ÚJ ELJEGESEDÉSI KORSZAK FOG BEKÖSZÖNTENI?

2014.11.16 12:54

 

A klíma mindig meghatározza a környezet bizonyos fizikai paramétereit, amelyek az adott világban a létformák létezéséhez szükségesek.

A klíma kialakulásához vezet: a környezet hőfoka, a légnyomás, a levegő áramlatok gyorsasága. Hatással van rá a napsugárzás, a napkitörések, és a Napon előforduló mágneses viharok, az atmoszféránk ózon rétege, az óceán áramlatok és még számtalan más tényező is.

A klíma lehet hideg vagy meleg, kontinentális vagy szubtropikus, vagyis hatással van rá maguknak a földrészeknek az állapota is, valamint a zónák viszonyított elhelyezkedése is: a tenger, az ekvátor, a pólusok stb. közelsége vagy eltávolodása is.

 A klíma nem marad évezredeken keresztül változatlan, hanem változik, ezért a meleg klímát felváltja egy eljegesedési periódus, majd azt meg egy mérsékelt klíma váltja fel.

Mindezeket a változásokat a Fentiek irányítják. Céljuk – a környezet más létformák létezéséhez való átalakítása, a klíma bizonyos, a flóra és fauna megmaradásának a feltételével az összkozmikus változásoknak megfelelően való beszabályozása.

A világ fejlődése megköveteli a létformák változását is, amelyek aztán megkövetelik a környezet celsius fok , nedvesség és más paramétereinek a változását. Ezért a klíma nem maradhat állandó a bolygón, hanem meg kell felelnie azoknak a feladatoknak is, amelyeket általa oldanak meg a Fentiek, vagyis az egyik esetben elősegíti az élet fennmaradását, míg a másik esetben pedig megakadályozza annak a kifejlődését.

 

Például, a bolygó jelen klimatikus anomáliái azzal vannak kapcsolatban, hogy a Föld általános földtani , klimatikus egyensúlyában létre kell hozni bizonyos változásokat, amelyek kapcsolatban vannak a földi klíma elkövetkező globális változásaival. Ez a környezeti átalakulás a hatodik emberi faj létezéséhez szükséges. Az adott folyamatok ki lesznek tolva az időben, viszont kikerülhetetlenek, és ezért az ember már jelenleg is elkezdte őket érzékelni. A későbbiekben ezek a folyamatok még intenzívebben fognak megnyilvánulni.

Az előttünk álló változások, a bolygó vidékének a természeti- klimatikus változásait illetően, a hatodik emberi faj számára vannak rendeltetve, akiknek egy kicsit más életfeltételekre lesz majd  szükségük. A létfenntartáshoz szükséges közegnek új, az előzőnél magasabb Szintű fejlődési lehetőséget kell biztosítania az emberiség számára. Ezért a Fentiek fokozatosan készítik elő az eljövendő generációk számára szükséges létfeltételeket, viszont a lehetőségekhez mérten megpróbálják megtartani azokat a létfeltételeket is, amelyben a jelen emberiség létezik. De a globális átalakítások alatt ezt elég nehéz megoldaniuk, mivel a klíma változásakor megbomlik az stabilitás is, amely a létező generációk számára a leginkább elfogadott, és amihez már hozzászoktak.

De mindezek ellenére a hatodik faj életfeltételeinek a kialakítása elkerülhetetlen és már folyamatban is van. Már beindították az átalakító mechanizmusokat, és ezért elkezdődtek  azok a szükséges folyamatok is, amelyek már visszafordíthatatlanok. Ennek az alapján a Föld klímája évről-évre olyan változásokon fog átmenni, amelyek a Fentiek által felállított feladatokhoz szükségesek.

 

A klimatikus kataklizmák mellett geológiai kataklizmák is várhatóak, amelyek az emberiség számára komoly következményekkel járhatnak, és amelyek azoknak a folyamatoknak a következményeit fogják megnyilvánítani, amelyek a Föld és a Kozmosz számára szükségesek, amit helyesen – a kozmikus dinamika szempontjából – kell tudnunk értelmezni.  

Forrás: www.higher-world.ru