A Földön számtalan Közvetítő létezik. Mi a feladatuk?

2014.12.15 21:07

 

A feladatuk az új energia elterjesztése az emberek között. A közvetítő- egy olyan sajátos energia felépítéssel rendelkező ember, aki képes fogadni és önmagán keresztül átengedni és transzformálni azokat a kozmoszból érkező erőteljes és hatalmas energia áramlatokat, amelyet az egyszerű ember képtelen elviselni.

Minden egyes ember egyéni finom energetikai felépítéssel rendelkezik. Viszont az átmeneti időszakban- a korszakváltás idején, nem mindenki képes a különböző finomenergetikai felépítésük következtében, fogadni és önmagán keresztül átengedni a kozmoszból érkező erőteljes potenciálú energia áramlatokat. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, ahhoz az emberek finomenergetikai felépítésének az átállítása/ átalakítása szükséges. Viszont az emberiség nagyon nagy hányada nem képes egyszerre az erőteljes energetikai áramlat fogadására. Ezért a Fentieknek nem kifizetődő minden egyes ember energia felépítésének az átállítása. Ez hatalmas energia befektetést igényel. Ahhoz, hogy ne kelljen több száz millió ember felépítését korrigálni, ezért a Fentiek egy másik megoldást választottak. Az adott ember rétegek közé beillesztették az energia átalakító/ transzformáló/ terjesztő képességgel rendelkező embereket – a közvetítőket. Ezek az emberek olyan sajátos energia felépítéssel rendelkeznek, amely képes az erőteljes energetikai áramlatok fogadására és a többi emberre való elosztására.

A közvetítő alapvető feladata a szükséges energia típus fogadása , önmagán való transzformálása és más embereknek való átadása. Az energiának az emberekre való további újraosztása, a hallgatóságnak átadott bizonyos információkon keresztül valósul meg. Miután az emberek elgondolkoznak és értelmezik az elhangzott információt, az által teszik magukévá és fogadják be az új energiát, amely ez által beépül a finomenergetikai burkaikba/ testeikbe is.

Annak ellenére, hogy minden egyes közvetítő különböző fejlődési Szintekhez tartozik, a velük érintkező emberek számára átadják az új típusú, de a különböző Szintekhez tartozó különböző minőségű energiákat. Viszont az összes átadott energia típus sokkal magasabb frekvenciájú, mint amely energia létezett a Földön a Fentiek által való energia továbbítás előtti időben.

Ilyen az extraszenzek működési elve is. Ők is önmagukon keresztül transzformálják át az új energiákat, de egy másik módszerrel – a beteg emberek kezelésén keresztül. Ők az új energiát az alacsonyabb fejlettségi Szinttel rendelkező emberek számára alakítják át megfelelő, és befogadható frekvenciára. Ezek azok az emberek, akiket nem igazán érdekel az új típusú tudás, az intellektusuk általában gyengén fejlett, ezért a számukra nem érdekes mindaz, amiről a közvetítők beszélnek. Őket általában csak a saját egészségük érdekli, és az egészségük elvesztésének a félelme kergeti- vezeti őket az extraszenzekhez is, mint az olyan emberekhez, akik képesek a csodás gyógyításokra. Itt nem kell megerőltetniük az agyukat, nem kell semmit értelmezniük, elég hogyha ellazulnak – és máris megkapják az extraszenztől az éltető és gyógyító energia adagot.

Ezért a közvetítők az új információn keresztül sokkal magasabb energia potenciált továbbítanak a hallgatóság számára, mint az extraszenzek a gyógyulni kívánók számára.

De mind az extraszenzek úgy a közvetítők is különböző fejlettségi Szintekkel rendelkeznek, egyesek magasabb míg mások alacsonyabb Szinten állnak, egy részük meg a közepes Szinten állók számára továbbít energiát. Mindnyájan segítik a velük érintkező embereket. Segítenek mások energia potenciáljának a felemelésében és a következő fejlődési stádiumba való átmenetelben is.

fORRÁS:  Л.А. Секлитова, Л.Л. Стрельникова

2012: конец света —

оптимистичные предсказания