KOZMIKUS SZÖVETSÉGI CSILLAG

2015.11.11 17:07

KOZMIKUS SZÖVETSÉGI CSILLAG

 A Kilenc Hierarchikus Rendszer Szimbóluma

 

 Az általunk- Szeklitova Larisza és Sztrelnikova Ludmila által - a "Kozmikus Szövetségi Csillagnak" nevezett nyolcágú csillag valójában egy nagyon régi szimbólum. Ez a szimbólum először Jézus születéséhez kapcsolódott. Vagyis a legenda szerint pont egy fellobbant  nyolcágú csillag vezette el a Napkeleti Bölcseket ahhoz a helyhez, ahol megszületett a csecsemő. Az adott csillagot a Jézus születése helyéről nevezték el Betlehemi csillagnak. A későbbiekben ez a csillag elterjedt a templomok és a szentélyek kupoláin is. Sőt megtalálhatjuk számos kolostor bejárati ajtaja felett is. Ezen kívül sok országban is jelen van: Olaszországban, Franciaországban, Amerikában, Grúziában és Oroszországban valamint több más országban is. Az elterjedésének az oka abban található, hogy az adott nyolcágú Csillag a Földet- és az emberiséget felügyelő Kilenc Kozmikus Szövetségi Rendszer által került átadásra az emberiség számára.

 A nyolcágú csillag - egy ISTENI Szimbólum. És mivel az adott 9 Rendszer irányítja az egész emberiséget, ezért a jelük – a "Kozmikus Szövetségi Csillag" – számos más nemzetnél is megtalálható. Viszont a 21 század elején már elérkezett az ideje az elfelejtett szimbólum felélesztésének és a mindennapi életbe való beillesztésének. És habár ez a szimbólum régi, viszont a Kozmikus Rendszerek egy teljesen új oldalát tárták fel a számunkra.

 A nyolcágú Csillag a Kilenc Kozmikus Rendszer közösségének a „Szövetségnek” a szimbóluma. Az adott Rendszerek adták át az emberek számára az arab számokat (1-9), ahol minden egyes szám egy Kozmikus Rendszert szimbolizál. Vagyis a 8 sugár – 8 Rendszert szimbolizál, a kilencedik pedig a szimbólum közepében található, és egy kör formájában jelenik meg. Amely egyesíti az összes többi nyolc Rendszert. Minden egyes Rendszer bizonyos meghatározott módon dolgozik a Földdel és az emberiséggel. A "Kozmikus Szövetségi Csillag" nem tartozik a teljes Világmindenséghez, hanem csak a Földhöz.

 Az emberiség számára a"Kozmikus Szövetségi Csillag" kilenc olyan alapvető minőséget/tulajdonságot is szimbolizál, amelyet ki kell fejlesztenie önmagában. Mint: a szeretetet, a reményt, a hitet, a jóságot, az üdvözülést, a könyörületet, az alázatot, a lelki emelkedettséget, és a felelősségtudatot. Ez a szimbólum terjedelemmel rendelkezik, és minden egyes sugara egy fejlődési Hierarchiát képvisel. A szimbólumon négy Rendszer a másik négy előtt található, amely más dimenziók létezésére utal. Mindez a különböző dimenziók összefonódásáról/ összekapcsolódásáról szól, amelyek egymás között a térben bizonyos meghatározott felépítési Törvények által kapcsolódnak egymáshoz.

 Ez az elkövetkező hatodik faj szimbóluma. Az adott szimbólum elkészítéséhez az arany a legmegfelelőbb fém, hiszen az arany a lélek finom energiáinak a legjobb felgyűjtője. Mivel a hatodik faj emberének még 2 új burokkal kiegészítik a finom energetikai felépítését, ezért még két új energia terjedelemmel kell majd dolgoznia ahhoz, hogy az adott burkokat feltöltse energiával. Mindez az emberiség megemelkedett fejlődési Szintjével kapcsolatos. Ezért segítségképpen egy erőteljes energetikai szimbólumra lesz szüksége. Amely a nyolcágú "Kozmikus Szövetségi Csillagban" kerül megnyilvánulásra.

A nyakban hordott amulett segít az embernek a fizikai teste számára szükséges energia felgyűjtésében, valamint az adott energia helyes elosztásában. Mivel az adott szimbólum sajátos geometriai felépítéssel rendelkezik, ezért erőteljes energiát koncentrál önmagában. Nálunk az adott szimbólum egy körbe van foglalva és terjedelemmel rendelkezik ( vagyis nem síkban), amely azon világ terjedelmet szimbolizálja, amelyben ez a 9 Rendszer is létezik, és amelybe a fejlődésük folyamán az emberi lelkek is átkerülnek.

 A "Kozmikus Szövetségi Csillag" az ember védelmének a szimbóluma, amely elősegíti a másokkal való összefogást és egyesülést.

 Az általa felgyűjtött erőteljes energiának köszönhetően, az adott Csillag automatikusan elkezd az alábbiak szerint funkcionálni:

 1. védelmi sajátosságokkal rendelkezik

 2. segít az embernek a belső energiája megtartásában

3. kiegyenlíti az ember energia mezőjét

 4. elősegíti az ember gyógyulását, vagyis elősegíti a beteg szerv által- vagy a szervezet által elvesztett energia pótlását

5. erőteljes védelem szemmelverés és átok ellen

 6. az amulett segít a finom energetikai síkon létező lények ellen való védelemben, mivel az erőteljes energiája riasztó hatással van rájuk. Mint ahogy a kereszt is elriasztja a gonoszt és az ördögöket, úgy az adott szimbólum még nagyobb mértékben képes elzavarni a viselőtől a finom energetikai síkon létező mindenféle gonosz szellemet.

 7. a szimbólum arra is emlékezteti az embert, hogy melyek azok az elsőrendű fontosságú minőségek/ tulajdonságok, amelyek az ISTENHEZ vezető fejlődési úton szükségesek.

 Az amulett készülhet ezüstből vagy aranyból, valamint az ékszerkészítésben használt más fémből is, mivel nem mindenki engedheti meg magának az értékes fémből készült amulettet. Az amulettek lehetnek aranyozottak és bronzból is készülhetnek, hiszen mindenképpen nagy mennyiségű energiát fognak közvetíteni. De a legideálisabb mindenképpen az aranyból készült amulett , mivel az arany rendelkezik leginkább a finom energiákat legjobban vezető képességgel.

 Az adott Csillagot leginkább a szívcsakra- vagy a torokcsakra magasságában ajánlatos hordani.

FORRÁS: SZEKLITOVA LARISZA és SZTRELNIKOVA LUDMILA