BIBLIAI IDÉZET

2015.02.17 20:05

 

KÉRDÉS: A Bibliában található a következő idézet:  Máté 7:6 "Ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent, gyöngyeiteket se dobjátok oda a disznók elé, nehogy lábukkal széttapossák azokat, majd megfordulva széttépjenek titeket." Hogyan kell ezt értelmezni?

VÁLASZ: Az alacsony fejlettségi Szinttel rendelkező egyén még nem rendelkezik kellőképpen kidolgozott fogalomtárral a lélek- matricájában, ezért mindent elferdítve értelmez. Az amiről ön beszél, és az amit ő értelmez, az általa nagyon erős mértékben egy sokkal alacsonyabb Szintre transzformálódik.

Amikor az adott egyén valamit nem ért, akkor mindazt átülteti azokra a fogalmakra, amelyek benne találhatóak, vagyis ha belül szennyezettség és durvaság honol, akkor az ön információja is ennek megfelelően elferdül, beszennyeződik és értelmetlené válik. Ezért nem engedélyezett, hogy az alacsony fejlettségi Szinttel rendelkező egyén bármit is mondjon a magas fejlettségi Szinttel rendelkező egyénekről.

Mert az adott egyén a fejletlenségéből adódóan a magasabbat mindig lehúzza magához, és elferdíti mindazt, ami vele kapcsolatos. Az adott egyén szavainak valóságtartalma nem haladja meg még a tíz százalékot sem. Vagy vegyük például a negatív Rendszerhez tartozó embert. Az ilyen ember önnel teljesen ellenkező gondolkodás iránnyal rendelkezik, amelyek összeegyeztethetetlenek az ön fogalmaival, ezért bármit is próbálna egy ilyen embernek bizonyítani, ő sem fogja önt úgy megérteni, ahogy ezt ön szeretné, mert az adott ember gondolkodás iránya valamint a minőségei/tulajdonságai teljesen más módszer szerint épülnek.

Vagyis: az elsők azért nem értik meg önt, mert még nem gyűjtöttek fel elegendő magas Szintű fogalmat, a második csoporthoz tartozók meg azért, mert teljesen ellentétesek önnel. Az ilyen embereknek való bárminemű magas Szintű dolog bizonyítása, felesleges energia kidobás. Ők sohasem fogják önt megérteni, ezért is mondják, hogy :”.... gyöngyeiteket se dobjátok oda a disznók elé--- „.

Forrás: Szeklitova Larisza és Sztrelnikova Ludmila Выпуск № 3 «Тайны Высших Миров