ISTENEK HÁBORÚJA?

2014.12.26 10:47

A mitológiában olvashatunk az ISTENEK háborújáról. Megtörtént e egyáltalán az adott esemény?

A Földön nem háborúztak az Istenek. Mindez az égi szférákban történt. Az időnek a számunkra ( ISTENI Hierarchia) nincs jelentősége, ezért ha azt mondjuk, hogy egy millió éve vagy száz millió évvel ezelőtt történt, ez csak az önök számára lesz fontos, akik ahhoz szoktak, hogy az események közötti időintervallumot a planétájuk ciklusos körforgása idejével mérjék. De a ciklusok mindenhol különbözőek, és a Világegyetem különböző idejének az összehasonlíthatóságáról önök még nagyon keveset tudnak, ezért azt mondjuk, hogy történt ilyen esemény , és már nem is csak egyszer történt meg a Világegyetemben.

Ahogy önök nevezik az „ISTENEK háborúja” eredményeképpen megváltozik a világ kozmikus irányító Rendszerének az erőviszony elosztása. Habár az ember az adott eseményt az”ISTENEK háborújának” nevezi, viszont mindez az alacsony Szintű kozmikus Rendszerekre értendő, amelyek még képtelenek némely felmerülő vitás kérdés békés úton, tárgyalások által való megoldására. A Földi civilizációval szemben, viszont az adott Rendszerek technikai- és energetikai fölénnyel rendelkeznek, Viszont az adott háborúban részt vevő „egyének” fejlettségben többszörösen felülmúlják az emberek fejlettségi Szintjét, amiből adódóan az emberek őket a tökéletesség csúcsának hiszik. Ezért a múlt kevésbé fejlett embere ezeket a Lényeket Istenként fogadta el.

Ugyan így Istennek hitték azokat a Lényeket is, akik idegen űrhajókon érkeztek más planétákról, hogy megtanítsák az embereket a fémek és a fegyverek használatára. Habár ezek csak egy fejlett idegen civilizáció képviselői voltak. Akik a saját szülőbolygójukon a civilizációjuk – saját társadalmuk egyszerű tagjai közé tartoztak, Mivel ezek a materiális lények fejlődésben nagyon megelőzték az emberiséget, azért aztán az ISTEN megbízása alapján, át kellett adniuk a tudásuk némely részét az emberek számára, meg kellett tanítaniuk az embereket a fejlett technológia létrehozására, hogy ez által is előre vigyék az emberiséget a fejlődésben.

De minden viszonylagos: az emberek számára a kozmikus Rendszerek magas szintű fejlettséggel rendelkezőknek tűnnek. Nekünk ( Szövetség”) enyhén szólva fejlettségben gyengéknek. A materiális síkú kozmikus Rendszerek között sok ellentét található, amely végeredményben hasonló háborúkhoz vezethet. De valójában ezek az események nagyon ritkán fordulnak csak elő. Általában sikerül megoldani a vitás kérdéseket békés úton. Ritkább esetben a fellángolt nézeteltérésekbe, a háború megakadályozása érdekében Mi is („ Szövetség” ) beleavatkozunk.

A Kozmosz a Harmónia-, a Szépség-, és a Rend Törvényei szerint fejlődik, és nem engedheti meg, hogy valahol is agresszív és maradi struktúrák jöjjenek létre, amelyek zavarják az általános fejlődés menetét. Ezért aztán működésbe lép a „Karma – vagy az ok okozat Törvénye”, amely Ezért aztán működésbe lép a „Karma – vagy az ok okozat Törvénye”, amely mindezt okvetlenül korrigálja, mi által a határtalan evolúciós fejlődés tovább folytatódik.

FORRÁS: Л.А. Секлитова, Л.Л. Стрельникова

2012: конец света —

оптимистичные предсказания