Az ISTEN eljövetelének szükségszerűsége

2014.12.09 21:14

…...Az ISTENNEK a Földre való leereszkedése nem azt a célt szolgálta, hogy mindent elpusztítson: az embereket, a világot, és a planétát. Ő azért jött, hogy átadja az új TUDÁST és megvalósítsa a réginek az újba való átalakítása grandiózus tervét, hogy a múltat -jövővé, és az alacsony Szintet- magasabb Szintté alakítsa. De nem kell elfelejtkezni az ISTEN haragjáról, valamint a bűnösök-, a hitetlenek és a farizeusok Ítéletéről sem.

Bármilyen átalakítás is a régi lerombolása által történik. Erre a célra az ISTEN utasítása alapján érkezett a Földre a negatív Rendszer, amelynek a feladata a minket körülvevő világ lerombolása. A pozitív Rendszerhez tartozó egyének ilyennel nem foglalkoznak, ezért az ISTENNEK a szétszereléshez a negatív Rendszer egyéneit kell megbíznia. És az adott cselekedetekben az emberek az Antikrisztus tevékenységét látják. Minden szétesik, elromlik, meghal körülöttük. De mindez az ISTEN szigorú tervei alapján történik. Minden elvégzett rombolás célja – a régi világ új világgá való átalakítása, a következő fejlődési Szintre való emelése, valamint az egész bolygónak egy még sokkal magasabb fejlődési Szintre való emelése. Ez nem jelenti mindennek a végét, hanem a Föld és az emberiség egy új fejlődési ciklusának a kezdetét.

Csak az ISTENNEK van joga ahhoz, hogy lejöjjön a Földre, mert a Föld az Ő tulajdona. A negatív Egyének az ISTEN megbízása alapján érkeznek, hogy megvalósítsák az ISTEN terveinek megfelelő grandiózus átalakításokat. És ha a Földre eljön az Antikrisztus, akkor ez azt jelenti, hogy Ő az ISTEN által lett leküldve a lelkek magas Szintű minőségei/tulajdonságai-, és a Hitük ellenőrzésére.

Az Antikrisztus valójában - a lelkek hatalmas csábítója és züllesztője. Az ő célja – ebben az esetben nem a rombolás, hanem a lelkek megkísértése, elcsábítása, valamint a lelkek kényszerítése a hibák elkövetésére- elcsábítva ez által őket a negatív Rendszerbe. Az Antikrisztus- nem maga a Sátán, hanem az egyik szolgálója. Az embereknél nagyon pontatlanok az ez irányú fogalmak, ezért most pontosítjuk őket.

Annál is inkább, mint ahogy azt nekünk a Fentiek mondták, az Antikrisztus a Föld átalakulási periódusában nem csak egy példányban lesz képviseltetve. Többen lesznek ezzel a feladattal, különböző időben és különböző országokban fognak létezni: az egyik levonul az élet színpadáról, majd rögtön követi őt egy másik, hogy folytassa ugyanazokat a feladatokat.

A földi világ rombolásait a Sátán által vezetett negatív Rendszer cselekszi, amely Rendszerbe számtalan destrúktúrizációt / rombolást/ pusztítást végző Lény tartozik. De minden az ISTEN utasításainak megfelelően történik, vagyis a következő hatodik emberi faj számára szükséges világ felépítési terve szerint. Csak az ISTEN tudja, hogy mi az amit meg kell semmisíteni, mit kell átalakítani, hol jobb mindent lerombolva újat építeni, és hol lehet folytatni az építkezést.

A Föld az ISTEN világa, és csak Ő tudja hogy hogyan kell átalakítani, és legfőképpen csak Ő tudja azt is, hogy mi célból. A Sátán sohasem pusztítana és rombolna le bármit, az ISTEN utasításai nélkül, a saját akarata eredményeképpen. A Sátán nemcsak teljes egészében alá van rendelve az ISTENNEK, hanem teljes egészében Tőle  függ, ezért kénytelen engedelmeskedni az Ő akaratának és cselekedni csak az ISTEN által meghatározott kereteken belül.

Az ISTEN kétezer évenként jön le a Földre, hogy az emberiségnek megmutassa és átadja a következő fejlődési irányt.

Az ISTEN Földre való lejövetele nem azért történik, hogy „ vigadjon az emberekkel” , ahogy ezt némelyek gondolják hanem azért, hogy a sokkal magasabb Szintről vagyis a következő energia frekvencia tartományból energiát továbbítson a Föld számára, hogy ez által segítse a Földet a magasabb Szintre való felemelkedésében. A magasabb Szint magasabb energia frekvenciákból is áll, hiszen az evolúció abban nyilvánul meg, hogy az objektum a fejlődésében az alacsony energia frekvenciától eljut az egyre magasabb Szintű energia frekvenciákig.

De ahhoz, hogy a planéta átugorjon a következő energetikai Szintre, vagyis egyik korszakból a következő korszakba, ehhez mesterséges módon való masszív, sokkal magasabb Szintű energia löketre van szüksége, amely lehetővé teszi a bolygó számára a magasabb fejlődési fokra való felemelkedést, vagyis egy új orbitális pályára való átmenetet. Minél nagyobb az adott objektum energetikai potenciálja, annál magasabbra Szintre emelkedik.

Ezért az ISTENNEK a mi világunkba való eljövetele célja, nemcsak egy Felsőbb Szintű Egyénnek a fizikai világba való megjelenése, hanem összetett és meghatározott energetikai folyamatok elindítása, amelyben a Föld is részt vesz. Az ISTEN nem akkor jön el, amikor ezt az ember szeretné, hanem egy bizonyos fejlődési periódus befejeztével és amikor szükség van az új folyamatok indítására.

 

Forrás: Л.А. Секлитова, Л.Л. Стрельникова

2012: конец света —оптимистичные предсказания