Az Égi Vezetőink

2013.10.23 22:39

A Vezetők az embertől eltérő formában, más téridőben és más dimenzióban léteznek. Ezért a két különböző világban és különböző létformában létező lény, az ember és az Égi Vezetője közötti kapcsolat sajátos jelleggel bír.

A jelenkor embere fénylő, gáz állagú felhőként érzékeli Őket és már senki se lát rajtuk szárnyakat. És egy ilyen „Felhőcske” hatalmasabb Értelemmel és magasabb szintű erkölcsi Szinttel rendelkezik, mint az ember.  Hát nem érdekes? És vajon ez nem késztet-e minket arra, hogy újra értelmezzük az ismeretlen finomenergetikai világról és annak lakóiról való elképzeléseinket?

De most hallgassuk meg, hogy milyen titkokat fed fel és mit mond nekünk az Égi Vezetőink életéről az ISTEN.

 

HONNAN JÖNNEK AZ IRÁNYÍTÓK ÉS HÁNY EMBERT VEZETNEK

 

Kérdés:  Ha az Irányítók foglalkoznak az emberekkel, akkor következésképpen ők is léteztek valamikor emberi formában és ezért képesek arra, hogy jól megértsék és érzékeljék az embereket?

ISTEN: Nem, Közülük nem mindenki fejlődött emberi létformában.

K:  Akkor honnan jelentek meg az Ön (ISTEN) Hierarchiájában?

I : Nagy többségük más Világegyetemek világaiból érkezett. Amikor a lélek eléri a megfelelő fejlettségi Szintet, akkor az Én Hierarchiám első Szintjére kerül, ahol kiválasztja, hogy mivel fog foglakozni. A jelentkezőkből lesznek az Irányítók. Hasonlóképpen választanak maguknak foglalkozást a volt emberek lelkei is.

K:  Milyen paraméterek alapján választja ki a Lényeket az Irányítók szerepére?

I :  Kitűnően kell ismerniük az ember felépítését, ismerniük kell az emberről szóló összes tudományt, az összes programozási műveletet, érteniük kell az energiákhoz, az energiák összetételéhez, tudniuk kell ügyesen manipulálni az energiákkal. Lényegében ezek a fontos és szükséges paraméterek.

K:  Azok a Lények, akik az Ön (ISTEN) Hierarchiájának az első Szintjére érkeznek az előzőekben különböző létformákban fejlődtek. Van-e ennek az első Szinten jelentősége?

I :  Nincs. Az állandó finomenergetikai testeik megmaradnak és az első Szinten Ők ( Lények) hasonló védelmi burokra tesznek szert  kettőre vagy háromra a mutatóiktól függően. Vagyis valójában hasonlóvá válnak egymáshoz úgy, mint ahogy az emberek is hasonlítanak egymásra a fizikai testükben.

K:  Milyen okból adódóan kapnak a lelkek védelmi burkokat?

I :  Minden egyes világnak megvan a saját védő burka a lelkek számára, amelyek segítenek a léleknek az adott világhoz való adaptációban. A védelmi burkok mindig az adott világ matériájából vannak kialakítva, megfelelve az összes fizikai paraméternek, ezért képes a lélek az adott világban való normális tájékozódásra. Új burkokat akkor kap a lélek, amikor átmegy egy új Szintre és ilyenkor általában két-három új burkot kap.

K:  Ha a lélek egy Szinten belül lép feljebb, akkor is lecseréli kívánsága szerint a burkokat?

I :  Egy Szinten belül nem cserél burkot. A burkok úgy vannak megszerkesztve, hogy egy adott teljes Szinten belül  az elejétől fogva a végéig kitartsanak. És addig, ameddig nem tölti fel a burkot az adott sík energiáival, addig senkitől sem kap új burkot.

K:  Az ilyen egyik Szintről a másik Szintre való átmenetel, biztosan az ember halálára emlékeztet, amikor az ember lelke elhagyja a fizikai testet és új testet kap?

I :  Ez egy teljesen fájdalommentes folyamat. Halál csak a fizikális világban létezik.

K:  Elképzelhető-e, hogy valamilyen módon megsérülnek az Irányítók külső burkai?

I :  Igen, minden lehetséges. A technikai berendezésekkel való figyelmetlen bánásmód és más típusú energiák okozhatnak valamilyen meghibásodást a burkokon. De a földi Irányítóknál általában semmi olyan dolog nem történik, ami ártana a külső formáiknak, mert nekik békés munkájuk van. Ők az embert kísérik figyelemmel és nem avatkoznak bele semmilyen sorsfordulatba. De viszont léteznek olyan alacsony Szintű finomenergetikai világok is, ahol háborúkat robbantanak ki. Náluk megtörténhet a külső burok energia nyalábok által okozott sérülése. Náluk a háború energiákkal történik. És az is megtörténhet, hogy teljesen meghibásodnak a védőburkok. Vagyis sohasem halnak meg, hanem csak a külső burkok sérülnek, amely eredményeképpen lecserélésre kerülnek az ideiglenes burkok: vagyis kénytelenek a régi burkaikat újra cserélni. De ezáltal az adott esetben a magasabb fejlettségi Szintre való átmenet nem történik meg. A következő Szintre való emelkedés  a léleknek csak a megfelelő fejlettségi Szint elérésekor lehetséges.

K: Tapasztal-e a környezetében az Irányító magára nézve bármiféle kedvezőtlen hatást, mint például ahogy  az ember érzi a forróságot vagy a hideget?

I : Nem, ilyet Ő nem érzékel, mert Ő teljesen más, vagyis kellemes környezetben létezik. Az ember azért kapta az agresszív környezetet, hogy gondolatformák létrehozására és gyorsabb fejlődésre ösztönözze Őt.

K:  Amikor az Irányító először kezd el dolgozni, akkor Őt erre valaki megtanítja?

I :  Nem. Egy bizonyos meghatározott program és annak megfelelő munka kerül Beléjük behelyezésre, ami elegendőnek is bizonyul. Ők rögtön tudják, hogy mit kell tenniük.

K:  Hogyan kerül ellenőrzésre az Irányítók ehhez a munkához szükséges felkészültsége?

I :  Az előző program alapján. Megnézik, hogy hogyan teljesítette az előző életprogramját és milyen eredményeket ért el.

K:  Elszámolnak-e munkájukkal az Irányítók és, ha igen, akkor milyen időszakonként?

I :- A periódust egy emberéletnek megfelelő időszakkal mérik. A vezetett személy (ember) halála után az Irányító természetesen beszámol az emberrel végzett munkájáról a Felsőbb Vezetőknek, tájékoztatja őket a tanítványa összes pozitívumairól és negatívumairól.

K:  És előtte nem számol be róla?

I :  Nem.

K:  Amikor a vezetett ember meghal, utána az Irányító egy hasonló programmal rendelkező embert kap feladatnak?

I :  Nem. Mert mialatt az első embert vezeti az életben, az alatt az idő alatt saját maga is változik, mert az Irányító együtt éli meg az életet az emberrel. Szó szerint megéli vele az életet és nem csak érzelemmentesen vezeti, így ezáltal Ő is fejlődik és felgyűjt  tapasztalatokat. Az Irányító is átél a tanítványával bizonyos történéseket, elgondolkodik felettük, analizálja is azokat és így végeredményképpen saját maga is fejlődik. Tudást gyűjt fel, a tanítványával együtt tanul alkotni, verset költeni, segít a tanítványának a különböző tevékenységekben való előrejutásban.  Az már figyelembe van véve, hogy ez alatt az idő periódus alatt Ő eljutott-e a szükséges határhoz. És addig, ameddig az Irányító tudásban nem lép egy magasabb lépcsőfokra, ameddig nem éri el a megfelelő fejlettségi Szintet, addig csak egy-egy tanítványt fog kapni, viszont ezek az emberek már nehezebb programmal és magasabb Szintű lelkiséggel fognak rendelkezni. Amikor azonban az Irányító átmegy a következő fokra, akkor már képessé válik több ember vezetésére is.

K:  Előfordul e az, hogy az Irányító az első tanítványát  a második és a harmadik életében is vezeti?

I :  Igen, ilyen gyakran előfordul. Általában az ilyen munka könnyebb is a számára, mert már jól megismerte a tanítványát, tisztában lett a tanítvány lelkének a szokásaival és a jellemével, hiszen volt ideje tanulmányozni Őt az előző inkarnációjában. Könnyebben tudja analizálni, hogy a vezetett lélek milyen sikerrel képes fejlődni.

K:  Hány generációt képes az Irányító az élete folyamán elvezetni?

I :  Az Irányítónak nem élete van, hanem fejlődési stádiumai, hiszen az Ő élete örök. De egy fejlődési stádium alatt az Irányító általában öt generációt képes elvezetni, majd utána magasabb Szintre lép. De természetesen bizonyos esetekben lehet kevesebb vagy több is. Minden az Irányító képességeitől függ.

K:  Az Irányító mindig csak egy embert vezet vagy esetleg többet?

I :  Általában egy embert. A vezetettek száma is az Irányító fejlettségi Szintjétől függ. A kezdők általában egy embert vezetnek, a tapasztaltabbak viszont néhányat. Léteznek olyanok is, akik egyszerre kétszáz-háromszáz embert is vezetnek.

K: Miután a tanítvány befejezte a programját majd meghal, utána az Irányító rögtön elkezd egy másik embert vezetni?

I : Nem mindig. Lehetnek változások és átrendezések is az Irányítók szintjén. Például amikor az Irányító által vezetett lélek a teljes kikódolás szintjéig degradálódik, akkor az Irányítót lefokozzák a munkájában, vagyis egy Szinttel lejjebb kerül és így más típusú munkát ajánlanak neki.

K: Az ember halála után találkozik-e az Irányító és az általa vezetett ember? Folytatódik-e a finomenergetikai síkon a közöttük levő kapcsolat?

I : Nem. Az embernek és az Irányítónak teljesen különböző az energetikai Szintje, a lélek energia potenciálja ahhoz, hogy találkozni tudjanak. Természetesen az Irányító leereszkedhet a tanítványához, de erre Neki nincs szüksége.  Az Irányító egyszerűen csak a következő munkáját várja.

K: Az Irányító  a „másik világban” is folytatja-e az ember ellenőrzését?

I : Nem, az ember halála után már mások ellenőrzik és kísérik figyelemmel az embert.

K: Az Irányítók ismerik- e a jövőjüket?

I : Ezt Nekik nem kell tudniuk. Mindegyiküknek lelkiismeretesen és maximális erőbefektetéssel kell elvégezni az adott munkát és a Felettes Lények majd eldöntik, hogy kit hova küldjenek. Általában a fejlődés jövőbeli irányát a szorgalom és minden egyes egyén fejlődési foka határozza meg a jelenben. Ugyan így van ez az embernél is.

K: Az ember élete csak egy pillanat összehasonlítva az Irányító életével, vagyis az Irányító a létezésének hosszú ideje alatt csak egy rövid pillanatig vezeti a tanítványát. Mivel foglalkozik vajon az Irányító a fennmaradt időben, amikor nincs tanítványa?

I :  Az Irányító nem mindig volt Tanító, vagyis eddig más tevékenységgel is foglalkozhatott. Ha Ő a Tanítói hivatás útját választotta, amely egy meghatározott Hierarchiát tartalmazó egész Szint. Vagyis az Irányítók Szintje, ameddig az embereket vezetik a Földön, határozott számú  „Alszinteket”-, vagy lépcsőfokokra való felmenetelt tartalmaz. Fejlődve az adott Szinten, az Irányítók vezethetnek különböző embereket akár több életükön (ember) keresztül is, vagy vezethetnek egy tanítványt is több életen (tanítvány) keresztül. Őket az adott munka elvégzése után előreléptetik  és az Irányítók Szintjéről magasabb Szintre a Vezetők Szintjére, vagy esetleg máshova más munkára vezetik át.

K: Milyen típusú tevékenységgel foglalkozhatnak még az Irányítók akkor, amikor vezetik az embereket? Vagy Ők csak az emberek ellenőrzésével vannak elfoglalva és semmi mással nem foglalkoznak?

I : Ők állandóan növelik a tudásanyaguk mennyiségét. Programozást is tanulnak, de csak a saját létezési síkjuk keretein belül. Náluk is vannak programozók, akik az adott világ Lényei számára állítják össze az egyéni programokat.

K: Az Irányítók munkáját biztosan azok a Lények választják, akiknek tetszik a nevelői munka?

I : Nekik különféle munkát ajánlanak  és Ők azt a munkát választják, amire úgy gondolják, hogy szükségük van. Itt nem csak az érzelmek játszanak szerepet, hanem inkább az, hogy bizonyos területen tudásilag előrejussanak. A tanítvánnyal való munkában sokoldalú tudásra van szükség, ezért ez a munka lehetővé teszi az Irányító jelentős fejlődésbeli előrehaladását. De nem mindenkinek tetszik ez a tevékenység. Előfordul, hogy a Vezetőket bizonyos hibákért lefokozzák az Irányítók Szintjére. És természetes, hogy Ők nagyon elégedetlenek az új munkájukkal, azért, mert már tudják, hogy a Magasabb Szinteken léteznek sokkal érdekesebb és jobb elfoglaltságok.  A magasabb világokban sokkal kellemesebb dolgozni, ezért Ők mindig össze fogják hasonlítani az előző munkájukkal és törekedni fognak arra, hogy a régi munkájukhoz visszatérjenek és az adott munkájukat, az Irányítók munkáját csak kötelességtudatból fogják elvégezni, hogy mihamarabb rehabilitálják magukat.

Forrás: Az Égi Tanítók titkos élete című könyv

            www.higher-world.com