A HOLD MEGJELENÉSÉNEK OKA

2013.12.09 18:18
 

 

A Hold megjelenése az égbolton, bármennyire is furcsának tűnik, de az emberiség megjelenésével van kapcsolatban.

A Bibliában már szó van az ősi világító testekről : a nappali égen megjelenő Napról és az éjszaka egén látható Holdról is. De meg kell jegyeznünk, hogy a Hold szükségessége nem vezethető vissza a Föld keletkezésének az időszakára. A Föld már több milliárd éve létezett, idővel kialakult a flórája és a faunája, majd megjelent az első emberi civilizáció is. Viszont az első két emberi civilizáció nem tett  semmilyen említést a Holdról. Az emberiség jelenléte, és az általuk a kozmoszba továbbított erőteljes energia kibocsátás, megkövetelte az emberek által termelt energia bizonyos egyensúlybeli kiegyenlítését.  A civilizáció által termelt energiát célirányosan kellett továbbítani, vagyis el kellett érni, hogy az adott energia bekerüljön az adott tér matricájának konkrét tárolójába, valamint bizonyos részeinek a Felsőbb Világokba való továbbításáról is gondoskodni kellett. Valamint szükségszerűvé vált a továbbítandó energiák mennyiségbeli mutatójának a beállítása is. Az energia csere (fogadás –továbbítás) nagyfokú pontosságot igényelt. Szükségszerűvé vált egy kiegészítő mechanizmus, vagyis egy mesterséges bolygó bevezetése, pontosabban egy bolygó-mechanizmus létrehozása.

A Holdra a megfelelő energetikai egyensúly létrehozásához volt szükség.

A Földtől eltérően, amely az élő bolygó –organizmusokhoz tartozik, a Holdat a mesterséges – átszellemítetlen (élettelen) testekhez,  a bolygó-mechanizmus típusokhoz sorolják. A Hold  a Földünktől külön,  egy speciális planetáris Rendszer által lett létrehozva, majd az elkészült bolygó a Naprendszer szükséges területére került elszállításra és rögzítésre, hogy csak az egyik oldala látszódjon a Föld felé. A Hold belsejében és a Föld felé látszódó oldalán találhatóak azok a műszaki berendezések, amelyek az emberiség által termelt energiákkal dolgoznak. Valamint ugyanitt találhatók azok a Magasan Fejlett Lények is, akik az adott munkafolyamatokat irányítják és koordinálják. Mondhatjuk úgy is , hogy Ők a Hold  személyzete.

Olyan analóg objektumok, amelyek az energiák kiegyensúlyozásával foglalkoznak, minden egyes  fizikai világegyetemben is jelen vannak.

Vagyis a planetáris Rendszerünkbe számos konstrukció a Föld fejlődése folyamán került bevezetésre. Némelyek, az elavultak eltávolításra kerültek, mások meg a Föld működésének a jobbítására lettek létrehozva. A jövőben szükségtelenné válik a Hold jelenléte, és ezért szétszerelésre fog kerülni, vagyis teljesen eltűnik majd a földi égtérképről.

Forrás:  Strelnikova Ludmila és Szeklitova Larisza. : „ A Föld – mint gondolkodó bolygó”