AMIKOR A MÚLT EMLÉKEI LEZÁRTAK

2014.10.14 19:58

ISTEN által továbbított üzenet az emberek számára, Szeklitova Lariszán keresztül még a Kapcsolati
munkája legelejéről :

" Rajtad keresztül fogok szólni a tudatlan és hitetlen emberekhez. Az ÉN jelenésem - valóság.

Én soha senkit nem avatok be a terveimbe, hanem jövök - és a látó látni fog Engem, a vak meg viszont nem érti meg a jelenésemet. Az ÉN jövetelem célja, hogy megtanítsam az embereket

arra, amire még nem tanították meg őket. Hogy higgyenek, és a tudatukkal megértsék az
ÉN Lényegemet, amely mindig is nyitva volt a számukra. De ők nem hallottak
Engem. Most te ( a küldött Szeklitova Larisza) fogod továbbítani a lelkeik
számára, hogy ÉN- ISTEN meg akarom győzni őket, meg akarom változtatni a
tudatukat és ki akarom javítani a cselekedeteiket. Jelenleg az emberek utolsó
Hozzám -ISTENHEZ vezető útján, jellemük kijavítása történik.

Az emberek saját önnön szívén keresztül fog történni az áldozás - mondom ÉN.

Az ember vak, nem lát Engem, nem látja a saját hibáit, és a nyugalom által megmámorosodva, nem is akarja látni őket. A megvilágosodáshoz szükséges információt ÉN továbbítom a

számára. Az az információ, amelyet te kapsz Tőlem, különböző szintű értelmezéssel fog
rendelkezni: lesz magas szintű matematika, fizika és elektronika és számtalan
más tudományág is. ÉN sok dolgot fogok egyesíteni bennetek. Te eljöttél a
Földre, hogy segíts Nekem kikorrigálni és átkódolni a Földi világot. És senki

(az "új" ismeretek ellenzői) sem fog Engem ebben,  a terveim megvalósításában

megakadályozni. A Földön sok olyan hely létezik, ahonnan irányítható a terület kódolása.

Nekem szükségem van az adott átkódolásra, és neked ezt meg kell valósítanod. De nem
megy minden simán, úgy mint ahogy azt  ÉN terveztem. És sok minden másképpen is alakul,

mint ahogy azt ÉN akartam.
De közelednek a nagy dolgok, és az ÉN terveim megvalósulnak."

....Amikor a múlt emlékezete ki van kapcsolva, és az ember számára nem kerül megmondásra,
hogy mi is az életcélja, akkor az  sem tudható előre, hogy a lélek hogyan fog viselkedni.... Hiszen jelenleg a számára adott szabadságot, a lelkek többsége nem az ISTENNEK tetsző módon használja fel: belevetve magukat az anyagi jólét, a rangok és a tisztségek hajszolásába, a mások által való dicsőítésbe stb. Amikor az emlékezet blokkolva van, és a körülöttünk levő számtalan
alacsony fejlettségű lélek, akik a saját apró és egyéni céljaik elérésében
érdekeltek, amelyek a gerjedelmeik és az állati ösztöneik kielégítésében és más
alacsony szintű kívánságokban teljesülnek ki, akkor az adott helyzetben a
léleknek nagyon nehéz eldöntenie, hogy mi az, ami fontos- és mi az, amihez az életben törekednie kell, mi az  ami alacsony szintű és mi az, ami magas szintű, mitől kell óvakodnia, és mihez kell minden erejével közelednie. Pontosan az ilyen helyzetekben kerülnek leellenőrzésre a lélek minőségei/tulajdonságai ( nem azt mondom, hogy az "emberé" hanem a léleké, mert a lélek mindig
hatalmasabb), Ha a lélek erős és nincsenek fogyatékosságai és hibái, akkor  kötelességszerűen a Magasabb célok felé fog törekedni, kikerülve mindazt, ami alacsony
szintű és nem hódolva be a negatív Rendszer provokációinak sem. Ha viszont a
léleknek vannak fogyatékosságai, akár jelentéktelenek is, azok a megfelelő
helyzetekben mindenképpen megnyilvánulásra kerülnek, és ebből adódóan a lélek,
különböző kifogásokat találva, hol az egyik irányba, hol pedig a másik irányba
fog letérni a Magasabb céloktól. Ezért az ISTEN újfent emlékeztet minden egyes ember
legfontosabb céljára.
Az apróbb célok mindenkinél különbözőek, de az emberiség egészének legfontosabb célja- egy.
Erről beszél nekünk az ISTEN:

" Az ember létezésének legfontosabb célja - a Fentiekkel való egyesülés, valamint az Általunk továbbított tudás által való magas szintű lelkiség elérése. Az Általunk továbbított információ megértése és befogadása jelenti számukra a legmagasabb szintet. El kell érniük az
elérhetetlent, megérteni a megérthetetlent, megtalálni az elrejtettet.
Máskülönben nem tudják megtenni azt az utat, amelyen a Mi törekvésünk vezette
őket a teljes földi életükben.

Emberek térjetek észre még utoljára! Hadd nyíljon fel a szemük azoknak  a
tudatlanoknak is, akik a Föld különböző helyein élve, messze élnek és nem
érinthetik önöket ( a küldöttek: Szeklitova Larisza és Sztrelynikova Ludmila a ford.megj.)
és nem részesülhetnek az Általunk továbbított információból. A távolban élők
a tűz körül gyülekeznek és a Mi tüzünkkel fogják szívüket melengetni. Ez már
hamarosan megtörténik. Az Általunk szított tűzrakás égni és világítani fog,
irányt fog mutatni mindazon emberek számára, akik a fejlődésükben tovább és
egyre tovább szeretnének jutni. De emellett kiesik és elég az összes hitetlen
és nem gondolkodó ember. Ezt a tisztítást elfogadja a Föld és ez által a Földet
irányító "Égi Szövetség"  is megkönnyebbül. Érintkezve
az áldott tűzzel, a lélekben erősek felélénkülnek és megnőnek, magukkal víve a
bajtársaikat is. És lesznek tanítványok, és a tanítványoknak is lesznek
tanítványaik. És ez így lesz, mert ÉN így parancsolom!......"

Forrás: "Жемчужины Высших Истин" 

 авторов
Секлитовой Л.А., Стрельниковой Л.Л.