANÍTÓK                                                     

AZ ÉGI TANÍTÓK SZOKÁSOS   ÉLETE                                                                        

BEVEZETÉS

Az ember már régen hallott az Égi Tanítók létezéséről, a titokzatos Égi lakókról, a földi élet Irányítóiról,
de pontosan sohasem tudta, hogy léteznek-e ők valójában, és ha léteznek, akkor
kik is ők, mily módon lehet őket látni és érzékelni. Honnan ered az Égi Tanítókról
szóló tudás és esetleg a róluk szóló információ nemcsak az ember fantáziájának
vagy a képzeletének a szüleménye?

Viszont az évszázadok folyamán fennmaradtak bizonyos tények, az embereknek megjelenő fénylő Angyalokról, vagy
egyszerűen csak anyagtalan formákról (a finomenergetikai sík formái), amelyek

kapcsolatot létesítve, üzeneteket adtak át a kiválasztottaknak, így figyelmeztetve őket bizonyos veszélyekre.

Az Égi Tanítók némelyike rendelkezett a részleges materializáció képességével, vagyis leereszkedve a
Föld alacsonyabb fizikai síkjaira olyan formákat vettek fel, amelyeket az
emberek Angyalként fogtak fel. Annál is inkább, hiszen ezek az "objektumok"
lábak segítsége nélkül voltak képesek a helyváltoztatásra, vagyis egyszerűen
repültek a levegőben. Az adott kor embere úgy tartotta, hogy a levegőben való
helyváltoztatás csak szárnyak segítségével lehetséges, ezért a tudatában
szárnyakat rajzolt a látott és érzékelt formáknak.  Vagyis a lelki Szinten fejlett emberek
többsége a fénylő formákban a saját Égi Tanítóit látta.

Rengeteg olyan tény is fennmaradt, amikor az emberek hallották az Égi Tanítókat- vagy új információkat
vettek át Tőlük. A figyelmes ember, bizonyos kialakult szituációk tényei
alapján képes felfedni a láthatatlan misztikus erők saját sorsára való hatását
is. Némely esetben az ember észreveheti azt is, hogy bizonyos érthetetlen okból
kifolyólag teljesülnek a kívánságai, vagy ellenkezőleg, valamilyen láthatatlan
kéz nem engedi, hogy az elképzelt tervek megvalósuljanak, ezért minden összeomlik körülötte.

A jelenkor embere még figyelmesebbé és érzékenyebbé vált. Vagyis sokkal többet "lát és hall" a
szívével, feltéve magának azt a gyötrő kérdést, hogy honnan ered az a
megmagyarázhatatlan érzése, hogy valakik követik őt, vagy olvasnak a gondolataiban.
Az emberek némelyike intuitív módon nagyon erősen érzékeli a saját Égi
Tanítóját és képes a Vele való bizonyos kölcsönös kapcsolat kiépítésére is. Míg
mások sikeresen olvasnak az Égi Tanítójuk által küldött figyelmeztető jelekből.
Többen viszont teljesen tudatosan érzékelik, amikor egy láthatatlan Valaki,
ilyen vagy olyan cselekedetek elvégzésére készteti őket, vagy érthetetlen okból
és célból kifolyólag megismétel bizonyos szituációkat. Vagyis a figyelmes és
éles látású ember, mindig képes érzékelni a közte, és a láthatatlan mögötti
létezővel való kapcsolatot, és némely tények elemzésekor pedig felfedezheti egy
bizonyos láthatatlan "személy"szerepét is az életében. Ily módon képes
kimutatni az Égi Tanítójának az egyéni életére gyakorolt hatását is.

De vajon kik is ezek a titokzatos személyek? Milyen létformában is léteznek, mivel is foglalkoznak?
Erről az embernek nincs semmilyen elképzelése.

Megmaradva az emberi érzékelés határain kívül, az Égi Tanítók Fentről kísérik figyelemmel a tanítványaikat,
látva mindazt, amit a tanítványaik művelnek. Viszont a kísérlet tisztaságának
az érdekében nem avatkoznak be a mások dolgaiba, csak a legszükségesebb esetben
küldenek figyelmeztető jeleket vagy irányítják a tanítványaikat a megfelelő irányba.

Mások eszével nem élhetünk, ezért minden egyes tanítványnak saját magának kell felgyűjtenie az
élettapasztalatokat, mert csak ez teszi lehetővé a lélek fejlődését. Csak a
saját magunk által megoldott problémák gazdagítják az élettapasztalatunkat, és
segítik elő az ilyen vagy olyan helyzetekben való helyes viselkedést.
Hasonlóképpen, mint ahogy a tanuló az iskolában is lépésről lépésre oldja meg a
feladatokat, így gyűjtve fel a szükséges matematikai vagy más irányú
tudásanyagot. Bizonyos meghatározott folyamatosság és rendszeresség nélkül
képtelen a konkrét információmennyiség és tudásanyag felgyűjtéséhez, amely a
következő osztályban lehetővé teszi számára a tanulás normális
folytatását.......