KELL- E FIZETNI A JÓTETTEKÉRT?

2014.11.03 21:23

Most megvitatunk még egy, a fizetéssel kapcsolatos „nüanszot”. Azt mindenki tudja, hogy az embernek meghatározott összegű fizetséget kell kapnia az elvégzett munkájáért. De mi legyen a jótettekért való fizetséggel? Szabad-e és kell-e fizetni az ilyen vagy olyan típusú jócselekedetekért? Ha például a fiatalember segít a barátjának levizsgázni, vagy megmenti őt a narkomániától, ha az egyik ember megmenti a másikat az éhhaláltól, vagy segít megjavítani az útközben elromlott autóját stb,-  mi a teendő ezekben az esetekben? Kell –e fizetni az ilyen típusú segítség nyújtásért? Természetesen az ember fizethet a jótettekért pénzzel is, de emlékezzünk vissza arra, hogy létezik a karma törvénye, vagyis minden egyes ember sorsában meghatározott módon működik az ok- okozat mechanizmusa.

Ennek az alapján a jótetteiért cserébe másoktól hasonlóképpen megkaphatja mindezt, és nem is szükségszerűen ugyanattól a lélektől. Analóg jutalmat kaphat az adott életében vagy akár a következő életében. De minket most nem a karmával kapcsolatos kérdés érdekel, hanem a jótettekért való fizetség kérdése, ezért a karmaként levetülő összes negatívummal most nem foglalkozunk, hanem a jótettekért és jócselekedetekért való megjutalmazásra összpontosítunk. Létezik egy olyan hiedelem, miszerint a jótettekért nem lehet pénzt vagy más típusú materiális kompenzációt elfogadni. Most megpróbáljuk megérteni, hogy vajon miért nem lehet, vagyis feltesszük a kérdést: miért nem lehet a jócselekedetekért pénzt elfogadni?

A pénz -  mindig a „valamiért” való kifizetés ekvivalense. Ha az ember munkálkodott, bizonyos mennyiségű energiát és munkát fektetett be, akkor ő ezeknek a befektetéseknek megfelelően megfelelő pénz ekvivalenst kap, és ez így törvényszerű. De elfogadhat-e pénzt bizonyos szituációkért vagy történésekért, amelyek valakinek bármilyen típusú hasznot vagy előnyt hoznak?

Például az ember megmenti valaki életét, egy szakadékba esett alpinistáét, vagy megment valakit a huligánok támadásától. Segíthet a másiknak valamilyen szakma elsajátításában, majd a későbbiekben mindezekért pénzt követel. És ebből adódóan a megmentet saját maga is felajánlhat a számára egy bizonyos összeget.

Ha a megmentő pénzt fogad el a jótettéért, akkor ez által automatikusan megváltja magát az ugyanilyen mérvű jótettől és segítségtől, amelynek a jövőben – általában a következő életekben - kellett volna hozzá érkeznie. Ez egy általános karmikus oksági kapcsolat a pozitív- vagy a negatív minőségek/tulajdonságok lélekben való felgyűjtésében. Ha az illető ember elutasítja a jótettéért való fizetséget, akkor ez által pozitív energiákat gyűjt fel a lélekmatricája, és a jövőben (vagy a következő inkarnációkban) ő egy másik szituációban hasonlóan pozitívan részesül a mások által való segítségnyújtásban.

Ha az ember jót cselekszik, amit először önzetlenül is tesz, de majd később meggondolja magát és mindezért pénzt akar kapni, akkor emlékeznie kell arra, hogy ily módon ő a jelen- vagy a következő életében elzárja magát valamilyen jónak a megvalósulásától. A pénz semlegesíti a pozitív törlesztést, vagyis semmisé teszi.

A pénz a finomenergetikai síkon - egy nagyon erőteljes energetikai átalakító, amely csak a materiális világban létezik. Az energetikai síkon működve megváltoztatja az ember karmáját pozitív vagy negatív irányba.

A jelen időszakban ( 2000 – 2014) számtalan:” hogyan keressünk hatalmas pénzeket” tartalmú könyv jelent meg. Mire kellenek? Nagy mennyiségű élvezeti cikk beszerzéséhez és a vég nélküli szórakozások finanszírozásához? A pénzzel való játék nagyon veszélyes.

Bármely ember, aki érintkezett a pénzzel, a velük való együttműködés következtében már a saját gondolatai által is megváltoztatja a karmáját, mert a pénz rögtön negatív útra tereli az ember gondolatait: az ember elgondolkodik azon, vajon mire is költené, mire is használná fel stb. Ily módon, a gondolati síkon a tudatában már megtervezi a pozitív és a negatív minőségek/ tulajdonságok függőségi koncepcióját.

Az adott gondolatok fizikai síkú megvalósításakor, vagyis akkor, amikor a teória materializálódik, az ember átváltoztatja a tudat nem állandó karmikus összetevőit, a tudatalatti állandó – konstans alapjává. Így kezdi el belsőleg, a pénznek megfelelően átalakítania önmagát, aminek az-az eredménye, hogy az ember már  nem menekülhet el a keletkezett karmikus adósságai elől ( vagy esetleg pozitív törlesztés, ha jótékonykodásra fordította a pénzt). Minden attól függ, hogy mire megy el a pénz: jócselekedetre és mások megsegítésére, vagy anyagi materiális javak begyűjtésére, és negatív - káros cselekedetekre.  Például: kaszinó , játéktermek,  a társadalmat züllesztő alkotások, az embereket gyilkolásra tanító komputer játékok és több hasonló más dolog -   mindez negatív irányban való fejlődés.

A pénznek az ember szellemi-lelki emelkedését kell szolgálnia, és nem azon forrássá válnia, amely szétbomlasztja és lezülleszti, vagyis fehérből feketévé alakítja át a lelket. Mindez arról szól, hogy az embernek meg kell tanulnia megkülönböztetni, hogy mi a gonoszság – a rossz – negatív, és mi a jó – jóság – pozitív, és milyen következményei lesznek a pénz ilyen- vagy olyan módon való felhasználásának.

FORRÁS: Секлитова Л.А., Стрельникова Л.Л. – Выбор души (Часть 1)

Человек золотой расы. Том 7