FELSŐBB ÉN

2017.05.19 07:50

KÉRDÉS: Az Új Tudás fényében hogyan értelmezzük az ember „felsőbb Én” -jeként használt definicíót? Esetleg az ember „felsőbb Én” -je alatt az Irányítóját ( Égi Tanítóját) kell értenünk? Számos szerző különböztet meg „felsőbb Ént” és „alsóbb Ént”.

VÁLASZ: Az ember „felsőbb Énje” - ez ő saját maga. Nem kell az embert összetéveszteni az Égi Tanítójával, aki lecserélődik az egyik inkarnációtól a másik inkarnációig, viszont az ember „emberi Én” -je megmarad. Az ember mindig önmaga marad. Az emberek agyában nagyon sok kuszaság található.

A szerzők sajátos definicióval nevesítették a tanítványokat és azok Égi Tanítóit/ Irányítóit és mindezt csak azért, mert az emberiség még nem rendelkezett megfelelő és pontos terminológiával.

Viszont sohasem nevezhetjük az Égi Tanítót / Irányítót az ember „felsőbb Én”-jének”. Ez két különböző egyéniség és mindketten a saját egyéni Szintjükön - a saját minőségeikben /tulajdonságaikban fejlődnek. Az emberek számos reinkarnációja folyamán az Égi Tanítók /Irányítók változnak, ezért sem lehetnek az ember „felsőbb Én”-je. A szerzők az ember materiális testét nevezhették „alacsony Én” -nek a lelkét pedig az ember „felsőbb Én” -jeként értelmezték, hiszen a lélek magasabb Szintű energiákból épül fel.

Forrás:  Szeklitova Larisza, Sztrelnikova Ludmila