KERESZTRE FESZÍTÉS

2015.03.13 21:37

 

KÉRDÉS: Miért volt elfogadott a régmúltban az emberek keresztre feszítése, és van-e ennek egyáltalán valamilyen energetikai értelme?

VÁLASZ: Önök már mind tisztábban vannak azzal, hogy a kereszt a legjobb energia továbbító- sugárzó forma, mivel kölcsönösen merőleges elemeket tartalmazva a két világ, a materiális- és szellemi világok egyesítését szimbolizálja.

A régebbi korokban a társadalom által teljesen elfogadott volt, az összes halálra ítélt istentagadó és bűnöző keresztre feszítése. Energetikai szempontból, a keresztre feszítés folyamata alatt az ember a szenvedés energiáit sugározta, amely azon kereszt segítsége által, amelyen a keresztre feszített ember szenvedett, a Kozmoszba irányult, ahol az adott energia típus egy meghatározott helyen összegyűjtésre került , majd a Földnek a sötét és gonosz erők ellen való védelmére került felhasználásra

Az emberek a szenvedés energiái által, maguk sem tudván róla, a Föld finomenergetikai burkait tisztítják meg attól a negatív energetikától, amellyel saját maguk telítették a Föld finomenergetikai világait a helytelen gondolataik és cselekedeteik özönével.

Az a lényeg, hogy a Föld aurájában található, bizonyos meghatározott arányú pozitív-és negatív energetika által a Föld sokkal gyorsabban tud fejlődni, és a fejlődésével kapcsolatos összes folyamat, beleértve az emberiség fejlődését is, sokkal minőségibb lenne, mint amilyen jelenleg, amikor a Föld auráját az emberek beszennyezték a negatív megnyilvánulásaikkal.

Ha nem léteznének az egyházi szertartások számára szellemi központok, templomok, mecsetek és más kultikus építmények, akkor a Föld már régen belefulladt volna az emberiség gonosz és negatív emanációinak a töménységébe, amelyeket határtalan mennyiségben áramoltat a Kozmoszba. Jelen időben csak a vallás és azok a Magasabb Szellemi Erők, akiknek nem érdektelen a Föld- és az emberiség sorsa, csak nagyon nagy erőfeszítéssel képesek szinten tartani a Föld fejlődése számára szükséges energetikai egyensúlyt, amelyre a Kozmosznak szüksége van.

Természetesen az ember nagyon apró és erőtlen az őt ”létrehozó és tápláló” bolygóhoz viszonyítva, de amikor több millió- és milliárd gyenge teremtmény egyidejűleg kezd el jó vagy rossz energetikát sugározni, akkor a Föld ezt érzékelve rövid időn belül reagál is erre a maga módján, bizonyos „természeti jelenségek” vagy „ kataklizmák” által.

Az emberiség egyik legfőbb feladata: a bolygó szellemi és energetikai egészségéről való gondoskodás. És ehhez, elsősorban legyenek jobbak, tisztábbak, és jobb szándékúak, hogy az önöket körbevevő emberek és maga a bolygó se szenvedjen az önök kisugárzásaitól. Nemhiába vállalta fel Krisztus a keresztre feszítés kínzó gyötrelmeit a Földön élő összes élőért, hanem azért hogy kijavítsa az önök tudatát, megmentse az önök halhatatlan lelkét és ez által segítsen a sokat szenvedett Földnek is.

A Kozmoszban léteznek olyan bolygók is, ahol a bolygó lakók az önökéhez hasonló világokat hoztak létre, de mindezt háborúk és betegségek, erőszak, fájdalom és szenvedés nélkül. És mindezt saját maguk voltak képesek létrehozni, megváltoztatva a gondolkodásukat, a tudatukat, az egymáshoz- és a bolygóhoz való viszonyulásukat is. Természetesen MI már többször küldtünk le Küldötteket önökhöz , viszont ők is csak kis mértékben változtattak az önök tudatán, habár a közös cél érdekében önmagukat feláldozva próbálták meg átadni önöknek a tanításainkat.

FORRÁS: Szeklitova Larisza és Sztrelnikova Ludmila

(Откровения Космоса Энергии в некоторых процессах Распятие на кресте