ELJÖTT A VÁLASZADÁS IDEJE

2014.10.16 15:18

Az ISTENNEL való egyik  kapcsolati közvetítés alkalmával, az ISTEN érintette a Földre továbbított erőteljes energia mennyiség témáját. Pontosan a továbbított hatalmas energia mennyiség az oka annak, hogy a Föld különböző részein hatalmas erdőtüzek és mocsártüzek keletkeznek, elsöpörve az útjukba kerülő összes települést. Ezek az energiák az embereket is érintik, különbözőképpen hatva a különböző tudatszintekre.

Az ISTEN mondandója:

"Még abban az időben, amikor önök még Nálunk voltak (vagyis a küldötteknek a Földre való leszületése előtt) MI elgondolkodtunk azon, hogy hogyan tudnánk Magunk felé, a szellemi-lelki irány felé, és nem a materiális irány felé fordítani az
emberiség fejlődését, viszont nem vettük figyelembe, hogy hány ember kerül majd ennek következtében dekódolás alá.  Mivel az emberek pszichéje a Számunkra nem elfogadott irányba, rendszeresen elhajlik. Ezért  bizonyos tesztek által, és a MI információnk értelmezésén keresztül, számtalan lélekről derült ki annak selejtessége. Viszont senki és semmi sem fogja megállítani az ÉN/ISTEN szándékaimnak a megvalósulását!!!

Grandiózusak a szándékaim!!!! Az embernek meg kell értenie a legfontosabbat: ÉN azért rombolok, hogy teremthessek. ÉN soha semmit sem pusztítok el értelem nélkül. Ahhoz, hogy rendben működjön a hatalmas mechanizmus, ahhoz energiára és a rendszer szervezésére van szükség. Ha nem lesz rend, akkor megjelenik az ellentéte - a káosz. A Földön az Általam tervezettek kilencven százaléka -káosz.

Az emberiség már több esetben is kapott lehetőséget a hibák kijavítására, de nem élt vele. Ezért ebből adódóan nagy mennyiségű lélek kerül majd "újraolvasztás" ( dekódolás) alá. A dekódolás alá nem került lelkek majd új emberi testbe fognak leszületni. Ők már az Új kor, új fajának a képviselői lesznek. És jelenleg a Földre továbbított hatalmas energia mennyiséget MI meg fogjuk háromszorozni. Készüljenek fel arra, hogy nagyon melegük lesz. Az energia segítségére lesz a Földnek, és a tiszta lelkeknek a magasabb fejlődési Szintre  való felemelkedésben. Mondhatjuk úgy is, hogy az adott energia a Felemelkedéshez szükséges start energia. De egyidejűleg mindazon eltévedt lelkeket, akik belesüllyedtek a bűnök és a hibák mocsarába, ez az energia meg fogja semmisíteni, el fogja pusztítani. Ettől egy hatalmas járvány fog elindulni a Földön. A tisztogatás hatalmas sebességgel zajlik.

És újfent, de az utolsó alkalommal ÉN/ISTEN kinyújtom a kezem azok számára, akik meg akarnak menekülni. A látók az új külsőmben is felismernek Engem, a lélekben vakok viszont továbbra is a süllyedő bárkába fognak kapaszkodni.

Még egyszer elmondom, hogy az Általunk továbbított nagy potenciálú energia következtében a gyenge testeknél rövid időre megnyílhatnak bizonyos képességek. Viszont ez elpusztítja őket. Ettől vagy megőrülnek, vagy rövid időn belül elhaláloznak.

Természetesen a hatalmas energia lebocsátás következményeként, új típusú betegségek is megjelennek, de ezek a betegségek csak a gyenge potenciálú lelkeket fogják érinteni. Az erős potenciálú és lélekben tiszta embereknek nincs mitől félniük. Ez az energia nem égeti el őket, hanem felemeli. Ami az alacsony szintű embereknek- halál, az a magas Szintű embereknek - élet, ami az alacsony fejlettségűeknek - áldás, az  a magas fejlettségű embereknek - halál. Erre mindig emlékezniük kell."

Ebben a szövegben az ISTEN egyértelműen kifejezi a csalódását az emberek viselkedését illetően. Számtalanszor adott már lehetőséget az emberek számára a hibáik kijavítása érdekében, de ezer emberből csak egy ember használja fel ezt a lehetőséget. A többiek továbbra is folytatják az erkölcstelen és alacsony szintű életmódjukat, mint azt az előzőekben is tették. És emellett nem látják meg és nem is érzékelik tetteik erkölcstelen mivoltát. Ezek az emberek igaz embernek tartják magukat, viszont kitartóan kutakodnak mások zsebeiben.

Meg kell mondanunk, hogy a Földön jelenleg élő emberek többsége az "élet  vagy a halál" kérdés teszteken megy keresztül. Lezárják a múlt emlékezetét és utána a lelket leküldik a létbe. Hogyan fog majd a lélek viselkedni az új körülmények között, mialatt teljes cselekedeti és gondolati szabadságot élvez? Mihez fog vonzódni és mennyi pontot fog felgyűjteni a számára adott szituációkban?

Minden a mérleg serpenyőjére van dobva. De az ember továbbra is vak maradt. Hiszen ha minden meg van engedve, akkor bárkit kifoszthat, és az  alacsony szintű ösztöneinek is utat engedhet, mert hát a szabadság mindezt egy "divat áramlatként" kategorizálta. Modern dolognak tartják: a "szex......" szó használatát, valamint a feslettségről, züllöttségről, bujálkodásról való eszmefuttatásról úgy nyilatkozni, mint az ember természetes szükségleteiről, valamint az erkölcsi normák megsértését helyes viselkedési módnak könyvelni el. Ebben rejlik az erkölcsi morál elferdítése, amelyet az alacsony fejlettségi Szinttel rendelkező emberek nem látnak meg, viszont az ISTEN ezen keresztül ítéli meg az embereket és dönti el, hogy megsemmisítse- e ezeket a lelkeket, mint selejtet, vagy ad nekik még egy esélyt a megváltozásra. De az idő kegyetlen!
Amikor egy idő ciklus befejeződik, akkor az evolúció normái megkövetelik a Fentiektől, hogy határozott és könyörtelen döntéseket hozzanak az elbukott lelkek megsemmisítésével kapcsolatban. A Fentieket is meg lehet érteni, hiszen ha önmaguk nem férnek bele az evolúciós fejlődés által meghatározott időkeretekbe, akkor előttük  is bezárulhatnak a Felfelé vezető ajtók. Ezért az ISTEN keményen figyelmezteti az összes Földön levő eltévelyedett lelket:

" Eljött a válaszadás ideje. ÉN/ISTEN mondom ezt nektek és felhívom a figyelmeteket arra, hogy mit kell tenni az adott élet és más emberek bűnei szennyével szennyeződött igaz lelkek megtisztulásáért, ÉN ezeket a lelkeket más célok számára szeretném a
megfelelő időben felkészíteni. A megtisztult lélek addig kerül újból és újból behelyezésre a fizikai formába, amíg nem ér el egy bizonyos egységes rendeződést a felépítésében, és ameddig  nem érti meg mindazt, ami a Kozmoszban található.

Az engedetleneket a teljes feledés várja, hiszen az egyéni "én" teljes egészében megsemmisítésre kerül bennük. Sajnos eredménytelennek minősültek a Földön levő emberiségnek adott látomások és figyelmeztető jelek. Az emberiség meg sem próbálta, hogy az adott figyelmeztető jeleket párhuzamba vonja a saját gyalázatos viselkedésével. Innen erednek az emberek által elkövetett ostoba cselekedetek. A huszadik század a MI vesződséges munkánk eredménye. Minden egyes ember fejlettségét összesíti. Vége lett az örök mennyországról és a Világegyetem által nyújtott határtalan jólétről való álmodozásnak. Vége lett a bűnök örökös megbocsátása illúziójának. Vége lett a bűnösök végtelen gyónásai által történő hazugságok megbocsátásának. Az eltévelyedett lelkek örökké eltűnnek a süllyesztőben. Kegyetlen büntetés vár rájuk. Ezért még egyszer figyelmeztetlek titeket - hogy az életetekben ne az anyagi javak elérésére  törekedjetek. Hiszen ebben rejlik az összes bűn.
Hanem értsétek meg a Világmindenség Törvényeit, a MI általunk továbbított információkat, nyissátok meg a lelketeket a Felsőbb Magasztosabb célok elérése számára. Az embernek mindenben magasabb Sszintre kell emelnie a felelősségvállalását."

Forrás: Szeklitova Larisza, Sztrelnikova Ludmila : "Жемчужины Высших Истин"