ASZTROLÓGIA ÉS A KARMA

2015.01.15 20:27

 

Az ember teljes egészében kapcsolatban van az asztrológiával: a fizikai teste felépítésében és a szervek működésével, jellemének minőségében/ tulajdonságában és a sorsában is, és ebből adódóan következésképpen a karmával is.

Az asztrológiában minden egyes ember sorsa a születésének az időpontja alapján kerül meghatározásra. Az adott tudományág felállította azokat a törvényszerűségeket, amelyek meghatározott korlátokat helyeznek el az ember sorsában, és ebben a tudományág megfelel a saját rendeltetésének.

Az asztrológia meghatározza az ember különböző tevékenységekhez való hajlamát is, amelyek valamilyen formában a sorsát is predesztinálják. Ami viszont az ember karmáját illeti, azt az asztrológia semmiképpen sem tudja meghatározni.

A karma – az nem maga a sors, hanem azok az ok-okozati következmények, amelyeket az ember saját maga teremtett meg az életében a cselekedeteivel, tetteivel és a gondolataival.

Minden egyes ember rendelkezik saját akarattal és szabad választási lehetőséggel is, amelyek fontos szerepet játszanak az ember sorsának a meghatározásában, ezért ha ember erős akarattal és késztetéssel rendelkezik, akkor képes a sorsára ható negatív bolygó hatásokon felülkerekedni, valamint a történéseket az önmaga számára szükséges pozitív irányba megváltoztatni. És mindezek mellett sem az asztrológusok előjelzése, sem az ember programja sem sérül, hiszen az ember sorsára ható tényezőknél az akaratnak tág teret biztosítanak.

A sors meghatározása – a jövő birtokában van, és az ember által a jelenben kerül megalapozásra. A karma- az általában az előző életben elkövetett és megtörtént cselekedetek, ritkább esetben az adott életben, amelynek a gyümölcseit az ember a jelen életében élvezi, azon körülmények és élethelyzetek által, amelyben kénytelen a jelenben létezni. Ez az elvi különbség a karma- és a sors fogalma között.

FORRÁS: Секлитова Л.А. Стрельникова Л.Л. :   ЧЕЛОВЕК ЗОЛОТОЙ РАСЫ

                                                       РОЖДЕНИЕ.СМЕРТЬ. КАРМА