AZ ARANY FAJ - A HATODIK EMBERI FAJ

2015.02.02 19:19
 • Mondhatjuk - e azt, hogy a hatodik emberi faj az ötödik emberi fajból keletkezik?

 • Igen. Az új faj a régi faj alapjaira épülve a test energetikai struktúrájának a transzformációján keresztül jön létre. És még eltelik pár száz év, mielőtt a belső struktúrában megtörténik a teljes rekonstrukció, és Mi/ ISTEN megkapjuk azt, amire szükségünk van. Megváltozik az ember fiziológiája és az életvitele is.

 • Fog- e hasonlítani a hatodik faj a mi ötödik fajunkra?

 • Magukat az emberi fajokat nem szabad egymással összehasonlítani, mert felépítésüket tekintve ők különbözőek, annak ellenére, hogy ez a külső szemlélő számára észrevétlen marad. Náluk minden teljesen más lesz: az energia minősége, az élet programok, az életvitel stb. A különbözőség oka abban rejlik, hogy amikor Nekünk bizonyos meghatározott minőséggel rendelkező lelkeket kell kapnunk, akkor a testeik is speciális módon kerülnek felépítésre és ennek megfelelő életvitellel rendelkező civilizációt vagy fajokat hozunk létre.

  Mindegyik civilizáció különböző meghatározott típusú energiával, valamint minőségekkel/tulajdonságokkal rendelkező lelkeket adott a számunkra. Majd miután szükségtelenné váltak a számunkra, a fizikális Szinten a fizikális testek megsemmisítésre kerültek. Viszont maguk a lelkek, a számunkra szükséges, különböző energia típus felgyűjtésekkel rendelkezve a lélek- matricájukban, tovább haladtak a fejlődés útján. A lelkekben felgyűjtött energia típusok egy sokkal magasabb fokon folytatták a fejlődésüket. Ugyanúgy, mint amikor Nekünk szükségünk lett az önök energetikájára, akkor Mi megalkottuk az ötödik emberi fajt. Mivel most megint új energiákra van szükségünk, ezért Mi megváltoztattuk az ember konstrukcióját, hogy megfeleljen azoknak a funkcióknak, amelyek a hatodik emberi faj képviselőinek a feladata. A változásokra/ változtatásokra folyamatosan szükség van, ezért sem szabad az egyik fajt a másik fajjal összehasonlítani, hiszen mindegyikük individuális és specifikusan különböző.

 • Miért nevezi Ön/ISTEN a hatodik civilizációt fajnak?

 • A civilizáció fogalma – a sokszínű társadalmi struktúrák: nemzetek, népek, és más különböző etnikai csoportok összessége. Az új hatodik fajban csak egy nemzet fogja magát képviseltetni. Megszűnnek a nemzeti csoportokra – és alcsoportokra való feloszlások. A társadalom egésze egy nemzetet és egy egységes népet fog képviselni, ami lehetővé teszi a különböző háborúk megszűnését is. Természetesen mindez nem rögtön fog megvalósulni, hanem lépésről – lépésre.

 • Mennyi ideig fog létezni a hatodik faj?

 • Ha nem térnek el a programtól akkor elképzelhető, hogy egy ezeréves ciklus erejéig. Ellenkező esetben lehet, hogy hosszabb ideig fog létezni. A teljes program is kétezer évre van tervezve.

 • Az elkövetkező civilizációk gyorsított „üzemmódban” fognak fejlődni?

 • Igen. A fejlődésük felgyorsul, hiszen a lelkeknek egyik civilizációból a másik civilizációba való átmenete következtében megnő a fejlettségi Szintjük. A hatodik fajba nagy mennyiségű előző életekbeli tudással fognak leszületni a lelkek, és ezért is válik szükségessé a számukra a gyorsított fejlődés tempó.

 • És a hetedik fajba való átmenetkor még jobban felgyorsul majd a fejlődés tempója?

 • Igen, felgyorsul a fejlődésük. Viszont ez még csak teoretikus feltételezés. A gyakorlat mindig hoz magával változásokat. Ha pontosak akarunk lenni, akkor még Mi sem tudjuk, hogy mi történik a jövőben az önök bolygójával. Lehet, hogy mindez meg sem fog történni. Az emberek folyamatosan letérnek a degradáció útjára, ezért Mi figyelemmel kísérve az emberiséget elgondolkozunk azon, hogy „mi legyen a Földdel”. Minden maguktól az emberektől függ, hogy milyen irányba fog elmenni a fejlődésük.

 • Ha felgyorsul a fejlődés tempója, akkor következésképpen a testetöltések folyamata is megváltozik?

 • Igen, a lelkek gyakrabban fognak részt venni az élet- és a halál körforgásában. A hatodik fajban a testetöltések ideje és mennyiségi mutatója is megváltozik, ezért ebből adódóan a lelkek sokkal fejlettebbek lesznek és gyakrabban fognak leszületni, kevesebb időt fognak tölteni a finomenergetikai síkon, vagyis a halál után majdnem rögtön inkarnálódni fognak egy új testbe. És mivel a hatodik faj képviselői nagyon fejlett lelkek, ezért okvetlenül megnő a leterheltségük is: egy egyén négy ember programját lesz képes elvégezni az önök civilizációjából, azért mert nekik a saját céljukat néhány élet alatt kell majd teljesíteniük és nem úgy, mint régebben több tíz és néhány száz élet alatt. A hatodik faj sokkal céltudatosabban fog előre haladni a fejlődésében, mint sem az ötödik faj, és nem csak azért mert sokkal tökéletesebb lelkek fognak részt venni a folyamatban, hanem azért is, mert Mi beléjük illesztettünk egy gyorsított program teljesítési mechanizmust is, vagyis kaptak Tőlünk extraszenzorikus síkú lehetőségeket, a finomenergetikai világ bizonyos képességeit, hogy gyorsabban elérjék a kitűzött céljaikat.

 • Az ember fejlődésének a célja marad a régi, csak tökéletesebb változatban?

 • Nem. A hatodik faj képviselőinek más lesz a célja. De az adott célt teljes egészében el kell érniük, mert az önök civilizációja nem teljesítette a kitűzött célt.

 • Ők majd teljesítik az ötödik faj számára kitűzött célt, és még milyen célkitűzések állnak előttük?

 • A hatodik fajnak ki kell fejlesztenie hat finomenergetikai testet, hat burkot és mindazt a tudást amely ezzel a hat finomenergetikai testtel kapcsolatos. Valamint az agynak is legalább kilencven százalékos fejlesztést kell kapnia, mert majd a hetedik faj köteles lesz száz százalékban kiképezni az agy működését. De az agy fejlesztésének a kezdete a kétezres évtől indul, hogy az emberek képesek legyenek elérni az agy száz százalékos fejlettségét. Önök tudják, hogy az ötödik fajnak 50 százalékos agyi fejlettséget kellett volna elérnie, de átlagban csak hat százalékra - , valamint elenyésző esetben maximum tíz százalékra fejlesztette fel, vagyis óriási a lemaradásuk.

 • Ha a hatodik faj embere egyszerre három-négy programot fog majd teljesíteni, mindez hogyan nyilvánul meg a viselkedésén? Marad -e egyáltalán szabadideje?

 • Sokkal aktívabb lesz. Szabadidővel okvetlenül rendelkezni fog. Az ember szabadidő nélkül – nem ember, hanem robot. Nálam / ISTEN, vagyis az Én világaimban mindig van szabadidő. Viszont az egyén sokkal hatékonyabban fogja felhasználni a számára kijelölt szabadidőt, és nem az élvezetekre fogja fordítani, hanem önfejlesztésre, vagyis a fizikai – és a szellemi síkon is dolgozni fog aktiválva ez által a finomenergetikai burkait is. Az új és nehezített életprogramok célja, hogy rákényszerítse az embert, az összes a számára létező finomenergetikai test síkján való aktív munkára, De ez természetesen még csak a távoli jövő tervei. Viszont Mi efelé haladunk.

 • A három -négy életprogram egymás után fog kibontakozni az időben vagy egyszerre - párhuzamosan?

 • Párhuzamosan, vagyis az ember egyszerre és egy időben lesz képes több irányban is dolgozni.

FORRÁS: SZEKLITOVA LARISZA és SZTRELNYIKOVA LUDMILA: 
                                                           A MAGASABB VILÁGOK TITKAI