A HÁZASTÁRSI HŰSÉG FONTOSSÁGA

2014.02.17 11:04

Miért merül fel egyáltalán az emberekben a hűtlenség szükségszerűsége, még akkor is, amikor
 kitűnő házasságban élnek?

Ha arról beszélünk, hogy az első házasfél életprogramjában benne van a társa általi hűtlenség lehetősége, akkor ebből kifolyólag, társként az adott szerepkörnek megfelelő lélek lesz a számára kijelölve - olyan lélek, aki kész a hűtlenkedésre. Ha egy ilyen szituációhoz egy magas tudatossággal rendelkező lelket választanak, akkor a hűtlenségi szituáció nem tud megvalósulni, hiszen egy magas lélek - már a saját magas tulajdonságaiból adódóan is képtelen a hűtlenségre. Ezért, természetes,hogy az, akit megcsalnak az magasabb tudatossági Szinttel rendelkezik, mint az, aki a hűtlenséget elkövette. Akár ez a tény is vigasztaló lehet a számára.Vajon mik a hűtlenség okai? A lényeg csak a kívánságban van?

Ahhoz, hogy az egyik partner elhagyja a családját, különböző motivációk létezhetnek, a hűtlenség
csak egy ok a sok közül, ami a házasság szétesését eredményezi. Nézzük meg a
hűtlenség gyökerét. Miért hűtlenkednek gyakran némelyek, amíg mások,
ellenkezőleg miért hűségesek a társukhoz még a haláluk után is?

Ha az egyén viselkedését az evolúciós fejlődés pozíciójából nézzük, akkor minden érthetővé válik. Ha
ezek a lelkek előző életeikben az állati létforma síkján fejlődtek, akkor az
állat fajtájától függően a hűtlenkedéseik lehetnek esetiek vagy gyakoriak.
Például: gyakran hűtlenek az előző életükben kutyaként vagy macskaként élők
lelkei. Az előző életében macskaként, vagy nyúlként, vagy kakasként fejlődő
lélek, még túlzottan felfokozott szexuális vággyal is rendelkezik, vagyis az
ilyen típusú lélek erős késztetést érez a szex iránt. Ezért képtelenek
megelégedni egyetlen és állandó partnerrel az új emberi testben. A fejlődés
alacsony tudatossági Szintjén a hűség minőségével/tulajdonsággal csak egyes
lelkek rendelkeznek, azok, akik az előző, az állati létsíkon fajtiszta kutya
(németjuhász), farkas vagy elefánt létformában fejlődtek. A fejlődés magas
tudatossági Szintjén azok a lelkek hűségesek, akik már majdnem megfejlődték a
Földi Hierarchia száz tudat Szintjét, és akik már feltöltötték a lélek-matricájukat
az összes szükséges energia minőséggel. Ebből adódóan, ha a lélek-matrica
konstruktív állapotához fordulunk, akkor megérthetjük, hogy a matrica bizonyos
celláinak/ sejtjeinek magas minőségű energia töltet hiánya készteti az embert a
gyakori partnercserére. Az ilyen ember, a lélek -matricájában még nem gyűjtött
fel magas minőségű jellemzőket, ezért aztán képtelen megérteni azt, hogy mi a
jó, és mi a rossz, így a viselkedését mindig az egyéni kívánságai irányítják.
Az erkölcstelen viselkedés alapja az alacsony fejlődési Szint, a szilárd magas
erkölcsi minőségek hiánya, ami energia Szinten a lélek -matrica
celláinak/sejtjeinek olyan, bizonyos típusú energiák hiányában nyilvánul meg,
amelyek a szükséges jellembeli tulajdonságokat alakítják ki.

A fiatal lélek a fejlődésének az első szakaszában nagyon sokat hibázik, ebből adódóan karmikus
adósságokat halmoz fel, amit a következő inkarnációiban kénytelen majd
ledolgozni, de a ledolgozással párhuzamosan, az emberi kapcsolatok terén
további tapasztalatokat is gyűjt, ezáltal magasabb minőségű energiával töltvén
fel a lélek-matricáját, mint előzőleg az állati létsíkon. Ezért, a házastársak
életében megjelenő hűtlenkedéseknek karma tartozás is lehet az oka, vagyis ha
az előző életben magcsaltad a házastársadat, akkor a következő életeid
egyikében téged fognak megcsalni. A karma mindig váratlanul csap le. Nem akkor
csap le az emberre, amikor az ember még alacsony tudat Szinten van és ebből
adódóan képtelen teljes valóságában megérteni a történteket, hanem akkor, amikor
a lelke már éretté válik és teljes egészében képes lesz megérteni és elemezni a
történteket, és ami a legfontosabb, átérezni a hűtlenség okozta összes
fájdalmat.

A fentiekből adódóan, érthetővé válik az, hogyha egy jó embernek  
( vagyis egy eléggé magas tudat Szinttel rendelkezőnek) az
életprogramjában benne van a házastársi hűtlenkedés szituációja, akkor ez  próbatétel: a saját erkölcsi Szintjének a szilárdságára, esetleg más tulajdonságok tartósságának az ellenőrzésére vagy az előző életekben elkövetett hibák, bűnök vagy vétkek karmikus ledolgozására.

Annak az embernek, aki sokszor volt hűtlen másokhoz, a fejlődése folyamán okvetlenül el kell jutnia a hűség minőségéhez. Az összes Égi Felsőbb Lény nagyon becsüli a hűséget.

Az ISTENNEK nincs szüksége alacsony minőségeket tartalmazó lelkekre, a
hűtlenség viszont - nagyon alacsony minőség. Az ISTEN a hűséget becsüli. 
A hűség - nagyon magas Szintű minőségnek számít. A lelkek nagy többsége
csak a századik földi tudatossági Szinthez közeledve szerzi meg ezt a
minőséget, vagyis földi időben mérve több ezer év alatt. Viszont ahhoz, hogy a
lélek átmenjen az ISTENI Hierarchia első tudat Szintjére, ahhoz a léleknek okvetlenül fel kell gyűjtenie a lélek - matricájában ezt a minőséget.

Forrás: A Vízöntő Kor Embere című könyv  ( megvásárolható )