HOGYAN VISZONYULJON AZ EMBER A NEGATÍV JELENSÉGEKHEZ ÉS HOGYAN TANULJA MEG A SAJÁT SZENVEDÉSEI LEKÜZDÉSÉT

2014.11.16 13:08

 

Először is az embernek meg kell tanulnia, hogy ne idézzen elő semmilyen okot a szenvedésre.

Ehhez az szükséges, hogy bármely szituációban a felső szintű erkölcsi normák és erkölcsösség szerint cselekedjen.

Az embernek emlékeznie kell, valamint szigorúan be is kell tartania a Felsőbb Tanítók által az emberiség számára adott összes tiltást. A tiltások: ne hazudj, ne légy képmutató, ne alázz meg másokat, ne tulajdonítsd el a másokét, ne légy lusta, ne paráználkodj stb., a Biblia parancsolatainak és az emberi társadalom fejlődése felsőbb normáinak megfelelően.

Másodszor, ha ez egyén nem tudja elkerülni a szenvedéseket, akkor meg kell tanulnia őket leküzdeni.

Minden ember másképpen és egyénien viszonyul az életében történő negatív történésekhez. Az egyik ember a háza leégése miatt elkezd hisztériázni, amíg a másik ember nyugodtan viszonyul a történésekhez és elkezd kiutat és megoldást keresni az adott szituációból. Vagyis az egyén reakciója a negatív történésekre, függ az ember jellemétől, a belső minőségeitől/tulajdonságaitól, és a lélek minőségétől is. Azonban az összes embernek meg kell tanulnia helyesen viszonyulnia az élet adta nehézségekhez és megpróbáltatásokhoz.

Bármi is történjék,  az embernek emlékeznie kell arra, hogy:

1.      Bármely negatív történés és szenvedés átmeneti ideig tart. Sohasem szabad elcsüggedni, hiszen a sötét sáv után a fehér sáv következik. A Fentiek az elszenvedett megpróbáltatások és szenvedések után megpróbálják valamivel kompenzálni az embert. Ezért a következő törvény így szól:

2.      Okvetlenül várd meg, amíg a negatív történések befejeződnek.

3.      Az élet sorscsapásait nem csak nyugodtan, hanem szilárdan és állhatatosan is el kell viselni. Ami azt jelenti, hogy nem kell hisztériázni vagy sértegetésekkel és szitkozódásokkal támadni a sértő felet.  Hanem helyesen fel kell ismerni és helyesen kell értelmezni is az adott szituációt, valamint rá kell jönni arra is, hogy milyen előnyök származhatnak belőle. Például ha a barátod a székedre egy rajzszöget helyezett és te ráültél, és a fájdalom érzékelése ellenére neked egy arcizmod sem mutatta, hogy mit érzel, akkor te ezzel méltó módon „visszaütöttél” az ellenfelednek. Hiszen ő ezzel a cselekedetével ki akart téged nevetni, de te nem adtat meg neki erre az okot, ami által neki erősen el is romlott ezért a kedve. Vagyis az ellenségnek feltett szándéka volt, hogy elrontsa az ön kedvét, de végeredményképpen saját magának romlott el ezzel a kedve. Ehhez önnek elegendő volt, hogy az adott megpróbáltatást állhatatosan elviselte.

4.      Bármely negatív történést alkotási folyamatokkal lehet semlegesíteni. Bármilyen hobbi mindig megnyugtatja és gyógyítja is a lelket. Vegyük a következő példát: az embernek elrontották a kedvét és ezért szenved. De ahelyett, hogy a bánatát borba fojtaná, festhet képeket, szobrászkodhat, verseket és novellákat is írhat. Ilyenkor alkotással kell foglalkozni.

Az alkotás segít a negatív emóciók semlegesítésében és átfordítja őket pozitívba. Az emberek általi összes csodálatos alkotás a szenvedések pillanataiban született. A szenvedő lelkű költő csodálatos verseket, a szenvedő lelkű zeneszerző pedig csodálatos zeneműveket alkot ilyenkor.

5.      Ha önöket a negatív Rendszer emberei provokálják: terrorizálják, szidalmazzák, becsmérelik stb. sohasem szabad válaszolni a támadásaikra.  Ki kell térni előlük és nyugodtan kell az adott helyzetre  lereagálni. Például a negatív Rendszerhez tartozó főnök igazságtalanul meggyanúsítja önöket valamivel, majd elkezd szidalmazni is. Önök nyugodtan és állhatatosan, egy szó nélkül, elviselnek mindent, vagyis energetikailag bezárkóznak előle, vagyis nem mennek bele a kikényszerített energia elszívásba. Így ha nem történik válasz reakció, akkor önök nem kapnak semmilyen olyan energiatámadást a főnöküktől, amely által sérülne az önök finomenergetikai burka.

6.      Az erős szenvedéseket és a lélek fájdalmát munkával kell elfojtani. Amikor nagyon rossz önöknek, akkor teljesen bele kell vetni magukat a munkába. A munka elvonja a figyelmet a problémáktól, elfeledteti azokat és egyidejűleg lehetővé teszi a munkaszeretet csodálatos minőségének/tulajdonságának a felgyűjtését is. Itt nem az a fontos, hogy milyen munkával foglalatoskodunk: padlót mosunk fel, egy új híd műszaki rajzát tervezzük meg, vagy lakást újítunk fel, hanem az a fontos, hogy teljesen átadjuk magunkat az adott munkafolyamatnak. A munka a legjobb és a leghatásosabb lélek gyógyír.

7.      A szenvedő embernek gyakran segít mások figyelme és vigasztalása. Ezért a szenvedő ember környezetében élőknek nem szabad közömbösnek lenniük, és segíteniük kell neki kimászni az adott negatív történésekből is.

8.      Katasztrófák és kataklizmák ideje alatt, amikor mindenkit és mindent elveszítettek, a legjobban a másoknak való önfeláldozó segítségnyújtás által tudják átvészelni az élet és a saját karma sorscsapásait. Amikor az ember valakiről gondoskodik, akkor a saját bánatáról is megfeledkezik, és annak a felismerése, hogy szükségük van rá az embereknek, és tud is nekik segíteni, az összes orvosnál jobban meggyógyítja/begyógyítja a lelki sebeit.  A másoknak való segítségnyújtással egyidejűleg a saját karmáját is kijavítja és csodálatos lelki minőségeket/tulajdonságokat is felgyűjt.

9.      Minden egyes pozitív embernek emlékeznie kell arra, hogy az ISTEN minden egyes szituációban választási lehetőséget ad a számára. Ezért az embernek minden egyes szituációt helyesen kell értelmeznie és alaposan át is kell gondolni ahhoz, hogy méltó módon megtudja azt oldani, vagyis oly módon, amely az ISTENNEK is megfelel.

Vagyis az ember képes megtanulni a szenvedéseinek az irányítását, valamint képes arra is, hogy a sorsát is jó irányba megváltoztassa. 

FORRÁS: www:higher-world.ru

Szeklitova Larisza és Sztrelnikova Ludmila