EVOLÚCIÓS FEJLŐDÉSI SZINTEK A FÖLDÖN

2015.03.06 15:14

A Földön minden élő meghatározott fejlődési Szinteken halad keresztül. Az evolúció folyamatában: egy részben egy típusú energiák új típusú energiákká való átalakítása, más részben az energiák mennyiségbeli megvalósítása vagy annak a sajátos progresszív energiának a felgyűjtése történik,amely lehetővé teszi az egyik fejlődési Szintről a másik fejlődési Szintre való átmenetet azon meghatározott számbeli mutatók megnyilvánulása által, amikor a mennyiség átmegy minőségbe.

Léteznek bizonyos energetikai küszöbök, vagy nevezhetjük őket világok közötti határoknak is.

Minden egyes világ a saját  frekvenciáján fejlődik ( csak a materiális világokról van szó), és minden egyes világ egy meghatározott fejlődési szintnek megfelelően kerül létrehozásra. Az egyik világból a másik világba való átmenet akkor valósul meg, ha a lélek felgyűjti azt az energia mennyiséget, amely megfelel az adott világ felső határértékének.

Az ásványoknak a fejlődésük alatt, amely akár több millió évig is eltarthat, energetikailag a „0” egységről fel kell emelkedniük a „5” egységre. Öt- az ásványok fejlődésének legmagasabb energetikai szintje, amelynek elérése után az adott lélek átkerül a növények világába. Vagyis a fejlettségüket tekintve az ásványok sem egyformák, hiszen némelyek magasabb szinten állnak, és energetikájuk eléri a 4 egységet, míg mások alacsonyabb fejlettségi szinten állnak, melyek energetikája csak egy egység.

Így van ez az összes földi világban is. Minden egyes lélek minden egyes konkrét világban ( növényvilág, állatvilág stb.) számtalanszor képes megtestesülni a saját világában, vagy a létezési Szintjén, addig míg nem gyűjt fel meghatározott mennyiségű és minőségű energiát. Ezért mondhatjuk azt is, hogy minden egyes ilyen Szint alszintekből tevődik össze, vagyis saját Hierarchiával rendelkezik. Léteznek Hierarchiák az ásványok,- az állatok számára is stb.

A növények számára az energetikai határ „5” egységtől „10” energetikai egységig, az állatok számára „10” - „70” egységig, az emberek számára „70” - „500” energetikai egységig. Ezen kívül, ahhoz, hogy a lélek emberi testbe inkarnálódjon, ahhoz,még egy nagyon fontos mutatóra van szükség - a lelki energiára, a lélektest legfinomabb összetevőjére. Ez egy meghatározott energia típus.

Az ember számára az első emberi inkarnációhoz szükséges minimális lelki energia - „7” egység. És addig, amíg az állati létformában fejlődő lélek, az adott energia egységet nem gyűjti fel az életei folyamán, addig nem tud átmenni a következő fejlődési fokra.

Minden egyes inkarnációjában az ember felgyűjt bizonyos mennyiségű energiát, természetesen csak akkor,ha nem degradálódik. Hiszen degradálódáskor egy ellenkező irányú folyamat történik –az energia vesztés. De maradjunk a lélek evolúciós fejlődésénél. Ebben az esetben, az ember minden egyes Földön való inkarnálódásakor új és újabb energiákat gyűjt fel. A halál után a felgyűjtött energia nem vész el nyomtalanul, hanem elraktározódik az „energetikai poggyászba”.

Néhány inkarnáció letelte után az adott energia összeadódik,egyik oldalról jellemezve a lélek érettségét, másik oldalról pedig megmutatva, hogy a fejlődési út mely részén található a lélek, haladván az állati létformától a magasabb világok irányába.

A lélek által felgyűjtött energetika általános módon kerül összesítésre. Ha az ember átmenve az állati létformából 70 egységnyi energetikával rendelkezett, egy élet alatt 10 egységnyi energetikát gyűjtött fel, a második élet alatt 30 egységnyit, a harmadik élet alatt 50 egységnyi energetikát, vagyis a összeredmény:

Összenergia= 70 +10+30+50 = 160 egység

Degradálódáskor ellenkező a folyamat iránya, ott az előző életekben felgyűjtött energia vesztése történik. De mindez az energia vesztés a közös energia poggyászból történik. Az ember a testetöltései alkalmával növesztheti is az energiamennyiségét és el is vesztheti, attól függően, hogy milyen irányba halad. De degradálódáskor - energia vesztéskor- az ember késlelteti a saját evolúciós útját.

A legalsó degradálódási határ, amikor a lélek már nem születhet vissza fehérje tartalmú testbe - 70 energia egység.

De a lélek evolúciója csak az energia felgyűjtésen keresztül történik, mert az olyan mutató, mint:

Az általános energetikai szint jellemzi azt az általános energia mennyiséget, amelyet a lélek az összes előző élete során felgyűjtött.

A lélek evolúciós fejlődése folyamán az energia mennyiség életről életre egyre csak nő, és amikor eléri az 500 energetikai egységet, vagy kezdi megközelíteni az adott nagyságot, figyelembe véve más némely mutatót is, akkor a lélek átmegy a magasabb világokba. De az általános energetikai szintje nagyban különbözik az egyszerű ember energetikai szintjétől.

Az ember energetikai szintje mutatja meg azt a pozitív energia mennyiséget, amelyet az egyén egy élet alatt felgyűjtött.

FORRÁS: Szeklitova Larisza és Sztrelnikova Ludmila:

 Энергетическая теория развития человека Эволюционные уровни развития на земле(Откровения Космоса