A NEMZETEKRŐL

2013.04.01 20:08

 

KÉRDÉS:  Az Önök könyveiben kevés figyelmet fordítanak Oroszországra. Ez mivel kapcsolatos?

VÁLASZ: Mi az egész emberiség számára írunk. Nekünk még a gondolatainkban sem merült fel, hogy valakit, mint nemzetet kiemeljünk vagy elkülönítsünk a többiektől.  Nyilvánvalóan ebben található a kozmikus tudatosság, vagyis nincsenek ISTEN által kiválasztott vagy kitaszított nemzetek. A Fentiek számára nem létezik az emberiség nemzetekre való felosztása. Számukra csak egy teljes és egész emberiség létezik, vagyis tömegét tekintve egységes.

Az összes többi felosztás, ha létezett is bizonyos idő intervallumon keresztül, jelenleg már elvesztette a jelentőségét. Már teljesítette a történelmi és az energetikai funkcióit.

Ha az emberiség fel is volt osztva nemzetekre és népekre, akkor  ebben a Kozmosz egyéni céljai nyilvánultak meg. Minden egyes nemzet a Hierarchikus Rendszerek számára meghatározott frekvenciájú energiát volt hivatott megtermelni.

Mi az, hogy nemzet? Ez az ember meghatározott energetikai felépítése. Habár külsőleg ez nem észrevehető, de az emberi konstrukció finomenergetikai felépítése a Kozmosz speciális Materiális Rendszerei által állandó jelleggel modernizálódik. Az ember a fizikai látásával nem látja ezeket a konstrukciókat.

Viszont az asztrális vagy éteri látással rendelkező tisztánlátók látják, hogy az egyik ember teljesen más finomenergetikai konstrukcióval rendelkezik, mint a másik ember. Ez legfőképpen a nemzeteket érinti, hiszen minden egyes nemzet finomenergetikai felépítése a saját energia frekvenciája feldolgozására orientálódik arra, amelyre a Hierarchikus Rendszereknek szükségük van.

De az idő múlásával minden változik. A hatodik emberi fajnál, a jelenlegi faj után következőben, megszűnik a mindennemű nemzetekre való felosztás. Az emberiség egységessé válik, mint ahogy ennek lennie kell. Ezért az új faj számára a múltban létező bármelyik ország, amely csoportokra és csoportosulásokra osztotta fel az emberiséget, már messzi ősmúltnak fog tűnni.

Egy egységes állam lesz. Mivel az új emberi faj képviselői már új, a jelenlegi modern ember tudatosságához mérten, már sokkal tágabb tudatossággal fognak rendelkezni, ezért ők már mindent helyesen/ a Kozmikus törvények szerint/ fognak értelmezni. Ők már megértik, hogy a Föld bármely országa, csak a Kozmosz ideiglenes szükségletének a megnyilvánulása. És minden egyes ország azt adja a Kozmosznak, amiért valójában  létre lett hozva.

Nem létezik fontosabb,hasznosabb vagy ártalmasabb,károsabb ország, mindegyikük csak azt a funkciót teljesíti, amelyet a Fentiek / Égi Hierarchia/ rábíztak. Az országok nagysága mesterséges módon, az Égi Hierarchikus Rendszerek által az ISTEN bizonyos szükségletei szerint vannak létrehozva.

Beszélhetünk- e arról, hogy az emberek számára melyik gépezet bírt nagyobb jelentőséggel: a traktor, az emelődaru, a teherautó, az aratógép, a hajó, a repülő vagy a rakéta? Minden egyes gépnek a maga idejében megvolt az emberiség számára a jelentősége, és ezért nehéz azt mondani, hogy a repülő fontosabb a teherautónál, és az aratógép jobb, mint a tengeralattjáró. Fontosabb meghatározni, hogy milyen funkciót töltöttek be és mit adtak az emberiség számára.

Hasonlóképpen a nemzetekre is. Tegnap még fontos volt a Római impérium, ma meg Anglia fontos, holnap meg az USA, majd később Oroszország. Minden egyes ország teljesíti a saját történelmi és kozmikus misszióját, és minden egyes ország egyedülálló és utánozhatatlan.

Létezik még egy oka annak, hogy mi miért nem osztjuk fel az embereket nemzetekre és országokra.

Amikor a Földről a lelkek átmennek a Magasabb szférákba, akkor ők mindnyájan egyenlővé válnak.  A Magasabb szférában nem léteznek nemzetek. A különböző nemzetek emberei, mondhatjuk úgy is, hogy kozmikus nemzetté válnak. És mindnyájuknak egy neve van – Lény. Vagyis ez az a Lény, aki az örök fejlődésbe tovább van engedve. Az ISTEN Hierarchiájában és a Sátán Hierarchiájában is csak Lények léteznek.

Egyetlen különbség van közöttük – a különböző fejlettségi fok, amely meghatározza a fejlődési Szintjüket. Vagyis a lelkeknek jogukban áll, az ISTENNÉL és a Sátánnál is, fejlődési fokban különbözni egymástól.

De mivel a Földdel kilenc Hierarchikus Rendszer foglalkozik, ezért ők a földi lelkeket egymás között csak ismereteik minősége szerint osztályozzák. Az egyik lélek valamiről többet tud, míg a másik meg más valamiről tud többet stb.  A kilenc közül minden egyes Rendszer  valamilyen tevékenységre szakosodik, ezért aztán az egyik lélek jobban megfelel az egyik Rendszernek, hogy megtervezzen valamit, míg a másik pedig a másik Rendszer számára tud élő formákat teremteni stb.

Ezért az embernek hozzá kell szoknia ahhoz a gondolathoz, hogy a teljes emberiség - egy egységes egész. Nincsenek rossz vagy jó nemzetek. Az összes nemzet lelkei egyszer csak elérik az egy és ugyanazon fejlettségi fokot ( a földi hierarchia századik Szintjét), amely után mindnyájan átmennek az ISTENI Hierarchia  vagy a Sátáni Hierarchia  első Szintjére.

Forrás: www.higher-world.com