Jézus Krisztus

2012.12.24 20:38

Ahhoz, hogy az embernek elképzelése legyen az ISTEN hatalmáról, annak az ISTENNEK a hatalmáról, Akit nem lát, és Akit nem is hall, de Aki a Földi lét teljes irányítója, ezért az ISTEN periodikusan elküldi az emberekhez a saját fiait, a materiális burokban/testben létező és saját egyéni küldetéssel rendelkező képviselőit: Mohamedet, Buddhát, Krisztust. De mivel mi keresztények vagyunk, ezért minket természetesen Jézus Krisztus jobban érdekel.

Jézus Krisztus  az ISTENNEK a Földön materializálódott része, az ISTENNEK a materiális világba való közvetítője, és az ISTEN tervének a megvalósítója. Krisztusnak emberi teste volt, noha az ő Égi Atyja a láthatatlan finomenergetikai világ képviselője volt. És a Fiún keresztül megismerték az emberek az ISTENI Akaratot és az ISTENI Hatalmat.

Jézus Krisztus annak a hatalmas energiának köszönhetően volt képes a csodatételre, amelyet a Hierarchikus Rendszerek rajta keresztül áramoltattak át, vagyis az Ő csodatételeinél a finomenergetikai sík erőteljes energiája és technikája is részt vett, amely a szükséges helyre továbbította a szükséges mennyiségű és minőségű energiát.

Jézuson keresztül lett a Földre továbbítva az az energia, amely elősegítette a bolygó ötödik orbitális pályára való átmenetét. Természetesen ebben a grandiózus projektben nemcsak Jézus  szerepelt egyedül, hanem többen voltak még olyan küldöttek, akik ugyan úgy megfeleltek az Ő lélek – erőpotenciáljának, viszont egyedül Jézus volt az, aki képes volt az Égiek tervének a megvalósítására. Ezzel kapcsolatban el lehetne gondolkodni azon, hogy mennyire nagy a különbség Jézus finomenergetikai felépítése és az egyszerű ember felépítése között. És azon is, hogy miért Őt bízták meg ezzel a misszióval, és minek a segítségével volt képes azokra a csodatételekre, amelyekre senki más nem képes.

Jézus külső materiális testének/burkának  felépítése az emberi testekhez volt hasonlatos. De a fizikai testének az energetikai csatornái, a csakrák erőpotenciálja, a finomenergetikai testek /burkok felépítése teljesen különbözött és az energetikai potenciálban többszörösen felül is múlta az egyszerű emberek ugyanazon felépítéseinek a mutatóit. Vagyis Jézus sokkal hatalmasabb erőpotenciálú lélekkel, nagyobb terjedelmű energiával telített finomenergetikai burkokkal, és sokkal erőteljesebb energiacsatorna rendszerrel rendelkezett, valamint a lélek-matricája felépítésének minőségbeli mutatói is többszörösen felülmúlták az adott kor egyszerű emberének hasonló felépítését.

Jézus energetikai sémája teljes egészében a Kozmosz Hierarchikus Rendszereiből érkező hatalmas energia áramlat befogadására volt kalkulálva, amitől az egyszerű mezei ember egyszerűen elégett volna (amelyre volt már példa a Földön, amikor öngyulladás történt az embereknél. De jelen esetben az öngyulladás csak hibás számítások következménye, vagy az egyszerű ember fizikai testének a konstrukciójában ez által ellenőriztek valamit).

Jézus a fejlett energiacsatorna rendszerén kívül még a fizikai szintű érzékelés számára láthatatlan, teljesen más finomenergetikai felépítményekkel is rendelkezett. Jézus agya felett egy nagyon összetett és bonyolult finomenergetikai konstrukció is elhelyezésre került, amely a Fentről érkező impulzus-jelek fogadására, valamint a hatalmas energia mennyiség befogadására és transzformálására volt hivatott. ( Az Őt ábrázoló, középkorban készült festményeken látható glória )

Ezen kívül még összetettebb felépítésű éteri,  asztrális,  mentális és stb,. finomenergetikai testekkel rendelkezett, valamint önálló kapcsolata volt azokkal a Hierarchikus Rendszerekkel, akiken keresztül az energiákat továbbították a Földre. Jézus lelkének erőpotenciálját nem lehetett összehasonlítani az ember lelkének az erőpotenciáljával, mert a Földön való missziója előtt, Ő már átment a planetáris fejlődési szakaszon is, amely lehetővé tette a számára az erőpotenciál és a lélek- erőhatalmának  szükséges szintű növekedését. Azért, mert csak az ilyen hatalmas erőpotenciállal rendelkező lélek volt képes befogadni és magán keresztül közvetíteni azt a hatalmas energetikai áramlatot, amelyet szükséges volt továbbítani a Földre.

Harminc éves koráig Jézus általános mindennapi életet élt: tanult és készült az előtte álló feladatokra. Keresztelő Szent János által való megkereszteléséig, a kauzális ( a cselekedetek csatornája) energia csatornán kívül, már mind a hat energiacsatornája  nyitva volt, a kauzális energia csatornán keresztül továbbították a cselekvésekhez szükséges energiát (mindez természetesen összhangban volt az egyéni programjával is, ami nélkül semmilyen energia nem segít az embernek helyesen cselekedni). De ahhoz, hogy működésbe hozzák a kauzális csatornáját, ahhoz egy hatalmasabb energiával rendelkező fizikai testű emberre volt szükség. ( Jézus finomenergetikai testeinek a táblázatát lásd  „ A Kozmosz Kinyilatkoztatásai „ című könyvben).

FORRÁS : Szeklitova Larisza, Sztrelnikova Ludmila: " Az Égi Tanítók Titkos Élete"