A KOZMIKUS TÖRVÉNYEK és az ÚJ TUDÁS -ISMERET MEGÉRTÉSÉNEK NEHÉZSÉGEI

2017.07.27 17:17

 A Kozmikus Törvények megértésének nehézsége abban nyilvánul meg, hogy a Fentiek fény típusú gondolkodással rendelkeznek és nem képi gondolkodásmóddal, mint az emberek. Mivel a képi gondolkodásmód hiánya következtében ők teljesen más kategóriákkal operálnak, így az Ő szövegeikben a képi megjelenítés homályos, ezért az emberi gondolkodás számára nehéz bárminemű konkrétumba való belekapaszkodás ahhoz, hogy megértse az ember számára annyira nem tradicionális formában átadott információt.

 Mivel mi különböző világokban és különböző idő- kontiniumokban létezünk ezért hiányzik közöttünk az- az egymással közös, amitől el kell rugaszkodnunk fogalmainkban. A Küldöttek – tolmácsok, akik a Fentiek nyelvéről a Lentiek nyelvére fordítják az információt, ezért is lettek az új korszak hajnalán speciálisan leküldve a Földre, hogy belemélyedve az ember pszichológiájába, megértsék szükségleteiket és felismerésük tudatossági Szintjét, hogy átadják az új terminológiát tartalmazó törvények megfejtését, vagyis hogy ez által jobban érthetővé tegyék az emberek megértése számára.

 Beszélve a Fentiek információja megértésének nehézségeiről meg kell jegyeznünk, hogy az ember gondolkodásmódja – megszakított, szakadozó és gyenge energetikai potenciált tartalmazó. Az egyszerű embereknél a gondolkodás gyenge energiák termelését eredményezi, amelyek füsthöz hasonlóan gyorsan szétoszlanak a környező térben. Meg kell tanulni nagyon jól és pontosan gondolkodni ahhoz, hogy gondolataikat erőteljes energia csomókba koncentrálják. De erre csak egyes intelektuellek képesek, viszont nekik is sokat kell még dolgozniuk a gondolkodásukon, hogy megközelítsék a Fentiek Szintjét.

 Ily módon a törvények kifejezésmódja nehézségét kiváltó okok:

 1. A magas erőhatalmú potenciállal rendelkező ISTENI gondolatok behelyezése az emberi nyelv durva, primitív formájába.

 2. A Fentiek megszakítás nélküli- folytonos gondolkodásmódja.

 3. A különböző világok között hiányzó egyforma fogalmak.

A megértés nehézségeinek magyarázata:

 1.A Törvényekben gyengén van jelen a képszerűség, mivel bennük azon Magasabb világokról van szó, amelyekről az ember semmilyen fogalommal sem rendelkezik.

 2. Mivel a szövegek nagyon magas Szintű koncentrált energiával rendelkeznek ezért nem mindegyik emberi agy képes arra, hogy a gyengén fejlett gondolkodói szervével dekódolja a szövegek nagy erőhatalommal rendelkező energia blokkjait.

 3. A Törvények az elkövetkező hatodik faj emberisége számára rendeltettek, akik intellektuális képességeikben többszörösen felül fogják majd múlni a jelen kor emberét.

 A jelenlegi, vagyis ötödik faj embere nem érte el azt a fejlettségi Szintet, amely a programja alapján tervezett volt számára és a gondolkodói szervét is csak 6 százalékra fejlesztette fel ( 6% -a közepes szintű ember ), míg a terv szerint a második évezred végére az emberiségnek 50 % kellett volna felfejlesztenie a gondolkodói képességét. Az adott jelentős lemaradás a legfőbb oka az ismertetett információ megértésbeli nehézségeinek. Ezért mindazt, amit az 50 százalékra felfejlesztett gondolkodói szervvel rendelkező embernek kellett volna megértenie, azt nem képes megérteni a 6 százalékosan fejlett agy. Alapvető nehézséget okoz a jelenlegi emberi értelmezés számára: a különböző törvénynek- Lényként, mint bizonyos élő- és önállóan fejlődő organizmusként való elképzelése. De ha az egységes Organizmusban minden élő, akkor az összes olyan folyamatnak és szabálynak is élőnek kell lennie, amelyek irányítják és vezetik az adott Organizmust. Részben ebben is található a hatodik faj emberiségének világlátása. Mivel a Törvények a jövő embere számára rendeltettek, ezért az ISTEN abban reménykedik, hogy majd az emberiség evolúcionálódása mértékében kerülnek megértésre és lesznek érdemük szerint értékelve.

FORRÁS: SZEKLITOVA LARISZA, SZTRELNIKOVA LUDMILA