AZ ÖTÖDIK EMBERI FAJ VÉGE - ELŐREJELZÉS

2014.01.10 22:00
 

 

A XX. század végén, és a XXI. század elején számottevően megnőtt a népesség száma. Ha  a 2000. –ik év végére a statisztikák által előre jelzett adatok szerint a bolygónkon több, mint 6 milliárd ember fog majd élni, akkor 2006-ban a média bejelentette, hogy  a Föld lakossága már sikeresen átlépte a 6,5 milliárdot, 2012 –ben pedig a Föld lakossága ugyanazon statisztikák adatai szerint már túlhaladta a 7 milliárdot is. Az adott lélekszámtól függően fog változni a leselejtezett (dekódolt) lelkek száma is. A Földön élő emberi lelkek összszámának  a tíz százaléka kerül  dekódolásra, mivel a lakosság száma nő, ezért ennek megfelelően nő a leselejtezett lelkek száma is. Ebből adódóan, ha 2000- ben 600 millió lélek leselejtezéséről beszéltünk, viszont 2012 –ben már több mint 700 millió lesz a számuk.

Miért küld le az adott periódusban az Égi Hierarchia annyi lelket a Földre?

A Halak korszakból a Vízöntő korszakba való átmenetkor, vagyis az ötödik emberi fajból a hatodik „Az emberiség Aranykorának” nevezett fajba való átmenet időszakát a lelkek tesztelése kíséri, vagyis a teljes értékű lelkeknek azon selejt lelkektől való szétválasztása, akik képtelenek az evolúciós fejlődésre, és ezért leselejtezésre (dekódolásra) kerülnek. Az Aranykor emberiségét a legmagasabban fejlett, intellektuális, magas erkölcsi Szinttel  és magas lelkiségi Szinttel rendelkező lelkek fogják alkotni. Ezért jelenleg az ötödik emberi faj minden egyes képviselője számos vizsgán, megmérettetésen és számos intellektuális tesztelésen megy keresztül, sokan kataklizmákon  és különböző erkölcsi ellenőrzéseken is átmennek. A földi síkhoz tartozó összes léleknek, beleértve a fizikai test halálán átment és az „Őrzőben” található lelkeket is, át kell menniük egy utolsó ellenőrzésen, és az Égi Hierarchia ezért küld le minél több lelket testet öltés céljából. Ebből adódóan növekszik erőteljesen a népesség száma is, hiszen mindenkinek át kell mennie az utolsó teszteléseken. De mit jelent az, hogy utolsó tesztelés, mi előtt az utolsó?

Az ötödik emberi faj vége – a lelkeknek a cselekedeteik, gondolataik, tetteik által való szétválasztásának az ideje, ezért megy át az emberiség a legkülönbözőbb megmérettetéseken és próbatételeken: hirtelen jövő árvizek, amely életek ezreit viszi el, cunamik, forgószelek, hurrikánok és a környezetet teljesen leromboló szélviharok, technogén katasztrófák, amelyek többemeletes épületeket döntenek rommá a gázrobbanás következtében, vízcsőtörések, tűzesetek, amelyek nemcsak lakásokat pusztítanak el, hanem teljes kereskedelmi központokat, gyárakat, több száz hektáros erdőségeket égetnek fel az útjukba kerülő lakott területekkel és az ott élő emberekkel együtt stb. Jelenleg a végtelenségig lehetne őket felsorolni. De mindez először is legfőképpen az adott terület megtisztítására , másodszor a karma tartozás ledolgozására, harmadszor pedig az emberek lelki minőségeinek/tulajdonságainak a tesztelésére szolgál.

Az ötödik emberi faj befejezte az adott fejlődési szakaszt, és ezért most a fentebb felsorolt jelenségeken keresztül teszi le a vizsgáit. A vizsgák után fog megtörténni a lelkek szétválasztása. Először a leselejtezett lelkeket ( a földi síkhoz tartozó  lelkek 10 %) választják ki, és ezek nemcsak azok a lelkek, akik a Földön testet öltöttek, hanem a földi sík „Őrzőjében” található lelkek is. Ezért   a földi inkarnációik, testet öltéseik ciklusa felgyorsul, hogy ez által tudjanak egy végleges  értékelést adni a számukra az Égiek azért, hogy egy részük tovább tudjon fejlődni, egy részük meg dekódolásra kerüljön.

Majd a fejlődést tovább folytató lelkek közül kiválasztják a legtehetségesebbeket, a legmagasabb erkölcsi , morális, intellektuális és fejlettségi Szinttel rendelkezőket. Az új „Aranykor emberiségét” csak a leselejtezett lelkek után fennmaradt lelkek 1/3 része fogja alkotni.

De az ötödik emberi faj megmaradt képviselőinek a legfontosabb felosztása, amely az összes vizsga, próbatétel és megmérettetés után fog megtörténni: a pozitív embereknek a negatív emberektől való szétválasztása lesz. Vagyis pontosan meg lesz határozva, hogy melyik lélek fog az ISTENHEZ tartozni, és melyik lélek fog a Sátánhoz kerülni. Ahhoz, hogy az adott szétválasztás megtörténjen, az emberek megkapták a Szabadságot, azért hogy a kapott Szabadság által meghatározásra kerüljön a lelkek  összes  belső indíttatása, kívánsága  és célja és hogy mindezt milyen módon képesek megvalósítani. A szabadság képes felszínre hozni  és azonosítani a lélek legparányibb hiányosságait és bűneit is, és amikor az adott hiányosságok teljes mértékben és a jövőben mások által el nem ítélendően  a felszínre kerülnek és megnyilvánulnak, akkor történik a lelkek értékelése és szétválasztása: az erkölcsi és morális normákat megszegő lelkeket átadják a negatív Rendszernek, azokat viszont, akik törekednek  a magas erkölcsi és morális  Szint betartására, a jóságra, és a törvények betartására, azok az ISTEN pozitív Rendszerébe kerülnek.

Az ellenőrzésre adott Szabadság periódusa alatt, a Sötétek/negatívok Földön való dorbézolása határtalanul maximális méreteket ölt. Ezért az emberek életét az utóbbi időben számos megdöbbentő, véres kimenetelű történés: balesetek, katasztrófák, kataklizmák és szerencsétlenségek kísérik. Az emberek beleesnek a csatornarendszerek kútjaiba, kivetik magukat a tízedik emeletről, a kutyák halálra marják a gazdáikat, a repülőgépek az üres égbolton összeütköznek, a hajók meg az üres tengeren, többemeletes épületek alatt szakad be a föld és mennek a föld alá, csuszamlások törölnek el a Föld színéről  lakott településeket stb. Mindezek a negatív Erők részvételével történnek, vagyis azon Sötétek által, akik felelősek  a rombolásokért  és a pusztításokért, akik az ilyen átmeneti periódusokban nagyobb szabadságot kaptak, hogy megfélemlítsék a gyengelelkűeket, hogy a félelem által a  bűn és az erkölcstelenség útjára tereljék őket.

A lelkek végleges, pozitív  és negatív lelkekre való szétválasztása után a Sátán végre, a Föld történelmében először,elviszi  az összes emberét magához a saját világaiba. Az összes lélek, akiket a leselejtezés következtében valaha is átadtak a Sátánnak, elhagyja a Földet. Pontosan emiatt fog  végre először a történelemben távozni  a gonoszság a Földről, és megszűnik létezni. Ez azt jelenti, hogy megszűnnek a háborúk, forradalmak, az egyik ember egy másik ember által való megsemmisítése, megszűnnek az intrikák és a rosszindulatú pletykák, megcsalások, hűtlenségek, a rosszindulat, az utálat és mindazok az alacsony szintű minőségek, amelyeken kifejlődik a Gonosz(ság), az erkölcstelenség, és kezdődik el a negatív irányultságú fejlődés.

Az eddigi fejlődési ciklusoknál most először, az Aranykor emberisége csak pozitív, magas erkölcsi és lelkiségi Szinttel rendelkező egyéneket fog tartalmazni, akik alárendelik magukat a társadalom törvényeinek, akik törekednek a magas Szintű szeretetre, a jóságra, és az egymás megsegítésre. Ez a társadalom magas erkölcsiségű, okos, jóságos és tiszta lelkű és gondolatú egyéneket fog tartalmazni.

Akik képesek lesznek egy olyan boldog élet felépítésére, amelyről mindig is álmodozott az ISTENHEZ tartozó összes ember. A társadalom minden tekintetben teljesen megváltozik. Az emberek tovább folytatják a paranormális képességeik fejlesztését.

Eljön egy olyan időszak, amikor a pozitív és a negatív lelkek nem együtt, hanem külön-külön fognak fejlődni. És végre a Sátán egyénei sem fogják már terrorizálni az ISTEN embereit. Hiszen a Sátán emberei azok, akik állandóan provokálják az ISTEN embereit: baleseteket, és mindenféle szerencsétlenséget rendeznek nekik, kísértésbe viszik őket, tűzeseteket és hajó katasztrófákat és más típusú szerencsétlenségeket idéznek elő, hiszen minden gonoszság  tőlük származik. Nem fogunk beszélni a pontos dátumról, amikor a Sötétek elhagyják a Földet, hiszen minden attól fog függni, hogy hogyan fogják az ötödik emberi faj képviselői megoldani a teszteket. Azt elmondhatjuk, hogy ezek a teszt ellenőrzések még körülbelül 300- 400 évet fognak igénybe venni. De viszont 2500-ban már nem lesz negatív a Földön. Ilyen még sohasem volt a bolygónkon. A Gonosz  és a gonoszság végérvényesen elhagyja a Földet.

 

 Forrás:   Szeklitova Larissza  és  Sztrelnikova Ljudmila