AZ ÉPÜLETEK ENERGIA TELÍTETTSÉGE

2014.04.07 15:31

Az építészet számtalan olyan elemet is tartalmaz, amelyet a hétköznapi ember dekorációs díszletként érzékel.De vajon az adott elemek a használatukban is ennyire egyszerű funkciót töltenek be? Megpróbáljuk tisztázni, hogy a kozmikus nézőpontból tekintve, mit is jelentenek valójában a klasszikus építészet különböző részletei.

Az építészet némely eleme nem tartozik a földi növényi ornamentika elemei közé, hanem kozmikus szimbólumokat tartalmaz: mint pl. a spirál, a galaxisok, a fejlődés irányultsága, a tér felépítési sajátosságai, azok részletei és fragmentumai stb. Számtalan olyan dolog, amely a hatalmas Kozmoszban létezik, de az emberi szem számára láthatatlan marad, durva materiális formában a különböző díszítő elemekben kerül megnyilvánulásra.

Egyes elemek a Kozmosz láthatatlan elemeit tükrözik, míg mások rejtett célokat hordoznak magukban, vannak olyanok is, amelyek az emberek esztétikai ízlését finomítják. Az építészetnek ki kellett nevelnie a földi emberekben a kreativitáson és a szépség megismerésén keresztül a magasabb Szintű világokhoz való törekvést, amelynek inspirálnia kellett az embert,és amelynek el kellett szakítania az emberi lelkeket a földi primitivizmustól. Mindezen funkcióknak az arányok és az arányosságok elvén keresztül kellett megvalósulniuk.

De az adott elemek a saját koruknak/ idejüknek megfelelő energetikát is tartalmazták. Ezért a különböző idők épületeinek az energetikája is különböző lesz. Mint például a társadalmi és a vallási építészet energiapotenciáljai, ahol természetesen a különböző templomok, katedrálisok, és bazilikák rendelkeznek nagyobb energetikai potenciállal. De a jövőben az adott energia potenciál áttolódik a különleges kulturális  és oktatási jellegű társadalmi célú épületek felé, mivel a hatodik emberi fajnál megváltozik az építészet stílusa és irányultsága is.

A jövő építészete új  és modern stílusban fog kibontakozni. Bármennyire is szép  és eredeti is volt a régi stílus, de a múlt régi energiáit hordozta magában, ezért a jelen idő pillanatában már nem tesz eleget annak a feladatnak, amelyre korábban tervezték. Ezért is helyénvaló az az észrevétel, hogy  a városok és más típusú települések ( valamint a régi utcanevek) megnevezéseiben nem célszerű visszatérni a régi elnevezéseikhez. Ez a jelen idő dallamában díszharmóniát eredményez, megsérti az általános fejlődési folyamat tendenciáját, vagyis a régin keresztül a degradáció irányába fordítja. A régihez való bármilyen visszatérés - a degradáció megjelenése.

Bármely építészeti stílus, mint ahogy minden más működése is, egy meghatározott idő intervallumnyi időre lett megtervezve. És amikor a régi építészeti stílust leváltja egy új stílus, akkor ebből az következik, hogy az előző stílus működése -létjogosultsága már szerkezetileg és energetikailag is befejeződött. A Fentiek által kitűzött célok és feladatok megvalósultak.

Az új idő új formákat és arányokat követel, amelyek lehetnek egyszerűbbek és rosszabbak is, mint az előzőek, de az adott formák már a jövő energiáit fogják hordozni, amely mindent áthat. Az újdonságokat az ember az idő hordozta energiák által érzékeli és fogadja be. Az ember ezt nagyon jól tudja érzékelni a filmek által is. Például, pontosan érzékeli, hogy a húsz éves filmet már nem fogadja be a jelen időben, mert az "régi" érzetet hordoz. Ennek az az oka, hogy az adott film a múlt régi energiáira épült. Az embernek az új energiákon kell magát építenie, ezért mindaz, ami a régi energia frekvenciákra épült, mindazt a lelke elutasítja. Ez az építészetre is jellemző. Minden egyes új stílus, már egy magasabb frekvenciájú energiát hoz működésbe, mint amelyek az előzőekben voltak használatosak. Nagyon fontos, hogy az újat, ne keverjük össze a degradáció elemeivel, amelyek konzervatív  vagy degradáló elemeket próbálnak bevinni a társadalom jövőjébe.

Nehéz meghatározni, hogy melyik stílus jobb vagy esetleg rosszabb, hiszen mindegyik stílus egy adott nemzet fejlődési szükségletei számára lett létrehozva, és ezért mindegyik stílus megfelel a saját korának.

A legmagasabb szintű energia telítettséggel a felhőkarcolók és a piramis jellegű építmények rendelkeznek. Az építmények energia telítettségi szintje gyakran függ a bennük tartózkodó emberek számától, és ebből adódóan az energia telítettsége is nőni fog az épületben tartózkodó emberek számának a növekedésével. Egyértelmű, hogy azok az épületek, amelyben egyszerre 5-8 ezer ember is dolgozik, mint amilyenek most a kereskedelmi központok és a közigazgatási intézmények, hatalmas energia telítettséggel fognak rendelkezni. Ezért az adott épületek matériája és konstrukciója is, már az emelt energetikai szint követelményeinek megfelelően lettek megtervezve. Ezek a sokemeletes építmények folyamatosan fogadják   és továbbítják az energiákat a Föld és a Kozmosz között.

A sokemeletes építmények munkáját az energiák felosztásában, gyűjtésében és továbbításában a jelen időben, nagyban elősegítik  a modern kommunikációs rendszerek is: rádió, televízió, komputer, telefon ( Vezetékes, mobil. Nem hiába ellenőrzik és irányítják műholdakon keresztül a mobil telefonkapcsolatokat). Legfőképpen a komputerek segítik a munkájukat. Vagyis az "avantgarde" stílusban jelenleg a sokemeletes, modern építmények rendelkeznek a legmagasabb energia telítettséggel.

Viszont a sokemeletes épületek száma a Földön fokozatosan csökkeni fog, hiszen az ötödik emberi fajnál időben már behatárolt a felhasználásuk. Mert az adott épületeket a Föld speciális és szilárd platformjaira kell építeni, vagyis  jobban kell védeni  a hurrikánoktól és a földrengésektől is , mint a hagyományos épületeket, mert rájuk nagyobb hatással van a  földkéreg mozgása, amely a közeljövőben még intenzívebbé válik.

Ha az aranykor emberi fajáról beszélünk, akkor elmondhatjuk, hogy ők már teljesen más építészeti formákat fognak használni, mint az ötödik faj emberei. Miután az új hatodik faj teljes egészében is  létjogosulttá válik , utána a Földön is minden megváltozik : a földrészek, a klíma, az életfeltételek, az emberek egy új matematikát és új nyelvet fognak használni, ezért az építészet is teljesen átalakul.  A jelenlegi szakrális  építészeti stílus is a feledésbe merül. A társadalmi építészet is átalakulásokat és változtatásokat fog szenvedni. Az eljövendő ötszáz év folyamán csökkeni fog a társadalmi szerepe. Megváltozik a létforma is, és ezért a monumentalizmus  és a pompa is teljesen eltűnik.

Minden az emberek magas szintű tudatosságából fog kiindulni, hiszen az aranyfajban eltávolításra kerülnek az alacsony tudatossági szinttel rendelkező egyének, és ebből adódóan az életforma is megváltozik, és az épületek új funkciókkal  és szerkezeti formákkal fognak rendelkezni. Szükség lesz új építészeti egyetemek létrehozására is, amelyek új  kozmikus alapokra fognak épülni. Nagyon fontos tantárgyként fog szerepelni: "az objektumok energetikai tulajdonságainak  és funkcióinak a  konfigurációtól függő változása" című tantárgy.
Az épületek nemcsak formájukban és színükben, lehetnek csodálatosak, hanem a hangzásukban is. Az épületek saját maguk is kibocsáthatnak hangokat, attól függően, hogy hogyan változik bennük az energia.  Ha az adott átalakulások harmonikusan lettek megépítve, akkor a hangzásuk is harmonikus lesz.

Ahhoz, hogy a jövőben létre lehessen hozni ilyen építményeket, ahhoz létre kell hozni egy Felsőfokú Építészeti Egyetemet, amelyben az egyik fontos  és meghatározó  tantárgy a " Kozmikus Törvények" lesznek, amelyek kozmikus törvényekre alapozva feltárják a világok és a bennük található összes létező dolog valós felépítését. Az egyetemi oktatás számára kialakított Kozmikus Törvények lehetővé teszik az ember számára a Föld határain túl való gondolkodás lehetőségét.

Az adott Felsőfokú Építészeti Egyetemen még bevezetésre kerülhet: A világok alkotása  című tantárgy is.  Hiszen már itt az ideje annak, hogy az ember már  egész Világokat is megtanuljon  építeni, nemcsak épületeket és városokat.
Ennek egy nagyon érdekes és szép tantárgynak kell lennie, amely a finomenergetikai világok felépítése tudásán fog alapulni. Az ISTENNEK nemcsak a Földön van szüksége építészekre!!!! Ezt követően kezdhetnek el az emberek szépséges világokat alkotni és építeni.

A "Világok alkotása" című tantárgy lényege, hogy megtanítsa az embert arra, hogy a saját kultúrája és fizikai környezete (amelyben az adott világ is létezik) mintájára modellezve alkosson meg világokat. Például az egyetemi hallgató kap a Világegyetemben egy hipotetikus területet, amelyen csillagászati objektumok meghatározott kapcsolatban vannak egymással. Az adott orbitális pályán  és az adott fejlődési Szinten szükség van egy bolygó létrehozására, ki kell dolgozni a táj alapvető kontúrjait és funkcióit, létre kell hozni egy államot, valamint ki kell találni a társadalom szerkezeti működését  és politikai rendszerét is.
Létre kell hozni az adott állam számára egy kultúrát (építészeti stílust és belsőépítészeti designt), divatot, zenét, művészetet, és mindennapok létezési formáját stb.

Csak úgy, a saját magunk kedvtelésére és kívánságára nincs értelme az alkotásnak. Hiszen minden a közös fejlődési cél alá van rendelve. Ezért mielőtt a diák elkezdi megtervezni az új világot, előtte meg kell a számára határozni, hogy az adott világnak milyen típusú energiákat kell megtermelnie. ( Ugyanúgy , mint amit az ISTEN is csinál, csak nagyon leegyszerűsített változatban) És a diák így a továbbiakban már olyan világot fog tervezni , amelyben a meghatározott csillagászati, földrajzi, szociális és kulturális paraméterek összessége a szükséges energia minőséget fogják termelni. Ehhez szüksége lesz a közvetítői kapcsolat által kapott speciális sablonokra, képletekre  és táblázatokra,  amelyek meghatározzák , hogy az adott különböző típusú formák , színek, hangok, matériák, jelenségek stb. milyen típusú és mennyiségű energiát termelnek. Ugyanígy szükség lesz még más típusú, összetettebb sablonokra is, amelyek meghatározzák az egymással kapcsolatban levő objektumok által termelt energiák mennyiségét is.

Természetesen mindez még nagyon távol van mindattól, amivel a Felsőbb Égi Lények foglalkoznak, de az adott tantárgynak a Földön való tanulmányozása elősegíti a gondolkozás intenzív fejlődésé  és  a különböző szintű fiatal szakemberek kinevelését a Kozmosz számára. Az adott tantárgy "A különböző dimenziók építészete" címet viseli.

A Felsőbb Égi Lények világaiban, a finomenergetikai síkon is létezik építészet. Például a Föld földközeli terének is megvan a saját építészete. A fizikaihoz közeli finomenergetikai síkon is számtalan, különböző építmény létezik. A lelkek halál után kerülnek összegyűjtésre az adott konstrukciós építményben, amit az Égi Bíróság termeként , valamint "Purgatóriumnak" -Tisztító szintnek  is neveznek. A Lelkek Tárolására szolgáló építmény - többszintes, a lények függőleges helyváltoztatását liftek biztosítják, valamint vannak mozgó járdák és utak is, amelyek az alacsony tudatossági Szinttel ( vagyis a "nehéz" lelkeket) rendelkező lényeket szállítják vízszintesen. Amelyek csak a fizikai test elhagyása után válnak a számunkra láthatóvá.

FORRÁS: Larisza Alekszandrovna Szeklitova és Ludmila Leonovna Sztrelnikova

www.higher-world.com