MIT JELENT A KOZMOSZ SZÁMÁRA A MI NAP-RENDSZERÜNK ÉS MILYEN HELYET FOGLAL EL BENNE A FÖLD?

2015.04.12 10:29

A hatalmas és végtelen Kozmosz számára a „Nap- Rendszerünk” olyan, mint egy porszem a sivatagban, de a porszemek összeadódnak és egy óriási sivatag lesz belőlük. Ugyan ez történik a Kozmoszban is, a több millió naprendszer galaktikákat eredményez, és a több millió galaktika képezi az egységes Kozmoszt. De ha kivennénk a galaktikából a naprendszerünket, akkor rögtön energetikai egyensúlytalanság keletkezne, hiszen egy egységes organizmusként funkcionál, és ha az élő organizmusból kivennénk egy élő szervet, akkor mindenben zavar keletkezik.

Természetesen lehet helyettesíteni, ha a naprendszer funkcióit magára vállalja egy másik rendszer, de ez nem lesz egyenértékű pótlás, csak szükségszerű megoldás, hogy ne bomoljon fel a galaktika egységes fejlődése.

A naprendszerben található Föld az összes többi bolygóval megegyezően működik és fejlődik. A több millió éve tartó fejlődése természetes módon történik, átmenve az egyik fejlődési ciklusból a másikba, az egyik létezési fázisból a másikba, és a jelenlegi fázisa a Föld soron következő fejlődési szakaszában nyilvánul meg, ami nem az utolsó, mint ahogy a jelenlegi emberiség sem.

Mint ahogy már önök is tudják, az emberi civilizáció fejlődési ciklusai többszörösen ismétlődnek, és a következő szakaszban az emberiség átmegy egy sokkal magasabb Szintű fejlődési ciklusba, ami egy új civilizáció eljövetelét is jelenti, és ez mindaddig megismétlődik, ameddig a Föld életben van.

 

A Föld igyekezete, gondoskodása és akarata által léteznek az adott civilizációk, Ő hozza létre őket a saját egyéni élete fenntartásához, mert hiszen az emberek nélkül a bolygó halott lenne.

Minél magasabb Szintű a civilizáció, annál tisztább minőségű energiát továbbít a Kozmosz és a saját bolygója számára. Minden mindennel összefüggésben van. Természetesen, energetikailag a naprendszer összes bolygója összeköttetésben van egymással, és ezért is beszélhetünk az egységes organizmusban található rendszerek egységes működéséről, viszont minden egyes bolygó saját funkcióval rendelkezik, és ezért sem fontosságban, sem feladat - szerepben nincsenek egy szinten egymással a bolygók, hiszen mindegyik bolygónak saját feladata- szerepe van az adott egységes rendszerben.

A Föld egy energetikai hordozó és energia koncentrátor a saját körében levő bolygók számára, vagyis a Naphoz közelálló bolygók számára. Valójában ebben nyilvánul meg a rendszerben való szerepe, és nem a valamilyen sajátos naprendszerben való elhelyezkedés miatt.

Viszont azon kedvezőtlen feltételek miatt, amiben az emberiség tevékenységének köszönhetően találta magát, a Föld már nem teljesíti a saját feladatát, és az adott szakaszban a szerep - feladata a két szomszédos bolygó: a Vénusz és a Mars között került felosztásra.
A Föld megmentése és a funkcióinak a helyreállítása attól függ, hogy milyen irányba fog elmenni az emberiség a fejlődésében. Ha a felfelé vezető szellemi- lelki fejlődési utat választja, akkor a Föld tiszta energiákkal fog gazdagodni, megtisztul a visszataszító bűnöktől, és továbbra is teljesíteni fogja a naprendszerben a számára adott funkció -feladatokat. Ellenkező esetben olyan globális katasztrófa sújthatja, amely analóg a Faeton bolygóval történt katasztrófával.

A Faeton bolygó nem pusztult el, csak a materiális burka esett szét darabokra, a bolygó lelke átment egy másik fejlődési Szintre, megtisztulván azoktól a bűnöktől, amelyek zavarták a fejlődésében.

Az adott elrettentő példa az összes olyan bolygó számára példa, akiknek a fejlődését visszatartja a rajtuk élő civilizáció.

Ezzel egy időben a Föld a naprendszer egyik legfontosabb láncszeme az emberi lelkek újratermelésében, és az adott szerepet csak úgy nem veszítheti el. Természetesen Mi minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy megmaradjon az önök bolygójának ez a funkciója, és hogy a Föld új fejlődési szakaszában mindez megújításra kerüljön.

FORRÁS: www.higher-world.ru