HOL TARTÓZKODIK JELENLEG KRISZTUS?

2014.12.30 12:21

Kérdés: A Biblia Krisztus Második Eljöveteléről ír, viszont helyette Önök ( Szeklitova Larisza, Sztrelnikova Ludmila, Sztrelnikov Alekszander ) jöttek és hozták el az Új Tudást. Miért nem jött el maga Krisztus?

A Biblia szerint a Második Eljövetelnek olyan grandiózus formában kellett volna megtörténnie, hogy a Föld összes embere tudomást szerezzen róla, viszont Szeklitova Larisza, Sztrelnikova Ludmila és Sztrelnikov Alekszander - írókról a munkásságuk ideje alatt, bolygóviszonylatban jóformán csak némelyek szereztek tudomást.

Válasz: Mindenekelőtt meg kell érteni, hogy az emberi tudat gyakran megmarad a konzervatív világlátás szintjén. Ezért is, mint ahogy az ember 2000 évvel ezelőtt Krisztust elképzelte, napjainkban is ugyan olyannak akarja Őt látni, hogy meglátván a régi elképzelt alakját – felismerje. Ez ahhoz hasonló, mint amikor a gyerek elbúcsúzik az Alfa Centaurira utazó apjától, majd nem ismerve fel a 30 év múlva visszatérő apját  megkérdezi , hogy „ Miért lettél más?”. Két tényezőt nem vett figyelembe: az időt,és a fejlődést.

De mi ezt a kozmikus Szintű jelenségre értjük. Ahol nem csak az idő- és a fejlődés két tényezőjét kell figyelembe venni, hanem a Fentiek elképzeléseit is, akik saját maguk fejlődve a terveiket  és a céljaikat is tovább fejlesztik.

Az emberi hitetlenség határtalan. Mindig is létezett a minden újhoz való viszonyulásban, és a jelenben is megtalálható az emberi lelkekben. Az ember pszichéje kitartóan ragaszkodik a régi dolgokhoz, nem akarván semmilyen szokatlan új dolgot elfogadni. Kényelmesebb és veszélytelenebb elfogadni az általánosan, mások által elfogadott dogokat, vagyis másokkal egy „tömegben menetelni”.

Nem lenne- e esetleg túlzottan is egyszerű feladat az ember számára, hogy ugyan azt az arcot meglátva felismerje benne az ISTENI Küldöttet? A Föld- egy iskola, ahol sok mindent tanulnak, például azt is, hogy bizonyos vonások alapján hogyan lehet felismerni a Magasabbat, és a különböző jelek alapján meglátni az ISTENIT.

Amikor Krisztus a maga idejében megjelent a Földön, csak kevés ember ismerte fel, de közöttük is akadtak olyanok, akik ugyanazon ok miatt megtagadták és elhagyták Őt, vagyis az új előtt való félelmük és az egyéni konzervatívizmusuk miatt. Minden ugyan olyan volt, mint jelenleg. Majd a későbbiek folyamán a keresztes hadjáratokon keresztül kényszerítették az emberiséget arra, hogy elhiggyék, hogy Krisztus – ISTEN fia. Több ezer ember halálán keresztül kényszerítették az embereket a Krisztusban való Hitre. Milyen könnyű is hinni abban, ami általánosan elfogadott!

Krisztus mondotta: „ Nem békét hoztam nektek, hanem kardot”. Ezek a szavak benne vannak a Bibliában, mert a Fentiek már előre látták, hogy a Krisztusban való Hitet erőszakkal kell majd elterjeszteni.

Viszont a történelem megismétli önmagát. Az emberek sem a Krisztus első eljövetelét nem hitték el, sem a másodikat, mert azok éretlen lelkek voltak/ vannak, akik csak most léptek rá az evolúciós fejlődés útjára.

A Második Eljövetel értelme: a lelkek tesztelése, vagyis a lelkek ISTEN Felsőbb energiái érzékelési képességének a kimutatása. Az ISTENT és az ISTENI Küldötteket minden formában fel kell tudni ismerni, bármilyen formában is érkezzenek, de nem mellesleg a Sátánt is tudni kell felismerni  – bármilyen formába is rejtőzködik. Ez a képesség már a lélekben felgyűjtött magas Szintű minőségek/ tulajdonságok jelenlétére utal, amelyek összerezonálnak a magas Szintű energiákkal.

A Bibliában található akövetkező mondás: „ A fát a termése szerint ítéljétek meg”, a mi termésünk - már több mint 50 könyv . vagyis „ Az Ismeretlenen Túl”, „ Az Új Korszak Enciklopédiája”, „ A Tökéletesség Mágiája” és „ Ezotéria Aforizmákban” című könyvsorozatok. Egyetlen egy Közvetítő sem adott ki hasonló, új és páratlan tartalmú információt. Az új idő új megnyilvánulásokat eredményez. Mint ahogy  egy folyóba sem lehet ugyan úgy kétszer belépni, így ugyanazon jelenséget is képtelenség ugyan úgy megismételni, mivel változnak az idők, változnak a lelkek és maga a világ is változik.

Ami azt illeti, hogy miért nem a Krisztus lelke jelent meg a Második Eljövetel Küldötteként, az okok a következők:

1.  Az embereknek megjelent Jézus Krisztus óta már eltelt kétezer év, amely idő alatt Krisztus már olyan hatalmas utat tett meg az evolúciós fejlődésében, hogy az Ő hatalmas lelke egyszerűen szénné égetné azt a fizikai testet/burkot amelybe behelyezésre kerülne. A fejlődés az energiák felgyűjtésével egyenlő, ezért elérvén a hallhatatlanságot, Jézus lelke a kétezer év folyamán való fejlődés következtében már olyan hatalmas erőpotenciált gyűjtött fel, ami már összeférhetetlen lenne a mi fizikai matériánkkal.

2. Krisztus lelke jelenleg más, sokkal fontosabb feladatokat teljesít az ISTEN és a Kozmosz részére, mintsem hogy a Második Eljövetelével bizonyítsa az emberek számára, hogy: „ Ő – ISTEN fia”.

Mintha változott is volna bármi, még ha 200 évenként, vagyis már 10 eljött volna az emberekhez mondván , hogy:” Ő – ISTEN fia” akkor ugyan az ismétlődött volna, mint a legelső alkalomkor, kételyekkel, értetlenkedéssel és legfőképpen elutasítással fogadták volna Őt. Hiszen más lett volna az arca és teste, mert különböző testekbe inkarnálódótt volna. Viszont az emberek csak azt ismerik el és fogadják el, ami a társadalom által elfogadott, vagyis csak az általánosan elfogadottat tisztelik és hajtanak előtte fejet,  és annak sincs jelentősége a számukra, hogy – azt egy futballista, valamilyen énekes vagy esetleg művész előtt teszik, csak az a lényeg, hogy már mások által elfogadottak és elismertek legyenek. Elsőként elfogadni valakit – az azt jelenti, hogy kitenni önmagát a mások által való támadásoknak, meg nem értéseknek, hiszen ez által a hitetlenek és tudatlanok által való üldözöttek csoportjába kerül. Ezért azok, akik meglátták és felismerték a Második Eljövetelt, azok az önmaguk védelme érdekében, és hogy a tudatlanok és hitetlenek által ne zúduljon rájuk a tömény rosszindulat, kinevettetés és rágalom hadjárat – hallgatásba merülnek.

A velejéig hitetlenek, mint kétezer évvel ezelőtt, úgy most is kigúnyolják, kicsúfolják és becsmérelik mindazon újat, amit az állatvilágból emberlétbe átlépett primitív tudatuk még képtelen értelmezni.

Jelenleg is közöttünk él Visszarion Krisztus, itt volt Mária Dévi Krisztus, és Jézus Szananda is..... Elismerte -e őket az emberiség?  Őket is ugyan azok a szemrehányások, gáncsoskodások, kifogások és hitetlenség illette. Viszont az ISTEN a Biblián keresztül figyelmeztette az emberiséget, hogy hamis próféták is fognak jönni, és a számtalan próféta közül szívvel kell megkeresnie és ráéreznie az igazira. Ha a szív nem érzékeli, akkor ez azt jelenti, hogy az ember még egyenlőre képtelen befogadni az ISTENIT, és ebből adódóan a saját kitalált, valótlan ideáljai vezetik.

3. Egy- és ugyan azon lélek kétszer egy- és ugyan azon missziót nem teljesít, mert az ok a saját fejlődésével van kapcsolatban. A Második Eljövetel projektjéről beszélve, a Fentiek az adott megnevezést hasonlatként- allegóriaként adták az emberek számára, amit úgy kell értelmezni, hogy az ötödik faj emberiségének a történelmében még megjelenik egy Krisztushoz hasonló Magas Szintű Lélek,  és ennek eredményeképpen megszületik egy új Biblia, amely gyökeresen megváltoztatja majd az emberi tudatot.

 

FORRÁS: Секлитова Л.А. Стрельникова Л.Л. – Загадки XXI века