MIÉRT VAN SZÜKSÉG AZ ÉLETÜNKBEN A TITKOS JELEKRE

2013.02.22 16:01

Az ember a jelek által már megtanulta előrelátni az életben történő bizonyos kellemetlenségeket,  viszont az Égi Tanítóitól is gyakran kap olyan titkos jeleket, amelyek ugyan úgy a közelítő történésekről tájékoztatnak.

Ezeknek a jeleknek az a célja, hogy a bekövetkezendő szituációig időt adjon az ember számára a történések értelmezésére. Az Égi Tanító azt szeretné, hogy a tanítványa helyesen oldja meg az esedékes szituációt, ami lehetővé teszi  számára a karma ledolgozások elkerülését is.

A titkos jelek megnyilvánulása lehet:

  1. Álomban.
  2. Olyan gondolatok által, amelyek úgymond a semmiből keletkeznek. Amikor az ember semmire sem gondol  hirtelen egy gondolat furakodik elő  például az, hogy bizonyos emberrel óvatosnak kell lennünk, mert nem számíthatunk tőle semmi jóra stb.
  3. A különösen tehetséges embereknek látomásaik lehetnek bizonyos történésekről.

Az ember felfigyelhet ezekre a jelekre, de figyelmen kívül is hagyhatja őket. Viszont ha úgy gondolja, hogy az adott jeleket az Égi Tanítójától /Irányítójától kapta, akkor összeszedve az összes képességét, saját magának kell ezeket megfejtenie. Az adott jeleket azért kapja meg még idejében, hogy lehetősége legyen alaposabban elemezni őket és képes legyen a megfelelő döntés meghozatalára is.

Az álmokat már sokan próbálják értelmezni és megfejteni, mert az emberek többsége már rájött arra is, hogy az álmok némelyike üzenethordozó tartalommal bír. Habár az álmok gyakran allegorikus formában próbálják továbbítani az üzeneteket azért, hogy az ember az elvont szimbólumokon keresztül megtanulja kibontani belőlük a jövőbeli történések valós jelentését. Természetesen az ember megtanulhat egyenesen is kommunikálni az Égi Tanítójával  és megpróbálhatja megszűrni és elválasztani a saját gondolatait a Tanítója által küldött gondolatoktól, érzésektől, ötletektől.

A figyelmes egyén képes erre, hiszen az emberek többsége ismeri önmagát és tisztában van azzal is, hogy milyen típusú saját gondolatai, ötletei, érzései lehetnek és melyek azok a gondolatok stb., amelyek  a számára idegenek és hirtelen jelennek meg a tudatában. Lehet, hogy a tudatban megjelenő/átsuhanó frázis túlzottan összetett és aforisztikus  és  mivel az egyén saját maga nem képes erre, ezért levonhatja azt a következtetést, hogy az adott gondolat stb. az Égi Tanítójától származik és nem a sajátja.

Minél magasabb szintű lelkiséggel rendelkezik az ember, annál könnyebb megkülönböztetnie a saját gondolatait a számára továbbított gondolatoktól. Hiszen a gondolatok is fejlettségi Szintekre oszthatók.

Ezért nagyon fontos megérteni, hogy a fejünkben hirtelen megjelenő egyik vagy  másik gondolat milyen Szinthez is tartozik. A különböző gondolatok különböző energetikát is tartalmaznak, amelyet meg kell tanulnunk érzékelni, megkülönböztetni.

Az élethelyzetek helyes megoldásán kívül az embernek mentális síkú energiát is kell termelnie a Kozmosz számára. Ahhoz, hogy az embert gondolkodásra kényszerítsék  az álmokat nem egyértelmű élethelyzetek formájában továbbítják, hanem allegorikus formában.

Például ha az ember kutyával álmodik, akkor barát érkezése várható, ha viszont macskával álmodik, akkor kellemetlenségek várhatóak.

Amikor a Fentiek által küldött rejtvény megfejtéséhez az embernek törnie kell a fejét, akkor  az Égi Tanító ezáltal kényszeríti rá a tanulót arra, hogy elkezdjen gondolkodni, vagyis hogy ezáltal megtermelje a szükséges gondolati energiákat. A Tanítónak szüksége van egy új energetikai bázis kiépítésére. A tanuló tudata egy sajátos energia típust termel meg ezáltal, amelyre bizonyos kozmikus célokból szüksége van a Fentieknek.

Ne felejtsük el, hogy az ember fizikai burka/teste úgy van felépítve, hogy egy adott típusú energiát képes legyen másik típusú energiává átalakítani. Ezért igyekeznek a Fentiek, hogy az adott biomechanizmus (ember) szükségtelenül ne vesztegeljen, így végül  számtalan különböző módon kényszerítik rá arra, hogy dolgozzon.

Ebből adódóan a titkos jeleknek egyszerre több célja is van: értesíti az embert bizonyos közeledő történésekről, elősegíti a gondolkodási képesség fejlődését és segít a Fentieknek abban, hogy  ezáltal megkapják a számukra szükséges energiákat is.

Ami a bizonyos a jövő történéseit megjósoló látomások megjelenését érinti, azok csak a magas fejlettségi Szinttel rendelkező emberek sajátja, akik már meghatározott mennyiségű képes fogalom bázissal rendelkeznek. Az ilyen titkos jelek, az ember megvilágosodásához hasonlóan, hirtelen jelennek meg.

Forrás: www.higher-world.com