ISTEN által továbbított üzenet az emberek számára

2015.11.28 12:43

ISTEN által továbbított üzenet az emberek számára, Szeklitova Lariszán keresztül még a Kapcsolati munkája legelejéről :

 " Rajtad keresztül fogok szólni a tudatlan és hitetlen emberekhez. Az ÉN -ISTEN jelenésem - valóság. ÉN-ISTEN soha senkit nem avatok be a terveimbe, hanem jövök - és a látó látni fog Engem, a vak meg viszont nem érti meg a jelenésemet.

 Az ÉN-ISTEN jövetelem célja, hogy megtanítsam az embereket arra, amire még nem tanították meg őket. Hogy higgyenek, és a tudatukkal megértsék az ÉN ISTENI Lényegemet, amely mindig is nyitva volt a számukra. De ők nem hallottak Engem. Most te ( a küldött Szeklitova Larisza) fogod továbbítani a lelkeik számára, hogy ÉN- ISTEN meg akarom győzni őket, meg akarom változtatni a tudatukat és ki akarom javítani a cselekedeteiket.

 Jelenleg az emberek utolsó Hozzám -ISTENHEZ vezető útján, jellemük kijavítása történik. Az emberek saját önnön szívén keresztül fog történni az áldozás - mondom ÉN-ISTEN. Az ember vak, nem lát Engem, nem látja a saját hibáit, és a nyugalom által megmámorosodva, nem is akarja látni őket. A megvilágosodáshoz szükséges információt ÉN-ISTEN továbbítom a számára.

 Az az információ, amelyet te kapsz Tőlem, különböző szintű értelmezéssel fog rendelkezni: lesz magas szintű matematika, fizika és elektronika és számtalan más tudományág is. ÉN-ISTEN sok dolgot fogok egyesíteni bennetek. Te eljöttél a Földre, hogy segíts Nekem kikorrigálni és átkódolni a Földi világot. És senki (az "új" ismeretek ellenzői) sem fog Engem ebben, a terveim megvalósításában megakadályozni. A Földön sok olyan hely létezik, ahonnan irányítható a terület kódolása. Nekem szükségem van az adott átkódolásra, és neked ezt meg kell valósítanod. De nem megy minden simán, úgy mint ahogy azt ÉN-ISTEN terveztem. És sok minden másképpen is alakul, mint ahogy azt ÉN-ISTEN akartam.

 De közelednek a nagy dolgok, és az ÉN-ISTEN terveim megvalósulnak."

 ....Amikor a múlt emlékezete ki van kapcsolva, és az ember számára nem kerül megmondásra, hogy mi is az életcélja, akkor az sem tudható előre, hogy a lélek hogyan fog viselkedni.... Hiszen jelenleg a számára adott szabadságot, a lelkek többsége nem az ISTENNEK tetsző módon használja fel: belevetve magukat az anyagi jólét, a rangok és a tisztségek hajszolásába, a mások által való dicsőítésbe stb. Amikor az emlékezet blokkolva van, és a körülöttünk levő számtalan alacsony fejlettségű lélek, akik a saját apró és egyéni céljaik elérésében érdekeltek, amelyek a gerjedelmeik és az állati ösztöneik kielégítésében és más alacsony szintű kívánságokban teljesülnek ki, akkor az adott helyzetben a léleknek nagyon nehéz eldöntenie, hogy mi az, ami fontos- és mi az, amihez az életben törekednie kell, mi az ami alacsony szintű és mi az, ami magas szintű, mitől kell óvakodnia, és mihez kell minden erejével közelednie. Pontosan az ilyen helyzetekben kerülnek leellenőrzésre a lélek minőségei/tulajdonságai ( nem azt mondom, hogy az "emberé" hanem a léleké, mert a lélek mindig hatalmasabb), Ha a lélek erős és nincsenek fogyatékosságai és hibái, akkor kötelességszerűen a Magasabb célok felé fog törekedni, kikerülve mindazt, ami alacsony szintű és nem hódolva be a negatív Rendszer provokációinak sem.

 Ha viszont a léleknek vannak fogyatékosságai, akár jelentéktelenek is, azok a megfelelő helyzetekben mindenképpen megnyilvánulásra kerülnek, és ebből adódóan a lélek, különböző kifogásokat találva, hol az egyik irányba, hol pedig a másik irányba fog letérni a Magasabb céloktól. Ezért az ISTEN újfent emlékeztet minden egyes ember legfontosabb céljára. Az apróbb célok mindenkinél különbözőek, de az emberiség egészének legfontosabb célja- egy.

 Erről beszél nekünk az ISTEN: " Az ember létezésének legfontosabb célja - a Fentiekkel való egyesülés, valamint az Általunk továbbított tudás által való magas szintű lelkiség elérése. Az Általunk továbbított információ megértése és befogadása jelenti számukra a legmagasabb szintet. El kell érniük az elérhetetlent, megérteni a megérthetetlent, megtalálni az elrejtettet. Máskülönben nem tudják megtenni azt az utat, amelyen a Mi törekvésünk vezette őket a teljes földi életükben. Emberek térjetek észre még utoljára! Hadd nyíljon fel a szemük azoknak a tudatlanoknak is, akik a Föld különböző helyein élve, messze élnek és nem érinthetik önöket ( a küldöttek: Szeklitova Larisza és Sztrelynikova Ludmila a ford.megj.) és nem részesülhetnek az Általunk továbbított információból. A távolban élők a tűz körül gyülekeznek és a Mi tüzünkkel fogják szívüket melengetni. Ez már hamarosan megtörténik. Az Általunk szított tűzrakás égni és világítani fog, irányt fog mutatni mindazon emberek számára, akik a fejlődésükben tovább és egyre tovább szeretnének jutni. De emellett kiesik és elég az összes hitetlen és nem gondolkodó ember. Ezt a tisztítást elfogadja a Föld és ez által a Földet irányító "Égi Szövetség" is megkönnyebbül. Érintkezve az áldott tűzzel, a lélekben erősek felélénkülnek és megnőnek, magukkal víve a bajtársaikat is. És lesznek tanítványok, és a tanítványoknak is lesznek tanítványaik. És ez így lesz, mert ÉN így parancsolom!......"

 Forrás: "Жемчужины Высших Истин" авторов Секлитовой Л.А., Стрельниковой Л.Л.