AZ IRÁNYÍTÓKRÓL

2013.11.29 20:37
 

 

 • A Földünk, mint bolygó, egyéni Irányítóval rendelkezik. Az embereknek is megvannak a saját egyéni Irányítóik. Létezik-e valamilyen kapcsolat az emberek Irányítói és a Föld Irányítója között?

 • Ezek különböző Szinten álló Irányítók, ezért közöttük nem létezhet semmilyen kapcsolat. Mindegyikük végzi a saját munkáját, és kész. A bolygók a Hierarchia egyik láncszeméhez tartoznak, az emberek meg egy másikhoz.

 • A tevékenységeik sehol sem keresztezik egymást?

 • Miért? Némely felmerülő kérdést közösen kell megoldaniuk. De ez már a magas Szintű Irányítókat érinti, a nemzetek és az államok Irányítóit.

 • Az emberek Irányítóinak és a Föld Irányítójának közös az Intézője?

 • A közös Intézők nagyon- nagyon magas Szinten találhatók. Ők ezeket és azokat is irányítják, hiszen közös munkát végeznek.

 • Ezek szerint az emberek Irányítóinak a programja és a Föld Irányítójának a programja egy sokkal magasabb Szinten összeköttetésben van egymással?

 • Természetesen, mert az emberiség programja és a bolygó programja egyéni programként van jelen, a Hierarchikus Rendszerekkel kapcsolatos sokkal terjedelmesebb programban.

 • A különböző formáknak számtalan Irányítója létezik. Ahogy mi megértettük, Ők az adott lényt csak egy meghatározott fejlettségi Szintig Vezetik?

 • Igen. Ez az alacsony fejlődési Szintek önfenntartásához szükséges.  A lények tudata gyengén fejlett, és ezért nem értik azt, hogy mit cselekszenek. A számukra nyújtott szabadság, amely feltárja a fogyatékosságaikat és hibáikat  egyidejűleg fokozza a tevékenységük romboló, pusztító hatását is. Vagyis a számukra nyújtott szabadság, valójában az önpusztításukhoz vezet. Ezért szükségszerű az alacsony fejlettséggel rendelkező létformák feletti ellenőrzés. De amikor a tudatszintjük már elér egy bizonyos érettségi fokot, akkor már szükségtelenné válik  számukra az Irányító. Minden egyes magasan fegyelmezett és magas tudatossági Szinttel rendelkező Lény képes az önmaga ellenőrzésére és képes messze előre látni a mások cselekedeteivel összességben az egyéni cselekedeteinek az eredményét azért, mert mindenki egy célért dolgozik és így ezért fontosak a kapcsolódó érintkezési momentumok.

 • Ez érthető. De Ön azt mondta, hogy léteznek pozitív és negatív Irányítók. Ebből adódóan Ők minőségileg különböznek egymástól és ezért a tevékenységük valamely részében is különbözniük kell egymástól?

 • A Földön pozitív és negatív individuumok is fejlődnek. Az előzőeket pozitív Irányító vezeti, az utóbbiakat pedig a negatív. A negatív Irányítók általában a romboló, a gyilkos embereket vezetik azokat, akik káoszt és zűrzavart keltenek az életben, akik szétzüllesztik a többieket, akik eltérítik a pozitív útról az embereket, és akik nyilvánvaló kárt okoznak a társadalomnak. A negatív Irányítók vezetik: a számtalan, Földi viszonylatban jelentős vállalat vezetőjét, és azon országok vezetőit is, akik háborúkat robbantanak ki, és akik elnyomatás alatt tartják a népüket. Nagyon sok, másoknak gonoszságot és kárt okozó tekintélyes embert is Ők vezetnek.

 • Vagyis ezek szerint az összes jó és rendes embert pozitív Irányítók vezetik?

 • Igen azokat, akik pozitívak a megnyilvánulásaikban, akik humánusak, jólelkűek, akik másokat megvédenek, és akik magas ideálok által vezéreltetnek. Mi (ISTEN) mindig csak pozitív ideálokat adunk az embereknek és sohasem adunk a számukra negatív ideálokat. A negatív ideálokat a pozitív ideálok alapján, maguk az emberek alkotják meg önmaguk számára az önző és kapzsi érdekek hajszolása érdekében.

 • Feladatuk közé tartozik-e a negatív Irányítóknak a tanítványaikat valamilyen jóra oktatni?

 • Nem, nem tartozik.

 • A negatív Irányítók vezetik a háborúkat, baleseteket rendeznek meg, és tudatosan arra provokálják a pozitív embereket, hogy valami rosszat tegyenek?

 • Igen, ez így van. Vagy a pozitív egyén a saját erős jelleméből és a felgyűjtött pozitív tulajdonságai /minőségei következtében semmilyen szenny dologban sem vesz részt. Viszont, ha az embernek a programja alapján mégiscsak részt kell vennie valamilyen háborús tevékenységben, akkor a pozitív Irányító tanítványa másképpen fog viselkedni, mint a negatív Irányítóé.

 • Például, egy pozitív és egy negatív Irányító vezetése alatt álló két generális a háborús összeütközést különféleképpen fogja megoldani. A negatív Irányító győzelmet akar aratni mindenáron, következésképpen akár a saját katonái élete árán is. A pozitív generális viszont arra fog megoldásokat keresni, hogy minimális emberi veszteség vagy akár veszteség nélkül tudjon eredményt elérni.  Küzdeni fog minden egyes katonája életéért. Az adott esetben a cselekedeteik minősége teljesen ellentétes. Míg az egyiket a karrier, addig a másikat a patriotizmus fogja mozgatni. A Földön minden egyes cselekedetnek megvannak a saját árnyalatai, amelyek végül is felosztják az embereket pozitívokra és negatívokra.  Ezért a Föld egy szeparátor, amely a teljes emberiséget két ellentétes részre osztja.A negatív Irányítók a Sátán Rendszerétől dolgoznak?

 • Sokan vannak, akik az Ő (Sátán) Rendszeréhez tartoznak, de az Én (ISTEN) mínuszos Rendszereimtől is vannak Irányítók. Általában ezek a kutatók, a tudósok, a programozók, a felfedezők és a tervezők Irányítói. Ők mind Hozzám tartoznak.

 • Helyettesíthetik-e a munkában egymást megváltoztatva a cselekedeteik minőségét a pozitív és a negatív Irányítók?  Például ma pozitív és holnap pedig negatív?

 • Nem. Ilyen sohasem történhet meg, mert mindegyikük a pozitív vagy a negatív Rendszerhez tartozva a saját akaratából döntött így. Mindenki azt az utat választja magának, amely imponálóbb a számára, hogy pontosan azokkal a módszerekkel tudjon dolgozni, amely közelebb áll a lelkéhez, vagyis a pozitívval, vagy a negatívval, a jóval vagy a rosszal. Máskülönben akkor meg minek is adódik lehetőség a választásra, ha aztán semmilyen különbség nem lenne a munkában.  A cél sohasem szentesíti az eszközt!!!! És ezzel a választáskor teljesen tisztában vannak az Irányítók.

  Forrás: Az Égi Irányítók Titkos Élete című könyv

              www.higher-world.com