IMÁK

2014.09.18 17:40

Az "Új Vízöntő kornak" megfelelően, az adott imák energetikai potenciálja 10 energetikai egység, ellenben a régi imák és a Biblia csak 5 egységgel rendelkeznek, amelyek már képtelenek megbirkózni a megnövekedett negatív tényezőkkel. Összehasonlításként a "Világegyetem Kozmikus Törvényei, avagy az ISTENI Hierarchia létezésének alapjai" című könyvvel,
amelynek energetikai potenciálja 14 egységet tartalmaz.   Ezek az imák jótékony hatással vannak az egészség helyreállítására is. Az adott imák a szöveg megváltoztatása nélkül, Sztrelnikova Ludmila és Szeklitova Larisza engedélyével, szabadon felhasználhatóak.


IMA A SZITUÁCIÓKBAN VALÓ SEGÍTSÉGNYÚJTÁSHOZ

( " Az ISTENI Lényeg Törvénye" alapján lett összeállítva)

 " Mindenható és Mindenekfelett álló ISTEN! Te uralod a világokat és a világegyetemeket, az időket és a tereket. Hozzád fordul a szívünk és a lelkünk, hiszen "TE vagy a TEREMTŐ, akinek legfőbb meghatározása- az összes élő- és átszellemített, egyéni- és utánozhatatlan elsődleges elemek Létrehozója.....

A TE Teremtésedben az alapvető uralkodó Erő a Valóság birtoklása, ami a Sátán számára elérhetetlen. Ebben található az ISTEN legyőzhetetlen Hatalma és Ereje. Ez a Valóság határozza meg az Általad teremtett élő formák létezését. Vagyis a létrehozott kivitelezési módok
individualitását és az egyediségét a Te Hatalmas - a minden létező Átszellemítési képessége határozza meg. 

Az adott típusú energia, az Átszellemítés energiája az, amely a Sátán számára az értelmezés határán kívül marad, valamint nincs lehetősége az adott Hatalmas Élet Energia birtoklására sem. Ennek oka, hogy még egy minimális mennyiségű Szeretet-, Jóság- és Alkotás energiával sem
rendelkezik.

A negatív Rendszer Hierarchja: az újnak az értelmezését és mindannak a megértését, ami a
világokban létezik, számokon -és számításokon keresztül valósítja meg. Ez bezárja számára a világra való másik rálátást, amely érzéseken és a szépség érzékelésén keresztül testesül meg, és amely viszont elérhető a Te Lelked számára, ISTENEM.

A Sátán legfőbb függősége Tőled, a Mindenható és Mindenekfelett álló ISTENTŐL, az analitikus
számítások eredménye által kapott: a saját életformái átszellemítése módszerének használati képtelensége. Ez a Sátán adott függőségének az alapvető és uralkodó oka, a mindenkinek megbocsátó és mindenkit szerető ISTENNEK való alárendeltségében.
És csak ez a Valóság képes megállítani a sötét Erők ármánykodását és győzedelmeskedtetni a Jóságot, az Igazságosságot és a Nemeslelkűséget.

Kérünk Téged Hatalmas ISTEN, vezess minket a Jóság és a Fény, az Alkotás és a Szeretet új útjain,
hogy a TE méltó Segítőiddé: világok és terek teremtőivé, és új életformák átszellemítőivé válhassunk.

Tiszta szívből kérünk Téged Mindenható ISTEN, hogy segíts nekünk életünk nehéz perceiben, és védjél meg minket a Sátán ármánykodásától. Mi az összes gondolatunkkal mindig Veled
vagyunk Hatalmas Teremtő, és szeretnénk, hogy a Lelkeink a Te Királyságodba, ISTEN Országába kerülnének. Ments meg és őrizz meg minket! Ámen."  

 

IMA A FEJLŐDÉSHEZ SZÜKSÉGES SEGÍTSÉGÉRT ÉS VÉDELEMÉRT

( " Az ISTENI Lényeg Törvénye" alapján lett összeállítva)

" ISTEN, Te vagy a Felsőbb Tudat, a Mindenekfelettfejlett és Mindenekfelettálló Egyén, aki
rendelkezik a Téged alkotó összes Lény minőségi jellemzőivel. A Te erőhatalmad és a Hatalmas Lélek teljes potenciálja, a Téged alkotó összes Egység összpotenciáljából alakul ki, és nincs Veled egyenlő a szenvedők védelmében és könyörületében.

Te, a Hatalmas és Mindenekfelettálló Egyén, akihez nincs több hozzáfogható a mi Világegyetemünkben, sem a Gondolat erejében, sem a Lélek erőhatalmának a potenciáljában. Te vagy az összes minőségi jellemzőkkel rendelkező és a maximális tökéletességet elérő
Legfelsőbb Lény, amely a Te Terjedelmed potenciális konstrukciójában található.

Mi ISTENÜNK! Te vagy az az Ideál, amelyhez minden egyes embernek  törekednie kell a fejlődésében: Te vagy a Teremtő, aki a gondolat erejével tereket, lelkeket és az összes élőt hozza
létre a Világmindenségben. Csak Te vagy Az, Aki megnyitja az ember számára a Tökéletesedés hatalmas Erején keresztül az utat az örökkévalóságba. Nekem is Enged meg, hogy a saját utam méltó módon tegyem meg a Te Országodba. Halld meg hangom a kétségbeesés és a gyengeség pillanataiban. Ne engedd a Sátánnak, hogy győzedelmeskedjen az én tökéletlenségem felett.

A Te ISTENI Lényeged, az emberi tudat nem képes átölelni, ahogy a homokszem sem képes egyenlővé válni a heggyel, és a vízcsepp sem - az óceánnal. Csak az örökké tartó tökéletesedés
tehet minket olyan erőssé és alkotóvá, mint a Mi ISTENÜNK. Mi a lelkünk összes legjobb minőségével/tulajdonságával szüntelenül követni fogunk Téged, ISTEN, a Mi Teremtőnk. És növekedjen velünk együtt a Te Hatalmas Erőd! És szüntelenül vezess minket a Fény útjain, legyőzve bennünk a gyengeségeinket és a bűneinket.

De mivel, én még a fejlődés kezdeti szakaszán tartózkodom és gyenge vagyok a negatív Erőkkel
szemben, ezért kérem a Te- ISTENEM- Védelmedet és Segítségedet.

ISTENEM, segíts nekem, és a szeretteimnek és mindazoknak, akiket szeretek  a viszontagságok és a betegségek elleni harcban! Védj meg minket és küldj nekünk szerencsét, de ne a lélek örökös
szórakoztatására, hanem a saját további fejlődésünkhöz és a Jó Cselekedetek elvégzéséhez.

....Ámen"


IMA BETEGSÉGEK ÉS A TEST ERŐTLENSÉGE ELLEN

(" A Jóságban való tökéletesedés törvénye" )

" A Jóság - az a világokat alkotó erő, mely nem engedi az összes létezőnek a  nemlétben való elsüllyedését.

A Jóság - egy olyan energia minőség, amely megakadályozza a Gonoszság Erejének győzedelmeskedését a Földön. A Jóság a Gonoszság ellentéte, egy mindenható és ellenőrző Erő.

Eredendően a Jóság és a Gonoszság energiái, a természetükből fakadóan, ellentétesek. Viszont egy egészhez tartozván, képtelenek lennének egymás nélkül létezni, mivel lehetetlen
lenne értékelni és megérteni a Jóságot, és annak jótékony, áldásos erejét, ha nem létezne a világban az ellentéte- a Gonoszság. Ez az evolúciót előrelendítő törvényszerűség, amellyel nekünk számolnunk kell.

Viszont a Jóságnak kell irányítania a Gonoszságot, mint ahogy Te is ISTENEM irányítod a Sátánt. És
minden egyes lélek, és az enyém is, töltse fel a Világot és a saját házát az Ő ISTENI Fényével, közelítve minket Hozzád, a Mindenható és Összehasonlíthatatlan ISTENHEZ!

ISTENEM segíts Jóságod legyőzhetetlen erejével leküzdeni testem betegségeit és erőtlenségét, erősítsd meg a Lelkemet a Te hatalmas Erőddel és engedd, hogy Veled, és a Te Méltó
Segítőiddel együtt építhessük fel a Jóság világait.

Mindazon cselekedetek, melyek a jócselekedetek elvégzéséhez vezetnek, alkotják az Egyénben levő Lélek hatalmas Erejét, mely legyőzhetetlen a Sátán Erejével szemben. Kérlek Téged
ISTENEM megerősítvén a Lelkemet, erősítsd meg a testemet is, hogy lehetőségem
legyen arra, hogy méltó módon menjek keresztül az összes megpróbáltatáson, mely
osztályrészül jutott a számomra.

Segíts nekem ISTENEM, hogy megerősödjek a Jóság Erejében, hiszen minél több jócselekedetet végez el az Én Lelkem, annál nagyobb mértékű lesz nála az Alkotás eredője.

Ez által gyorsabban megközelítjük a Te Hatalmas ISTENI felépítésedet, hiszen a Jóságban és az
Alkotásban való tökéletesedés felgyorsítja a fejlődés előrehaladását és jobbá teszi  Lelkünk minőségbeli szerkezetét.

Segíts nekem ISTENEM a Lelkem megerősítésében a Gonoszság Erőivel szemben. Tanítsál meg harcolni a betegségek és a test erőtlensége ellen. Hadd sokszorozódjon meg a Lelkem
Alkotás eredője, valamint a minden létezőhöz való Szeretet eredő, mert ez által akarom rögzíteni a Te Erődet, Mindenható ISTEN, és megsokszorozni a Te Seregedet a Gonoszsággal való ellenállásban. A szívem Hatalmas és Igazságos Teremtő ISTEN mindig Veled van mindörökkön örökké! Amen."