KRITIKUS PONT

2015.02.06 20:30

 

KÉRDÉS: Ön/ISTEN azt mondta, hogy az emberiség fejlődésében létezik egy olyan fordulópont, ahol majd eldől annak további sorsa. Mit kell ez alatt értenünk?

VÁLASZ: Ez a kritikus pont az atomháborúval lesz kapcsolatban. Az emberek némelyike harcol az atomenergia ellen, míg mások meg harcolnak az elterjedésért. Léteznek politikusok a Pozitív Rendszertől és léteznek politikusok a Negatív Rendszertől is, akik egymással ellenkező véleménnyel rendelkeznek. De a hatalomhoz általában az egyszerű emberek juttatják őket. Ezért az egyszerű emberek is közvetve, de részt vesznek a politikában bizonyos döntések meghozatalát tekintve, hiszen ha pozitív politikust választanak ,akkor az adott kérdés megoldása olyan lesz, ha a negatív politikust választják, akkor meg az ellenkezője. Nagyon fontos, hogy az emberek képesek legyenek kiigazodni a vezetőik Rendszerbeli hovatartozásaikban, vagyis milyen Rendszerhez tartoznak: a Pozitív Rendszerhez vagy a negatív Rendszerhez. A nép okvetlenül részt vesz a politikában. Az ember tudati érettsége köteles analizálni a politikusok tetteinek milyenségét, tovább látván a képviselők tetteinek a jövőbeli következményeit. Ez történik a fizikai síkon. A kozmikus síkon létező „Felsőbb Lények Szövetségi Tanácsa” is figyelemmel kíséri a Földön történteket, vagyis azt, hogy mennyire képes az emberiség megvalósítani a számára kitűzött feladatokat, ezért a szavazás eredményeként magának a Teremtő Istennek a döntése valósul meg, vagyis hogy az adott civilizációnak mi legyen a további sorsa. Erre adva van kb. 250 év ( 2000 évtől számítva). Vagyis lesz majd egy kritikus pont, amely hirtelen hatással lesz az emberiség teljes további létére. Ha az adott kritikus ponton túl is fejlesztenék még a Földet, akkor energia többletkiadások keletkeznének. Amikor az emberiség továbbra sem a Fentiek számára megfelelő fejlődési úton halad , akkor ez a Kozmosz számára nem kifizetődő.

Forrás: www.higher-world.ru