KOZMIKUS ORGANIZMUS, VILÁGMINDENSÉG

2013.12.07 19:05
 

 

ISTEN válaszol:

-              Mi célból léteznek a Világegyetemek?

-              A Világegyetemek - a hatalmas Világmindenség Organizmus  sejtjei, amelyek lehetővé teszik számára a létezést  és amelyek ellátják Őt az élettevékenységéhez szükséges funkciókkal. Egyidejűleg ezek a sejtek, mint a tér egy bizonyos formái, létezési közeget biztosítanak a lelkek számára. Mivel  egyik sem tud létezni a másik nélkül.

 

-              A mi Világegyetemünk egy meghatározott térbeli terjedelemben található, amely az élő Kozmikus Organizmus, a Világmindenség egyik részéhez tartozik. Amikor az ember távcsővel kémleli az eget, vagy csak felnéz az égre, ezt a Világmindenséget látja belülről?

 

-              Igen. De csak azt látja  ami engedélyezett számára  és nem többet. Ha megláthatná a valós kozmikus teret, akkor annak látványa sokkot idézne elő az embernél.

 

-              De miért?  Az annyira félelmetes?

 

-              Az ember egy speciálisan számára teremtett  és a valós helyzetet számtalan helyen szépített, mesterséges világban él. Azt, amit nem kell látnia, azt sohasem fogja meglátni. Mindez az ő lelkivilága védelme miatt került így kialakításra. Mivel aFöld egésze bizonyos meghatározott térbeli védelemmel rendelkezik, amely megvédi őt a halálos sugárzástól és a kintről jövő különböző más veszélyektől.

 

-              Láthat- e az ember a Kozmoszban azon kívül, mint amit a jelen pillanatban ismer, valami mást is?

 

-              A látás a fejlődés Szintjének növekedésével arányosan változik. De ha egy egyszerű embernek, egyszerűen egy nagyobb adag energiát továbbítanánk, mint amennyit az Irányítója közvetít számára, akkor az energia többlet lehetővé tenné számára, hogy képes legyen meglátni azt is, amit a szokványos energia Szintjével képtelen. A lélek folyamatos fejlődése elősegíti a lélek –matrica és az állandó finomenergetikai testek, új energiával való feltöltését. Ennek következtében nő az általános energetikai potenciálja, valamint ez  által tágulnak látókörének a lehetőségei. De a Föld számára ez a következőképpen történik. A térnek az a valós rajzolata, amit az ember a Földről, vagy az ionoszférából lát, az- az ember egy meghatározott fejlettségi Szintjére van kikalkulálva. Amikor nő az ember fejlettségi Szintje, akkor Mi a tér rajzolatát megváltoztatjuk egy másikra, amely már egy következő fejlődési stádiumnak fog megfelelni, vagyis a tér rajzolata a jelen emberiségnél magasabb fejlettségi Szinten álló emberiséget fogja megilletni.  

 

A Sátán válaszol:

 

 A Sátánnal való közvetítések alkalmával ugyanazt a munkát végeztük, mint amikor az ISTENNEL voltunk kapcsolatban, vagyis folytattuk az ISTENNEL elkezdett munkánkat. Amikor a Sátán vette fel velünk a kapcsolatot, olyan érzésünk támadt, mintha a TEREMTŐNK nagyon elfoglalt lenne és megkérte volna Őt arra, hogy ideiglenesen helyettesítse. Ebből adódóan  amikor a Sátán jelentkezett, akkor sem változtattunk munkatervünkön. A Sátán a maga részéről nem ajánlott fel semmi olyan személyes információt a munkához, ami megváltoztatta volna a közvetítéseink menetét  és a saját véleményét sem próbálta ránk erőszakolni. Viszont egyszer megkérdezte:

 

-              Akarják – e hogy megadjam önöknek az Én Világegyetem modelljét?

 

-              Köszönjük, de nekünk elegendő az-az információ, amit az ISTENTŐL kapunk, - utasítottuk el rögtön és gondolkodás nélkül az ajánlatot.

 

Természetesen érdekes lett volna megtudni valamilyen információt az Ő Világegyeteme modelljéről, de mi tudtuk, hogy Ő semmit sem ad ingyen  és ezért a későbbiekben okvetlenül elveszi tőlünk azt, amire szüksége van.

 

A Sátán a következő alkalomkor felajánlotta az asztrológiával foglalkozó férjemnek, hogy új asztrológiai számításokat ad át neki, de a férjem is visszautasította az ajánlatát. Mi továbbra is a megszokott módon  és a felállított határokon nem kilépve próbáltuk meg lefolytatni a közvetítéseket. Természetesen annak is tudatában voltunk, hogy a Vele való közvetítések által minket is ellenőriztek, vagyis megpróbálták kideríteni, hogy melyek azok a kísértés típusok, amelyekre esetleg elcsábulunk, ezért megpróbáltunk nagyon éberek maradni.

Mivel a Sátánnal továbbra is megpróbáltuk tisztázni a minket érdeklő különböző kérdéseket, ezért az összeállított témákban az Ő számos válasza is helyet kapott. Ezért nem kell elfogultan viszonyulniuk a válaszaihoz. Mindig emlékezni kell arra, hogy a Sátán az ISTEN szolgála-tában áll. Ő egyike az ISTEN legfőbb segítői közül, aki a pusztítás, megsemmisítés és a területek megtisztítása kérdésekkel foglalkozik. Ő matematikus, univerzális műszaki tervező és programozó  és mindabban tökéletesen járatos, ami az ISTEN világaiban az Ő részeit illeti.

 

Ezért a Sátán válaszai a következőképpen néznek ki.

-              Mi létezik még azon kívül a Kozmoszban, amit az ember lát?

-              Az ember csak a materiális dolgokat képes érzékelni és azt, ami megfelel a fizikai energia spektrumának. A mi Világegyetemünkben számtalan hologram létezik, de az emberek materiális objektumoknak érzékelik őket. A hologramok az önök fejlődése érdekében lettek kialakítva, hogy legyen mit tanulmányozniuk, hogy legyen miről gondolkodniuk. A hologramok elősegítik a gondolkodás fejlődését. De amikor az ember átmegy a következő magasabb Szintű fejlődési szakaszba, akkor már arra is képessé válik, hogy felfedezzen a maga számára egy új életformát és sok minden mást. Ő ugyanazt a hologramot fogja látni, de már a megváltozottat. Vagyis az, amit most önök valamilyen energetikai sűrítményeknek / csomóknak képzelnek, vagy olyan energia- pontoknak látnak, mint például a különálló csillagok, azt a későbbiekben a saját fejlődésükben való előrehaladásuk révén már másként fogják látni. Jelenleg önök mindent materiálisnak érzékelnek  és az energiából is csak a materiális spektrumhoz tartózót látják. De egy lépéssel feljebb lépve a fejlődésben, önök már arra is képesek lesznek, hogy  magát az energiát is meglássák, vagyis már egy magasabb frekvenciájú energiát is be tudnak majd fogadni. Viszont már nem fogják látni a durva fizikai matériát.

-              Mi csak az energiát fogjuk látni?

-              Igen. A materiális világ a látószerveik megváltozása miatt, eltűnik az önök számára. Önök képesek lesznek érzékelni a finomenergetikai matériát és az energetikai rétegeket is látni fogják. Mivel amikor még magasabb Szintre emelkednek, akkor már számokban fogják látni a környező világot.

-              Akkor Ön hogyan érzékeli  tudatában a mi naprendszerünket?

-              Számomra ezek csak számok és csak számok.

-             Akkor az Ön számára milyen az energetikai Világegyetem felépítése?

-              Az energetikai Világegyetem  is számok halmaza. Nálam minden a számokkal kapcsolatos. Az energia is számokká tevődik át.

-              Ön abszolút mindent kiszámol?

-              Igen, Nálam minden számításokon alapszik: mennyi energiára van szükség, mennyi energia van, mire és miért.  Számomra az összes matéria is számokká tevődik át.

-              Megtudja- e Ön mondani, hogy a valóságban mit is képvisel a naprendszerünk?

-              Nincs naprendszer – válaszolt szárazon a Sátán.

-              De mi látjuk őt, - ellenkeztünk és bizonyítékként megpróbáltunk tényeket felhozni: -  Hiszen a tudósok tanulmányozzák  és méréseik segítségével bizonyos eredményeket is kapnak.

-              Léteznek bizonyos energia adó-vevő közvetítők – válaszolt megint fémes hangon a Sátán. - A naprendszer egy materiális hologram, amely az önök fejlődéséhez lett létrehozva. Ami az önök tudósait illeti, az az irány a fejlődés egyik zsákutcája. A teóriájuk nyolcvan százaléka valótlan.

Az őszinte kinyilatkoztatása minket egy kicsit megdöbbentett, de biztos, hogy nem akart minket átverni. Hiszen ez már nem az a Szint. Következésképpen az ismereteinkben nagyon sok mindent át kell értékelnünk. Nem hiába hangoztatták a régi filozófusok, hogy az egész világ csak egy illúzió. Ezért tovább pontosítottunk:

-              Vagyis ez azt jelenti, hogy a mi Kozmoszunkban minden hologram?

-              Miért? Hiszen nagyon sok materiális objektum is létezik.

Mivel a Sátán és a mi világnézetünk nagyon eltért egymástól, ezért megpróbáltuk az ISTENNÉL tisztázni az Ő világlátását. 

 

Az ISTEN válaszol: 

 

-              Mit jelent az Ön számára a Világegyetem?

-              Azon fogalmak, mint:  Világegyetem, Kozmosz  -  azok az emberi tudat által lettek megfogalmazva. A Mi világunk más. Amit önök Világegyetemnek neveznek, az  Számunkra egy meghatározott térbeli terjedelem, amelyben létezünk és dolgozunk. Az önök  és a Mi fogalmaink közötti lényeges különbség abban áll, hogy önök csak az embereket tartják élőnek és minden mást csak egy bizonyos élettelen térbeli struktúrának. De Mi egy élő organizmusban létezünk és az a négy Világegyetem, amit birtokolok, azok ennek az organizmusnak a sejtjei. A hasonlat természetesen durva, mert nagyon nehéz lefordítani az önök fogalmi Szintjére a világegyetem valóságos felépítését.

A Kozmosz definíciója a valóságban a Világmindenségnek (Kozmikus Organizmus) felel meg, annak a hatalmas, élő és fejlődő Organizmusnak, amelyben minden létező létezik. Az Én Világegyetemeimet ennek a Kozmikus Organizmusnak a négy sejtjeként tekinthet-jük. Összesen csak négy. Viszont benne megszámlálhatatlan számban találhatók hasonló sejtek.  Vagyis a Mi térbeli terjedelmünk és magának a Világmindenségnek a térbeli terjedelmének az arányosítása – hatalmas.

-              A Földön létezik az analógia törvénye, vagyis az élőlények valamiben ismétlődnek egymás között. A Világmindenségben is léteznek analóg jellegű Világegyetemek? Megismétlődik- e a Világmindenség más sejtjeiben is az,  ami az Ön Világegyetem –sejtjeiben történik?

-              Az analógia létezik, de csak részlegesen, nem teljesen, mert mindenben az individuális fejlődési törvény dominál, amely elkülöníti az egyénit és felruházza valami olyannal is, ami eltér másoktól.

-              Az analógia azt érinti, ami az összes egyéninek lehetővé teszi, hogy egy egységes egészbe egyesüljön?

-              Igen, ez a Kozmikus Organizmus életfunkcióit érinti. Benne olyan meghatározott törvények uralkodnak, amelyek az összes különállót egy egészbe egyesítik. De az egyesítést az adott Világmindenség számára kikalkulált és az egységes munkában minden egyes apró részletet figyelembe vett közös program is elősegíti. Valamint ugyancsak mindent egyesít az organizmus közös idő tényezője és a világegyetem –sejtek idő tényezője is. Ahhoz, hogy ezt jobban megértsék, képzeljék el saját szervezetüket. A szervezet egy, de benne minden különböző. A szervezetükön belül is sok az analógia, ezért minden egyszerre abszolút/ teljes és egyszerre individuális is.

Forrás: www.higher-world.com