AZ EMBER RÉSZVÉTELE AZ ENERGIACSERÉBEN

2014.11.27 19:24

 

  Az ember: egy összekötő energiahordozó a Föld, és a finomenergetikai síkon található hierarchikus Rendszerek között.  Az ember azokkal az energia típusokkal kapcsolódik a planéta egy konkrét zónájához, amelyekkel az adott területet az élete folyamán el kell látnia. Az embernek át kell adnia a bolygó meghatározott részei számára a Fentről továbbított, és az előzőleg a szervezete különböző funkciója által átalakított energiát.

A planéta adott zónájában található bármelyik élőlény is ugyan úgy, de egy saját típusú energiát továbbít a Föld számára. A következő energia transzformáció történik. A Fentiek (Irányítók, hierarchikus Rendszerek) meghatározott típusú energiát továbbítanak az ember számára, amit emóciókon, cselekedeteken és különböző biofizikai folyamatokon keresztül átalakít, majd az átalakított energia egy részét átadja: a Föld, az atmoszféra, az állatok és a növények számára, valamint az energia egy részét visszaküldi a Kozmoszba a saját Tanítói- és a Naprendszer bolygói számára is. Vagyis az ember ily módon vesz részt a Föld és a természet, a planétánk, a Naprendszer bolygói, és az Irányítóval való közvetlen összetett energiacsere folyamatában.

Az ember fent említett energiacsere sémája nagyon összetett és sokszínű, hiszen nemcsak egy energia minőséget termel, hanem számtalan számú minőséget, pontosabban a saját energia spektrumát. Az ember: a különböző energia típusok termelésének a konglomerátuma.

A Föld minden egyes pontjának sajátos energia típusra van szüksége, amely végső soron előidézte a különböző nemzetek és népek megjelenését is. Az idő folyamán azonban változnak a bolygó számára szükséges feldolgozandó energia típusok is. És ebből adódóan – megváltoznak a népek és a nemzetek, a növény- és az állatvilág is, amely a Föld adott területén honos. Ezért száz évvel ezelőtt az adott helyen élő ember más minőségű energiát továbbított a bolygónak, mint a jelenlegi kor embere. Az ember az új típusú energiát részletekben (és nem folyamatos áramlatként) kapja az Irányítójától.

Az emberek az új energiát a szervezetükben zajló különböző folyamatok által alakítják át.  Az a fogalom: hogy az ember a „Kozmoszból kapja az energiát” – viszonylagos. A valóságban az ember sohasem kaphat az „üres térből” energiát. Az egyén vagy a saját Irányítójától kapja az energiát, vagy annak a hierarchikus Rendszernek az egregorjától, akivel valamilyen munkában együtt dolgoznak, de mindenképpen egy Felsőbb Lényen keresztül. A továbbított energia mennyiség, mindig szigorúan adagolva van a Felsőbb szakemberek által. Most pontosítunk egy általánosan elfogadott régi terminológiát- a „kozmikus” energia kifejezést.

A Kozmikus energia- az ember által kitalált általános szakszó, amellyel a Kozmoszból a Földre érkező különböző típusú energiákat nevezte. Viszont összességében számtalan számú energia típus létezik. Azok az energiák is ide tartoznak, amelyeket a Naprendszer bolygói termelnek, és azok is, amelyeket a Hierarchikus Rendszerek továbbítanak, valamint az Irányítóktól vagy az egregoroktól érkező energiák is. Vagyis az ember számára minden Fentről érkező energia: kozmikus energiát jelent. Ezért az adott terminológia akkor használható, ha nincs szükség az adott energia típus pontos meghatározására. Ha viszont konkrétumokra van szükség, akkor az adott szakszó már nem használható.

Mivel az emberek a kozmikus energiacserében való részvétel céljából lettek megalkotva, ezért olyan speciális felépítéssel rendelkeznek, amely a különböző típusú energiákkal való munkára lett megtervezve. Vagyis a fizikai test nemcsak azon célból lett megalkotva, hogy az egyén egyen, igyon, aludjon, mozogjon és szaporodjon, hanem azért is, hogy energiát termeljen. És ezek már a medicina által eddig tanulmányozott funkcióktól, teljesen eltérő funkciók. Az emberbe behelyezésre került egy összetett és bonyolult rendszer is a különböző energia típusokkal való munka céljából. Ezért az emberben minden: a bőre, a szemei, a kezei, a lábai és az összes szerve is – az energiákkal való munka kiegészítő funkciójaként lett megtervezve.

Forrás: Л.А. Секлитова, Л.Л. Стрельникова. 

Человек золотой расы. Том 1. Создание человека /