MI EGY VEGYES VILÁGBAN ÉLÜNK

2017.02.20 17:33

Mi egy Vegyes világban élünk

 A földi világ egy vegyes világ. Mivel benne egyforma feltételek mellett vegyesen fejlődnek mind a pozitív mind a negatív egyének. Vagyis az ISTEN és a Negatív Hierarch emberei együtt fejlődnek a Földön és egyforma szituációkban találhatók. A pozitívak a jóságon keresztül fejlődnek, a negatívok meg a gonoszságon keresztül. A Földön a Sátán számára nagy mérvű szabadság adatott, mivel Ő ebből a világból gyűjti fel magának a selejtes lelkeket. Ezért mindenképpen abban érdekelt, hogy minél több fiatal lelket megrontson, elcsábítson és letérítsen az igaz útról. Addig, amíg a lélek a Földön tartózkodik állandó küzdelem folyik érte a pozitív és a negatív Rendszerek között.

Az ember nem válik rögtön Sátánná, hanem csak fokozatosan, észre sem véve mindezt. Minden a jelentéktelen szabálysértésekkel kezdődik. Ezért a pozitív embert állandóan az a veszély fenyegeti, hogy átkerül a negatív Hierarch fennhatósága alá és annak világaiba.

Az ember lelke csak akkor lesz teljes biztonságban, ha átmegy az ISTEN Hierarchiájába, ahol már teljes egészében védve lesz a negatív Hierarch cselszövéseitől és ármánykodásaitól. Az ISTEN Hierarchiájában oly módon került minden felépítésre, hogy a negatív lelkeknek már nincs joguk beleavatkozni az ISTEN Magasabb világainak az életébe, mint ahogy ez a földi világban történik.

Általában a vegyes világok a lelkek két evolúciós áramlatára: a pozitív áramlatra és a negatív áramlatra való felosztására szolgálnak. Mindez a fejlődés azon törvényszerűsége, amely nélkül a Világmindenség nem képes a létezésre. Vagyis a Sátán nem csak úgy önmagától jelent meg, hanem bizonyos meghatározott világi folyamatok számára való szükségszerűségből adódóan...

FORRÁS: SZEKLITOVA LARISZA, SZTRELNIKOVA LUDMILA : "A VALÓSÁG REJTÉLYEI"