A SZERZŐK MUNKÁSSÁGA

2015.08.04 14:13

Larisza Szeklitova és Ludmila Sztrelnikova

A SZERZŐK ISMERTETÉSE

 

Az olvasók szíves figyelmébe ajánljuk Larisza Szeklitova és Ludmila Sztrelnikova szerzők szenzációs információt tartalmazó könyveit. ( Magyar nyelven eddig három könyv jelent meg, a negyedik könyv előkészületben van)

 • Az ajánlott könyvek szerzői – azok az emerek, akikről már Nostradamus és a bolgár látnoknő
 •  
 •  Vanga is írt a próféciákban, valamint a "János Evangéliuma ( 15, 16 fejezet) is megjövendöli az
 •  
 •  eljövetelüket. Larisza Szeklitova és Ludmila Sztrelnikova az ISTEN által lettek a Földre küldve,
 •  
 •  hogy fogadják az ISTENTŐL és az Emberiség Égi Tanítóitól az általuk továbbított tudást és azt 
 •  
 • átadják az emberiség számára.

Az ISTEN által továbbított hasonló információ, általában csak kétezer évenként kerül átadásra. Az új tudás és ismeret átadásának a célja: az emberiség tudat Szintjének egy sokkal magasabb Szintre való felemelése.

A szerzők által megírásra került könyvsorozatok: „ Az ismeretlenen túl”, „ Az Új Kor Enciklopédiája” , „ A Tökéletesség Mágiája”, és az „ Ezoterika aforizmában”, amelyek 2015 májusáig összességében - 55 művet tartalmaznak.

 

« Az ismeretlenen túl” című könyvsorozatról

 

« Az ismeretlenen túl” című könyvsorozat, a szerzőknek közvetlenül az ISTENNEL és az Emberiség Égi Tanítóival való, íráson- és telepatikus közvetítő kapcsolaton alapuló kommunikációjának az alapjaira épült.

A könyvek egyedi információval szolgálnak az ember lelkének a felépítéséről és fejlődéséről, az ember értelmének a működéséről, az ember fejlődésének a perspektíváiról, és az élet értelméről. Az érdekfeszítő információ betekintést enged a Világegyetemek titkaiba, szól a bolygó- organizmusokról, a bolygó- mechanizmusokról, és a bolygó- hologramokról, feltárja a Naprendszer és a Hold rejtélyeit, beszámol az ISTEN és a segítői életének ismeretlen aspektusairól, a Világmindenség energetikai- és fizikai síkú világairól, az egymással való kölcsönös kapcsolatukról, szenzációs tudást tartalmaz az időről, a káoszról, a rendről és sok minden másról.

A könyvsorozat tartalmazza a „ Világmindenség Törvényei avagy az ISTENI Hierarchia létezésének

 

alapjai” című Kozmikus Törvényeket, amelyet Vanga - a bolgár látnoknő „ Tüzes Bibliának” nevezett.

 

A KÖNYVEK RÖVID ISMERTETŐJE

   1.  A FELSŐBB TUDAT FELTÁRJA TITKAIT”

A könyv megismerteti az olvasót egy lelkes csoportnak a Felsőbb Kozmikus Tudattal való „csatornázása” eredményeivel. Az olvasó megismerkedik a Magasabb Világgal való közvetítői kapcsolat technikai oldalával, valamint a „channeling” örömeivel és veszélyeivel.

A könyv beszámol azokról az első titkokról, amelyeket az Emberiség Égi Tanítói kezdtek feltárni az emberek számára. A könyv, az ember számára láthatatlan de a mindenhol jelenlevő Lények, számos csodálatos és rendkívüli igazságát tartalmazza.

2. „ A MAGASABB VILÁGOK TITKAI”

A 20- 21 század határán a Felsőbb Tudat először tárja fel az emberiség számára: az ISTEN és a Sátán által irányított Magasabb Világok felépítéséről szóló új információt, beszámol a világokat irányító azon törvényekről, amelyek szerint az adott világok léteznek, a civilizációk szerepéről a bolygónk fejlődésében, a civilizációk keletkezésének és eltűnésének az okairól, a Fentieknek a Földdel való kísérletéről és a Föld további fejlődése sajátosságairól.

Az érdeklődő ember számtalan rendkívüli felfedezést tehet önmaga számára az ISTEN és a Sátán magánéletéről, amely mindeddig titkosítva volt az emberek előtt. A könyv beszámol az ISTEN segítőiről, az ismeretlen pozitív-és negatív világokról, az Orvosi Rendszerről és a Kozmosz Materiális Rendszereiről, az eljövendő „ Arany fajról”, a kövek és az értékes fémek emberre gyakorolt hatásáról, valamint mindezek felhasználási módjairól.

Az adott könyv rákényszeríti az olvasót arra, hogy teljesen más szemmel tekintsen a saját- és az őt körülvevő emberek életére.

A LÉLEK. A LÉLEK FELÉPÍTÉSÉNEK TITKAI”

 

Az adott könyvben a Felsőbb Tudat számos új információt tár fel az emberiség számára: az ISTEN és a Sátán által irányított világokról, az embernek a Kozmosz pozitív- vagy negatív Rendszerei programja által való fejlődéséről. Az ISTEN és az Emberiség Égi Tanítói elmondják, hogy ki és hogyan hozza létre a lelkeket, milyen lélek típusok fejlődnek a Föld bolygón, rendelkeznek- e lélekkel a növények, az állatok, a bolygók és a csillagok.

Az adott könyvnek köszönhetően, az érdeklődő olvasó számos váratlan új felfedezést tehet a saját lelke felépítéséről, megismerkedik az impulzus gyűrűvel és annak munkájával, valamint a saját felépítésében található és az emberiséget férfiakra és nőkre felosztó „nem”- agy meglétéről. A könyv elmondja, hogy miért van szüksége az embernek alvásra és azt is, hogy mi történik vele az álomlátás ideje alatt. Energetikai szinten feltárásra kerül az ember gondolkodói munkájának a mechanizmusa, kiderül a halál és a lélek inkarnációja mibenlétének a titka. Az olvasó megtudhatja, hogy mit is jelent valójában a karma és milyen kozmikus törvényt testesít meg.

A könyv számos új információt tartalmaz a Föld párhuzamos világairól, és az azokat benépesítő lényekről, valamint szó van benne a bolygót övező információs mezőről.

4. „ AZ ÉGI TANÍTÓK TITKOS ÉLETE”

Az adott könyv, a szerzőknek a Felsőbb Teremtővel való többéves közvetítői kapcsolatfelvételük eredményeként, tovább folytatja „Az ismeretlenen túl” című könyvsorozatot. Új fogalmakat tartalmaz a Világegyetem objektív valóságáról: az Égi Tanítókról, a Szellemi Világegyetemekről, a terekről, a materiális csillagokról, az üstökösökről, a világ holografikus felépítéséről, a komputer Égi megalkotóiról stb. Feltárja az embereket irányító Égi Tanítók titkos életét, szól az Égi Tanítók pozitív- és negatív csoportra való feloszlásáról, és arról hogyan irányítják az Égi Tanítók az embereket, hogyan vesznek részt az ember születésében és a halálában.

A könyvben először kerül feltárásra a lélek átszellemítésének a titka, a terek létrehozása és a Világegyetemek felépítésének új fogalmai. Az Égi Tanítók elmagyarázzák, hogy valójában mit is képviselnek a materiális csillagok, mi célból léteznek a galaktikák, feltárják a Hold és az üstökösök létezésének a titkait, először beszélnek a földi világ holografikus felépítéséről, valamint a bolygó- és a csillag hologramokról.

Teljesen új oldalról közelíti meg a vallás fogalmát, megismertet a vallás energetikai folyamatainak irányításával, feltárul a vallási rituálék energetikai lényege és még sok más érdekes dologról is szó van benne.

Ez a könyv azoknak ajánlott, akik a lelkük evolúciós érettségének az elérése céljából, tovább haladnak a lélek evolúciós fejlődésének az útján.

 

5. „ A VÍZÖNTŐ KOR EMBERE”

A Vízöntő kor embere” című könyv, egy teljesen új Kozmikus pozícióból nézve tájékoztat minket a Föld új fejlődési Szintjéről és az új orbitális pályára való átmenetéről, valamint beszél az ember szeretet minőségeiről és arról, hogy valójában miért is adták az ember számára a szeretetet az Emberiség Égi Tanítói. Az olvasó azt is megtudhatja: hogy hogyan fognak fejlődni a családi kapcsolatok a hatodik emberi fajban, milyenek lesznek a férj és a feleség kötelezettségei, hogy hogyan kell belenevelni a gyerekbe a környező világ iránti szeretetet. A könyv feltárja az olvasó számára, hogy valójában mit is jelent az emberi „Én”, mi a fejlődés célja, milyen hatással van az emberre a divat, miért adatott az ember számára a megcsalás, és a féltékenység, és milyen szintekre lehet őket felosztani.

A könyv tájékoztat a nudisták és a homoszexuálisok megjelenésének az okairól, az erkölcs szerepéről az ember sorsának a kialakításában, a bolygónkon végbemenő kataklizmákról, beszél az emberek által beszélt nyelvekről - mint a Földön létező bizonyos energia átalakítókról, valamint bizonyos szociális aspektusokról, hogy valójában miért is omlanak össze- és miért jönnek létre új államok,valamint az olvasó még számtalan más érdekes dolgot is megtudhat az országok és a nemzetek vezetőiről, a hadseregről, a börtönökről és sok minden másról.

A könyv célja - az ember tudatának a kitágítása és a magasabb fejlettségi Szintre való emelése.

6.« A KOZMOSZ KINYILATKOZTATÁSA”

Az adott könyv megismerteti az olvasót az ember egyéni programjának azon elemi fogalmaival, amelynek az alapján felépítésre kerül az egyéni Sorsa, valamint elmondja, hogy mindez milyen hatással van az ember élethosszára és hogy hogyan képes megváltoztatni a jövendő élete történéseit.

Sok minden újat is megtudhat belőle az olvasó a Föld karmájáról, az alkoholisták és a gyilkosok karmájáról, a gondolatok, a káromkodás, a feslett kicsapongó élet, és a züllöttség karmájáról, a karmikus csomók kibogozásáról, valamint arról, hogy mi célból adták az Égi Tanítók az emberek számára a morált és az erkölcsöt.

A könyv megismertet az ember- és más lények pszichikai energiáinak a tulajdonságaival, magyarázatot ad arra, hogyan áramlik az energia a Kozmoszból az ember testébe, valamint hogyan oszlik el az adott energia az ember burkaiban, felfedi a titkot arról, hogy mennyi energiát fektetnek be a Fentiek a gyerek születésébe, valamint milyen energia mennyiség szabadul fel az ember halálakor.

Az olvasó megtudhatja, hogy létezik-e egyáltalán sötétség a Kozmoszban, mit is képvisel valójában a csillagközi gáz, hogyan hat az idő az ember pszichéjére, megismertet az ember belső- és külső idő tényezőjével, a szputnyikok szerepéről a bolygók létezésében, a Kozmoszban található fekete és fehér lyukakról és sok minden másról.

7. „ FORMÁK LÉTREHOZÁSA AVAGY A FELSŐBB TUDAT KÍSÉRLETEI”

A könyv felfedi a titkot az Égi Alkotók által létrehozott és átszellemesített materiális formákról, valamint teljesen új adatokat tár fel a világ- és a Föld bolygó teremtéséről. Az olvasó megtudhatja, hogy hogyan keletkeztek a Prométheuszról, az amazonokról és Neptunuszról szóló legendák, valamint azt is, hogy léteztek-e egyáltalán sellők és kentaurok, Hold- és Mars lakók, és megtörtént e az Istenek háborúja.

Most először kerültek a Felsőbb Tanítók által feltárásra az ember teremtéséről szóló bizonyos tényadatok. És az olvasó jelen lehet a titokzatos „X” Rendszerrel folytatott közvetítői kapcsolat szeánszain, ahol az eltávozott hírességek lelkeivel folytathat érdekfeszítő diskurzust. Valamint megtudhatja némely betegség megjelenésének az okait, és érthetővé válik a számára, hogy valójában miért is hordoz veszélyeket a szervátültetés. Feltárul a számára a tükör rejtélye és még számtalan más érdekes dolog.

         1. « A SORS KEZE»

         2. Az adott könyv elmeséli, hogy mi is valójában a Sors – az ember Sorsa, mit jelent a „Végzet” és a „Fátum”, ki az, aki megírja az emberek Sorsát az Égi Hierarchiában, és mindez technikailag hogyan kerül kivitelezésre. A könyv oldalai megismertetik az olvasót az ember élete programjának a felépítésével és a Sorsának a Felsőbb Erők által való kialakítása sajátosságaival, és rámutatnak arra, hogy mi az, ami hatást gyakorol a Sorsra, egyeseket boldoggá téve, míg másokat pedig a szerencsétlenségek örvényébe taszítva. Feltárul a titok: a lélek finomenergetikai burkaira írandó programokról, a programoknak az idő tényezője által való irányításáról, valamint az élet szituációinak a holografikus felépítéseiről.

Ezen kívül a könyv tájékoztat az épületek építészei sajátosságairól, az épület formáknak az ember által sugárzott energiákkal való kapcsolatairól, érdekfeszítő beszámolót tartalmaz a tisztánlátás titkairól, a vámpírizmusról, a múltban a Földet látogató idegen civilizációkról. Valamint választ ad számos, az olvasókat érdeklő kérdés sorozatra is.

 

9. « A XXI. SZÁZAD REJTÉLYEI”

Az adott könyv által önök megismerkedhetnek a fenomén Igor Talykov énekessel, megtudhatják hogy honnan jelent meg a „csupakabra”, és valójában mit is jelent az élet a különböző nézőpontokból nézve, honnan veszik az ember és a Világmindenség többlet/kiegészítő energiáit és miért is búg a Föld bolygónk. Ebben a könyvben található a Kozmikus Szövetségi Csillag funkciójáról szóló információ, és az ember felsőbb „Én”- ről szóló ismeret. Valamint feltárul az önök számára az „Utolsó Ítélet” titka és az is, hogy miért is nevezik így, és az ember még nagyon sok mindent megtudhat az egyenlőtlen házasságokról és a házasságkötés utáni viselkedésről.

Sok minden új dolgot megtudhatnak a vallásról, megtudhatják, hogy miért lett kiválasztva a „Szombat napja”, miben különböznek a Szentek az egyszerű emberektől, és hogy hol tartózkodik jelenleg Krisztus.

Feltárulnak a nyers étkezés és az absztraktcionizmus káros hatásainak az okai,és még sok minden más érdekes dolog.

 1. « A LÉLEK ALAKULÁSA AVAGY A PARADOX FILOZÓFIA”

Mivel az emberiség, felemelkedvén egy lépcsőfokot a fejlődésében, egy új fejlődési korszakba lépett, ezért az Emberiség Égi Tanítói teljesen új fogalmakat tárnak fel a számára a Világmindenségben zajló folyamatok magyarázatára.

Az adott könyvben először beszélnek arról, hogy hogyan és honnan kapja az ember az ötleteket, valamint hány Szintből állhatnak ezek az ötletek, és hogyan épülnek fel az adott ötletek hologramjai. Először beszélnek a jövő időtényezőjének a kettős fázisáról, az ISTENNEK és a Sátánnak a lelkekért való küzdelmi módszereiről, és az ember számára a Kozmosz pozitív – és negatív Rendszerei által különbözőképpen továbbított információról.

Először lesz szó a negatív gondolkodásmód működésének a titkairól, a pozitív- és negatív egyének gondolkodásának a különbözőségéről, a testi szerelemnek az elkövetkező jövőben való kihalásáról. Választ kapnak a fenomének megjelenésének az okaira, feltárulnak az alkotás titkai, és szó lesz az ember számára létrehozott alkotói folyamatokat tartalmazó különálló programokról, valamint még számos más rendkívüli fejlődési tényezőről.

A könyv célja, hogy az emberiség következő fajának a képviselőit egy új gondolkodásmód kialakítására-, valamint a modern filozófia létrehozása felé irányítsa. Csatlakozzanak önök is az új ismeretek megszerzéséhez.

11. « A VILÁGMINDENSÉG ÚJ MODELLJE”

Az adott könyv oldalain a Világmindenség felépítésének szenzációs új ismereteivel ismerkednek meg az olvasók, valamint olvashatnak a világokat betöltő átszellemített- és az átszellemítetlen formák létezéséről, megismerik a különböző matéria összetevőkben és energiákban létező Felsőbb Tudat titkát, felismerik hogy valójában miért is nem öregszik a Világmindenség és milyen folyamatok által képes megfiatalodni.

Az olvasó azt is megtudja, hogy milyen „vizsgákon” mennek keresztül a lelkek ahhoz, hogy átmehessenek az evolúciós fejlődés következő lépcsőfokára, és melyek azok a lelkek, akik nem menve át a vizsgán, selejtként megsemmisítésre kerülnek. Hiszen nem az összes lélek kerül át az öröklétbe, és az ember először értesül arról, hogy hány inkarnációs élet után kerülnek megsemmisítésre azok a lelkek, akik nem mentek át a megpróbáltatásokon és a vizsgákon.

A könyv elmondja, hogy melyek azok az okok, amelyek következtében az ISTEN átadja a Sátán negatív Rendszere számára a lelkeket, és mely lelkeket hagyja meg Önmaga számára.

Valamint megismertet az evolúció pozitív- és negatív irányultságaival, magyarázatot ad arra, hogy hogyan növekszik a világok terjedelme a fejlődésük következtében, megismertet azok többdimenziós voltával és felfedi az Abszolútum titkait.

 

12. „ FÖLDI ÉS ÖRÖK”

Az adott könyv megismerteti az olvasót: a balkezes, a holdkóros és a dadogó emberek Földön való megjelenésének a kozmikus okával, magyarázatot ad a megszállott félkegyelműek létezésének okaira, valamint beszél a Kozmikus Organizmus fejlődésének a sajátosságairól, a kozmikus nevek titkairól, és az alkohol hatásáról az ember életére. Az olvasó olvas a múltba való visszatérés lehetőségeiről, a földi tanítványnak az Égi Tanítójával való sajátos kapcsolatáról és számos más dologról.

13. „TALÁLKOZÁS A LÁTHATALAN LÉNYEKKEL ”

Az adott könyv szórakoztató formában mesél a szerzőknek a más világok –és idegen civilizációk képviselőivel való rendkívüli találkozásairól, és az emberi fogalmak általuk való elsajátításáról. A könyv beszél az idegen civilizációbeli Lényeknek az embereket való gyógyításairól, és a materializálódni tudásuk képességéről. Az olvasó megtudja, hogy hogyan látogatták meg az idegen Lények a mozit és ismerkedtek meg egy földi gyárral és azt is, hogy milyen szeretet kapcsolat létezik az adott űrlények között, valamint szó lesz benne a holdlakókkal való találkozásról és az embernek egy más dimenzióba való behatolásáról.

14. „ A FELSŐBB IGAZSÁG GYÖNGYSZEMEI”

«A Felsőbb Igazság gyöngyszemei” című könyv oldalai feltárják az olvasó számára a Kozmikus Szeretet értelmét és célját, és választ adnak arra a kérdésre, hogy hallhatatlanná válhat- e az ember. A könyv az ember számára eddig még ismeretlen megközelítésből, tisztázza az ásványok és a növények energetikai evolúciójával kapcsolatos kérdéseket, amiből az olvasó megtudja, hogy rendelkeznek -e az ásványok és a növények lélekkel, olvas a társadalom energetikai Szintű fejlődéséről, valamint a tévéműsorok emberre gyakorolt titkos hatásairól. Szó van benne az ember lelki fejlődése felgyorsításának a szükségszerűségéről, valamint a bolygóknak és az információknak az ember finom testei fejlődésére gyakorolt hatásáról. Az olvasó megismerkedik az alacsony szintű lényeknek a lélek tökéletesedésére gyakorolt negatív hatásáról, a nagyképűség és az elbizakodottság káros hatásáról és sok más érdekes dologról.

15. „BESZÉLGETÉS AZ ISMERETLENRŐL”

Az adott könyv megismerteti az olvasót a tér- és az ember gondolkodásának a figurális / képes fogalmaival, a fizikai szintű időtényező különböző típusú matériákban való működésének a sajátosságaival, valamint a tudat Szintekkel és az intuíció különböző típusaival. A könyv beszámol a bolygó – hologramokról és a bolygó – mechanizmusokról, a számok megújult szimbolikájáról, és a zenének az ember egészségére kifejtett hatásáról, megismertet a Kozmoszból kinyerhető tiszta energia módszereivel, valamint a hatodik emberi faj számára átadásra kerülő Új asztrológia felépítésének az alapvető elveivel.

A Vízöntő korszak beköszöntével megváltozik a Kozmosz és a Föld közötti energia áramlás, amelynek a következtében átalakul az ember finomenergetikai konstrukciója, ami kiváltja más különböző folyamatok transzformációját. Ezért természetesek azok a változtatások, amelyek bevitelre kerülnek az asztrológiába, a matematikába, valamint az ember- és a Föld finomenergetikai felépítésébe.

16 .„ ÉLET IDEGEN TESTBEN”

Az „Élet idegen testben „ című könyv beszámol a közvetítő lelkének, aki nem a saját fejlettségi Szintjének megfelelő testben tartózkodik, azon benyomásairól és mindazokról a kellemetlen érzeteiről, amelyet ebből adódóan kénytelen elviselni. Le lehet élni másnak az életét, és lehet élni másnak a testében is, ami mindig szokatlan érzéséket és szokatlan világlátást eredményez.

A könyv beszél az embereknél megjelenő szokatlan képességek megjelenésének az okairól, a misszionáriusok és küldöttek szerepéről a Földön, és a lelkük Földre való továbbításának a „finomságairól”. Beszámol a különböző világokban létező emberformájú lények jellembeli minőségeinek/tulajdonságainak a különbözőségeiről, rámutat arra, hogy milyen fejlettségi Szinten áll jelenleg az emberiség, milyen fejlődési utat választott, és mi vár rá a jövőben, valamint a könyv szól bizonyos jövendölésekről és tájékoztat az emberiség által választott út variánsok következményeiről.

Megismerteti az olvasót a függőleges és a diagonális típusú gondolkodásmóddal, rámutat arra, hogy miért nem vezet a technikai haladás a lelki emelkedettséghez, megkülönbözteti a materiális embereket a lelki- szellemi emberektől, valamint számtalan más jelenség is szokatlan oldalról kerül megközelítésre.

 1. AZ EGYÉN ÉS AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG”

« Az egyén és az örökkévalóság” című könyv beszél az egyénnek a Világmindenség általános rendszerében való örök fejlődési folyamatáról, feltárja az ember tudatalattijának felépítése és működése titkait, és a Lélek matricájában található sejt/cellák Hierarchikus felépítését. Az olvasó megtudja a lelki emelkedettség legfontosabb titkát, és hogy miért van szüksége minden élő lélek számára, vagyis azoknak akik örökké szeretnének élni az ISTEN világaiban, a lelki emelkedettségi Szint növelésére.

A könyv megismerteti az olvasót a lélek- matricájában található pozitív és negatív minőségek/tulajdonságok működésével, és azok fejlődésének az irányultságával. Megtudja, hogy mit ad a lélek számára az élvezetekről való lemondás és hogy a Fentiek milyen minőségeket/tulajdonságokat értékelnek valójában az emberben, feltárul számára a folytonos ( megszakítás nélküli) gondolkodás lényege, és az adott gondolkodásmód elsajátításának a lehetősége.

Azon különböző fogalmak fejlődésén keresztül, amelyek hatással vannak az egyén általános fejlődésére, megmutatkozik az egyénben zajló külső – és belső folyamatok örökkévalósága.

Az ember számára feltárásra kerül az örökkévalóság lényege, és értésére adják annak megnyilvánulását is, hogy minek az alapjaira épül a hallhatatlansága felé vezető útja.

18. „ MATRICA - A LÉLEK ALAPJA”

Az adott könyv beszél az emberi lélek létrehozásának az okairól és a lélek Alkotójáról - Teremtőjéről, szó van benne a lélek finomenergetikai felépítéséről és konkrétan arról is, hogy milyen elemekből tevődik össze, valamint miben nyilvánul meg a lélek felépítésének a hármassága. A könyv megismerteti az olvasót a matrica belső felépítésével és a lélekben található Irányító résszel. Az olvasó megismerkedik a lélek matrica sejtjeinek/ celláinak belső hierarchikus felépítésével, a finomenergetikai burkok működésével, és megtudja azt is, hogy melyek azok az ideiglenes finomenergetikai burkok a Földön, amelyektől a halála után el kell búcsúznia, valamint melyek azok a burkok, amelyek örökké vele maradnak.

A legfontosabb, hogy az olvasó megérti az önmagában keletkezett örök folyamatok lényegét, valamint a lélek egyik létformából a másik létformába való átmenetének a képességét.

Szó van benne arról is, hogy miért képtelenek az extraszenzek az önmaguk gyógyítására, miért halnak meg korán és zavarodik meg a tudatuk, valamint új nézőpontból fogalmazza meg a betegségek lényegét. Magyarázatot ad arra, hogy némely esetben miért és hova tűnnek el az emberek a Földön, milyen típusú idegen civilizációbeli lények léteznek, és kik azok a napevők. A könyv megismerteti az olvasót az emberek feltámasztásának modern módszereivel és még sok más érdekes információval.

19. „ AZ EMBER ÉS A MATÉRIA ENERGETIKAI STRUKTÚRÁJA”

A könyv egyedi információt tartalmaz az állatok-, a növények- és a kövek lélek matricáinak a szerkezetéről, és azok program által való fejlődéséről, valamint az ember finomenergetikai burkainak a felépítéséről, és a materiális test szerveinek a kódjairól. Először beszél arról, hogy valójában mit is képvisel magában a lélek Irányító része, és hogy hogyan is fejlődik. Az olvasó megismerkedik a Világegyetemben létező lélek- matrica típusaival, és azzal, hogy miben is különböznek egymástól az ISTEN matricái a Sátán matricáitól, milyen matricák léteznek az Antivilágban, valamint a matricák degradálódásával és azok dekódolásával.

A könyv oldalairól az olvasó megtudja, hogy mit is képvisel az Idő Hierarchiája, és hogy hogyan folyik az idő a különböző Világegyetemekben, valamint meglepő információval szolgál a Káosznak a matéria fejlődésére gyakorolt pozitív szerepéről és a Világmindenség poláris felépítéséről.

20. „ PROMÉTHEUSZI TŰZ AVAGY MISZTIKA AZ ÉLETÜNKBEN”

Az adott könyv beszámol a „ Az ismeretlenen túl” című könyvsorozat szerzőinek misztikus életéről, valamint egyidejűleg szó van benne a család eredetének energetikai szempontból szemlélt alakulásáról. A könyv szól a szüleik (anyjuk és az apjuk) életében történt XX. század eleji tragikus eseményekről, valamint azokról a rendkívüli misztikus eseményekről is, amelyek az adott család életében történtek.

21. „ A MI ARMAGEDDONUNK”

A könyv bemutatja a reális életben zajló Fény Erőknek a Sötét Erőkkel való harcát. Ez- az a harc, amiről már a Bibliában is szó volt, amely megerősítette, hogy a világkorszak végén lezajlik a Jóság harca a Gonoszsággal. És maguk a szerzők is, a saját életükből vett példákkal elbeszélik, hogy hogyan is történt mindez az ő életükben és más országok küldötteinek az életében.

A könyv szereplői különös titkokat osztanak meg az életükből és az is kiderül, hogy ők mindnyájan Vanga ( bolgár látnoknő) próféciáinak a végrehajtói, ők a Fény Erő tagjai.

Az adott könyv beszámol a jelenkori világ valós megtörtént eseményeiről, bemutatja, hogy milyen módszerekkel harcolnak a Fény Erők és milyennel a Sötét Erők. Ez a könyv szól a különböző nemzetiségű embereknek az új tudás különböző országokban való elterjesztésének a harcáról, és szól az ISTEN Grandiózus Tervéről, Aki átadta az emberiség számára a fejlődés új Kozmikus Törvényeit.

       1. " ÚT AZ ISMERETLENBE”Az adott könyv feltár némely titkot a Marson létező civilizáció létéről, szól a más civilizációknak az emberi DNS létrehozásában való szerepéről, és megismertet a modernkori sellőkkel. Ártalmasak-e vagy hasznosak a társadalom számára az „árulók”, kiket neveznek az újságírók manapság „bátor” lányoknak, mit kell figyelembe venni a gyerekek nevelésénél, és milyen szerepet játszik a nevelés az egyén kialakulásában.

Az olvasó értesül a lelkek negatív irányba való neveléséről, és hogy tisztításra kerülnek-e az adott lelkek a haláluk után vagy sem, és arról is, hogy mi is az a „Végítélet”, és hogy mindig is létezett-e, valamint szó van benne a szerzőknek a „chippekről” alkotott véleményéről. A szerzők átadnak három új imát, amelyek az erőteljes energiapotenciáljuknak köszönhetően, teljes egészében felülmúlják a régi imákat. Feltárják az embernek a tudatalattijával kapcsolatos munkáját és még sok minden mást.

 

23. „ AZ ABSZOLÚTUM FILOZÓFIÁJA”

A Fentiek által átadott új információ sokkoló igazságokat tartalmaz az ember tudata számára, valamint lehetővé teszi a realitásról szóló valótlan elképzeléseitől való megszabadulását.

Természetesen, még sok idő eltelik addig, mielőtt a Felsőbb Szintű tudás átalakítja az emberek tudatát úgy, hogy mindezen tudásnak képes legyen a helyes értelmezésére, hogy az embert a szellemi-lelki és ne a materiális értékek felé fordítsa, de a jövő alapjai már most lerakásra kerülnek. Ezért kitisztítván a tévtanokat és az elavult dogmákat a tudatból, az ember az adott könyv olvasatával bátran elébe megy az emberiségnek segítséget nyújtó Égi Tanítóknak.

24. „ AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG FILOZÓFIÁJA”

Az adott könyv beszámol a Világmindenségben létező örök- és végtelenül létező folyamatokról, valamint az embert a Világmindenséggel az általános működésen keresztül összekötő kapcsolatáról. Az ember számára feltárul az örökkévalóság lényege, és a könyv az értésére adja, hogy valójában miben is nyilvánul meg a tökéletesedés útját járó egyének számára az örökkévalóság.

25. „ KOZMIKUS FILOZÓFIA SZÓTÁR”

Az adott szótár a szerzők által a „Az ismeretlenen túl” című könyvsorozatban használt szavakat és szókapcsolatokat tartalmazza, valamint az ezoterikus irodalomban a leggyakrabban használt szavakat és fogalmakat, de a szerzők által már az Új Tudás Szintje szerint való értelmezésben.

A szótár rendeltetése, hogy elősegítse az ember új irányba való gondolkodásának a fejlődését, valamint lehetővé tegye az emberi tudat számára, hogy kilépve a földi tér zártságából - belépjen a Kozmosz határtalan terébe.

A szótár lehetővé teszi a fizikai világnak a finomenergetikai világgal való egyesítését, valamint a materiális síkból kilépve a Felsőbb energetikai világokba való bejutását.

* * *

Általános tájékoztatás A TÖKÉLETESEDÉS MÁGIÁJA” című könyvsorozatról

«A tökéletesedés mágiája” című könyvsorozat a szerzőknek a telepatikus közvetítések által kapott információin alapszik. A benne található információ jobban megközelíti az ember szociális életét, és legfőképpen a társadalomban létező fejlődésének a pozitív- és negatív irányultságáról szól, valamint beszámol az ember cselekedetei ok-okozati kapcsolatának a Sorsával való kapcsolatával. A könyvsorozat teljes egészében az ember fejlődése-, és a lelke tökéletesedése számára van szentelve, ezért arról is szó van benne, hogy hogyan hat a viselkedés szabadsága, az élvezetek utáni hajsza és a különböző szenvedések a lélek minőségbeli felépítésére.

Az adott könyvsorozat feltárja a lélek matricát alakító finomenergetikai folyamatok azon titkait, amelyek a madarakat - állattá, a növényeket – madárrá, az állatokat- emberré, a pozitív egyéneket- negatív egyénekké vagy fordítva alakítják át. Ez az a mágia, amely által a lélek eljut a fokozatos fejlődése következtében az egyszerűtől az ISTENIG.

 

A TÖKÉLETESEDÉS MÁGIÁJA” című könyvsorozat rövid tartalmi összefoglalója

1. „ A SORS KARMIKUS TANÍTÁSAI”

Az adott könyv feltárja az ember- és a különböző nemzetek karmájának szociális- és technikai okait, megismertet a különböző karma típusokkal: például a család és nemzetség karmával, valamint beszámol a karmának az ember Sorsának felépítésére-, és az életprogramjára gyakorolt hatásáról.

Az olvasó azt is megtudja, hogy hogyan hatnak bizonyos szakmák a karma felgyűjtésekre, és ami az evolúciós fejlődés nézőpontjából tekintve a legfontosabb, feltárja önmaga számára az emberi karma megjelenésének titkos belső értelmét.

A könyv feltárja az olvasó számára, hogy mi is valójában a család- és a nemzet karma, a társadalom vagy a nemzetek szociális karmája, valamint szól a bűnbánat és a másoknak való megbocsátás karmára gyakorolt hatásáról, és még sok más érdekes dologról.

2. „ A NAGY ÁTMENET AVAGY AZ APOKALIPSZIS VARIÁNSAI”

Az adott könyv beszámol: az emberi lélek- formai változásairól a halál utáni más testbe történő testeöltéseiből adódóan, a lélek materiális műszerek által való megmérésének a lehetőségéről, valamint magyarázatot ad arra, hogy mit lehet meghatározni a lélek súlya alapján.

Ha önök érdeklődnek a jóslások és előrejelzések iránt, akkor az adott könyvből megtudhatják, hogy valójában mi is az oka annak, hogy némelyek közülük nem valósulnak meg. Az olvasó megtudja, hogy min alapszik a telepátia működésének a mechanizmusa és mi szükséges ahhoz, hogy a Földön létrejöjjön a „ mennyországi paradicsom”, betekintést nyer a természetben található kövek- és a Föld energetikai helyeinek a gyógyító erejére, valamint az is tisztázódik a számára, hogy milyen fejlődési úton halad jelenleg az emberiség.

A könyv feltárja az olvasó számára a pénznek az ember lelkére irányuló hatásmechanizmusát, valamint az is kiderül, hogy el kell-e fogadni pénzt a jó cselekedetekért vagy sem. Sok minden új dolgot tudhat meg a boldogságról és a kicsapongó életről, a szó gyógyító erejéről, valamint kiegészítő információhoz jut a Naprendszer valós felépítését illetően. Ezen kívül még számtalan időszerű kérdésre is megkapja a választ.

3. „ SZABADSÁG ÉS A VÉGZET”

Az adott könyv feltárja a „szabadság” fogalmának a kozmikus lényegét, és a Felsőbb Világgal való kapcsolódásának a láthatatlan szálait.

A könyv elmondja, hogy hogyan válik a szabadság a lelkek selejtezésének a módszerévé, és a bennük található fogyatékosságok, hibák és hiányosságok feltárásának az előhívójává. A szabadság egyesek számára- a degradáció felé nyit utat, míg mások számára- pedig a progresszív fejlődés felé. A szabadság behatol az ember számos életszférájába, valamint mindegyik szférában sajátos megnyilvánulási formával és korlátozással rendelkezik.

A könyv oldalai beszélnek a szerelem szabadságáról, a házasság -és a partnerválasztás szabadságáról, és az adott szabadság típusoknak a kozmikus folyamatokkal való kapcsolatáról. Új oldaláról világítja meg a hajléktalanok és az idegen civilizáció lényeinek a szabadságát, feltárja a lélek szabadságának a titkát az ember halála utáni állapotában. Az olvasó megtudja, hogy hány százalék szabadsággal rendelkezik az adott életében, és mit ad a szabadság az egyénnek az ISTENNÉL és a Sátánnál, létezik-e szabadság a hadseregben és a börtönben, és hogy mindez melyik fejlődési rendszerrel kapcsolatos. Valamint az is kiderül, hogy létezik-e szabadság a halál után, és még sok minden más.

4. „ A LÉLEK FENOMÉNJE AVAGY HOGYAN ÉRJÜK EL A TÖKÉLETESSÉGET”

Az adott könyv választ ad az ember számos azon kérdéseire, amelyek kapcsolatban vannak a lelkének a tökéletesedésével, pontosabban megmagyarázza, hogy valójában mi is az élet értelme, mi történik akkor az ember lelkével ha üres életet él, miben nyilvánul meg a fejlődés pozitív- és a negatív irányultsága, és milyen harci módszereket alkalmaznak a lelkek megnyerésért az ISTEN Rendszeri és a vele oppozícióban található Sátán Rendszerei. Elmondja, hogy a féltékenység valójában a lélek harca az erkölcsiségért, valamint szó van benne az Idő-, a Törvények-, és a Fogalmak matricáiról, és azok fejlődéséről.

Az olvasó megtudja belőle, hogy rendelkezik-e az ISTEN felépítéssel, valamint szó van benne a matéria születéséről, és hogy mit válaszoltak a szerzők Pitagorasznak. A könyv feltárja az olvasó számára, hogy miben különböznek egymástól a különböző típusú lelkek matricái, miért zárják le az ember múltjára való emlékezetet, hogyan működik az önfejlesztő program, valamint szó van benne az élet és a munka zsákutca szituációiról, az ember finomenergetikai konstrukcióiban található Törvény-, Fogalmak-, és az Idő matricáinak a működéséről.

5. „ 2012. A VILÁG VÉGE avagy OPTIMISTA ELŐREJELZÉS'

Az adott könyv beszél az előző „Lemúr civilizáció” titkairól, és hogy mit is jelent valójában „ egy másik dimenzió”, valamint arról is, hogy hogyan történik valójában a FELEMELKEDÉS. Beszámol arról, hogy miért létezik a fiataloknál az „átmeneti korszak” és melyek azok a fiatalok, akiknél az adott átmeneti korszak észrevétlenül zajlik, hogyan tanul meg a gyerek beszélni, és milyen hatással van erre a lélek fejlettségi Szintje.

A könyv feltárja a „Nostradamus elveszett könyve” utolsó illusztrációinak titkait, és azt is, hogy mit is hoz a számunkra a Nibiru bolygó, és miért merülnek bele a Földbe az UFO űrhajók.

6. „ AZ EMBER SZENVEDÉSÉNEK AZ OKAI”

A könyv feltárja sz olvasó számára, az ember szenvedésének az okait és a szenvedések elkerülésének a lehetőségeit, beszél a halál okairól és az élet meghosszabbításának a módszereiről, valamint megismerteti az olvasót az ember egészségével kapcsolatos tudással, a betegségek kialakulásának belső okaival és betegségeknek az egészséges életvitelen alapuló kórmegelőzésével.

 

« AZ ÚJ KORSZAK ENCIKLOPÉDIÁJA” című könyvsorozat

A KÖNYVEK RÖVID ISMERTETŐJE

Az adott könyv egyedi információt tartalmaz az ember fizikai testének a Kozmosz Materiális Rendszere által való megalkotásáról, az ember Földön való megjelenésének az okairól és az ember létrehozásának a céljairól. A könyv megismerteti az olvasót azokkal a nehézségekkel, amelyek az ember materiális testének a Felsőbb Alkotók által való létrehozásakor keletkeztek, beszél a földi élet számára növesztett biológiai sejtekről, a szerveknek a materiális burokban való hierarchikus elhelyezkedéséről, az emberek- és más lények szemeinek a létrehozásáról. Azt is megtudja az ember, hogy miképpen- és minek az alapján növekszik a lélek, valamint azt is, hogy miért van szükség az ember finomenergetikai konstrukciónak cseréjére az ember lelkének az egyik fajból a másik fajba való átmenetekor.

A könyv beszámol az embernek a természettel és a Magasabb Világokkal való energetikai kapcsolatáról, a finomenergetikai sík ismeretlen konstruktív elemeiről, az impulzus-gyűrűről, a nem- agy -központról, az ember testében végbemenő energetikai folyamatokról és a lélek ideiglenes – és állandó burkairól, a felépítésükről, és a csakrákkal való kapcsolatukról. Az olvasó megtudja miben különbözik az ötödik faj embere a hatodik faj emberének a képviselőitől, szó van benne a pszichikai energiáról és az ember emocionális mezőjéről, a kívánságok szerepéről az ember fejlődésében és még sok minden másról.

2. „ A LÉLEK TEREMTÉSE ” ( 1,2 RÉSZ)

Az adott könyvet tartalmazó információ a szerzőknek a Felsőbb Tudattal való közvetítői kommunikációja alapján jött létre. Az Emberiség Égi Tanítói feltárják a lélek teremtésének a titkait, beszélnek Ádámról és Éváról- az első emberekről, a planétánk emberekkel való betelepítéséről, a civilizációk megjelenésének- és halálának az okairól, elmondják, hogy milyen elemekből került felépítésre a lélek, hogyan kerülnek felépítésre a lélek-, valamint a tudat- és a tudatalatti minőségei/tulajdonságai, szó van benne a Földön, és a Világegyetemben létező lélek típusokról. A könyv fontos információt tartalmaz az átszellemítés folyamatairól, és a lélek matrica sejtjei/cellái önfelépítői képességéről, valamint beszél arról is, hogy rendelkeznek- e a kövek, növények, állatok és bolygók lélekkel, és azokról a folyamatokról is amelyek alapjain a lélek növekedése történik, valamint számtalan, az ember számára eddig ismeretlen dologról, megmagyarázva számos eddig megmagyarázhatatlan tény létezését.

3. „ A GONDOLKODÁS FEJLŐDÉSE” ( 1,2 rész )

Az adott könyv elmondja, hogy ki volt az, Aki gondolkodó lénnyé Teremtette az embert, beszámol a pozitív- és a negatív egyének gondolkodásbeli különbözőségeiről, és arról is, hogy a Fentiek miért fejlesztették ki az élő formákban a gondolkodás folyamatait, valamint hogy az emberi gondolkodás milyen fejlődésbeli perspektívákkal rendelkezik. A könyv megismerteti önöket az állandó/ megszakítás nélküli, a függőleges és az átlós típusú gondolkodásmóddal, feltárja az emberiségnek a finomenergetikai síkról való irányításának a mechanizmusát, valamint hogy mitől is függ az emlékezet, mit is jelent valójában az értelem és az intellektus, és mi a különbség közöttük, szól a telepátia és az intuíció-, valamint a tudat és a tudatalatti működéséről, hogy ki az aki megszerkeszti az ember számára továbbítandó információt, és mindez hogyan kerül továbbításra az emberek számára a finomenergetikai világból.

4. „ SZÜLETÉS. HALÁL. KARMA” ( 1,2 rész)

A karma- az ok okozati kapcsolatok törvénye, vagy másképpen a bűnök és a hibák ledolgozása, vagyis a múlt élet helytelen cselekedeteinek a jelen életben való ledolgozása. Energetikai nyelven a karma: a lélek által számos összetett és bonyolult energiafolyamatokon való áthaladása következtében meghatározott minőségű energiák felgyűjtése, és azon alacsony típusú energiáktól való megtisztítása, amelyek nem segítik elő a lélek evolúcióját.

Az adott könyv beszámol a lelkek felépítésének és testetöltésének a titkairól, a halál kozmikus és karmikus okairól, a tudatnak a Másik világban való energiafolyamatairól, a Végítéletről és a Tisztító rétegről, a karma működésének a mechanizmusáról, a karma típusairól ( létkarma, szakmai karma, család karma, szociális – és nemzet karma). Az adott könyvet tartalmazó információ, a szerzőknek a Felsőbb Tudattal való közvetítői kommunikációja alapján jött létre.

5. „ A FÖLD – MINT GONDOLKODÓ BOLYGÓ” ( 1,2 rész)

Az adott könyv a Felsőbb Kozmikus Tudat által továbbított tudás nézőpontjából tekintve, ismerteti meg az olvasót a bolygónkról szóló új információval. Új nézőpont szerint kerül megvilágításra a Föld történelme, a Föld megjelenését kiváltó okok, a Nap és a Hold szerepe a Föld életében, és szó van benne a földrészek és az óceánok energetikai alapjainak a felépítéséről, valamint az élő létformákkal való kapcsolatának az okairól. Az olvasó megtudja, hogy mi célból vált szükségessé a bolygó számára a klíma és az atmoszféra, és új információval gazdagszik a párhuzamos világok, valamint a bolygó materiális és finomenergetikai testei felépítéséről.

Az ember megismerkedik a bolygó gondolkodói – alkotói tevékenységével és a planéta fejlődési módjaival, feltárul előtte a kentaurokról, sellőkről és amazonokról keletkezett legendák titka, valamint arról is értesül, hogy mi célból látogatják a bolygónkat az idegen civilizációk küldöttei és milyen tevékenységet folytatnak a földrészek mélységeiben. Az olvasó megismerkedik a civilizációk keletkezéslenek és a civilizációk váltakozásának valódi okaival, valamint azzal az információval, hogy az emberiség mikor fejezi be végleg a létezését és hogy mily módon képes elhagyni a Föld bolygót, titkok tárulnak fel a számára a bolygónak a Fentiek által való Irányításáról, a világ kataklizmák által való átalakulásairól és még sok minden másról.

6. „ AZ IDŐ REJTÉLYEI” (1,2 rész)

Az adott exkluzív ismeret / tudás halmaz a Felsőbb Tudattal való közvetítő kapcsolat eredménye. Az adott könyv feltárja a földi idő titkait, és az emberek- és más létezési formák életére gyakorolt hatását. Az olvasó megismerkedik az idő meglepő sajátosságaival és az embert irányítani tudó képességével. Az Emberiség Égi Tanítói először tárják fel az időnek a lélekkel-, a lélek burkaival és a lélek matricával való kapcsolatáról szóló ismereteket, beszélnek az idő sokdimenziós szerkezetéről, az emberek és a Föld programjainak az idő által való irányításáról, az idő lassításáról és gyorsításáról az egyén életében, az idő saját „ Abszolútumáról”, valamint a „repülő csészealjaknak” az ember idő érzékelésére való hatásáról.

Az olvasó számos érdekes információval ismerkedik meg a Föld különböző civilizációi- és a különböző létformái létezési idejéről és arról, hogy miben különbözik a bolygó idő a Világegyetem időtől. Az Égi Tanítók feltárják az ember életideje hosszúságára ható okok milyenségét, valamint megismertetnek a Földön létező időanomáliák titkaival.

7. „ A VILÁGEGYETEM ÉS VILÁGAI” ( 1,2 rész)

Az adott könyv beszámol a mi- Világegyetemünkről és más létező Világegyetemekről, a Világmindenségben való elhelyezkedésükről, a szerkezetükről és a létrehozásuk okairól, a planetáris rendszerekről és a csillag rendszerekről, a Nap és a Föld születéséről, a bolygó szputnyikjainak ( mesterséges bolygóknak) és a Holdnak a megjelenéséről.

Az olvasó először értesül arról, hogy miért helyezkednek el egy síkban a Naprendszer bolygói és arról is, hogy vajon miért nem engedik fel az embert a Holdra, megismerkedik a bolygók ikerbolygóinak a szükségszerűségével, a bolygó- organizmusokkal, a bolygó- mechanizmusokkal, a bolygó- hologramokkal, a közöttük fennálló különbségekkel és a létezésük céljaival, valamint a közöttük működő energetikai folyamatokkal.

A könyv először beszél a tér- matrica alapú felépítéséről, a mi világegyetemünkben létező különböző matrica típusokról, a terek fejlődésének a mechanizmusáról, és a következő fejlődési Szintekre való átmenetelükről. Számos új információ tárul fel az ember számára számos más Világegyetem: csillagok-, sötét matéria- és energia nélkül létező világairól és világegyetemeiről, valamint szó van benne arról is, hogy a Fentiek hogyan hozták létre magát a fizikai szintű matériát, megismerkedik a Világegyetem élő létformáival, megtudja hogy min alapszanak a bolygó együttállások és a napfogyatkozások és mi a keletkezésük célja.

Mindez, az Emberiség Égi Tanítói által átadott új ismeret és tudás halmaz, a hatodik faj embere számára a következő kétezer évre adatott.

8. „ AZ EMBER FEJLŐDÉSE” ( 1,2 rész)

Az adott könyv beszámol a lélek fejlődésének a Világmindenség evolúciós fejlődésében való jelentőségéről, feltárja az ember által megértett tudás rejtett értelmét, az életének a célját, valamint a kívánságok és a célok szerepét a fejlődésében. Szó van benne az alkotásnak, a szónak és a céloknak az ember fejlődésre gyakorolt jelentőségéről, valamint a televízió és a komputer lélekre kifejtett hatásáról.

Az olvasó megtudja, hogy milyen típusú lelkek testesülnek meg az emberi testekben, miért születnek némelyek okosnak, míg mások meg butának, egyesek tehetségesnek, míg mások meg tehetségtelennek, miért van szüksége az embernek a lelki Szintű emelkedettségre, és ez milyen perspektívát nyit a számára a jövőben.

A könyv által feltárásra kerül a morál, az erkölcs és a degradáció titkos értelme, rámutat a fejlődni képtelen lelkek dekódolási küszöbére, valamint az olvasó azt is megtudja, hogy mi is valójában a pozitív és a negatív fejlődés és milyenek a következményei.

Az olvasó megtudja, hogy mi alkotja a fejlődést, mit kell tennie az embernek ahhoz, hogy átmenjen az öröklétbe, értesül a Földön létező emberiség Hierarchiájáról és arról is, hogy még mennyi időre van szüksége ahhoz, hogy átmenjen az ISTEN Hierarchiájának vagy a Sátán Hierarchiájának az első Szintjére. Az olvasó számára nyilvánvalóvá válik a nevelés jelentősége az ember életében, valamint a tudás/ismeret, a zene, és az ihlet jelentős hatása az ember lelkének a felépítésére, a könyvben szó van még az élet programokról, a lélek degradációjáról és az Emberiség Égi Tanítói által való leselejtezéséről, és hogy hova vezeti a lelket a morál- és az erkölcs téziseinek a be nem tartása, valamint hogyan alakul át a Lélekben Törvénnyé  mindezeknek a betartása.

9. „ A LÉLEK VÁLASZTÁSA avagy az EMBER POZITÍV- ÉS NEGATÍV IRÁNYÚ FEJLŐDÉSE”

A könyv beszámol a pozitív -és a negatív irányú fejlődés keletkezésének az okairól a Földön, valamint mindezeknek a jóság- vagy gonoszság fogalmaiban való megnyilvánulásairól. Az olvasó megtudja, hogy hogyan történik a pozitív- és a negatív energiák felgyűjtése a lélek matricába, mi vezeti az embert az egymással oppozícióban álló irányzatokban való fejlődéshez, és minek az alapján küldik a lelkeket az ISTEN Rendszerébe vagy a Sátán Rendszerébe.

A könyv feltárja a lélekben zajló belső folyamatok lényegét, az egyén pozitív- és negatív minőségeinek/tulajdonságainak a működését és azt, hogy hogyan és milyen módszerekkel harcol a lelkekért az ISTEN és a Sátán, milyen fejlődést ösztönző ösztönzői vannak az egyik Rendszernek és milyen fejlődési mechanizmusokat használ az oppozícióban levő másik Rendszer.

A könyvben található egyedi információ feltárja a pozitív léleknek negatív lélekké való transzformációja titkát, valamint az agresszió minőségeinek/ tulajdonságainak pozitív minőségekbe/ tulajdonságokba való átalakulását. Szó van benne a szeretetnek és a szenvedésnek az egyén fejlődésében játszott szerepéről és arról, hogyan fejlesztették ki a Fentiek az emberben az érzéseket és az érzelmeket, miért adatott meg az ember számára a szabad akarat és mindez mihez vezeti az embereket, feltárul a kísértés és próbatétel igazi jelentősége az ember fejlődésére, megismertet a lélek matrica sejt/ celláiban található minőségeknek/tulajdonságoknak a hierarchikus felépítésével, valamint beszámol az egyes emberek pozitív típusú gondolkodásának a fejlődéséről, míg másoknál meg a negatív típusú gondolkodás fejlődéséről, valamint mindezen irányzatokkal kapcsolatos viselkedési sajátosságokról.

10. „ SORS , VÉGZET, FÁTUM avagy A PROGRAM SZEREPE AZ EMBER FEJLŐDÉSÉRE”

Az adott exkluzív ismeret / tudás halmaz a Felsőbb Tudattal való közvetítő kapcsolat eredménye. Az adott könyv feltárja az ember sorsának a titkait. Szó van benne az ember életprogramjairól, a programok felépítéséről és a működésük mechanizmusairól, a könyv beszámol arról is, hogy a program alapján hogyan kerülnek felgyűjtésre és felépítésre a lélek matricában a különböző minőségek/tulajdonságok, melyek azok a programokban található különbségek, amelyek biztosítják az ember pozitív- vagy negatív irányba való fejlődését, és hogyan fejlődik a program alapján az ember gondolkodási képessége.

Az olvasó megtudja azt is, hogy milyen elemekből tevődik össze a program, és ki állítja össze a programokat, és hogyan kapcsolódik az idő az élet szituációihoz.

A könyv megismertet a különböző életprogram típusokkal, az álmokra és a halálra szerkesztett programokkal, a nők és a férfiak egymástól eltérő programjaival, valamint az ötödik faj embere – és a hatodik faj embere számára szerkesztett programok különbségeivel, Az olvasó megismerkedik a növények programjaival és azzal, hogy a program szerint hogyan épülnek fel a világok és a létezési feltételek, valamint számtalan más érdekes és meglepő információt is felfedez önmaga számára.

11. „ EMBERISÉG”

Az adott könyv elmondja, hogy hogyan és honnan jelent meg a Földön az emberiség, mi célból lett megalkotva, és jelenleg melyik fejlettségi Szinten áll. A könyv beszámol az államok keletkezésének és eltűnésének okairól, és a társadalom fejlődési ciklusairól, a politikában és a kereskedelemben működő energiafolyamatokról, a rombolókról és az építőkről, hogy mit jelentenek a nemzetek és mi célból kerültek létrehozásra, valamint fennmaradnak e jövőben.

A könyv oldalairól megtudhatjuk, hogy milyen minőségeket és tulajdonságokat kell felgyűjteniük a jövőben a vezetőknek és azt is, hogy szükségszerű- e minden egyes ember számára az adott minőségek/tulajdonságok felgyűjtése. Az újat megismerni igyekvőknek feltárul a titok az emberiségnek a Fentiek által, a finomenergetikai síkról, való irányításáról.

De a legfontosabb, hogy az olvasó számára nyilvánvalóvá válik, hogy milyen tulajdonságok és minőségek szükségesek az új Arany fajba való átmenetelhez, hogyan folytatódik a hatodik fajban az ember fejlődése, milyen csodálatos képességek fognak megnyílni az embereknél és mennyi ideig kell még fejlődnie az embernek a Földön. Az adott exkluzív ismeret / tudás halmaz a Felsőbb Tudattal való közvetítő kapcsolat eredménye.

12. „ SZERETET, CSALÁD, GYEREKEK”

Az adott könyvben található információ a Felsőbb Tudattal való sokéves közvetítői kapcsolat eredménye, A könyv beszámol az emberben keletkező szeretet- szerelem érzelem megszületésének a történetéről, a különböző szeretet típusokról és arról, hogy mivé kell átalakulnia az emberi szeretetnek, és milyen jövő vár a testi szerelemre. Az embernek lehetősége nyílik az érzései- érzelmei tisztázására és arra, hogy az adott érzést hogyan is képes továbbfejleszteni a lelkében.

Az Emberiség Égi Tanítói feltárják a családok energetikai felépítésének a titkait és szólnak az ebbe fektetett céljaikról, valamint magyarázatot adnak a házasság jelentőségére és arra is, hogy milyen veszélyeket hordoz az emberiség számára a „vadházasság”. Az olvasó megtudja, hogy a Fentiek által milyen elvek alapján kerültek kiválasztásra a házaspárok, hogy miért lesz továbbra is szükség a családokra a hatodik fajban, mit is jelent valójában a féltékenység és miért is kapta meg ezt az ember, és az is kiderül a számára, hogy kik azok a nudisták és a homoszexuálisok, és hogy viselnek- e ruházatot a Fentiek.

A könyv beszámol a gyereknek a családban való megjelenése kozmikus okairól, a „csodagyerekekről”, az indigó- gyerekekről, a holdkóros gyerekekről, szó van benne arról is, hogy mi az a nevelés, az erkölcs és a morál, hogy egyes lelkek miért pozitívan építik a törvényeket míg mások meg negatívan, és hogy hogyan történik a lelkek felosztása az ISTEN Rendszereibe és a Sátán Rendszereibe.

13. „ A CSODÁLATOS EMBER”

A könyv érdekes információt tartalmaz a babonákról és a különböző jelekről, és magyarázatot ad arra is, hogy mindez valójában min alapszik, feltárja az olvasó számára a gyerekkorától ismert mesék kozmikus jelentőségét, beszámol az ember nevének keletkezése történetéről, valamint a keresztény- és a kozmikus nevek titkairól.

Az olvasó megismerkedik az új nézőpontból szemlélt építészettel, a tárgyaknak az emberre gyakorolt láthatatlan hatásaival, a Marson található szfinxszel, és a Földön megjelenő piramisok okaival. Az olvasó új nézőpontból tekinthet a tisztánlátókra, az extraszenzekre és a közvetítőkre, valamint a munkájuk sajátosságaira, megismerkedik a próféciák némelyikével, valamint fény derül a narkotikumok és az alkohol megjelenésének a titkaira, és arra is, hogy miért is került átadásra az emberek számára és végeredményben milyen cél rejlik bennük.

14. „ ÚJ ISMERETEK A VALLÁSRÓL”

Az adott könyv feltárja a vallás titkos értelmét, és a Földön való megjelenésének az okait, a hatodik fajban való létjogosultságát, és a kozmikus folyamatokkal való kapcsolatát. Az olvasó megtudja, hogy hogyan képes az imák és szertartások segítségével az energiaáramlás önmagában való irányítására, hogy miért helyeznek keresztet a sírra és a templom kupolájára, mit adnak az imák a lélek számára és mi szükség van a keresztelésekre és a gyászszertartásokra.

A könyv új ismeretek halmazát tárja fel az olvasó számára az ISTENRŐL, Krisztusról, a Második Eljövetelről és az Antikrisztusról, valamint megismertet a bolgár látnok - Vanga által megjósolt új „Tüzes Bibliával”, valamint azzal, hogy mit is jelent valójában az egyhitűség és mikor jön el az ideje.

« EZOTÉRIA AFORIZMÁKBAN” című könyvsorozat

Az adott könyvsorozathoz tartoznak: „ A sokoldalú gyémánt”, „ Csillag blues”, „ A bölcsesség tükre”, „ A lótusz szirmai”, „ Óda az örökkévalósághoz”, „ Szonáta az igazsághoz”, „ Ezotéria aforizmákban”, „ Örök igazságok”.

Az adott könyvek aforizmái a szerzők információjának az alapján kerültek megalkotásra. Az aforizmák új nézőpontból tekintenek a régi igazságokra és rákoncentrálják a figyelmet azokra a lelki és szellemi értékekre, amelyek az ember által a jelen időben kerültek ledöntésre a megbecsülés piedesztáljáról.

Az aforizmák ráirányítva az ember figyelmét az örökkévalóra, helyreállítják és újraépítik azokat a lelki és szellemi értékeket, amelyek útjelző csillagként fognak szolgálni az ember számára a káosz világában és a ismeret halmaz óceánjában.

Valamint az adott könyvek megismertetik az olvasót az új formába fektetett legfontosabb ezoterikus alapokkal. Hiszen az Emberiség Felsőbb Égi Tanítói új átírásba bújtatott bölcs gondolatokat továbbítottak az emberiség számára, hogy ez által is kiszélesítsék a megismerésének a határait.